Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Relele de acum și aducerile aminte

51Adu-Ţi

5:1
Ps. 89:50,51
aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat!

Uită-Te și vezi-ne ocara

5:1
Ps. 79:4
!

2Moștenirea

5:2
Ps. 79:1
noastră a trecut la niște străini,

casele noastre, la cei din alte ţări!

3Am rămas orfani, fără tată;

mamele noastre sunt ca niște văduve.

4Apa noastră o bem pe bani,

și lemnele noastre trebuie să le plătim.

5Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire

5:5
Deut. 28:48Ier. 28:14

și, când obosim, nu ne dau odihnă.

6Am întins

5:6
Gen. 24:2Ier. 50:15
mâna spre
5:6
Osea 12:1
Egipt,

spre Asiria, ca să ne săturăm de pâine.

7Părinţii noștri, care au păcătuit

5:7
Ier. 31:29Ezec. 18:2
, nu mai
5:7
Gen. 42:13Zah. 1:5
sunt,

iar noi le purtăm păcatele.

8Robii ne

5:8
Neem. 5:15
stăpânesc,

și nimeni nu ne izbăvește din mâinile lor.

9Ne căutăm pâinea cu primejdia vieţii noastre,

căci ne ameninţă sabia în pustie.

10Ne arde pielea

5:10
Iov 30:30Ps. 119:83
ca un cuptor

de frigurile foamei.

11Au necinstit

5:11
Is. 13:16Zah. 14:2
pe femei în Sion,

pe fecioare în cetăţile lui Iuda.

12Mai-marii noștri au fost spânzuraţi de mâinile lor.

Bătrânilor nu le-au dat nicio cinste

5:12
Is. 47:6
.

13Tinerii au fost puși să râșnească

5:13
Jud. 16:21

și copiii cădeau sub poverile de lemn.

14Bătrânii nu se mai duc la poartă

și tinerii au încetat să mai cânte.

15S-a dus bucuria din inimile noastre

și jalea a luat locul jocurilor noastre.

16A căzut cununa

5:16
Iov 19:9Ps. 89:39
de pe capul nostru!

Vai de noi, căci am păcătuit!

17Dacă ne doare

5:17
Cap. 1:22.

inima,

dacă ni s-au întunecat

5:17
Ps. 6:7
ochii,

18este din pricină că muntele Sionului este pustiit,

din pricină că se plimbă șacalii prin el.

19Dar Tu, Doamne, împărăţești

5:19
Ps. 9:7
10:16
29:10
90:2
102:12,26,27
145:13Hab. 1:12
pe vecie;

scaunul Tău de domnie

5:19
Ps. 45:6
dăinuiește din neam în neam!

20Pentru ce

5:20
Ps. 13:1
să ne uiţi pe vecie

și să ne părăsești pentru multă vreme?

21Întoarce-ne

5:21
Ps. 80:3,7,19Ier. 31:18
la Tine, Doamne, și ne vom întoarce!

Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară!

22Să ne fi lepădat Tu de tot oare

și să Te fi mâniat Tu pe noi peste măsură de mult?