Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Arderile-de-tot

11Domnul a

1:1
Exod 19:3
40:34,35
chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul
1:1
Num. 12:4,5
întâlnirii și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când

1:2
Cap. 22:18,19.

cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă. 3Dacă darul lui va fi o ardere-de-tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără
1:3
Exod 12:522:20,21Deut. 15:21Mal. 1:14Efes. 5:27Evr. 9:141 Pet. 1:19
cusur, și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. 4Să-și pună
1:4
Exod 29:10,15,194:15
8:14,22
16:21
mâna pe capul dobitocului adus ca ardere-de-tot, și va fi primit
1:4
Cap. 22:21,27.
Is. 56:7Rom. 12:1Filip. 4:18
de Domnul, ca să facă
1:4
Cap. 4:20,26,31,35;
9:7
16:24Num. 15:252 Cron. 29:23,24Rom. 5:11
ispășire pentru el. 5Să înjunghie
1:5
Mica 6:6
viţelul înaintea Domnului și preoţii
1:5
2 Cron. 35:11Evr. 10:11
, fiii lui Aaron, să aducă sângele și să-l stropească
1:5
Cap. 3:8.
Evr. 12:241 Pet. 1:2
de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. 6Să jupoaie viţelul adus ca ardere-de-tot și să-l taie în bucăţi. 7Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar și să pună
1:7
Gen. 22:9
lemne pe foc. 8Preoţii, fiii lui Aaron, să așeze bucăţile, capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar. 9Să spele cu apă măruntaiele și picioarele, și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros
1:9
Gen. 8:21Ezec. 20:28,412 Cor. 2:15Efes. 5:2Filip. 4:18
plăcut Domnului. 10Dacă darul lui va fi o ardere-de-tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească fără
1:10
Vers. 3.

cusur. 11Să-l
1:11
Vers. 5.

înjunghie în partea de miazănoapte a altarului, înaintea Domnului, și preoţii, fiii lui Aaron, să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. 12El să-l taie în bucăţi, și preotul să le pună, împreună cu capul și grăsimea, pe lemnele din focul de pe altar. 13Să spele cu apă măruntaiele și picioarele, și preotul să le aducă pe toate și să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Arderea-de-tot din păsări

14Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere-de-tot din păsări, să-l aducă din turturele

1:14
Cap. 5:7;
12:8Luca 2:24
sau din pui de porumbel. 15Preotul să aducă pasărea pe altar, să-i despice capul cu unghia și s-o ardă pe altar, iar sângele să i se scurgă pe un perete al altarului. 16Să scoată gușa cu penele ei și s-o arunce lângă
1:16
Cap. 6:10.

altar, spre răsărit, în locul unde se strânge cenușa. 17Să-i frângă aripile, fără să le
1:17
Gen. 15:10
dezlipească, și preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta
1:17
Vers. 9,13.

este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.