Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Doi fii ai lui Aaron arși

101Fiii lui Aaron Nadab

10:1
Cap. 16:1;
22:9Num. 3:3,4
26:611 Cron. 24:2
și Abihu și-au luat
10:1
Cap. 16:12.
Num. 16:18
, fiecare, cădelniţa, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc, și au adus astfel înaintea Domnului foc străin
10:1
Exod 30:9
, lucru pe care El nu li-l poruncise. 2Atunci a ieșit un foc
10:2
Cap. 9:24.
Num. 16:352 Sam. 6:7
dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. 3Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus Domnul când a zis: ‘Voi fi sfinţit de cei ce se apropie
10:3
Exod 19:22
29:43Is. 52:11Ezec. 20:41
42:13
de Mine și voi fi proslăvit
10:3
Is. 49:3Ezec. 28:22Ioan 13:31,32
14:132 Tes. 1:10
în faţa întregului popor.’” Aaron
10:3
Ps. 39:9
a tăcut. 4Și Moise a chemat pe Mișael și Elţafan, fiii lui Uziel
10:4
Exod 6:18,22Num. 3:19,30
, unchiul lui Aaron, și le-a zis: „Apropiaţi-vă, scoateţi
10:4
Luca 7:12Fapte 5:6,9,10
8:2
pe fraţii voștri din Sfântul Locaș și duceţi-i afară din tabără.” 5Ei s-au apropiat și i-au scos afară din tabără, îmbrăcaţi în tunicile lor, cum zisese Moise. 6Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar și lui Itamar, fiii lui Aaron: „Să nu vă descoperiţi capetele
10:6
Exod 33:521:1,10Num. 6:6,7Deut. 33:9Ezec. 24:16,17
și să nu vă rupeţi hainele, ca nu cumva să muriţi și să Se mânie
10:6
Num. 16:22,46Ios. 7:1
22:18,202 Sam. 24:1
Domnul împotriva întregii adunări. Lăsaţi pe fraţii voștri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul. 7Voi să nu ieșiţi din
10:7
Cap. 21:12.

ușa cortului întâlnirii, ca să nu muriţi, căci untdelemnul
10:7
Exod 28:41
ungerii Domnului este peste voi.” Ei au făcut cum zisese Moise.

Părţile cuvenite lui Aaron și fiilor lui

8Domnul a vorbit lui Aaron și a zis: 9„Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beţi

10:9
Ezec. 44:21Luca 1:151 Tim. 3:3Tit 1:7
vin, nici băutură ameţitoare când veţi intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, 10ca să puteţi deosebi
10:10
Cap. 11:47;
20:25Ier. 15:19Ezec. 22:26
44:23
ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, 11și să
10:11
Deut. 24:8Neem. 8:2,8,9,13Ier. 18:18Mal. 2:7
puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.” 12Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar și lui Itamar, cei doi fii care mai rămăseseră lui Aaron: „Luaţi partea din darul de mâncare
10:12
Exod 29:2Num. 18:9,10
rămasă din jertfele mistuite de foc înaintea Domnului și mâncaţi-o fără aluat lângă altar, căci este un lucru
10:12
Cap. 21:22.

preasfânt. 13S-o mâncaţi într-un loc sfânt; acesta este dreptul tău și dreptul fiilor tăi, ca parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului, căci așa mi-a
10:13
Cap. 2:3;
6:16
fost poruncit. 14Să mâncaţi, de asemenea, într-un loc curat, tu, fiii tăi și fiicele tale împreună cu tine, pieptul
10:14
Exod 29:24,26,27Num. 18:11
care a fost legănat într-o parte și alta și spata care a fost adusă ca jertfă prin ridicare, căci ele vă sunt date, ca un drept cuvenit ţie și ca un drept cuvenit fiilor tăi, din jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel. 15Împreună cu grăsimile rânduite să fie mistuite de foc, ei vor aduce spata adusă
10:15
Cap. 7:29,30,34.

ca jertfă prin ridicare și pieptul care se leagănă într-o parte și alta înaintea Domnului; ele vor fi ale tale și ale fiilor tăi împreună cu tine, printr-o lege veșnică, așa cum a poruncit Domnul.” 16Moise a căutat ţapul
10:16
Cap. 9:3,15.

adus ca jertfă de ispășire și iată că fusese ars. Atunci s-a mâniat pe Eleazar și Itamar, fiii care mai rămăseseră lui Aaron, și a zis: 17„Pentru
10:17
Cap. 6:26,29.

ce n-aţi mâncat jertfa de ispășire într-un loc sfânt? Ea este un lucru preasfânt, și Domnul v-a dat-o ca să purtaţi nelegiuirea adunării și să faceţi ispășire pentru ea înaintea Domnului. 18Iată că sângele
10:18
Cap. 6:30.

jertfei n-a fost dus înăuntrul Sfântului Locaș; trebuia s-o mâncaţi în Sfântul Locaș, cum
10:18
Cap. 6:26.

am poruncit.” 19Aaron a răspuns lui Moise: „Iată
10:19
Cap. 9:8,12.

, ei și-au adus azi jertfa de ispășire și arderea-de-tot înaintea Domnului și, după cele ce mi s-au întâmplat, dacă aș fi mâncat azi jertfa de ispășire, ar fi fost bine
10:19
Ier. 6:20
14:12Osea 9:4Mal. 1:10,13
oare înaintea Domnului?” 20Moise a auzit și a fost mulţumit cu aceste cuvinte.