Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Dobitoacele curate și necurate

111Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a zis: 2„Vorbiţi copiilor lui Israel și spuneţi-le:

‘Iată

11:2
Deut. 14:4Fapte 10:12,14
dobitoacele pe care le veţi mânca dintre toate dobitoacele de pe pământ. 3Să mâncaţi orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărţită și rumegă. 4Dar să nu mâncaţi din cele ce rumegă numai sau care au numai unghia despicată. Astfel, să nu mâncaţi cămila, care rumegă, dar n-are unghia despicată; s-o priviţi ca necurată. 5Să nu mâncaţi iepurele de casă, care rumegă, dar n-are unghia despicată; să-l priviţi ca necurat. 6Să nu mâncaţi iepurele, care rumegă, dar n-are unghia despicată; să-l priviţi ca necurat. 7Să nu mâncaţi porcul, care are unghia despicată și copita despărţită, dar nu rumegă; să-l priviţi ca necurat
11:7
Is. 65:4
66:3,17
. 8Să nu mâncaţi din carnea lor și să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte; să le priviţi ca necurate
11:8
Is. 52:11Mat. 15:11,20Marcu 7:2,15,18Fapte 10:14,15
15:29Rom. 14:14,171 Cor. 8:8Col. 2:16,21Evr. 9:10
. 9Iată
11:9
Deut. 14:9
vieţuitoarele pe care să le mâncaţi dintre toate cele ce sunt în ape. Să mâncaţi din toate cele ce au aripi (înotătoare) și solzi și care sunt în ape, fie în mări, fie în râuri. 10Dar să priviţi ca o urâciune
11:10
Cap. 7:18.
pe toate cele ce n-au aripi și solzi din tot ce mișună în ape și tot ce trăiește în ape, fie în mări, fie în râuri. 11Să le priviţi ca o urâciune, să nu mâncaţi din carnea lor, și trupurile lor moarte să le priviţi ca o urâciune. 12Să priviţi ca o urâciune pe toate cele care n-au aripi și solzi în ape. 13Iată
11:13
Deut. 14:12
dintre păsări cele pe care le veţi privi ca o urâciune și din care să nu mâncaţi: vulturul, zgripţorul și vulturul de mare; 14șorecarul, șoimul și tot ce este din neamul lui; 15corbul și toate soiurile lui; 16struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul și tot ce ţine de neamul lui; 17huhurezul, eretele și cocostârcul; 18lebăda, pelicanul și corbul de mare; 19barza, bâtlanul și ce este din neamul lui, pupăza și liliacul. 20Să priviţi ca o urâciune orice târâtoare care zboară și umblă pe patru picioare. 21Dar, dintre toate târâtoarele care zboară și umblă pe patru picioare, să mâncaţi pe cele ce au fluierul picioarelor dinapoi mai lung, ca să poată sări pe pământ. 22Iată pe care să le mâncaţi: lăcusta
11:22
Mat. 3:4Marcu 1:6
, lăcusta solam, lăcusta hargol și lăcusta hagab, după soiurile lor. 23Pe toate celelalte târâtoare care zboară și care au patru picioare să le priviţi ca o urâciune. 24Ele vă vor face necuraţi: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat până seara 25și oricine va purta trupurile lor moarte să-și spele
11:25
Cap. 14:8;
hainele și va fi necurat până seara. 26Să priviţi ca necurat orice dobitoc cu unghia despicată, dar care n-are copita despărţită și nu rumegă: oricine se va atinge de el va fi necurat. 27Să priviţi ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare care umblă pe labele lor: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat până seara 28și oricine le va purta trupurile moarte își va spăla hainele și va fi necurat până seara. Să le priviţi ca necurate. 29Iată, din vietăţile care se târăsc pe pământ, cele pe care le veţi privi ca necurate: cârtiţa, șoarecele
11:29
Is. 66:17
și șopârla, după soiurile lor; 30ariciul, broasca, broasca ţestoasă, melcul și cameleonul. 31Să le priviţi ca necurate dintre toate târâtoarele. Oricine se va atinge de ele moarte va fi necurat până seara. 32Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se întrebuinţează la ceva; să fie pus
11:32
Cap. 15:12.
în apă și va rămâne necurat până seara; după aceea va fi curat. 33Tot ce se va găsi într-un vas de pământ în care va cădea ceva din aceste trupuri moarte va fi necurat și veţi sparge
11:33
Cap. 6:28;
vasul. 34Orice lucru de mâncare pe care va cădea ceva din apa aceasta va fi necurat și orice băutură care se întrebuinţează la băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată. 35Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat; cuptorul și vatra să se dărâme; vor fi necurate și le veţi privi ca necurate. 36Numai izvoarele și fântânile, care alcătuiesc grămezi de ape, vor rămâne curate, dar cine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat. 37Dacă se întâmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o sămânţă care trebuie semănată, ea va rămâne curată. 38Dar, dacă se pusese apă pe sămânţă și cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată. 39Dacă moare una din vitele care vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de trupul ei mort va fi necurat până seara; 40cine
11:40
Cap. 17:15;
va mânca din trupul ei mort își va spăla hainele și va fi necurat până seara și cine va purta trupul ei mort își va spăla hainele și va fi necurat până seara. 41Pe orice târâtoare care se târăște pe pământ, s-o priviţi ca necurată; să nu se mănânce. 42Din toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, din toate cele ce se târăsc pe pântece, să nu mâncaţi; nici din toate cele ce umblă pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare, ci să le priviţi ca o urâciune. 43Să nu vă faceţi urâcioși
11:43
Cap. 20:25.
prin toate aceste târâtoare care se târăsc; să nu vă faceţi necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele. 44Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Voi să vă sfinţiţi și fiţi sfinţi
11:44
Exod 19:620:7,261 Tes. 4:71 Pet. 1:15,16
, căci Eu sunt sfânt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate aceste târâtoare care se târăsc pe pământ. 45Căci
11:45
Exod 6:7
Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru și să fiţi sfinţi
11:45
Vers. 44.
, căci Eu sunt sfânt. 46Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate vieţuitoarele care se mișcă în ape și toate vietăţile care se târăsc pe pământ, 47ca să
11:47
Cap. 10:10.
faceţi deosebire între ce este necurat și ce este curat, între dobitocul care se mănâncă și dobitocul care nu se mănâncă.’”

12

Curăţirea femeilor după naștere

121Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când o femeie

12:2
Cap. 15:19.
va rămâne însărcinată și va naște un copil de parte bărbătească, să fie necurată
12:2
Luca 2:22
șapte zile; să fie necurată ca
12:2
Cap. 15:19.
în vremea sorocului ei. 3În ziua a opta
12:3
Gen. 17:12Luca 1:59
2:21Ioan 7:22,23
, copilul să fie tăiat împrejur. 4Femeia să mai rămână încă treizeci și trei de zile, ca să se curăţească de sângele ei; să nu se atingă de niciun lucru sfânt și să nu se ducă la Sfântul Locaș până nu se vor împlini zilele curăţirii ei. 5Dacă naște o fată, să fie necurată două săptămâni, ca pe vremea când i-a venit sorocul, și să rămână șaizeci și șase de zile ca să se curăţească de sângele ei. 6Când se vor împlini
12:6
Luca 2:22
zilele curăţirii ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă preotului, la ușa cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea-de-tot și un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispășire. 7Preotul să le jertfească înaintea Domnului și să facă ispășire pentru ea și, astfel, ea va fi curăţită de curgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naște un băiat sau o fată. 8Dacă
12:8
Cap. 5:7.
nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea-de-tot, altul pentru jertfa de ispășire. Preotul
12:8
Cap. 4:26.
să facă ispășire pentru ea, și va fi curată.’”

13

Lepra de oameni

131Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Când un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o pecingine

13:2
Deut. 28:27
sau o pată albă, care va semăna cu o rană de lepră pe pielea trupului lui, trebuie adus
13:2
Deut. 17:8,9
24:8Luca 17:14
la preotul Aaron sau la unul din fiii lui, care sunt preoţi. 3Preotul să cerceteze rana de pe pielea trupului. Dacă părul din rană s-a făcut alb și dacă rana se arată mai adâncă decât pielea trupului, este o rană de lepră: preotul care va face cercetarea să declare pe omul acela necurat. 4Dacă pe pielea trupului va fi o pată albă care nu se arată mai adâncă decât pielea și dacă părul nu s-a făcut alb, preotul să închidă șapte zile pe cel cu rana. 5A șaptea zi, preotul să-l cerceteze iarăși. Dacă i se pare că rana a stat pe loc și nu s-a întins pe piele, preotul să-l închidă a doua oară încă șapte zile. 6Preotul să-l cerceteze a doua oară în ziua a șaptea. Dacă rana a mai scăzut și nu s-a întins pe piele, preotul va spune că omul acesta este curat: este o pecingine; el să-și spele
13:6
Cap. 11:25;
hainele, și va fi curat. 7Dar, dacă pecinginea s-a întins pe piele după ce s-a arătat el preotului și după ce acesta l-a declarat curat, să se mai supună încă o dată cercetării preotului. 8Preotul îl va cerceta. Dacă pecinginea s-a întins pe piele, preotul îl va declara necurat: este lepră. 9Când se va arăta o rană de lepră pe un om, să fie adus la preot. 10Preotul să-l
13:10
Num. 12:10,122 Împ. 5:272 Cron. 26:20
cerceteze. Și, dacă are pe piele o umflătură albă, dacă umflătura aceasta a făcut ca părul să albească și în umflătură este și o urmă de carne vie, 11atunci pe pielea trupului omului acestuia este o lepră învechită: preotul să-l declare necurat. Să nu-l închidă, căci este necurat. 12Dacă lepra va face o spuzeală pe piele și va acoperi toată pielea celui cu rana, din cap până în picioare, pretutindeni pe unde-și va arunca preotul privirile, 13preotul să-l cerceteze și, dacă va vedea că lepra a acoperit tot trupul, să declare curat pe cel cu rana; fiindcă s-a făcut toată albă, el este curat. 14Dar, în ziua când se va vedea în el carne vie, va fi necurat; 15când preotul va vedea carnea vie, să-l declare necurat: carnea vie este necurată, este lepră. 16Dacă se schimbă carnea vie și se face albă, să se ducă la preot; 17preotul să-l cerceteze și, dacă rana s-a făcut albă, preotul să declare curat pe cel cu rana: el este curat. 18Când un om va avea pe pielea trupului său o bubă
13:18
Exod 9:9
care a fost tămăduită, 19și pe locul unde era buba se va arăta o umflătură albă sau o pată de un alb roșiatic, omul acela să se arate preotului. 20Preotul să-l cerceteze. Dacă pata pare mai adâncă decât pielea și dacă părul s-a făcut alb, preotul să-l declare necurat: este o rană de lepră, care a dat în bubă. 21Dacă preotul vede că nu este păr alb în pată, că ea nu este mai adâncă decât pielea și că a mai scăzut, să închidă pe omul acela șapte zile. 22Dacă s-a întins pata pe piele, preotul să-l declare necurat: este o rană de lepră. 23Dar, dacă pata a rămas pe loc și nu s-a întins, este semnul rănii uscate, unde a fost buba; preotul să-l declare curat. 24Când un om va avea pe pielea trupului o arsură pricinuită de foc și se va arăta pe urma arsurii o pată albă sau de un alb roșiatic, 25preotul să-l cerceteze. Dacă părul din pată s-a făcut alb și ea pare mai adâncă decât pielea, este lepră, care a dat în arsură. Preotul să declare pe omul acela necurat: este o rană de lepră. 26Dacă preotul vede că nu este păr alb în pată, că ea nu este mai adâncă decât pielea și că a mai scăzut, să închidă pe omul acela șapte zile. 27Preotul să-l cerceteze a șaptea zi și, dacă pata s-a întins pe piele, preotul să-l declare necurat: este o rană de lepră. 28Dar, dacă pata a rămas pe loc, nu s-a întins pe piele și a mai scăzut, este o rană pricinuită de umflătura arsurii; preotul să-l declare curat, căci este semnul rănii vindecate a arsurii. 29Când un bărbat sau o femeie va avea o rană pe cap sau la barbă, 30preotul să cerceteze rana. Dacă pare mai adâncă decât pielea și are păr gălbui și subţire, preotul să declare pe omul acela necurat: este râie de cap, este lepră de cap sau de barbă. 31Dacă preotul vede că rana râiei nu pare mai adâncă decât pielea și n-are păr negru, să închidă șapte zile pe cel cu rana de râie la cap. 32Preotul să cerceteze rana a șaptea zi. Dacă râia nu s-a întins, dacă n-are păr gălbui și dacă nu pare mai adâncă decât pielea, 33cel cu râia la cap să se radă, dar să nu radă locul unde este râia și preotul să-l închidă a doua oară șapte zile. 34Preotul să cerceteze râia a șaptea zi. Dacă râia nu s-a întins pe piele și nu pare mai adâncă decât pielea, preotul să-l declare curat. El să-și spele hainele și va fi curat. 35Dar, dacă râia s-a întins pe piele după ce a fost declarat curat, 36preotul să-l cerceteze. Și, dacă râia s-a întins pe piele, preotul n-are să mai caute să vadă dacă are păr gălbui: este necurat. 37Dacă i se pare că râia a stat pe loc și că din ea a crescut păr negru, râia este vindecată: este curat și preotul să-l declare curat. 38Când un bărbat sau o femeie va avea pete pe pielea trupului, și anume pete albe, 39preotul să-l cerceteze. Dacă pe pielea trupului lui sunt pete de un alb gălbui, acestea nu sunt decât niște pete care au făcut spuzeală pe piele: este curat. 40Când unui om îi va cădea părul de pe cap, este pleșuv: este curat. 41Dacă i-a căzut părul de pe cap numai în partea dinainte, este pleșuv în partea dinainte: este curat. 42Dar, dacă în partea pleșuvă dinainte sau dinapoi este o rană de un alb roșiatic, este lepră, care a făcut spuzeală în partea pleșuvă dinainte sau dinapoi. 43Preotul să-l cerceteze. Dacă în partea pleșuvă dinapoi sau dinainte este o umflătură de rană de un alb roșiatic, asemănătoare cu lepra de pe pielea trupului, 44este lepros, este necurat. Preotul să-l declare necurat; rana lui este pe cap. 45Leprosul, atins de această rană, să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol; să-și acopere
13:45
Ezec. 24:17,22Mica 3:7
barba și să strige: ‘Necurat
13:45
Plâng. 4:15
! Necurat!’ 46Câtă vreme va avea rana, va fi necurat: este necurat. Să locuiască singur; locuinţa lui să fie afară
13:46
Num. 5:2
12:142 Împ. 7:3
15:52 Cron. 26:21Luca 17:12
din tabără.

Semnele leprei de pe haine

47Când se va arăta o rană de lepră pe o haină, fie haină de lână, fie haină de in, 48în urzeala sau în bătătura de in sau de lână, pe o piele sau pe vreun lucru de piele, 49și rana va fi verzuie sau roșiatică pe haină sau pe piele, în urzeală sau în bătătură, sau pe vreun lucru de piele, este o rană de lepră și trebuie arătată preotului. 50Preotul să cerceteze rana și să închidă șapte zile lucrul cu rana. 51Să cerceteze a șaptea zi rana. Dacă rana s-a întins pe haină, în urzeală sau în bătătură, pe piele sau pe lucrul acela de piele, este o rană de lepră

13:51
Cap. 14:44.
învechită: lucrul acela este necurat. 52Să ardă haina, urzeala sau bătătura de lână sau de in sau lucrul de piele pe care se găsește rana, căci este o lepră învechită: să fie ars în foc. 53Dar, dacă preotul vede că rana nu s-a întins pe haină, pe urzeală sau pe bătătură sau pe lucrul acela de piele, 54să poruncească să se spele partea atinsă de rană și să-l închidă a doua oară șapte zile. 55Preotul să cerceteze rana după ce se va spăla. Și, dacă rana nu și-a schimbat înfăţișarea și nu s-a întins, lucrul acela este necurat: să fie ars în foc, căci o parte din faţă sau din dos a fost roasă. 56Dacă preotul vede că rana a mai scăzut după ce a fost spălată, s-o rupă din haină sau din piele, din urzeală sau din bătătură. 57Și, dacă se mai ivește pe haină, în urzeală sau în bătătură sau pe lucrul de piele, înseamnă că este o spuzeală de lepră: lucrul atins de rană să fie ars în foc. 58Haina, urzeala sau bătătura sau vreun lucru de piele care a fost spălat și unde a pierit rana să se mai spele a doua oară și va fi curat. 59Aceasta este legea privitoare la rana leprei, când lovește hainele de lână sau de in, urzeala sau bătătura sau un lucru oarecare de piele și după care vor fi declarate curate sau necurate.”