Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Lepra de oameni

131Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Când un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o pecingine

13:2
Deut. 28:27
sau o pată albă, care va semăna cu o rană de lepră pe pielea trupului lui, trebuie adus
13:2
Deut. 17:8,9
24:8Luca 17:14
la preotul Aaron sau la unul din fiii lui, care sunt preoţi. 3Preotul să cerceteze rana de pe pielea trupului. Dacă părul din rană s-a făcut alb și dacă rana se arată mai adâncă decât pielea trupului, este o rană de lepră: preotul care va face cercetarea să declare pe omul acela necurat. 4Dacă pe pielea trupului va fi o pată albă care nu se arată mai adâncă decât pielea și dacă părul nu s-a făcut alb, preotul să închidă șapte zile pe cel cu rana. 5A șaptea zi, preotul să-l cerceteze iarăși. Dacă i se pare că rana a stat pe loc și nu s-a întins pe piele, preotul să-l închidă a doua oară încă șapte zile. 6Preotul să-l cerceteze a doua oară în ziua a șaptea. Dacă rana a mai scăzut și nu s-a întins pe piele, preotul va spune că omul acesta este curat: este o pecingine; el să-și spele
13:6
Cap. 11:25;
hainele, și va fi curat. 7Dar, dacă pecinginea s-a întins pe piele după ce s-a arătat el preotului și după ce acesta l-a declarat curat, să se mai supună încă o dată cercetării preotului. 8Preotul îl va cerceta. Dacă pecinginea s-a întins pe piele, preotul îl va declara necurat: este lepră. 9Când se va arăta o rană de lepră pe un om, să fie adus la preot. 10Preotul să-l
13:10
Num. 12:10,122 Împ. 5:272 Cron. 26:20
cerceteze. Și, dacă are pe piele o umflătură albă, dacă umflătura aceasta a făcut ca părul să albească și în umflătură este și o urmă de carne vie, 11atunci pe pielea trupului omului acestuia este o lepră învechită: preotul să-l declare necurat. Să nu-l închidă, căci este necurat. 12Dacă lepra va face o spuzeală pe piele și va acoperi toată pielea celui cu rana, din cap până în picioare, pretutindeni pe unde-și va arunca preotul privirile, 13preotul să-l cerceteze și, dacă va vedea că lepra a acoperit tot trupul, să declare curat pe cel cu rana; fiindcă s-a făcut toată albă, el este curat. 14Dar, în ziua când se va vedea în el carne vie, va fi necurat; 15când preotul va vedea carnea vie, să-l declare necurat: carnea vie este necurată, este lepră. 16Dacă se schimbă carnea vie și se face albă, să se ducă la preot; 17preotul să-l cerceteze și, dacă rana s-a făcut albă, preotul să declare curat pe cel cu rana: el este curat. 18Când un om va avea pe pielea trupului său o bubă
13:18
Exod 9:9
care a fost tămăduită, 19și pe locul unde era buba se va arăta o umflătură albă sau o pată de un alb roșiatic, omul acela să se arate preotului. 20Preotul să-l cerceteze. Dacă pata pare mai adâncă decât pielea și dacă părul s-a făcut alb, preotul să-l declare necurat: este o rană de lepră, care a dat în bubă. 21Dacă preotul vede că nu este păr alb în pată, că ea nu este mai adâncă decât pielea și că a mai scăzut, să închidă pe omul acela șapte zile. 22Dacă s-a întins pata pe piele, preotul să-l declare necurat: este o rană de lepră. 23Dar, dacă pata a rămas pe loc și nu s-a întins, este semnul rănii uscate, unde a fost buba; preotul să-l declare curat. 24Când un om va avea pe pielea trupului o arsură pricinuită de foc și se va arăta pe urma arsurii o pată albă sau de un alb roșiatic, 25preotul să-l cerceteze. Dacă părul din pată s-a făcut alb și ea pare mai adâncă decât pielea, este lepră, care a dat în arsură. Preotul să declare pe omul acela necurat: este o rană de lepră. 26Dacă preotul vede că nu este păr alb în pată, că ea nu este mai adâncă decât pielea și că a mai scăzut, să închidă pe omul acela șapte zile. 27Preotul să-l cerceteze a șaptea zi și, dacă pata s-a întins pe piele, preotul să-l declare necurat: este o rană de lepră. 28Dar, dacă pata a rămas pe loc, nu s-a întins pe piele și a mai scăzut, este o rană pricinuită de umflătura arsurii; preotul să-l declare curat, căci este semnul rănii vindecate a arsurii. 29Când un bărbat sau o femeie va avea o rană pe cap sau la barbă, 30preotul să cerceteze rana. Dacă pare mai adâncă decât pielea și are păr gălbui și subţire, preotul să declare pe omul acela necurat: este râie de cap, este lepră de cap sau de barbă. 31Dacă preotul vede că rana râiei nu pare mai adâncă decât pielea și n-are păr negru, să închidă șapte zile pe cel cu rana de râie la cap. 32Preotul să cerceteze rana a șaptea zi. Dacă râia nu s-a întins, dacă n-are păr gălbui și dacă nu pare mai adâncă decât pielea, 33cel cu râia la cap să se radă, dar să nu radă locul unde este râia și preotul să-l închidă a doua oară șapte zile. 34Preotul să cerceteze râia a șaptea zi. Dacă râia nu s-a întins pe piele și nu pare mai adâncă decât pielea, preotul să-l declare curat. El să-și spele hainele și va fi curat. 35Dar, dacă râia s-a întins pe piele după ce a fost declarat curat, 36preotul să-l cerceteze. Și, dacă râia s-a întins pe piele, preotul n-are să mai caute să vadă dacă are păr gălbui: este necurat. 37Dacă i se pare că râia a stat pe loc și că din ea a crescut păr negru, râia este vindecată: este curat și preotul să-l declare curat. 38Când un bărbat sau o femeie va avea pete pe pielea trupului, și anume pete albe, 39preotul să-l cerceteze. Dacă pe pielea trupului lui sunt pete de un alb gălbui, acestea nu sunt decât niște pete care au făcut spuzeală pe piele: este curat. 40Când unui om îi va cădea părul de pe cap, este pleșuv: este curat. 41Dacă i-a căzut părul de pe cap numai în partea dinainte, este pleșuv în partea dinainte: este curat. 42Dar, dacă în partea pleșuvă dinainte sau dinapoi este o rană de un alb roșiatic, este lepră, care a făcut spuzeală în partea pleșuvă dinainte sau dinapoi. 43Preotul să-l cerceteze. Dacă în partea pleșuvă dinapoi sau dinainte este o umflătură de rană de un alb roșiatic, asemănătoare cu lepra de pe pielea trupului, 44este lepros, este necurat. Preotul să-l declare necurat; rana lui este pe cap. 45Leprosul, atins de această rană, să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol; să-și acopere
13:45
Ezec. 24:17,22Mica 3:7
barba și să strige: ‘Necurat
13:45
Plâng. 4:15
! Necurat!’ 46Câtă vreme va avea rana, va fi necurat: este necurat. Să locuiască singur; locuinţa lui să fie afară
13:46
Num. 5:2
12:142 Împ. 7:3
15:52 Cron. 26:21Luca 17:12
din tabără.

Semnele leprei de pe haine

47Când se va arăta o rană de lepră pe o haină, fie haină de lână, fie haină de in, 48în urzeala sau în bătătura de in sau de lână, pe o piele sau pe vreun lucru de piele, 49și rana va fi verzuie sau roșiatică pe haină sau pe piele, în urzeală sau în bătătură, sau pe vreun lucru de piele, este o rană de lepră și trebuie arătată preotului. 50Preotul să cerceteze rana și să închidă șapte zile lucrul cu rana. 51Să cerceteze a șaptea zi rana. Dacă rana s-a întins pe haină, în urzeală sau în bătătură, pe piele sau pe lucrul acela de piele, este o rană de lepră

13:51
Cap. 14:44.
învechită: lucrul acela este necurat. 52Să ardă haina, urzeala sau bătătura de lână sau de in sau lucrul de piele pe care se găsește rana, căci este o lepră învechită: să fie ars în foc. 53Dar, dacă preotul vede că rana nu s-a întins pe haină, pe urzeală sau pe bătătură sau pe lucrul acela de piele, 54să poruncească să se spele partea atinsă de rană și să-l închidă a doua oară șapte zile. 55Preotul să cerceteze rana după ce se va spăla. Și, dacă rana nu și-a schimbat înfăţișarea și nu s-a întins, lucrul acela este necurat: să fie ars în foc, căci o parte din faţă sau din dos a fost roasă. 56Dacă preotul vede că rana a mai scăzut după ce a fost spălată, s-o rupă din haină sau din piele, din urzeală sau din bătătură. 57Și, dacă se mai ivește pe haină, în urzeală sau în bătătură sau pe lucrul de piele, înseamnă că este o spuzeală de lepră: lucrul atins de rană să fie ars în foc. 58Haina, urzeala sau bătătura sau vreun lucru de piele care a fost spălat și unde a pierit rana să se mai spele a doua oară și va fi curat. 59Aceasta este legea privitoare la rana leprei, când lovește hainele de lână sau de in, urzeala sau bătătura sau un lucru oarecare de piele și după care vor fi declarate curate sau necurate.”

14

Curăţirea leprei de pe om

141Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Iată care va fi legea cu privire la cel lepros în ziua curăţirii lui. Să-l

14:2
Mat. 8:2,4Marcu 1:40,44Luca 5:12,14
17:14
aducă înaintea preotului. 3Preotul să iasă afară din tabără și să cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei, 4preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce trebuie curăţit, două păsări vii și curate, lemn de cedru
14:4
Num. 19:6
, cârmâz
14:4
Evr. 9:19
și isop
14:4
Ps. 51:7
. 5Preotul să poruncească să se înjunghie una din aceste păsări într-un vas de pământ, în apă curgătoare. 6Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cârmâzul și isopul și să le înmoaie, împreună cu pasărea cea vie, în sângele păsării înjunghiate în apa curgătoare. 7Să stropească
14:7
Evr. 9:13
de șapte ori
14:7
2 Împ. 5:10,14
pe cel ce trebuie curăţit de lepră. Apoi să-l declare curat și să dea drumul păsării celei vii pe câmp. 8Cel ce se curăţește trebuie să-și
14:8
Cap. 13:6.
spele hainele, să-și radă tot părul și să se scalde
14:8
Cap. 11:25.
în apă și va fi curat. Apoi va putea să intre în tabără, dar să rămână
14:8
Num. 12:15
șapte zile afară din cort. 9În ziua a șaptea, să-și radă tot părul, capul, barba și sprâncenele: tot părul să și-l radă; să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă și va fi curat. 10A opta zi
14:10
Mat. 8:4Marcu 1:44Luca 5:14
, să ia doi miei fără cusur și o oaie de un an fără cusur, trei zecimi dintr-o efă de floarea făinii, ca dar
14:10
Cap. 2:1.
de mâncare frământat cu untdelemn, și un log (pahar) de untdelemn. 11Preotul care face curăţirea să aducă înaintea Domnului pe omul care se curăţește și toate lucrurile acestea, la ușa cortului întâlnirii. 12Preotul să ia unul din miei și să-l
14:12
Cap. 5:2,18;
aducă jertfă pentru vină, împreună cu logul de untdelemn; să le legene
14:12
Exod 29:24
într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca dar legănat. 13Să înjunghie mielul în locul
14:13
Exod 29:114:4,24
unde se înjunghie jertfele de ispășire și arderile-de-tot, adică în Locul Sfânt, căci la jertfa pentru vină, ca și la jertfa de ispășire
14:13
Cap. 7:7.
, dobitocul pentru jertfă va fi al preotului: el este un lucru
14:13
Cap. 2:3;
preasfânt. 14Preotul să ia din sângele jertfei de ispășire; să pună pe marginea
14:14
Exod 29:20
urechii drepte a celui ce se curăţește, pe degetul cel mare de la mâna dreaptă a lui și pe degetul cel mare de la piciorul drept. 15Preotul să ia untdelemn din log și să toarne în palma mâinii stângi. 16Preotul să-și înmoaie degetul mâinii drepte în untdelemnul din palma mâinii stângi și să stropească din untdelemn de șapte ori cu degetul înaintea Domnului. 17Din untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să pună pe (moalele) marginea urechii drepte a celui ce se curăţește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra sângelui de la jertfa pentru vină. 18Iar untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curăţește și preotul să facă
14:18
Cap. 4:26.
ispășire pentru el înaintea Domnului. 19Apoi, preotul să aducă jertfa de ispășire
14:19
Cap. 5:1;
și să facă ispășire pentru cel ce se curăţește de întinăciunea lui. Apoi, să înjunghie arderea-de-tot. 20Preotul să aducă pe altar arderea-de-tot și darul de mâncare și să facă ispășire pentru omul acesta, și va fi curat. 21Dacă
14:21
Cap. 5:7;
este sărac și nu poate să aducă toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel, care să fie adus ca jertfă pentru vină după ce a fost legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat, și să facă ispășire pentru el. Să ia o zecime din floarea făinii frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare, și un log de untdelemn. 22Să ia și două turturele
14:22
Cap. 12:8;
sau doi pui de porumbel, după mijloacele lui, unul ca jertfă de ispășire, celălalt ca ardere-de-tot. 23În ziua a opta, să aducă
14:23
Vers. 10,11.
pentru curăţirea lui toate aceste lucruri la preot, la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului. 24Preotul
14:24
Vers. 12.
să ia mielul pentru jertfa de vină și logul cu untdelemn și să le legene într-o parte și într-alta, ca dar legănat, înaintea Domnului. 25Să înjunghie mielul jertfei pentru vină. Preotul să ia
14:25
Vers. 14.
din sângele jertfei pentru vină; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept. 26Preotul să toarne untdelemn în palma mâinii stângi. 27Preotul să stropească de șapte ori cu degetul de la mâna dreaptă înaintea Domnului din untdelemnul care este în mâna stângă a lui. 28Iar din untdelemnul din mâna lui, preotul să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, în locul unde a pus din sângele jertfei pentru vină. 29Ce mai rămâne din untdelemn în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curăţește, ca să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 30Apoi să aducă una
14:30
Vers. 22. Cap. 15:15.
din turturele sau un pui de porumbel, cum va putea, 31unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot, împreună cu darul de mâncare, și preotul să facă ispășire înaintea Domnului pentru cel ce se curăţește. 32Aceasta este legea pentru curăţirea celui ce are o rană de lepră și nu poate să aducă tot ce este rânduit pentru
14:32
Vers. 10.
curăţirea lui.”

Curăţirea leprei de pe case

33Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 34„După ce veţi intra în ţara Canaanului, pe care v-o dau în

14:34
Gen. 17:8Num. 32:22Deut. 7:1
32:49
stăpânire, dacă voi trimite o rană de lepră pe vreo casă din ţara pe care o veţi stăpâni, 35cel cu casa să se ducă să spună preotului și să zică: ‘Mi se pare că este ceva ca o rană
14:35
Prov. 3:33Zah. 5:4
în casa mea.’ 36Preotul, înainte de a intra ca să cerceteze rana, să poruncească să se deșerte casa, ca nu cumva tot ce este în ea să se facă necurat. După aceea să intre preotul și să cerceteze casa. 37Preotul să cerceteze rana. Dacă vede că pe zidurile casei sunt niște gropișoare verzui sau roșiatice, care par mai adânci decât zidul, 38să iasă din casă și, când va ajunge la ușă, să pună să încuie casa șapte zile. 39În ziua a șaptea, preotul să se întoarcă în ea. Și, dacă va vedea că rana s-a întins pe zidurile casei, 40să poruncească să se scoată pietrele atinse de rană și să le arunce afară din cetate într-un loc necurat. 41Să pună să răzăluiască toată partea dinăuntru a casei și tencuiala răzăluită să se arunce afară din cetate, într-un loc necurat. 42Să ia alte pietre și să le pună în locul celor dintâi și să se ia altă tencuială, ca să se tencuiască din nou casa. 43Dacă rana se va întoarce și va izbucni din nou în casă, după ce au scos pietrele, după ce au răzăluit și tencuit din nou casa, 44preotul să se întoarcă în ea. Și, dacă vede că rana s-a întins în casă, este o lepră învechită
14:44
Cap. 13:51.
în casă: casa este necurată. 45Să dărâme casa, lemnele și toată tencuiala casei și să scoată aceste lucruri afară din cetate, într-un loc necurat. 46Cine va intra în casă în tot timpul când era închisă va fi necurat până seara. 47Cine se va culca în casă să-și spele hainele. Cine va mânca în casă, de asemenea, să-și spele hainele. 48Dacă preotul care s-a întors în casă vede că rana nu s-a întins după ce a fost tencuită din nou casa, să declare casa curată, căci rana este vindecată. 49Pentru curăţirea casei să ia
14:49
Vers. 4.
două păsări, lemn de cedru, cârmâz și isop. 50Să înjunghie una din păsări într-un vas de pământ, într-o apă curgătoare. 51Să ia lemnul de cedru, isopul, cârmâzul și pasărea cea vie; să le înmoaie în sângele păsării junghiate și în apa curgătoare și să stropească de șapte ori casa. 52Să curăţească casa cu sângele păsării, cu apa curgătoare cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul și cârmâzul. 53Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe câmp. Să facă
14:53
Vers. 20.
astfel ispășire pentru casă, și ea va fi curată. 54Aceasta este legea pentru orice rană de lepră și pentru râia
14:54
Cap. 13:30.
de cap, 55pentru lepra
14:55
Cap. 13:47.
de pe haine și de
14:55
Vers. 34.
pe case, 56pentru
14:56
Cap. 13:2.
umflături, pentru pecingini și pentru pete: 57ea arată
14:57
Deut. 24:8Ezec. 44:23
când un lucru este necurat și când este curat. Aceasta este legea pentru lepră.”

15

Necurăţiile bărbatului

151Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Vorbiţi copiilor lui Israel și spuneţi-le:

‘Orice

15:2
Cap. 22:4.
om care are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta este necurat. 3Din pricina scurgerii lui este necurat: fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea, fie că o oprește, este necurat. 4Orice pat în care se va culca va fi necurat și orice lucru pe care va ședea va fi necurat. 5Cine se va atinge de patul lui să-și spele hainele, să se scalde
15:5
Cap. 11:25;
în apă și va fi necurat până seara. 6Cine va ședea pe lucrul pe care a șezut el să-și spele hainele, să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 7Cine se va atinge de trupul lui să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 8Dacă omul acela scuipă pe un om curat, acesta să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 9Orice șa pe care va călări el va fi necurată. 10Cine se va atinge de vreun lucru care a fost sub el va fi necurat până seara și cine va ridica lucrul acela să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 11Cine va fi atins de cel cu scurgere și nu-și va spăla mâinile în apă să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 12Orice vas
15:12
Cap. 6:28;
de pământ care va fi atins de el să fie spart și orice vas de lemn să fie spălat în apă. 13După ce va fi curăţit de scurgerea lui, omul acela să numere
15:13
Vers. 28. Cap. 14:8.
șapte zile pentru curăţirea lui; să-și spele hainele, să-și scalde trupul în apă curgătoare și va fi curat. 14În ziua a opta, să ia două
15:14
Cap. 14:22,23.
turturele sau doi pui de porumbel, să se ducă înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii, și să-i dea preotului. 15Preotul să-i aducă, unul ca jertfă
15:15
Cap. 14:30,31.
de ispășire și celălalt ca ardere-de-tot, și preotul să facă ispășire
15:15
Cap. 14:19,31.
pentru el înaintea Domnului, pentru scurgerea lui. 16Omul care va avea o scurgere
15:16
Cap. 22:4.
a seminţei în somn să-și scalde tot trupul în apă și va fi necurat până seara. 17Orice haină și orice piele care vor fi atinse de scurgerea lui vor fi spălate cu apă și vor fi necurate până seara. 18Dacă o femeie s-a culcat cu un astfel de om, să se scalde amândoi în apă și vor fi necuraţi
15:18
1 Sam. 21:4
până seara.

Necurăţia femeii

19Femeia

15:19
Cap. 12:2.
care va avea o scurgere, și anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână șapte zile în necurăţia ei. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seara. 20Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăţiei ei va fi necurat și orice lucru pe care va ședea ea va fi necurat. 21Oricine se va atinge de patul ei să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 22Oricine se va atinge de un lucru pe care a șezut ea să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 23Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a șezut ea, cine se va atinge de lucrul acela va fi necurat până seara. 24Dacă
15:24
Cap. 20:18.
se culcă cineva cu ea și vine peste el necurăţia femeii aceleia, el va fi necurat timp de șapte zile și orice pat în care se va culca va fi necurat. 25Femeia care
15:25
Mat. 9:20Marcu 5:25Luca 8:43
va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obișnuite, sau a cărei scurgere va ţine mai mult ca de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea când îi vine sorocul. 26Orice pat în care se va culca în timpul cât va ţine scurgerea aceasta va fi ca și patul din timpul când ea este la scurgerea de la soroc și orice lucru pe care va ședea va fi necurat, ca atunci când este ea la scurgerea de la soroc. 27Oricine se va atinge de ele va fi necurat; să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 28După
15:28
Vers. 13.
ce va fi curăţită de scurgerea ei, să numere șapte zile și apoi va fi curată. 29A opta zi, să ia două turturele sau doi pui de porumbel și să-i ducă preotului la ușa cortului întâlnirii. 30Preotul să aducă unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot; și preotul să facă ispășire pentru ea înaintea Domnului, pentru scurgerea care o făcea necurată. 31Așa să depărtaţi
15:31
Cap. 11:47.
pe copiii lui Israel de necurăţiile lor, ca să nu moară din pricina necurăţiilor lor, dacă pângăresc
15:31
Num. 5:3
19:13,20Ezec. 5:11
23:38
cortul Meu, care este în mijlocul lor. 32Aceasta
15:32
Vers. 2.
este legea pentru cel ce are o scurgere sau este întinat
15:32
Vers. 16.
printr-o lepădare de sămânţă în somn, 33pentru cea
15:33
Vers. 19.
care este la scurgerea de la soroc, pentru bărbatul sau
15:33
Vers. 25.
femeia care are o scurgere și pentru bărbatul
15:33
Vers. 24.
care se culcă cu o femeie necurată.’”