Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Curăţirea leprei de pe om

141Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Iată care va fi legea cu privire la cel lepros în ziua curăţirii lui. Să-l

14:2
Mat. 8:2,4Marcu 1:40,44Luca 5:12,14
17:14
aducă înaintea preotului. 3Preotul să iasă afară din tabără și să cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei, 4preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce trebuie curăţit, două păsări vii și curate, lemn de cedru
14:4
Num. 19:6
, cârmâz
14:4
Evr. 9:19
și isop
14:4
Ps. 51:7
. 5Preotul să poruncească să se înjunghie una din aceste păsări într-un vas de pământ, în apă curgătoare. 6Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cârmâzul și isopul și să le înmoaie, împreună cu pasărea cea vie, în sângele păsării înjunghiate în apa curgătoare. 7Să stropească
14:7
Evr. 9:13
de șapte ori
14:7
2 Împ. 5:10,14
pe cel ce trebuie curăţit de lepră. Apoi să-l declare curat și să dea drumul păsării celei vii pe câmp. 8Cel ce se curăţește trebuie să-și
14:8
Cap. 13:6.

spele hainele, să-și radă tot părul și să se scalde
14:8
Cap. 11:25.

în apă și va fi curat. Apoi va putea să intre în tabără, dar să rămână
14:8
Num. 12:15
șapte zile afară din cort. 9În ziua a șaptea, să-și radă tot părul, capul, barba și sprâncenele: tot părul să și-l radă; să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă și va fi curat. 10A opta zi
14:10
Mat. 8:4Marcu 1:44Luca 5:14
, să ia doi miei fără cusur și o oaie de un an fără cusur, trei zecimi dintr-o efă de floarea făinii, ca dar
14:10
Cap. 2:1.
Num. 15:4,15
de mâncare frământat cu untdelemn, și un log (pahar) de untdelemn. 11Preotul care face curăţirea să aducă înaintea Domnului pe omul care se curăţește și toate lucrurile acestea, la ușa cortului întâlnirii. 12Preotul să ia unul din miei și să-l
14:12
Cap. 5:2,18;
6:6,7
aducă jertfă pentru vină, împreună cu logul de untdelemn; să le legene
14:12
Exod 29:24
într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca dar legănat. 13Să înjunghie mielul în locul
14:13
Exod 29:114:4,24
unde se înjunghie jertfele de ispășire și arderile-de-tot, adică în Locul Sfânt, căci la jertfa pentru vină, ca și la jertfa de ispășire
14:13
Cap. 7:7.

, dobitocul pentru jertfă va fi al preotului: el este un lucru
14:13
Cap. 2:3;
7:6
21:22
preasfânt. 14Preotul să ia din sângele jertfei de ispășire; să pună pe marginea
14:14
Exod 29:20
urechii drepte a celui ce se curăţește, pe degetul cel mare de la mâna dreaptă a lui și pe degetul cel mare de la piciorul drept. 15Preotul să ia untdelemn din log și să toarne în palma mâinii stângi. 16Preotul să-și înmoaie degetul mâinii drepte în untdelemnul din palma mâinii stângi și să stropească din untdelemn de șapte ori cu degetul înaintea Domnului. 17Din untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să pună pe (moalele) marginea urechii drepte a celui ce se curăţește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra sângelui de la jertfa pentru vină. 18Iar untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curăţește și preotul să facă
14:18
Cap. 4:26.

ispășire pentru el înaintea Domnului. 19Apoi, preotul să aducă jertfa de ispășire
14:19
Cap. 5:1;
12:7
și să facă ispășire pentru cel ce se curăţește de întinăciunea lui. Apoi, să înjunghie arderea-de-tot. 20Preotul să aducă pe altar arderea-de-tot și darul de mâncare și să facă ispășire pentru omul acesta, și va fi curat. 21Dacă
14:21
Cap. 5:7;
12:8
este sărac și nu poate să aducă toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel, care să fie adus ca jertfă pentru vină după ce a fost legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat, și să facă ispășire pentru el. Să ia o zecime din floarea făinii frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare, și un log de untdelemn. 22Să ia și două turturele
14:22
Cap. 12:8;
15:14,15
sau doi pui de porumbel, după mijloacele lui, unul ca jertfă de ispășire, celălalt ca ardere-de-tot. 23În ziua a opta, să aducă
14:23
Vers. 10,11.

pentru curăţirea lui toate aceste lucruri la preot, la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului. 24Preotul
14:24
Vers. 12.

să ia mielul pentru jertfa de vină și logul cu untdelemn și să le legene într-o parte și într-alta, ca dar legănat, înaintea Domnului. 25Să înjunghie mielul jertfei pentru vină. Preotul să ia
14:25
Vers. 14.

din sângele jertfei pentru vină; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept. 26Preotul să toarne untdelemn în palma mâinii stângi. 27Preotul să stropească de șapte ori cu degetul de la mâna dreaptă înaintea Domnului din untdelemnul care este în mâna stângă a lui. 28Iar din untdelemnul din mâna lui, preotul să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, în locul unde a pus din sângele jertfei pentru vină. 29Ce mai rămâne din untdelemn în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curăţește, ca să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 30Apoi să aducă una
14:30
Vers. 22. Cap. 15:15.

din turturele sau un pui de porumbel, cum va putea, 31unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot, împreună cu darul de mâncare, și preotul să facă ispășire înaintea Domnului pentru cel ce se curăţește. 32Aceasta este legea pentru curăţirea celui ce are o rană de lepră și nu poate să aducă tot ce este rânduit pentru
14:32
Vers. 10.

curăţirea lui.”

Curăţirea leprei de pe case

33Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 34„După ce veţi intra în ţara Canaanului, pe care v-o dau în

14:34
Gen. 17:8Num. 32:22Deut. 7:1
32:49
stăpânire, dacă voi trimite o rană de lepră pe vreo casă din ţara pe care o veţi stăpâni, 35cel cu casa să se ducă să spună preotului și să zică: ‘Mi se pare că este ceva ca o rană
14:35
Prov. 3:33Zah. 5:4
în casa mea.’ 36Preotul, înainte de a intra ca să cerceteze rana, să poruncească să se deșerte casa, ca nu cumva tot ce este în ea să se facă necurat. După aceea să intre preotul și să cerceteze casa. 37Preotul să cerceteze rana. Dacă vede că pe zidurile casei sunt niște gropișoare verzui sau roșiatice, care par mai adânci decât zidul, 38să iasă din casă și, când va ajunge la ușă, să pună să încuie casa șapte zile. 39În ziua a șaptea, preotul să se întoarcă în ea. Și, dacă va vedea că rana s-a întins pe zidurile casei, 40să poruncească să se scoată pietrele atinse de rană și să le arunce afară din cetate într-un loc necurat. 41Să pună să răzăluiască toată partea dinăuntru a casei și tencuiala răzăluită să se arunce afară din cetate, într-un loc necurat. 42Să ia alte pietre și să le pună în locul celor dintâi și să se ia altă tencuială, ca să se tencuiască din nou casa. 43Dacă rana se va întoarce și va izbucni din nou în casă, după ce au scos pietrele, după ce au răzăluit și tencuit din nou casa, 44preotul să se întoarcă în ea. Și, dacă vede că rana s-a întins în casă, este o lepră învechită
14:44
Cap. 13:51.
Zah. 5:4
în casă: casa este necurată. 45Să dărâme casa, lemnele și toată tencuiala casei și să scoată aceste lucruri afară din cetate, într-un loc necurat. 46Cine va intra în casă în tot timpul când era închisă va fi necurat până seara. 47Cine se va culca în casă să-și spele hainele. Cine va mânca în casă, de asemenea, să-și spele hainele. 48Dacă preotul care s-a întors în casă vede că rana nu s-a întins după ce a fost tencuită din nou casa, să declare casa curată, căci rana este vindecată. 49Pentru curăţirea casei să ia
14:49
Vers. 4.

două păsări, lemn de cedru, cârmâz și isop. 50Să înjunghie una din păsări într-un vas de pământ, într-o apă curgătoare. 51Să ia lemnul de cedru, isopul, cârmâzul și pasărea cea vie; să le înmoaie în sângele păsării junghiate și în apa curgătoare și să stropească de șapte ori casa. 52Să curăţească casa cu sângele păsării, cu apa curgătoare cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul și cârmâzul. 53Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe câmp. Să facă
14:53
Vers. 20.

astfel ispășire pentru casă, și ea va fi curată. 54Aceasta este legea pentru orice rană de lepră și pentru râia
14:54
Cap. 13:30.

de cap, 55pentru lepra
14:55
Cap. 13:47.

de pe haine și de
14:55
Vers. 34.

pe case, 56pentru
14:56
Cap. 13:2.

umflături, pentru pecingini și pentru pete: 57ea arată
14:57
Deut. 24:8Ezec. 44:23
când un lucru este necurat și când este curat. Aceasta este legea pentru lepră.”