Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Necurăţiile bărbatului

151Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Vorbiţi copiilor lui Israel și spuneţi-le:

‘Orice

15:2
Cap. 22:4.
Num. 5:22 Sam. 3:29Mat. 9:20Marcu 5:25Luca 8:43
om care are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta este necurat. 3Din pricina scurgerii lui este necurat: fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea, fie că o oprește, este necurat. 4Orice pat în care se va culca va fi necurat și orice lucru pe care va ședea va fi necurat. 5Cine se va atinge de patul lui să-și spele hainele, să se scalde
15:5
Cap. 11:25;
17:15
în apă și va fi necurat până seara. 6Cine va ședea pe lucrul pe care a șezut el să-și spele hainele, să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 7Cine se va atinge de trupul lui să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 8Dacă omul acela scuipă pe un om curat, acesta să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 9Orice șa pe care va călări el va fi necurată. 10Cine se va atinge de vreun lucru care a fost sub el va fi necurat până seara și cine va ridica lucrul acela să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 11Cine va fi atins de cel cu scurgere și nu-și va spăla mâinile în apă să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 12Orice vas
15:12
Cap. 6:28;
11:32,33
de pământ care va fi atins de el să fie spart și orice vas de lemn să fie spălat în apă. 13După ce va fi curăţit de scurgerea lui, omul acela să numere
15:13
Vers. 28. Cap. 14:8.

șapte zile pentru curăţirea lui; să-și spele hainele, să-și scalde trupul în apă curgătoare și va fi curat. 14În ziua a opta, să ia două
15:14
Cap. 14:22,23.

turturele sau doi pui de porumbel, să se ducă înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii, și să-i dea preotului. 15Preotul să-i aducă, unul ca jertfă
15:15
Cap. 14:30,31.

de ispășire și celălalt ca ardere-de-tot, și preotul să facă ispășire
15:15
Cap. 14:19,31.

pentru el înaintea Domnului, pentru scurgerea lui. 16Omul care va avea o scurgere
15:16
Cap. 22:4.
Deut. 23:10
a seminţei în somn să-și scalde tot trupul în apă și va fi necurat până seara. 17Orice haină și orice piele care vor fi atinse de scurgerea lui vor fi spălate cu apă și vor fi necurate până seara. 18Dacă o femeie s-a culcat cu un astfel de om, să se scalde amândoi în apă și vor fi necuraţi
15:18
1 Sam. 21:4
până seara.

Necurăţia femeii

19Femeia

15:19
Cap. 12:2.

care va avea o scurgere, și anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână șapte zile în necurăţia ei. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seara. 20Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăţiei ei va fi necurat și orice lucru pe care va ședea ea va fi necurat. 21Oricine se va atinge de patul ei să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 22Oricine se va atinge de un lucru pe care a șezut ea să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 23Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a șezut ea, cine se va atinge de lucrul acela va fi necurat până seara. 24Dacă
15:24
Cap. 20:18.

se culcă cineva cu ea și vine peste el necurăţia femeii aceleia, el va fi necurat timp de șapte zile și orice pat în care se va culca va fi necurat. 25Femeia care
15:25
Mat. 9:20Marcu 5:25Luca 8:43
va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obișnuite, sau a cărei scurgere va ţine mai mult ca de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea când îi vine sorocul. 26Orice pat în care se va culca în timpul cât va ţine scurgerea aceasta va fi ca și patul din timpul când ea este la scurgerea de la soroc și orice lucru pe care va ședea va fi necurat, ca atunci când este ea la scurgerea de la soroc. 27Oricine se va atinge de ele va fi necurat; să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 28După
15:28
Vers. 13.

ce va fi curăţită de scurgerea ei, să numere șapte zile și apoi va fi curată. 29A opta zi, să ia două turturele sau doi pui de porumbel și să-i ducă preotului la ușa cortului întâlnirii. 30Preotul să aducă unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot; și preotul să facă ispășire pentru ea înaintea Domnului, pentru scurgerea care o făcea necurată. 31Așa să depărtaţi
15:31
Cap. 11:47.
Deut. 24:8Ezec. 44:23
pe copiii lui Israel de necurăţiile lor, ca să nu moară din pricina necurăţiilor lor, dacă pângăresc
15:31
Num. 5:3
19:13,20Ezec. 5:11
23:38
cortul Meu, care este în mijlocul lor. 32Aceasta
15:32
Vers. 2.

este legea pentru cel ce are o scurgere sau este întinat
15:32
Vers. 16.

printr-o lepădare de sămânţă în somn, 33pentru cea
15:33
Vers. 19.

care este la scurgerea de la soroc, pentru bărbatul sau
15:33
Vers. 25.

femeia care are o scurgere și pentru bărbatul
15:33
Vers. 24.

care se culcă cu o femeie necurată.’”