Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Curăţirea leprei de pe om

141Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Iată care va fi legea cu privire la cel lepros în ziua curăţirii lui. Să-l

14:2
Mat. 8:2,4Marcu 1:40,44Luca 5:12,14
17:14
aducă înaintea preotului. 3Preotul să iasă afară din tabără și să cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei, 4preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce trebuie curăţit, două păsări vii și curate, lemn de cedru
14:4
Num. 19:6
, cârmâz
14:4
Evr. 9:19
și isop
14:4
Ps. 51:7
. 5Preotul să poruncească să se înjunghie una din aceste păsări într-un vas de pământ, în apă curgătoare. 6Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cârmâzul și isopul și să le înmoaie, împreună cu pasărea cea vie, în sângele păsării înjunghiate în apa curgătoare. 7Să stropească
14:7
Evr. 9:13
de șapte ori
14:7
2 Împ. 5:10,14
pe cel ce trebuie curăţit de lepră. Apoi să-l declare curat și să dea drumul păsării celei vii pe câmp. 8Cel ce se curăţește trebuie să-și
14:8
Cap. 13:6.
spele hainele, să-și radă tot părul și să se scalde
14:8
Cap. 11:25.
în apă și va fi curat. Apoi va putea să intre în tabără, dar să rămână
14:8
Num. 12:15
șapte zile afară din cort. 9În ziua a șaptea, să-și radă tot părul, capul, barba și sprâncenele: tot părul să și-l radă; să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă și va fi curat. 10A opta zi
14:10
Mat. 8:4Marcu 1:44Luca 5:14
, să ia doi miei fără cusur și o oaie de un an fără cusur, trei zecimi dintr-o efă de floarea făinii, ca dar
14:10
Cap. 2:1.
de mâncare frământat cu untdelemn, și un log (pahar) de untdelemn. 11Preotul care face curăţirea să aducă înaintea Domnului pe omul care se curăţește și toate lucrurile acestea, la ușa cortului întâlnirii. 12Preotul să ia unul din miei și să-l
14:12
Cap. 5:2,18;
aducă jertfă pentru vină, împreună cu logul de untdelemn; să le legene
14:12
Exod 29:24
într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca dar legănat. 13Să înjunghie mielul în locul
14:13
Exod 29:114:4,24
unde se înjunghie jertfele de ispășire și arderile-de-tot, adică în Locul Sfânt, căci la jertfa pentru vină, ca și la jertfa de ispășire
14:13
Cap. 7:7.
, dobitocul pentru jertfă va fi al preotului: el este un lucru
14:13
Cap. 2:3;
preasfânt. 14Preotul să ia din sângele jertfei de ispășire; să pună pe marginea
14:14
Exod 29:20
urechii drepte a celui ce se curăţește, pe degetul cel mare de la mâna dreaptă a lui și pe degetul cel mare de la piciorul drept. 15Preotul să ia untdelemn din log și să toarne în palma mâinii stângi. 16Preotul să-și înmoaie degetul mâinii drepte în untdelemnul din palma mâinii stângi și să stropească din untdelemn de șapte ori cu degetul înaintea Domnului. 17Din untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să pună pe (moalele) marginea urechii drepte a celui ce se curăţește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, deasupra sângelui de la jertfa pentru vină. 18Iar untdelemnul care-i mai rămâne în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curăţește și preotul să facă
14:18
Cap. 4:26.
ispășire pentru el înaintea Domnului. 19Apoi, preotul să aducă jertfa de ispășire
14:19
Cap. 5:1;
și să facă ispășire pentru cel ce se curăţește de întinăciunea lui. Apoi, să înjunghie arderea-de-tot. 20Preotul să aducă pe altar arderea-de-tot și darul de mâncare și să facă ispășire pentru omul acesta, și va fi curat. 21Dacă
14:21
Cap. 5:7;
este sărac și nu poate să aducă toate aceste lucruri, atunci să ia un singur miel, care să fie adus ca jertfă pentru vină după ce a fost legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat, și să facă ispășire pentru el. Să ia o zecime din floarea făinii frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare, și un log de untdelemn. 22Să ia și două turturele
14:22
Cap. 12:8;
sau doi pui de porumbel, după mijloacele lui, unul ca jertfă de ispășire, celălalt ca ardere-de-tot. 23În ziua a opta, să aducă
14:23
Vers. 10,11.
pentru curăţirea lui toate aceste lucruri la preot, la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului. 24Preotul
14:24
Vers. 12.
să ia mielul pentru jertfa de vină și logul cu untdelemn și să le legene într-o parte și într-alta, ca dar legănat, înaintea Domnului. 25Să înjunghie mielul jertfei pentru vină. Preotul să ia
14:25
Vers. 14.
din sângele jertfei pentru vină; să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept. 26Preotul să toarne untdelemn în palma mâinii stângi. 27Preotul să stropească de șapte ori cu degetul de la mâna dreaptă înaintea Domnului din untdelemnul care este în mâna stângă a lui. 28Iar din untdelemnul din mâna lui, preotul să pună pe marginea urechii drepte a celui ce se curăţește, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare al piciorului drept, în locul unde a pus din sângele jertfei pentru vină. 29Ce mai rămâne din untdelemn în mână, preotul să-l pună pe capul celui ce se curăţește, ca să facă ispășire pentru el înaintea Domnului. 30Apoi să aducă una
14:30
Vers. 22. Cap. 15:15.
din turturele sau un pui de porumbel, cum va putea, 31unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot, împreună cu darul de mâncare, și preotul să facă ispășire înaintea Domnului pentru cel ce se curăţește. 32Aceasta este legea pentru curăţirea celui ce are o rană de lepră și nu poate să aducă tot ce este rânduit pentru
14:32
Vers. 10.
curăţirea lui.”

Curăţirea leprei de pe case

33Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 34„După ce veţi intra în ţara Canaanului, pe care v-o dau în

14:34
Gen. 17:8Num. 32:22Deut. 7:1
32:49
stăpânire, dacă voi trimite o rană de lepră pe vreo casă din ţara pe care o veţi stăpâni, 35cel cu casa să se ducă să spună preotului și să zică: ‘Mi se pare că este ceva ca o rană
14:35
Prov. 3:33Zah. 5:4
în casa mea.’ 36Preotul, înainte de a intra ca să cerceteze rana, să poruncească să se deșerte casa, ca nu cumva tot ce este în ea să se facă necurat. După aceea să intre preotul și să cerceteze casa. 37Preotul să cerceteze rana. Dacă vede că pe zidurile casei sunt niște gropișoare verzui sau roșiatice, care par mai adânci decât zidul, 38să iasă din casă și, când va ajunge la ușă, să pună să încuie casa șapte zile. 39În ziua a șaptea, preotul să se întoarcă în ea. Și, dacă va vedea că rana s-a întins pe zidurile casei, 40să poruncească să se scoată pietrele atinse de rană și să le arunce afară din cetate într-un loc necurat. 41Să pună să răzăluiască toată partea dinăuntru a casei și tencuiala răzăluită să se arunce afară din cetate, într-un loc necurat. 42Să ia alte pietre și să le pună în locul celor dintâi și să se ia altă tencuială, ca să se tencuiască din nou casa. 43Dacă rana se va întoarce și va izbucni din nou în casă, după ce au scos pietrele, după ce au răzăluit și tencuit din nou casa, 44preotul să se întoarcă în ea. Și, dacă vede că rana s-a întins în casă, este o lepră învechită
14:44
Cap. 13:51.
în casă: casa este necurată. 45Să dărâme casa, lemnele și toată tencuiala casei și să scoată aceste lucruri afară din cetate, într-un loc necurat. 46Cine va intra în casă în tot timpul când era închisă va fi necurat până seara. 47Cine se va culca în casă să-și spele hainele. Cine va mânca în casă, de asemenea, să-și spele hainele. 48Dacă preotul care s-a întors în casă vede că rana nu s-a întins după ce a fost tencuită din nou casa, să declare casa curată, căci rana este vindecată. 49Pentru curăţirea casei să ia
14:49
Vers. 4.
două păsări, lemn de cedru, cârmâz și isop. 50Să înjunghie una din păsări într-un vas de pământ, într-o apă curgătoare. 51Să ia lemnul de cedru, isopul, cârmâzul și pasărea cea vie; să le înmoaie în sângele păsării junghiate și în apa curgătoare și să stropească de șapte ori casa. 52Să curăţească casa cu sângele păsării, cu apa curgătoare cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul și cârmâzul. 53Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe câmp. Să facă
14:53
Vers. 20.
astfel ispășire pentru casă, și ea va fi curată. 54Aceasta este legea pentru orice rană de lepră și pentru râia
14:54
Cap. 13:30.
de cap, 55pentru lepra
14:55
Cap. 13:47.
de pe haine și de
14:55
Vers. 34.
pe case, 56pentru
14:56
Cap. 13:2.
umflături, pentru pecingini și pentru pete: 57ea arată
14:57
Deut. 24:8Ezec. 44:23
când un lucru este necurat și când este curat. Aceasta este legea pentru lepră.”

15

Necurăţiile bărbatului

151Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Vorbiţi copiilor lui Israel și spuneţi-le:

‘Orice

15:2
Cap. 22:4.
om care are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta este necurat. 3Din pricina scurgerii lui este necurat: fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea, fie că o oprește, este necurat. 4Orice pat în care se va culca va fi necurat și orice lucru pe care va ședea va fi necurat. 5Cine se va atinge de patul lui să-și spele hainele, să se scalde
15:5
Cap. 11:25;
în apă și va fi necurat până seara. 6Cine va ședea pe lucrul pe care a șezut el să-și spele hainele, să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 7Cine se va atinge de trupul lui să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 8Dacă omul acela scuipă pe un om curat, acesta să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 9Orice șa pe care va călări el va fi necurată. 10Cine se va atinge de vreun lucru care a fost sub el va fi necurat până seara și cine va ridica lucrul acela să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 11Cine va fi atins de cel cu scurgere și nu-și va spăla mâinile în apă să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 12Orice vas
15:12
Cap. 6:28;
de pământ care va fi atins de el să fie spart și orice vas de lemn să fie spălat în apă. 13După ce va fi curăţit de scurgerea lui, omul acela să numere
15:13
Vers. 28. Cap. 14:8.
șapte zile pentru curăţirea lui; să-și spele hainele, să-și scalde trupul în apă curgătoare și va fi curat. 14În ziua a opta, să ia două
15:14
Cap. 14:22,23.
turturele sau doi pui de porumbel, să se ducă înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii, și să-i dea preotului. 15Preotul să-i aducă, unul ca jertfă
15:15
Cap. 14:30,31.
de ispășire și celălalt ca ardere-de-tot, și preotul să facă ispășire
15:15
Cap. 14:19,31.
pentru el înaintea Domnului, pentru scurgerea lui. 16Omul care va avea o scurgere
15:16
Cap. 22:4.
a seminţei în somn să-și scalde tot trupul în apă și va fi necurat până seara. 17Orice haină și orice piele care vor fi atinse de scurgerea lui vor fi spălate cu apă și vor fi necurate până seara. 18Dacă o femeie s-a culcat cu un astfel de om, să se scalde amândoi în apă și vor fi necuraţi
15:18
1 Sam. 21:4
până seara.

Necurăţia femeii

19Femeia

15:19
Cap. 12:2.
care va avea o scurgere, și anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână șapte zile în necurăţia ei. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seara. 20Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăţiei ei va fi necurat și orice lucru pe care va ședea ea va fi necurat. 21Oricine se va atinge de patul ei să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 22Oricine se va atinge de un lucru pe care a șezut ea să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 23Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a șezut ea, cine se va atinge de lucrul acela va fi necurat până seara. 24Dacă
15:24
Cap. 20:18.
se culcă cineva cu ea și vine peste el necurăţia femeii aceleia, el va fi necurat timp de șapte zile și orice pat în care se va culca va fi necurat. 25Femeia care
15:25
Mat. 9:20Marcu 5:25Luca 8:43
va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obișnuite, sau a cărei scurgere va ţine mai mult ca de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea când îi vine sorocul. 26Orice pat în care se va culca în timpul cât va ţine scurgerea aceasta va fi ca și patul din timpul când ea este la scurgerea de la soroc și orice lucru pe care va ședea va fi necurat, ca atunci când este ea la scurgerea de la soroc. 27Oricine se va atinge de ele va fi necurat; să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 28După
15:28
Vers. 13.
ce va fi curăţită de scurgerea ei, să numere șapte zile și apoi va fi curată. 29A opta zi, să ia două turturele sau doi pui de porumbel și să-i ducă preotului la ușa cortului întâlnirii. 30Preotul să aducă unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot; și preotul să facă ispășire pentru ea înaintea Domnului, pentru scurgerea care o făcea necurată. 31Așa să depărtaţi
15:31
Cap. 11:47.
pe copiii lui Israel de necurăţiile lor, ca să nu moară din pricina necurăţiilor lor, dacă pângăresc
15:31
Num. 5:3
19:13,20Ezec. 5:11
23:38
cortul Meu, care este în mijlocul lor. 32Aceasta
15:32
Vers. 2.
este legea pentru cel ce are o scurgere sau este întinat
15:32
Vers. 16.
printr-o lepădare de sămânţă în somn, 33pentru cea
15:33
Vers. 19.
care este la scurgerea de la soroc, pentru bărbatul sau
15:33
Vers. 25.
femeia care are o scurgere și pentru bărbatul
15:33
Vers. 24.
care se culcă cu o femeie necurată.’”

16

Legea pentru sărbătoarea de peste an a Ispășirii

161Domnul a vorbit lui Moise după moartea

16:1
Cap. 10:1,2.
celor doi fii ai lui Aaron, morţi când s-au înfăţișat înaintea Domnului. 2Domnul a zis lui Moise: „Vorbește fratelui tău Aaron și spune-i să nu intre
16:2
Exod 30:10Evr. 9:7
10:19
în tot timpul în Sfântul Locaș, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispășirii, care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispășirii Mă voi arăta
16:2
Exod 25:22
40:341 Împ. 8:10-12
în nor. 3Iată cum să intre
16:3
Evr. 9:7,12,24,25
Aaron în Sfântul Locaș. Să ia un viţel
16:3
Cap. 4:3.
pentru jertfa de ispășire și un berbec pentru arderea-de-tot. 4Să se îmbrace cu tunica
16:4
Exod 28:39,42,43Ezec. 44:17,18
sfinţită de in și să-și pună pe trup izmenele de in; să se încingă cu brâul de in și să-și acopere capul cu mitra de in; acestea sunt veșmintele sfinţite cu care se va îmbrăca el după ce își va spăla trupul
16:4
Exod 30:20
în apă. 5Să ia de la
16:5
Cap. 4:14.
adunarea copiilor lui Israel doi ţapi pentru jertfa de ispășire și un berbec pentru arderea-de-tot. 6Aaron să-și aducă viţelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire
16:6
Cap. 9:7.
pentru el și pentru casa lui. 7Să ia cei doi ţapi și să-i pună înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii. 8Aaron să arunce sorţii pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul și un sorţ pentru Azazel. 9Aaron să ia ţapul care a ieșit la sorţi pentru Domnul și să-l aducă jertfă de ispășire. 10Iar ţapul care a ieșit la sorţi pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea ispășirii
16:10
1 Ioan 2:2
, și să i se dea drumul în pustie pentru Azazel. 11Aaron să-și aducă viţelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Să înjunghie viţelul pentru jertfa lui de ispășire. 12Să ia o cădelniţă
16:12
Cap. 10:1.
plină cu cărbuni aprinși de pe altarul dinaintea Domnului și doi pumni de tămâie
16:12
Exod 30:34
mirositoare, pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru; 13să pună tămâia
16:13
Exod 30:1,7,8Num. 16:7,18,46Apoc. 8:3,4
pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul ispășirii
16:13
Exod 25:21
de pe chivotul mărturiei, și astfel nu va muri. 14Să ia
16:14
Cap. 4:5.
din sângele viţelului și să stropească
16:14
Cap. 4:6.
cu degetul pe partea dinainte a capacului ispășirii spre răsărit; să stropească din sânge de șapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii. 15Să înjunghie
16:15
Evr. 2:17
5:2
9:7,28
ţapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo
16:15
Vers. 2.
de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele viţelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii. 16Astfel, să facă
16:16
Exod 29:36Ezec. 45:18Evr. 9:22,23
ispășire pentru Sfântul Locaș, pentru necurăţiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii, care este cu ei în mijlocul necurăţiilor lor. 17
16:17
Exod 34:3Luca 1:10
nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aaron să facă ispășirea în Sfântul Locaș, până va ieși din el. Să facă ispășire pentru el și pentru casa lui și pentru toată adunarea lui Israel. 18După ce va ieși, să se ducă la altarul care este înaintea Domnului și să facă
16:18
Exod 30:10Evr. 9:22,23
ispășire pentru altar; să ia din sângele viţelului și ţapului și să pună pe coarnele altarului de jur împrejur. 19Să stropească pe altar cu degetul lui de șapte ori din sânge și astfel să-l curăţească
16:19
Ezec. 43:20
și să-l sfinţească de necurăţiile copiilor lui Israel.

Ţapul pentru Azazel

20Când va isprăvi de făcut ispășirea

16:20
Vers. 16.
pentru Sfântul Locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă ţapul cel viu. 21Aaron să-și pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu și să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună
16:21
Is. 53:6
pe capul ţapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. 22Ţapul acela va duce
16:22
Is. 53:11,12Ioan 1:29Evr. 9:281 Pet. 2:24
asupra lui toate fărădelegile lor într-un pământ pustiit; în pustie să-i dea drumul. 23Aaron să intre în cortul întâlnirii; să-și lepede
16:23
Ezec. 22:14
44:19
veșmintele de in, pe care le îmbrăcase la intrarea în Sfântul Locaș, și să le pună acolo. 24Să-și spele trupul cu apă într-un loc sfânt și să-și ia din nou veșmintele. Apoi să iasă afară, să-și aducă arderea-de-tot
16:24
Vers. 3,5.
a lui și arderea-de-tot a poporului și să facă ispășire pentru el și pentru popor. 25Iar grăsimea
16:25
Cap. 4:10.
jertfei de ispășire s-o ardă pe altar. 26Cel ce va izgoni ţapul pentru Azazel să-și spele hainele și să-și scalde
16:26
Cap. 15:5.
trupul în apă, după aceea să intre iarăși în tabără. 27Să scoată afară din tabără viţelul
16:27
Cap. 4:12,21;
ispășitor și ţapul ispășitor, al căror sânge a fost dus în Sfântul Locaș pentru facerea ispășirii, și să le ardă în foc pieile, carnea și balega. 28Cel ce le va arde să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă, după aceea să intre iarăși în tabără.

Sărbătoarea Ispășirii

29Aceasta să vă fie o lege veșnică: în

16:29
Exod 30:10Num. 29:7Is. 58:3,5Dan. 10:3,12
luna a șaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. 30Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi
16:30
Ps. 51:2Ier. 33:8Efes. 5:26Evr. 9:13,14
10:1,21 Ioan 1:7,9
de toate păcatele voastre înaintea Domnului. 31Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat
16:31
Cap. 23:32.
, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veșnică. 32Ispășirea
16:32
Cap. 4:3,5,16.
să fie făcută de preotul care a primit ungerea și care a fost închinat
16:32
Exod 29:29,30Num. 20:26,28
în slujba Domnului, ca să urmeze tatălui său în slujba preoţiei; să se
16:32
Vers. 4.
îmbrace cu veșmintele de in, cu veșmintele sfinţite. 33Să facă
16:33
Vers. 6,16-18,24.
ispășire pentru Locul Preasfânt, să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar și să facă ispășire pentru preoţi și pentru tot poporul adunării. 34Aceasta
16:34
Cap. 23:31.
să fie pentru voi o lege veșnică: o dată
16:34
Exod 30:10Evr. 9:7,25
pe an, să se facă ispășire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor.” Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise Domnul.