Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Legea pentru sărbătoarea de peste an a Ispășirii

161Domnul a vorbit lui Moise după moartea

16:1
Cap. 10:1,2.

celor doi fii ai lui Aaron, morţi când s-au înfăţișat înaintea Domnului. 2Domnul a zis lui Moise: „Vorbește fratelui tău Aaron și spune-i să nu intre
16:2
Exod 30:10Evr. 9:7
10:19
în tot timpul în Sfântul Locaș, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispășirii, care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispășirii Mă voi arăta
16:2
Exod 25:22
40:341 Împ. 8:10-12
în nor. 3Iată cum să intre
16:3
Evr. 9:7,12,24,25
Aaron în Sfântul Locaș. Să ia un viţel
16:3
Cap. 4:3.

pentru jertfa de ispășire și un berbec pentru arderea-de-tot. 4Să se îmbrace cu tunica
16:4
Exod 28:39,42,43Ezec. 44:17,18
sfinţită de in și să-și pună pe trup izmenele de in; să se încingă cu brâul de in și să-și acopere capul cu mitra de in; acestea sunt veșmintele sfinţite cu care se va îmbrăca el după ce își va spăla trupul
16:4
Exod 30:20
în apă. 5Să ia de la
16:5
Cap. 4:14.
Num. 29:112 Cron. 29:21Ezra 6:17Ezec. 45:22,23
adunarea copiilor lui Israel doi ţapi pentru jertfa de ispășire și un berbec pentru arderea-de-tot. 6Aaron să-și aducă viţelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire
16:6
Cap. 9:7.
Evr. 5:2
7:27,28
9:7
pentru el și pentru casa lui. 7Să ia cei doi ţapi și să-i pună înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii. 8Aaron să arunce sorţii pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul și un sorţ pentru Azazel. 9Aaron să ia ţapul care a ieșit la sorţi pentru Domnul și să-l aducă jertfă de ispășire. 10Iar ţapul care a ieșit la sorţi pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea ispășirii
16:10
1 Ioan 2:2
, și să i se dea drumul în pustie pentru Azazel. 11Aaron să-și aducă viţelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Să înjunghie viţelul pentru jertfa lui de ispășire. 12Să ia o cădelniţă
16:12
Cap. 10:1.
Num. 16:18,46Apoc. 8:5
plină cu cărbuni aprinși de pe altarul dinaintea Domnului și doi pumni de tămâie
16:12
Exod 30:34
mirositoare, pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru; 13să pună tămâia
16:13
Exod 30:1,7,8Num. 16:7,18,46Apoc. 8:3,4
pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul ispășirii
16:13
Exod 25:21
de pe chivotul mărturiei, și astfel nu va muri. 14Să ia
16:14
Cap. 4:5.
Evr. 9:13,25
10:4
din sângele viţelului și să stropească
16:14
Cap. 4:6.

cu degetul pe partea dinainte a capacului ispășirii spre răsărit; să stropească din sânge de șapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii. 15Să înjunghie
16:15
Evr. 2:17
5:2
9:7,28
ţapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo
16:15
Vers. 2.
Evr. 6:19
9:3,7,12
de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele viţelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii. 16Astfel, să facă
16:16
Exod 29:36Ezec. 45:18Evr. 9:22,23
ispășire pentru Sfântul Locaș, pentru necurăţiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii, care este cu ei în mijlocul necurăţiilor lor. 17
16:17
Exod 34:3Luca 1:10
nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aaron să facă ispășirea în Sfântul Locaș, până va ieși din el. Să facă ispășire pentru el și pentru casa lui și pentru toată adunarea lui Israel. 18După ce va ieși, să se ducă la altarul care este înaintea Domnului și să facă
16:18
Exod 30:10Evr. 9:22,23
ispășire pentru altar; să ia din sângele viţelului și ţapului și să pună pe coarnele altarului de jur împrejur. 19Să stropească pe altar cu degetul lui de șapte ori din sânge și astfel să-l curăţească
16:19
Ezec. 43:20
și să-l sfinţească de necurăţiile copiilor lui Israel.

Ţapul pentru Azazel

20Când va isprăvi de făcut ispășirea

16:20
Vers. 16.
Ezec. 45:20
pentru Sfântul Locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă ţapul cel viu. 21Aaron să-și pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu și să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună
16:21
Is. 53:6
pe capul ţapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. 22Ţapul acela va duce
16:22
Is. 53:11,12Ioan 1:29Evr. 9:281 Pet. 2:24
asupra lui toate fărădelegile lor într-un pământ pustiit; în pustie să-i dea drumul. 23Aaron să intre în cortul întâlnirii; să-și lepede
16:23
Ezec. 22:14
44:19
veșmintele de in, pe care le îmbrăcase la intrarea în Sfântul Locaș, și să le pună acolo. 24Să-și spele trupul cu apă într-un loc sfânt și să-și ia din nou veșmintele. Apoi să iasă afară, să-și aducă arderea-de-tot
16:24
Vers. 3,5.

a lui și arderea-de-tot a poporului și să facă ispășire pentru el și pentru popor. 25Iar grăsimea
16:25
Cap. 4:10.

jertfei de ispășire s-o ardă pe altar. 26Cel ce va izgoni ţapul pentru Azazel să-și spele hainele și să-și scalde
16:26
Cap. 15:5.

trupul în apă, după aceea să intre iarăși în tabără. 27Să scoată afară din tabără viţelul
16:27
Cap. 4:12,21;
6:30Evr. 13:11
ispășitor și ţapul ispășitor, al căror sânge a fost dus în Sfântul Locaș pentru facerea ispășirii, și să le ardă în foc pieile, carnea și balega. 28Cel ce le va arde să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă, după aceea să intre iarăși în tabără.

Sărbătoarea Ispășirii

29Aceasta să vă fie o lege veșnică: în

16:29
Exod 30:10Num. 29:7Is. 58:3,5Dan. 10:3,12
luna a șaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. 30Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi
16:30
Ps. 51:2Ier. 33:8Efes. 5:26Evr. 9:13,14
10:1,21 Ioan 1:7,9
de toate păcatele voastre înaintea Domnului. 31Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat
16:31
Cap. 23:32.

, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veșnică. 32Ispășirea
16:32
Cap. 4:3,5,16.

să fie făcută de preotul care a primit ungerea și care a fost închinat
16:32
Exod 29:29,30Num. 20:26,28
în slujba Domnului, ca să urmeze tatălui său în slujba preoţiei; să se
16:32
Vers. 4.

îmbrace cu veșmintele de in, cu veșmintele sfinţite. 33Să facă
16:33
Vers. 6,16-18,24.

ispășire pentru Locul Preasfânt, să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar și să facă ispășire pentru preoţi și pentru tot poporul adunării. 34Aceasta
16:34
Cap. 23:31.
Num. 29:7
să fie pentru voi o lege veșnică: o dată
16:34
Exod 30:10Evr. 9:7,25
pe an, să se facă ispășire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor.” Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise Domnul.