Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Necurăţiile bărbatului

151Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Vorbiţi copiilor lui Israel și spuneţi-le:

‘Orice

15:2
Cap. 22:4.
om care are o scurgere din trupul lui, prin chiar faptul acesta este necurat. 3Din pricina scurgerii lui este necurat: fie că trupul lui lasă să se facă scurgerea, fie că o oprește, este necurat. 4Orice pat în care se va culca va fi necurat și orice lucru pe care va ședea va fi necurat. 5Cine se va atinge de patul lui să-și spele hainele, să se scalde
15:5
Cap. 11:25;
în apă și va fi necurat până seara. 6Cine va ședea pe lucrul pe care a șezut el să-și spele hainele, să se scalde în apă și să fie necurat până seara. 7Cine se va atinge de trupul lui să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 8Dacă omul acela scuipă pe un om curat, acesta să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 9Orice șa pe care va călări el va fi necurată. 10Cine se va atinge de vreun lucru care a fost sub el va fi necurat până seara și cine va ridica lucrul acela să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 11Cine va fi atins de cel cu scurgere și nu-și va spăla mâinile în apă să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 12Orice vas
15:12
Cap. 6:28;
de pământ care va fi atins de el să fie spart și orice vas de lemn să fie spălat în apă. 13După ce va fi curăţit de scurgerea lui, omul acela să numere
15:13
Vers. 28. Cap. 14:8.
șapte zile pentru curăţirea lui; să-și spele hainele, să-și scalde trupul în apă curgătoare și va fi curat. 14În ziua a opta, să ia două
15:14
Cap. 14:22,23.
turturele sau doi pui de porumbel, să se ducă înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii, și să-i dea preotului. 15Preotul să-i aducă, unul ca jertfă
15:15
Cap. 14:30,31.
de ispășire și celălalt ca ardere-de-tot, și preotul să facă ispășire
15:15
Cap. 14:19,31.
pentru el înaintea Domnului, pentru scurgerea lui. 16Omul care va avea o scurgere
15:16
Cap. 22:4.
a seminţei în somn să-și scalde tot trupul în apă și va fi necurat până seara. 17Orice haină și orice piele care vor fi atinse de scurgerea lui vor fi spălate cu apă și vor fi necurate până seara. 18Dacă o femeie s-a culcat cu un astfel de om, să se scalde amândoi în apă și vor fi necuraţi
15:18
1 Sam. 21:4
până seara.

Necurăţia femeii

19Femeia

15:19
Cap. 12:2.
care va avea o scurgere, și anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână șapte zile în necurăţia ei. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seara. 20Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăţiei ei va fi necurat și orice lucru pe care va ședea ea va fi necurat. 21Oricine se va atinge de patul ei să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 22Oricine se va atinge de un lucru pe care a șezut ea să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 23Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a șezut ea, cine se va atinge de lucrul acela va fi necurat până seara. 24Dacă
15:24
Cap. 20:18.
se culcă cineva cu ea și vine peste el necurăţia femeii aceleia, el va fi necurat timp de șapte zile și orice pat în care se va culca va fi necurat. 25Femeia care
15:25
Mat. 9:20Marcu 5:25Luca 8:43
va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obișnuite, sau a cărei scurgere va ţine mai mult ca de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea când îi vine sorocul. 26Orice pat în care se va culca în timpul cât va ţine scurgerea aceasta va fi ca și patul din timpul când ea este la scurgerea de la soroc și orice lucru pe care va ședea va fi necurat, ca atunci când este ea la scurgerea de la soroc. 27Oricine se va atinge de ele va fi necurat; să-și spele hainele, să se scalde în apă și va fi necurat până seara. 28După
15:28
Vers. 13.
ce va fi curăţită de scurgerea ei, să numere șapte zile și apoi va fi curată. 29A opta zi, să ia două turturele sau doi pui de porumbel și să-i ducă preotului la ușa cortului întâlnirii. 30Preotul să aducă unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot; și preotul să facă ispășire pentru ea înaintea Domnului, pentru scurgerea care o făcea necurată. 31Așa să depărtaţi
15:31
Cap. 11:47.
pe copiii lui Israel de necurăţiile lor, ca să nu moară din pricina necurăţiilor lor, dacă pângăresc
15:31
Num. 5:3
19:13,20Ezec. 5:11
23:38
cortul Meu, care este în mijlocul lor. 32Aceasta
15:32
Vers. 2.
este legea pentru cel ce are o scurgere sau este întinat
15:32
Vers. 16.
printr-o lepădare de sămânţă în somn, 33pentru cea
15:33
Vers. 19.
care este la scurgerea de la soroc, pentru bărbatul sau
15:33
Vers. 25.
femeia care are o scurgere și pentru bărbatul
15:33
Vers. 24.
care se culcă cu o femeie necurată.’”

16

Legea pentru sărbătoarea de peste an a Ispășirii

161Domnul a vorbit lui Moise după moartea

16:1
Cap. 10:1,2.
celor doi fii ai lui Aaron, morţi când s-au înfăţișat înaintea Domnului. 2Domnul a zis lui Moise: „Vorbește fratelui tău Aaron și spune-i să nu intre
16:2
Exod 30:10Evr. 9:7
10:19
în tot timpul în Sfântul Locaș, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispășirii, care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispășirii Mă voi arăta
16:2
Exod 25:22
40:341 Împ. 8:10-12
în nor. 3Iată cum să intre
16:3
Evr. 9:7,12,24,25
Aaron în Sfântul Locaș. Să ia un viţel
16:3
Cap. 4:3.
pentru jertfa de ispășire și un berbec pentru arderea-de-tot. 4Să se îmbrace cu tunica
16:4
Exod 28:39,42,43Ezec. 44:17,18
sfinţită de in și să-și pună pe trup izmenele de in; să se încingă cu brâul de in și să-și acopere capul cu mitra de in; acestea sunt veșmintele sfinţite cu care se va îmbrăca el după ce își va spăla trupul
16:4
Exod 30:20
în apă. 5Să ia de la
16:5
Cap. 4:14.
adunarea copiilor lui Israel doi ţapi pentru jertfa de ispășire și un berbec pentru arderea-de-tot. 6Aaron să-și aducă viţelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire
16:6
Cap. 9:7.
pentru el și pentru casa lui. 7Să ia cei doi ţapi și să-i pună înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii. 8Aaron să arunce sorţii pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul și un sorţ pentru Azazel. 9Aaron să ia ţapul care a ieșit la sorţi pentru Domnul și să-l aducă jertfă de ispășire. 10Iar ţapul care a ieșit la sorţi pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea ispășirii
16:10
1 Ioan 2:2
, și să i se dea drumul în pustie pentru Azazel. 11Aaron să-și aducă viţelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Să înjunghie viţelul pentru jertfa lui de ispășire. 12Să ia o cădelniţă
16:12
Cap. 10:1.
plină cu cărbuni aprinși de pe altarul dinaintea Domnului și doi pumni de tămâie
16:12
Exod 30:34
mirositoare, pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru; 13să pună tămâia
16:13
Exod 30:1,7,8Num. 16:7,18,46Apoc. 8:3,4
pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul ispășirii
16:13
Exod 25:21
de pe chivotul mărturiei, și astfel nu va muri. 14Să ia
16:14
Cap. 4:5.
din sângele viţelului și să stropească
16:14
Cap. 4:6.
cu degetul pe partea dinainte a capacului ispășirii spre răsărit; să stropească din sânge de șapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii. 15Să înjunghie
16:15
Evr. 2:17
5:2
9:7,28
ţapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo
16:15
Vers. 2.
de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele viţelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii. 16Astfel, să facă
16:16
Exod 29:36Ezec. 45:18Evr. 9:22,23
ispășire pentru Sfântul Locaș, pentru necurăţiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii, care este cu ei în mijlocul necurăţiilor lor. 17
16:17
Exod 34:3Luca 1:10
nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aaron să facă ispășirea în Sfântul Locaș, până va ieși din el. Să facă ispășire pentru el și pentru casa lui și pentru toată adunarea lui Israel. 18După ce va ieși, să se ducă la altarul care este înaintea Domnului și să facă
16:18
Exod 30:10Evr. 9:22,23
ispășire pentru altar; să ia din sângele viţelului și ţapului și să pună pe coarnele altarului de jur împrejur. 19Să stropească pe altar cu degetul lui de șapte ori din sânge și astfel să-l curăţească
16:19
Ezec. 43:20
și să-l sfinţească de necurăţiile copiilor lui Israel.

Ţapul pentru Azazel

20Când va isprăvi de făcut ispășirea

16:20
Vers. 16.
pentru Sfântul Locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă ţapul cel viu. 21Aaron să-și pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu și să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună
16:21
Is. 53:6
pe capul ţapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. 22Ţapul acela va duce
16:22
Is. 53:11,12Ioan 1:29Evr. 9:281 Pet. 2:24
asupra lui toate fărădelegile lor într-un pământ pustiit; în pustie să-i dea drumul. 23Aaron să intre în cortul întâlnirii; să-și lepede
16:23
Ezec. 22:14
44:19
veșmintele de in, pe care le îmbrăcase la intrarea în Sfântul Locaș, și să le pună acolo. 24Să-și spele trupul cu apă într-un loc sfânt și să-și ia din nou veșmintele. Apoi să iasă afară, să-și aducă arderea-de-tot
16:24
Vers. 3,5.
a lui și arderea-de-tot a poporului și să facă ispășire pentru el și pentru popor. 25Iar grăsimea
16:25
Cap. 4:10.
jertfei de ispășire s-o ardă pe altar. 26Cel ce va izgoni ţapul pentru Azazel să-și spele hainele și să-și scalde
16:26
Cap. 15:5.
trupul în apă, după aceea să intre iarăși în tabără. 27Să scoată afară din tabără viţelul
16:27
Cap. 4:12,21;
ispășitor și ţapul ispășitor, al căror sânge a fost dus în Sfântul Locaș pentru facerea ispășirii, și să le ardă în foc pieile, carnea și balega. 28Cel ce le va arde să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă, după aceea să intre iarăși în tabără.

Sărbătoarea Ispășirii

29Aceasta să vă fie o lege veșnică: în

16:29
Exod 30:10Num. 29:7Is. 58:3,5Dan. 10:3,12
luna a șaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. 30Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi
16:30
Ps. 51:2Ier. 33:8Efes. 5:26Evr. 9:13,14
10:1,21 Ioan 1:7,9
de toate păcatele voastre înaintea Domnului. 31Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat
16:31
Cap. 23:32.
, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veșnică. 32Ispășirea
16:32
Cap. 4:3,5,16.
să fie făcută de preotul care a primit ungerea și care a fost închinat
16:32
Exod 29:29,30Num. 20:26,28
în slujba Domnului, ca să urmeze tatălui său în slujba preoţiei; să se
16:32
Vers. 4.
îmbrace cu veșmintele de in, cu veșmintele sfinţite. 33Să facă
16:33
Vers. 6,16-18,24.
ispășire pentru Locul Preasfânt, să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar și să facă ispășire pentru preoţi și pentru tot poporul adunării. 34Aceasta
16:34
Cap. 23:31.
să fie pentru voi o lege veșnică: o dată
16:34
Exod 30:10Evr. 9:7,25
pe an, să se facă ispășire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor.” Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise Domnul.

17

Locul pentru jertfe

171Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le: ‘Iată ce a poruncit Domnul: 3«Dacă cineva din casa lui Israel înjunghie

17:3
Deut. 12:5,15,21
în tabără sau afară din tabără un bou, un miel sau o capră, 4și
17:4
Deut. 12:5,6,13,14
nu-l aduce la ușa cortului întâlnirii, ca să-l aducă dar Domnului înaintea cortului Domnului, sângele acesta va fi pus în socoteala omului aceluia: a vărsat sânge; omul acela va fi
17:4
Gen. 17:14
nimicit din mijlocul poporului său. 5De aceea, copiii lui Israel, în loc să-și înjunghie
17:5
Gen. 21:33
22:2
31:54Deut. 12:21 Împ. 14:232 Împ. 16:4
17:102 Cron. 28:4Ezec. 20:28
22:9
jertfele pe câmp, trebuie să le aducă la preot, înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii, și să le aducă Domnului ca jertfe de mulţumire. 6Preotul să le stropească
17:6
Cap. 3:2.
sângele pe altarul Domnului, la ușa cortului întâlnirii, și să ardă
17:6
Exod 29:184:31Num. 18:17
grăsimea, care va fi de un miros plăcut Domnului. 7Să nu-și mai aducă jertfele lor la idolii
17:7
Deut. 32:172 Cron. 11:15Ps. 106:371 Cor. 10:20Apoc. 9:20
cu care curvesc
17:7
Exod 34:15Deut. 31:16Ezec. 23:8
. Aceasta va fi o lege veșnică pentru ei și pentru urmașii lor.» 8Să le spui dar: «Dacă un om din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în mijlocul lor aduce
17:8
Cap. 1:2,3.
o ardere-de-tot sau vreo altă jertfă 9și n-o aduce
17:9
Vers. 4.
la ușa cortului întâlnirii, ca s-o aducă jertfă Domnului, omul acela să fie nimicit din poporul lui.

Să nu mănânce sânge

10Dacă un om

17:10
Gen. 9:419:26Deut. 12:16,23
15:231 Sam. 14:33Ezec. 44:7
din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge de orice fel, Îmi voi
17:10
Cap. 20:3,5,6;
întoarce Faţa împotriva celui ce mănâncă sângele și-l voi nimici din mijlocul poporului său. 11Căci
17:11
Vers. 14.
viaţa17:11 Sau: sufletul. trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispășire
17:11
Mat. 26:28Marcu 14:24Rom. 3:25
5:9Efes. 1:7Col. 1:14,20Evr. 13:121 Pet. 1:21 Ioan 1:7Apoc. 1:5
pentru sufletele voastre, căci
17:11
Evr. 9:22
prin viaţa din el face sângele ispășire.» 12De aceea, am zis copiilor lui Israel: «Nimeni dintre voi să nu mănânce sânge și nici străinul care locuiește în mijlocul vostru să nu mănânce sânge. 13Dacă vreunul din copiii lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor vânează
17:13
Cap. 7:26.
o fiară sau o pasăre care se mănâncă, să-i verse
17:13
Deut. 12:16,24
15:23
sângele și să-l acopere
17:13
Ezec. 24:7
cu ţărână.» 14Căci viaţa
17:14
Vers. 11,12.
oricărui trup stă în sângele lui, care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel: «Să nu mâncaţi sângele niciunui trup», căci viaţa oricărui trup este sângele lui: oricine va mânca din el va fi nimicit. 15Oricine
17:15
Exod 22:31Deut. 14:21Ezec. 4:14
44:31
, fie băștinaș, fie străin, care va mânca dintr-o fiară moartă sau sfâșiată, să-și
17:15
Cap. 11:25.
spele hainele, să se
17:15
Cap. 15:5.
scalde în apă și va fi necurat până seara; apoi va fi curat. 16Dacă nu-și spală hainele și nu-și scaldă trupul, își va purta
17:16
Cap. 5:1;
fărădelegea lui.’”