Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Locul pentru jertfe

171Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le: ‘Iată ce a poruncit Domnul: 3«Dacă cineva din casa lui Israel înjunghie

17:3
Deut. 12:5,15,21
în tabără sau afară din tabără un bou, un miel sau o capră, 4și
17:4
Deut. 12:5,6,13,14
nu-l aduce la ușa cortului întâlnirii, ca să-l aducă dar Domnului înaintea cortului Domnului, sângele acesta va fi pus în socoteala omului aceluia: a vărsat sânge; omul acela va fi
17:4
Gen. 17:14
nimicit din mijlocul poporului său. 5De aceea, copiii lui Israel, în loc să-și înjunghie
17:5
Gen. 21:33
22:2
31:54Deut. 12:21 Împ. 14:232 Împ. 16:4
17:102 Cron. 28:4Ezec. 20:28
22:9
jertfele pe câmp, trebuie să le aducă la preot, înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii, și să le aducă Domnului ca jertfe de mulţumire. 6Preotul să le stropească
17:6
Cap. 3:2.

sângele pe altarul Domnului, la ușa cortului întâlnirii, și să ardă
17:6
Exod 29:184:31Num. 18:17
grăsimea, care va fi de un miros plăcut Domnului. 7Să nu-și mai aducă jertfele lor la idolii
17:7
Deut. 32:172 Cron. 11:15Ps. 106:371 Cor. 10:20Apoc. 9:20
cu care curvesc
17:7
Exod 34:15Deut. 31:16Ezec. 23:8
. Aceasta va fi o lege veșnică pentru ei și pentru urmașii lor.» 8Să le spui dar: «Dacă un om din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în mijlocul lor aduce
17:8
Cap. 1:2,3.

o ardere-de-tot sau vreo altă jertfă 9și n-o aduce
17:9
Vers. 4.

la ușa cortului întâlnirii, ca s-o aducă jertfă Domnului, omul acela să fie nimicit din poporul lui.

Să nu mănânce sânge

10Dacă un om

17:10
Gen. 9:419:26Deut. 12:16,23
15:231 Sam. 14:33Ezec. 44:7
din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge de orice fel, Îmi voi
17:10
Cap. 20:3,5,6;
26:17Ier. 44:11Ezec. 14:8
15:7
întoarce Faţa împotriva celui ce mănâncă sângele și-l voi nimici din mijlocul poporului său. 11Căci
17:11
Vers. 14.

viaţa17:11 Sau: sufletul. trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispășire
17:11
Mat. 26:28Marcu 14:24Rom. 3:25
5:9Efes. 1:7Col. 1:14,20Evr. 13:121 Pet. 1:21 Ioan 1:7Apoc. 1:5
pentru sufletele voastre, căci
17:11
Evr. 9:22
prin viaţa din el face sângele ispășire.» 12De aceea, am zis copiilor lui Israel: «Nimeni dintre voi să nu mănânce sânge și nici străinul care locuiește în mijlocul vostru să nu mănânce sânge. 13Dacă vreunul din copiii lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor vânează
17:13
Cap. 7:26.

o fiară sau o pasăre care se mănâncă, să-i verse
17:13
Deut. 12:16,24
15:23
sângele și să-l acopere
17:13
Ezec. 24:7
cu ţărână.» 14Căci viaţa
17:14
Vers. 11,12.
Gen. 9:4Deut. 12:23
oricărui trup stă în sângele lui, care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel: «Să nu mâncaţi sângele niciunui trup», căci viaţa oricărui trup este sângele lui: oricine va mânca din el va fi nimicit. 15Oricine
17:15
Exod 22:31Deut. 14:21Ezec. 4:14
44:31
, fie băștinaș, fie străin, care va mânca dintr-o fiară moartă sau sfâșiată, să-și
17:15
Cap. 11:25.

spele hainele, să se
17:15
Cap. 15:5.

scalde în apă și va fi necurat până seara; apoi va fi curat. 16Dacă nu-și spală hainele și nu-și scaldă trupul, își va purta
17:16
Cap. 5:1;
7:18
19:8Num. 19:20
fărădelegea lui.’”