Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Legea pentru sărbătoarea de peste an a Ispășirii

161Domnul a vorbit lui Moise după moartea

16:1
Cap. 10:1,2.
celor doi fii ai lui Aaron, morţi când s-au înfăţișat înaintea Domnului. 2Domnul a zis lui Moise: „Vorbește fratelui tău Aaron și spune-i să nu intre
16:2
Exod 30:10Evr. 9:7
10:19
în tot timpul în Sfântul Locaș, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispășirii, care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispășirii Mă voi arăta
16:2
Exod 25:22
40:341 Împ. 8:10-12
în nor. 3Iată cum să intre
16:3
Evr. 9:7,12,24,25
Aaron în Sfântul Locaș. Să ia un viţel
16:3
Cap. 4:3.
pentru jertfa de ispășire și un berbec pentru arderea-de-tot. 4Să se îmbrace cu tunica
16:4
Exod 28:39,42,43Ezec. 44:17,18
sfinţită de in și să-și pună pe trup izmenele de in; să se încingă cu brâul de in și să-și acopere capul cu mitra de in; acestea sunt veșmintele sfinţite cu care se va îmbrăca el după ce își va spăla trupul
16:4
Exod 30:20
în apă. 5Să ia de la
16:5
Cap. 4:14.
adunarea copiilor lui Israel doi ţapi pentru jertfa de ispășire și un berbec pentru arderea-de-tot. 6Aaron să-și aducă viţelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire
16:6
Cap. 9:7.
pentru el și pentru casa lui. 7Să ia cei doi ţapi și să-i pună înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii. 8Aaron să arunce sorţii pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul și un sorţ pentru Azazel. 9Aaron să ia ţapul care a ieșit la sorţi pentru Domnul și să-l aducă jertfă de ispășire. 10Iar ţapul care a ieșit la sorţi pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea ispășirii
16:10
1 Ioan 2:2
, și să i se dea drumul în pustie pentru Azazel. 11Aaron să-și aducă viţelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Să înjunghie viţelul pentru jertfa lui de ispășire. 12Să ia o cădelniţă
16:12
Cap. 10:1.
plină cu cărbuni aprinși de pe altarul dinaintea Domnului și doi pumni de tămâie
16:12
Exod 30:34
mirositoare, pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru; 13să pună tămâia
16:13
Exod 30:1,7,8Num. 16:7,18,46Apoc. 8:3,4
pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul ispășirii
16:13
Exod 25:21
de pe chivotul mărturiei, și astfel nu va muri. 14Să ia
16:14
Cap. 4:5.
din sângele viţelului și să stropească
16:14
Cap. 4:6.
cu degetul pe partea dinainte a capacului ispășirii spre răsărit; să stropească din sânge de șapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispășirii. 15Să înjunghie
16:15
Evr. 2:17
5:2
9:7,28
ţapul adus ca jertfă de ispășire pentru popor și să-i ducă sângele dincolo
16:15
Vers. 2.
de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele viţelului, să stropească cu el spre capacul ispășirii și înaintea capacului ispășirii. 16Astfel, să facă
16:16
Exod 29:36Ezec. 45:18Evr. 9:22,23
ispășire pentru Sfântul Locaș, pentru necurăţiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii, care este cu ei în mijlocul necurăţiilor lor. 17
16:17
Exod 34:3Luca 1:10
nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aaron să facă ispășirea în Sfântul Locaș, până va ieși din el. Să facă ispășire pentru el și pentru casa lui și pentru toată adunarea lui Israel. 18După ce va ieși, să se ducă la altarul care este înaintea Domnului și să facă
16:18
Exod 30:10Evr. 9:22,23
ispășire pentru altar; să ia din sângele viţelului și ţapului și să pună pe coarnele altarului de jur împrejur. 19Să stropească pe altar cu degetul lui de șapte ori din sânge și astfel să-l curăţească
16:19
Ezec. 43:20
și să-l sfinţească de necurăţiile copiilor lui Israel.

Ţapul pentru Azazel

20Când va isprăvi de făcut ispășirea

16:20
Vers. 16.
pentru Sfântul Locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă ţapul cel viu. 21Aaron să-și pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu și să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună
16:21
Is. 53:6
pe capul ţapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. 22Ţapul acela va duce
16:22
Is. 53:11,12Ioan 1:29Evr. 9:281 Pet. 2:24
asupra lui toate fărădelegile lor într-un pământ pustiit; în pustie să-i dea drumul. 23Aaron să intre în cortul întâlnirii; să-și lepede
16:23
Ezec. 22:14
44:19
veșmintele de in, pe care le îmbrăcase la intrarea în Sfântul Locaș, și să le pună acolo. 24Să-și spele trupul cu apă într-un loc sfânt și să-și ia din nou veșmintele. Apoi să iasă afară, să-și aducă arderea-de-tot
16:24
Vers. 3,5.
a lui și arderea-de-tot a poporului și să facă ispășire pentru el și pentru popor. 25Iar grăsimea
16:25
Cap. 4:10.
jertfei de ispășire s-o ardă pe altar. 26Cel ce va izgoni ţapul pentru Azazel să-și spele hainele și să-și scalde
16:26
Cap. 15:5.
trupul în apă, după aceea să intre iarăși în tabără. 27Să scoată afară din tabără viţelul
16:27
Cap. 4:12,21;
ispășitor și ţapul ispășitor, al căror sânge a fost dus în Sfântul Locaș pentru facerea ispășirii, și să le ardă în foc pieile, carnea și balega. 28Cel ce le va arde să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă, după aceea să intre iarăși în tabără.

Sărbătoarea Ispășirii

29Aceasta să vă fie o lege veșnică: în

16:29
Exod 30:10Num. 29:7Is. 58:3,5Dan. 10:3,12
luna a șaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. 30Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi
16:30
Ps. 51:2Ier. 33:8Efes. 5:26Evr. 9:13,14
10:1,21 Ioan 1:7,9
de toate păcatele voastre înaintea Domnului. 31Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat
16:31
Cap. 23:32.
, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veșnică. 32Ispășirea
16:32
Cap. 4:3,5,16.
să fie făcută de preotul care a primit ungerea și care a fost închinat
16:32
Exod 29:29,30Num. 20:26,28
în slujba Domnului, ca să urmeze tatălui său în slujba preoţiei; să se
16:32
Vers. 4.
îmbrace cu veșmintele de in, cu veșmintele sfinţite. 33Să facă
16:33
Vers. 6,16-18,24.
ispășire pentru Locul Preasfânt, să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar și să facă ispășire pentru preoţi și pentru tot poporul adunării. 34Aceasta
16:34
Cap. 23:31.
să fie pentru voi o lege veșnică: o dată
16:34
Exod 30:10Evr. 9:7,25
pe an, să se facă ispășire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor.” Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise Domnul.

17

Locul pentru jertfe

171Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le: ‘Iată ce a poruncit Domnul: 3«Dacă cineva din casa lui Israel înjunghie

17:3
Deut. 12:5,15,21
în tabără sau afară din tabără un bou, un miel sau o capră, 4și
17:4
Deut. 12:5,6,13,14
nu-l aduce la ușa cortului întâlnirii, ca să-l aducă dar Domnului înaintea cortului Domnului, sângele acesta va fi pus în socoteala omului aceluia: a vărsat sânge; omul acela va fi
17:4
Gen. 17:14
nimicit din mijlocul poporului său. 5De aceea, copiii lui Israel, în loc să-și înjunghie
17:5
Gen. 21:33
22:2
31:54Deut. 12:21 Împ. 14:232 Împ. 16:4
17:102 Cron. 28:4Ezec. 20:28
22:9
jertfele pe câmp, trebuie să le aducă la preot, înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii, și să le aducă Domnului ca jertfe de mulţumire. 6Preotul să le stropească
17:6
Cap. 3:2.
sângele pe altarul Domnului, la ușa cortului întâlnirii, și să ardă
17:6
Exod 29:184:31Num. 18:17
grăsimea, care va fi de un miros plăcut Domnului. 7Să nu-și mai aducă jertfele lor la idolii
17:7
Deut. 32:172 Cron. 11:15Ps. 106:371 Cor. 10:20Apoc. 9:20
cu care curvesc
17:7
Exod 34:15Deut. 31:16Ezec. 23:8
. Aceasta va fi o lege veșnică pentru ei și pentru urmașii lor.» 8Să le spui dar: «Dacă un om din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în mijlocul lor aduce
17:8
Cap. 1:2,3.
o ardere-de-tot sau vreo altă jertfă 9și n-o aduce
17:9
Vers. 4.
la ușa cortului întâlnirii, ca s-o aducă jertfă Domnului, omul acela să fie nimicit din poporul lui.

Să nu mănânce sânge

10Dacă un om

17:10
Gen. 9:419:26Deut. 12:16,23
15:231 Sam. 14:33Ezec. 44:7
din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge de orice fel, Îmi voi
17:10
Cap. 20:3,5,6;
întoarce Faţa împotriva celui ce mănâncă sângele și-l voi nimici din mijlocul poporului său. 11Căci
17:11
Vers. 14.
viaţa17:11 Sau: sufletul. trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispășire
17:11
Mat. 26:28Marcu 14:24Rom. 3:25
5:9Efes. 1:7Col. 1:14,20Evr. 13:121 Pet. 1:21 Ioan 1:7Apoc. 1:5
pentru sufletele voastre, căci
17:11
Evr. 9:22
prin viaţa din el face sângele ispășire.» 12De aceea, am zis copiilor lui Israel: «Nimeni dintre voi să nu mănânce sânge și nici străinul care locuiește în mijlocul vostru să nu mănânce sânge. 13Dacă vreunul din copiii lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor vânează
17:13
Cap. 7:26.
o fiară sau o pasăre care se mănâncă, să-i verse
17:13
Deut. 12:16,24
15:23
sângele și să-l acopere
17:13
Ezec. 24:7
cu ţărână.» 14Căci viaţa
17:14
Vers. 11,12.
oricărui trup stă în sângele lui, care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel: «Să nu mâncaţi sângele niciunui trup», căci viaţa oricărui trup este sângele lui: oricine va mânca din el va fi nimicit. 15Oricine
17:15
Exod 22:31Deut. 14:21Ezec. 4:14
44:31
, fie băștinaș, fie străin, care va mânca dintr-o fiară moartă sau sfâșiată, să-și
17:15
Cap. 11:25.
spele hainele, să se
17:15
Cap. 15:5.
scalde în apă și va fi necurat până seara; apoi va fi curat. 16Dacă nu-și spală hainele și nu-și scaldă trupul, își va purta
17:16
Cap. 5:1;
fărădelegea lui.’”

18

Oprirea însoţirilor nelegiuite

181Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Eu

18:2
Vers. 4.
sunt Domnul Dumnezeul vostru. 3Să nu faceţi ce
18:3
Ezec. 20:7,8
23:8
se face în ţara Egiptului, unde aţi locuit, și să nu faceţi ce se
18:3
Exod 23:24Deut. 12:4,30,31
face în ţara Canaanului, unde vă duc Eu: să nu vă luaţi după obiceiurile lor. 4Să împliniţi poruncile
18:4
Deut. 4:1,2
6:1Ezec. 20:19
Mele și să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 5Să păziţi legile și poruncile Mele: omul care
18:5
Ezec. 20:11,13,21Luca 10:28Rom. 10:5Gal. 3:12
le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul! 6Niciunul dintre voi să nu se apropie de ruda lui de sânge ca să-i descopere goliciunea. Eu
18:6
Exod 6:2,6,29Mal. 3:6
sunt Domnul. 7Să nu descoperi goliciunea
18:7
Cap. 20:11.
tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Îţi este mamă: să nu-i descoperi goliciunea. 8Să nu descoperi goliciunea
18:8
Gen. 49:4Deut. 22:30
27:20Ezec. 22:10Amos 2:71 Cor. 5:1
nevestei tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău. 9Să nu descoperi goliciunea
18:9
Cap. 20:17.
surorii tale, fata tatălui tău sau fata mamei tale, născută în casă sau afară din casă. 10Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei tale. Căci este goliciunea ta. 11Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău. Îţi este soră. 12Să nu descoperi goliciunea
18:12
Cap. 20:19.
surorii tatălui tău. Este rudă de aproape cu tatăl tău. 13Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale. Este rudă de aproape cu mama ta. 14Să nu descoperi goliciunea
18:14
Cap. 20:20.
fratelui tatălui tău. Să nu te apropii de nevasta lui. Îţi este
18:14
Gen. 38:18,26Ezec. 22:11
mătușă. 15Să nu descoperi goliciunea nurorii tale. Este nevasta fiului tău: să nu-i descoperi goliciunea. 16Să nu descoperi goliciunea
18:16
Cap. 20:21.
nevestei fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău. 17Să nu descoperi goliciunea
18:17
Cap. 20:14.
unei femei și a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să le descoperi goliciunea. Îţi sunt rude de aproape: este o nelegiuire. 18Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci în necaz
18:18
1 Sam. 1:6,8
, descoperindu-i goliciunea alături de nevastă-ta, cât timp ea este încă în viaţă. 19Să nu te apropii de o femeie
18:19
Cap. 20:18.
în timpul necurăţiei ei, când este la soroc, ca să-i descoperi goliciunea. 20Să nu te împreuni cu nevasta
18:20
Cap. 20:10.
semenului tău, ca să te pângărești cu ea. 21Să nu
18:21
Cap. 20:2.
dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui
18:21
1 Împ. 11:7,33Fapte 7:4320:3
21:6
Moloh și să nu pângărești
18:21
Ezec. 36:20Mal. 1:12
Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 22Să nu te culci cu un bărbat
18:22
Cap. 20:13.
cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. 23Să nu te culci
18:23
Cap. 20:15,16.
cu o vită ca să te pângărești cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită ca să curvească cu ea. Este o mare mișelie
18:23
Cap. 20:12.
. 24Să nu vă spurcaţi cu niciunul
18:24
Vers. 30.
din aceste lucruri, căci prin
18:24
Cap. 20:23.
toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. 25Ţara
18:25
Num. 35:34Ier. 2:7
16:18Ezec. 36:17
a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi
18:25
Ps. 89:32Is. 26:21Ier. 5:9,29
9:9
14:10
23:2Osea 2:13
8:13
9:9
fărădelegea și pământul va
18:25
Vers. 28.
vărsa din gura lui pe locuitorii lui. 26Păziţi
18:26
Vers. 5,30. Cap. 20:22,23.
dar legile și poruncile Mele și nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. 27Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta, care au fost înaintea voastră în ea; și astfel ţara a fost pângărită. 28Luaţi seama ca nu cumva să vă verse și pe voi ţara
18:28
Cap. 20:22.
din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. 29Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor. 30Păziţi poruncile Mele și
18:30
Vers. 3,26. Cap. 20:23.
nu faceţi niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu
18:30
Vers. 24.
vă spurcaţi cu ele. Eu
18:30
Vers. 2,4.
sunt Domnul Dumnezeul vostru.’”