Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Oprirea însoţirilor nelegiuite

181Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Eu

18:2
Vers. 4.
Exod 6:720:7Ezec. 20:5,7,19,20
sunt Domnul Dumnezeul vostru. 3Să nu faceţi ce
18:3
Ezec. 20:7,8
23:8
se face în ţara Egiptului, unde aţi locuit, și să nu faceţi ce se
18:3
Exod 23:24Deut. 12:4,30,31
face în ţara Canaanului, unde vă duc Eu: să nu vă luaţi după obiceiurile lor. 4Să împliniţi poruncile
18:4
Deut. 4:1,2
6:1Ezec. 20:19
Mele și să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 5Să păziţi legile și poruncile Mele: omul care
18:5
Ezec. 20:11,13,21Luca 10:28Rom. 10:5Gal. 3:12
le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul! 6Niciunul dintre voi să nu se apropie de ruda lui de sânge ca să-i descopere goliciunea. Eu
18:6
Exod 6:2,6,29Mal. 3:6
sunt Domnul. 7Să nu descoperi goliciunea
18:7
Cap. 20:11.

tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Îţi este mamă: să nu-i descoperi goliciunea. 8Să nu descoperi goliciunea
18:8
Gen. 49:4Deut. 22:30
27:20Ezec. 22:10Amos 2:71 Cor. 5:1
nevestei tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău. 9Să nu descoperi goliciunea
18:9
Cap. 20:17.
2 Sam. 13:12Ezec. 22:11
surorii tale, fata tatălui tău sau fata mamei tale, născută în casă sau afară din casă. 10Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei tale. Căci este goliciunea ta. 11Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău. Îţi este soră. 12Să nu descoperi goliciunea
18:12
Cap. 20:19.

surorii tatălui tău. Este rudă de aproape cu tatăl tău. 13Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale. Este rudă de aproape cu mama ta. 14Să nu descoperi goliciunea
18:14
Cap. 20:20.

fratelui tatălui tău. Să nu te apropii de nevasta lui. Îţi este
18:14
Gen. 38:18,26Ezec. 22:11
mătușă. 15Să nu descoperi goliciunea nurorii tale. Este nevasta fiului tău: să nu-i descoperi goliciunea. 16Să nu descoperi goliciunea
18:16
Cap. 20:21.
Deut. 25:5Mat. 14:4
22:24Marcu 12:19
nevestei fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău. 17Să nu descoperi goliciunea
18:17
Cap. 20:14.

unei femei și a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să le descoperi goliciunea. Îţi sunt rude de aproape: este o nelegiuire. 18Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci în necaz
18:18
1 Sam. 1:6,8
, descoperindu-i goliciunea alături de nevastă-ta, cât timp ea este încă în viaţă. 19Să nu te apropii de o femeie
18:19
Cap. 20:18.
Ezec. 18:6
22:10
în timpul necurăţiei ei, când este la soroc, ca să-i descoperi goliciunea. 20Să nu te împreuni cu nevasta
18:20
Cap. 20:10.
Exod 20:14Deut. 5:18
22:22Prov. 6:29,32Mal. 3:5Mat. 5:27Rom. 2:221 Cor. 6:9Evr. 13:4
semenului tău, ca să te pângărești cu ea. 21Să nu
18:21
Cap. 20:2.
2 Împ. 16:3
21:6
23:10Ier. 19:5Ezec. 20:31
23:37,39
dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui
18:21
1 Împ. 11:7,33Fapte 7:4320:3
21:6
Moloh și să nu pângărești
18:21
Ezec. 36:20Mal. 1:12
Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 22Să nu te culci cu un bărbat
18:22
Cap. 20:13.
Rom. 1:271 Cor. 6:91 Tim. 1:10
cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. 23Să nu te culci
18:23
Cap. 20:15,16.
Exod 22:19
cu o vită ca să te pângărești cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită ca să curvească cu ea. Este o mare mișelie
18:23
Cap. 20:12.

. 24Să nu vă spurcaţi cu niciunul
18:24
Vers. 30.
Mat. 15:18-20Marcu 7:21-231 Cor. 3:17
din aceste lucruri, căci prin
18:24
Cap. 20:23.
Deut. 18:12
toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. 25Ţara
18:25
Num. 35:34Ier. 2:7
16:18Ezec. 36:17
a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi
18:25
Ps. 89:32Is. 26:21Ier. 5:9,29
9:9
14:10
23:2Osea 2:13
8:13
9:9
fărădelegea și pământul va
18:25
Vers. 28.

vărsa din gura lui pe locuitorii lui. 26Păziţi
18:26
Vers. 5,30. Cap. 20:22,23.

dar legile și poruncile Mele și nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni, nici băștinașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. 27Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta, care au fost înaintea voastră în ea; și astfel ţara a fost pângărită. 28Luaţi seama ca nu cumva să vă verse și pe voi ţara
18:28
Cap. 20:22.
Ier. 9:19Ezec. 36:13,17
din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. 29Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor. 30Păziţi poruncile Mele și
18:30
Vers. 3,26. Cap. 20:23.
Deut. 18:9
nu faceţi niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu
18:30
Vers. 24.

vă spurcaţi cu ele. Eu
18:30
Vers. 2,4.

sunt Domnul Dumnezeul vostru.’”