Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Arderile-de-tot

11Domnul a

1:1
Exod 19:3
40:34,35
chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul
1:1
Num. 12:4,5
întâlnirii și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când

1:2
Cap. 22:18,19.
cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă. 3Dacă darul lui va fi o ardere-de-tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără
1:3
Exod 12:522:20,21Deut. 15:21Mal. 1:14Efes. 5:27Evr. 9:141 Pet. 1:19
cusur, și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. 4Să-și pună
1:4
Exod 29:10,15,194:15
8:14,22
16:21
mâna pe capul dobitocului adus ca ardere-de-tot, și va fi primit
1:4
Cap. 22:21,27.
de Domnul, ca să facă
1:4
Cap. 4:20,26,31,35;
ispășire pentru el. 5Să înjunghie
1:5
Mica 6:6
viţelul înaintea Domnului și preoţii
1:5
2 Cron. 35:11Evr. 10:11
, fiii lui Aaron, să aducă sângele și să-l stropească
1:5
Cap. 3:8.
de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. 6Să jupoaie viţelul adus ca ardere-de-tot și să-l taie în bucăţi. 7Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar și să pună
1:7
Gen. 22:9
lemne pe foc. 8Preoţii, fiii lui Aaron, să așeze bucăţile, capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar. 9Să spele cu apă măruntaiele și picioarele, și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros
1:9
Gen. 8:21Ezec. 20:28,412 Cor. 2:15Efes. 5:2Filip. 4:18
plăcut Domnului. 10Dacă darul lui va fi o ardere-de-tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească fără
1:10
Vers. 3.
cusur. 11Să-l
1:11
Vers. 5.
înjunghie în partea de miazănoapte a altarului, înaintea Domnului, și preoţii, fiii lui Aaron, să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. 12El să-l taie în bucăţi, și preotul să le pună, împreună cu capul și grăsimea, pe lemnele din focul de pe altar. 13Să spele cu apă măruntaiele și picioarele, și preotul să le aducă pe toate și să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

Arderea-de-tot din păsări

14Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere-de-tot din păsări, să-l aducă din turturele

1:14
Cap. 5:7;
sau din pui de porumbel. 15Preotul să aducă pasărea pe altar, să-i despice capul cu unghia și s-o ardă pe altar, iar sângele să i se scurgă pe un perete al altarului. 16Să scoată gușa cu penele ei și s-o arunce lângă
1:16
Cap. 6:10.
altar, spre răsărit, în locul unde se strânge cenușa. 17Să-i frângă aripile, fără să le
1:17
Gen. 15:10
dezlipească, și preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta
1:17
Vers. 9,13.
este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.

2

Jertfele de mâncare

21Când va aduce cineva Domnului un dar

2:1
Cap. 6:14;
ca jertfă de mâncare, darul lui să fie din floarea făinii: să toarne untdelemn peste ea și să adauge și tămâie. 2S-o aducă preoţilor, fiilor lui Aaron; preotul să ia un pumn din această floare a făinii stropită cu untdelemn, împreună cu toată tămâia, și s-o ardă pe altar ca jertfă de aducere aminte
2:2
Vers. 9. Cap. 5:12;
. Acesta este un dar de mâncare de un miros plăcut Domnului. 3Ce va rămâne
2:3
Cap. 7:9;
din darul acesta de mâncare să fie al lui Aaron și al fiilor lui; acesta este un lucru
2:3
Exod 29:37Num. 18:9
preasfânt între jertfele de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. 4Dacă vei aduce ca jertfă de mâncare un dar din ceea ce se coace în cuptor, să aduci niște turte nedospite, făcute din floare de făină, frământate cu untdelemn, și niște plăcinte nedospite, stropite cu untdelemn
2:4
Exod 29:2
. 5Dacă darul tău adus ca jertfă de mâncare va fi o turtă coaptă în tigaie, să fie făcută din floarea făinii, nedospită și frământată cu untdelemn. 6S-o frângi în bucăţi și să torni untdelemn pe ea; acesta este un dar adus ca jertfă de mâncare. 7Dacă darul tău adus ca jertfă de mâncare va fi o turtă coaptă pe grătar, să fie făcută din floarea făinii, frământată cu untdelemn. 8Darul de mâncare făcut din aceste lucruri să-l aduci Domnului, și anume să fie dat preotului, care-l va aduce pe altar. 9Preotul va lua din darul de mâncare partea care trebuie adusă ca aducere aminte
2:9
Vers. 2.
și o va arde pe altar. Acesta este un dar adus ca
2:9
Exod 29:18
jertfă de mâncare, de un miros plăcut Domnului. 10Ce va rămâne
2:10
Vers. 3.
din darul acesta de mâncare să fie al lui Aaron și al fiilor lui; acesta este un lucru preasfânt între darurile mistuite de foc înaintea Domnului.

Totul fără aluat și cu sare

11Niciunul din darurile pe care le veţi aduce ca jertfă de mâncare înaintea Domnului să nu fie făcut

2:11
Cap. 6:17.
cu aluat, căci nu trebuie să ardeţi nimic cu aluat sau cu miere, ca jertfă de mâncare mistuită de foc înaintea Domnului. 12Ca jertfă
2:12
Exod 22:29
de mâncare din cele dintâi roade, veţi putea să le aduceţi Domnului, dar ca dar de mâncare de un miros plăcut, să nu fie aduse pe altar. 13Toate darurile tale de mâncare să le sărezi
2:13
Marcu 9:49Col. 4:6
cu sare; să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea
2:13
Num. 18:19
, care este semnul legământului Dumnezeului tău; la toate
2:13
Ezec. 43:24
darurile tale de mâncare să aduci sare.

Pârga

14Dacă vei aduce Domnului un dar ca jertfă de mâncare din cele dintâi roade, să aduci

2:14
Cap. 23:10,14.
ca dar de mâncare, din cele dintâi roade ale tale, spice
2:14
2 Împ. 4:42
coapte de curând, prăjite la foc și boabe noi pisate. 15Să torni untdelemn
2:15
Vers. 1.
pe ele și să adaugi și tămâie; acesta este un dar de mâncare. 16Preotul să ardă ca aducere aminte
2:16
Vers. 2.
o parte din boabele pisate și din untdelemn, cu toată tămâia. Acesta este un dar adus ca jertfă de mâncare, mistuită de foc înaintea Domnului.

3

Jertfele de mulţumire

31Când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă

3:1
Cap. 7:11,29;
de mulţumire, dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s-o aducă fără
3:1
Cap. 1:3.
cusur înaintea Domnului. 2Să pună
3:2
Exod 29:10
mâna pe capul dobitocului, să-l înjunghie la ușa cortului întâlnirii, și preoţii, fiii lui Aaron, să stropească sângele pe altar de jur împrejur. 3Din această jertfă de mulţumire, să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului grăsimea
3:3
Exod 29:13,22
care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ţine de măruntaie, 4cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei și de pe coapse și prapurul de pe ficat, pe care-l va dezlipi de lângă rărunchi. 5Fiii lui Aaron să le ardă
3:5
Exod 29:13
pe altar, deasupra arderii-de-tot, care va fi pe lemnele de pe foc. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 6Dacă darul pe care-l aduce ca jertfă de mulţumire Domnului va fi din turmă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s-o aducă fără
3:6
Vers. 1.
cusur. 7Dacă va aduce jertfă un miel, să-l aducă înaintea Domnului. 8Să-și pună mâna pe capul dobitocului și să-l înjunghie înaintea cortului întâlnirii; fiii lui Aaron să-i stropească sângele pe altar, de jur împrejur. 9Din această jertfă de mulţumire, să aducă o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, și anume: grăsimea, coada întreagă, pe care o va desface de la osul spinării, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ţine de măruntaie, 10cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, pe care-l va dezlipi de lângă rărunchi. 11Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este mâncarea
3:11
Cap. 21:6,8,17,21,22;
unei jertfe mistuite de foc înaintea Domnului. 12Dacă darul lui va fi o capră, s-o aducă
3:12
Vers. 1,7.
înaintea Domnului. 13Să-și pună mâna pe capul vitei și s-o înjunghie înaintea cortului întâlnirii, și fiii lui Aaron să-i stropească sângele pe altar, de jur împrejur. 14Apoi, din ea să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului: grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ţine de ele, 15cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, pe care-l va dezlipi de lângă rărunchi. 16Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este mâncarea unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Toată
3:16
Cap. 7:23,25.
grăsimea este a Domnului. 17Aceasta este o lege
3:17
Cap. 6:18;
veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile unde veţi locui. Cu niciun chip să nu mâncaţi nici grăsime
3:17
Vers. 16. Cap. 7:23.
, nici sânge
3:17
Gen. 9:417:10,14Deut. 12:161 Sam. 14:33Ezec. 44:7,15
.’”