Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Pedepse

201Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Spune

20:2
Cap. 18.

copiilor lui Israel:

‘Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă

20:2
Cap. 18:21.
Deut. 12:31
18:102 Împ. 17:17
23:102 Cron. 33:6Ier. 7:31
32:35Ezec. 20:26,31
lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea: poporul din ţară să-l ucidă cu pietre. 3Și Eu
20:3
Cap. 17:10.

Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia și-l voi nimici din mijlocul poporului său, pentru că a dat lui Moloh pe unul din copiii săi, a spurcat
20:3
Ezec. 5:11
23:38,39
Locașul Meu cel Sfânt și a necinstit
20:3
Cap. 18:21.

Numele Meu cel sfânt. 4Dacă poporul ţării închide ochii faţă de omul acela care dă lui Moloh copii de-ai săi și nu-l
20:4
Deut. 17:2,3,5
omoară, 5Îmi
20:5
Cap. 17:10.

voi întoarce Eu Faţa împotriva
20:5
Exod 20:5
omului aceluia și împotriva familiei lui și-l voi nimici din mijlocul poporului lui, împreună cu toţi cei ce curvesc
20:5
Cap. 17:7.

ca el cu Moloh. 6Dacă
20:6
Cap. 19:31.

cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi și la ghicitori ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia și-l voi nimici din mijlocul poporului lui. 7Voi
20:7
Cap. 11:44;
19:21 Pet. 1:16
să vă sfinţiţi și să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 8Să păziţi
20:8
Cap. 19:37.

legile Mele și să le împliniţi. Eu
20:8
Exod 31:13Ezec. 37:28
sunt Domnul, care vă sfinţesc. 9Dacă
20:9
Exod 21:17Deut. 27:16Prov. 20:20Mat. 15:4
un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: sângele
20:9
Vers. 11-13,16,27.
2 Sam. 1:16
lui să cadă asupra lui. 10Dacă
20:10
Cap. 18:20.
Deut. 22:22Ioan 8:4,5
un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevasta aproapelui său, omul acela și femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea. 11Dacă un
20:11
Cap. 18:8.

om se culcă cu nevasta tatălui său și descoperă astfel goliciunea tatălui său, omul acela și femeia aceea să fie pedepsiţi cu moartea; sângele lor să cadă asupra lor. 12Dacă
20:12
Cap. 18:15.

un om se culcă cu noră-sa, amândoi să fie pedepsiţi cu moartea; au făcut o
20:12
Cap. 18:23.

amestecătură de sânge: sângele lor să cadă asupra lor. 13Dacă
20:13
Cap. 18:22.
Deut. 23:17Gen. 19:5Jud. 19:22
un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor. 14Dacă
20:14
Cap. 18:17.
Deut. 27:23
un om ia de neveste pe fată și pe mama ei, este o nelegiuire: să-i ardă în foc, pe el și pe ele, ca nelegiuirea aceasta să nu fie în mijlocul vostru. 15Dacă
20:15
Cap. 18:23.
Deut. 27:21
un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea, și vita s-o omorâţi. 16Dacă o femeie se apropie de o vită ca să curvească cu ea, să ucizi și pe femeie, și pe vită; să fie omorâte: sângele lor să cadă asupra lor. 17Dacă
20:17
Cap. 18:9.
Deut. 27:22Gen. 20:12
un om ia pe soră-sa, fata tatălui său sau fata mamei lui, dacă îi vede goliciunea ei și ea i-o vede pe a lui, este o mișelie; să fie nimiciţi sub ochii copiilor poporului lor; el a descoperit goliciunea surorii lui, își va lua pedeapsa pentru păcatul lui. 18Dacă
20:18
Cap. 15:24;
18:19
un om se culcă cu o femeie care este la sorocul femeilor și-i descoperă goliciunea, dacă-i descoperă scurgerea și ea își descoperă scurgerea sângelui ei, amândoi să fie nimiciţi din mijlocul poporului lor. 19Să nu
20:19
Cap. 18:12,13.

descoperi goliciunea surorii mamei tale, nici a surorii tatălui tău, căci înseamnă să descoperi
20:19
Cap. 18:6.

pe ruda ta de aproape: amândoi aceștia își vor lua pedeapsa păcatului. 20Dacă
20:20
Cap. 18:14.

un om se culcă cu mătușă-sa, a descoperit goliciunea unchiului său; își vor lua pedeapsa păcatului lor: vor muri fără copii. 21Dacă
20:21
Cap. 18:16.

un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăţie; a descoperit goliciunea fratelui său: nu vor avea copii. 22Să păziţi toate
20:22
Cap. 18:26;
19:37
18:25,28
legile Mele și toate poruncile Mele și să le împliniţi, pentru ca ţara în care vă duc să vă așez să nu vă verse din gura ei. 23Să nu trăiţi
20:23
Cap. 18:3,24,30.

după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri și Mi-este scârbă
20:23
Cap. 18:27.
Deut. 9:5
de ele. 24V-am
20:24
Exod 3:17
6:8
spus: «Voi le veţi stăpâni ţara; Eu vă voi da-o în stăpânire: este o ţară în care curge lapte și miere.» Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care
20:24
Vers. 26.
Exod 19:5
33:16Deut. 7:6
14:21 Împ. 8:53
v-am pus deoparte dintre popoare. 25
20:25
Cap. 11:47.
Deut. 14:4
faceţi deosebire între dobitoacele curate și necurate, între păsările curate și necurate, ca să nu vă spurcaţi
20:25
Cap. 11:43.

prin dobitoace, prin păsări, prin toate târâtoarele de pe pământ, pe care v-am învăţat să le deosebiţi ca necurate. 26Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu
20:26
Vers. 7. Cap. 19:2.
1 Pet. 1:16
sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am
20:26
Vers. 24.
Tit 2:14
pus deoparte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei. 27Dar, dacă un om
20:27
Exod 22:18Deut. 18:10,111 Sam. 28:7,8
sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsit cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele
20:27
Vers. 9.

lor să cadă asupra lor.’”