Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Porunci privitoare la preoţi

211Domnul a zis lui Moise: „Vorbește preoţilor, fiilor lui Aaron, și spune-le:

‘Un preot

21:1
Ezec. 44:25
să nu se atingă de un mort din poporul său, ca să nu se facă necurat; 2afară de rudele lui cele mai de aproape: de mama lui, de tatăl lui, de fiul lui, de fratele lui 3și de soră-sa care-i încă fecioară, stă lângă el și nu este măritată; afară de aceștia, să nu se atingă de niciun alt mort. 4Ca unul care este fruntaș în poporul lui, să nu se facă necurat atingându-se de un mort. 5Preoţii
21:5
Cap. 19:27,28.
Deut. 14:1Ezec. 44:20
să nu-și facă un loc pleșuv în cap pentru un mort, să nu-și radă colţurile bărbii și să nu-și facă tăieturi în carne. 6Să fie sfinţi pentru Dumnezeul lor și să nu necinstească
21:6
Cap. 18:21;
19:12
Numele Dumnezeului lor, căci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor, de aceea să fie sfinţi. 7Să nu-și ia de nevastă o curvă
21:7
Ezec. 44:22
sau o spurcată, nici o femeie lăsată
21:7
Deut. 24:1,2
de bărbatul ei, căci ei sunt sfinţi pentru Dumnezeul lor. 8Să-l socotești ca sfânt, căci el aduce mâncarea Dumnezeului tău; el să fie sfânt pentru tine, căci Eu
21:8
Cap. 20:7,8.

sunt sfânt, Eu, Domnul, care vă sfinţesc. 9Dacă fata
21:9
Gen. 38:24
unui preot se necinstește curvind, necinstește pe tatăl ei: să fie arsă în foc.

Marele preot

10Preotul

21:10
Exod 29:29,3016:32Num. 35:25
care este mare preot între fraţii lui, pe capul căruia a fost turnat untdelemnul pentru ungere și care
21:10
Exod 28:2
a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfinţite, să nu-și descopere
21:10
Cap. 10:6.

capul și să nu-și sfâșie veșmintele. 11Să nu se ducă la niciun
21:11
Num. 19:14
mort; să nu se facă necurat și să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa. 12Să nu iasă
21:12
Cap. 10:7.

din Sfântul Locaș și să nu necinstească Sfântul Locaș al Dumnezeului său, căci untdelemnul ungerii Dumnezeului său este o
21:12
Exod 28:36
cunună pe el. Eu sunt Domnul. 13Femeia
21:13
Vers. 7.
Ezec. 44:22
pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară. 14Să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărţită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. 15Să nu-și necinstească sămânţa în poporul lui, căci Eu
21:15
Vers. 8.

sunt Domnul, care-l sfinţesc.’”

Însușirile preotului

16Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17„Vorbește lui Aaron și spune-i:

‘Niciun om din neamul tău și din urmașii tăi care va avea o meteahnă trupească să nu se apropie

21:17
Cap. 10:3.
Num. 16:5Ps. 65:4
ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. 18Niciun om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie, și anume niciun om orb, șchiop, cu nasul cârn sau cu un mădular
21:18
Cap. 22:23.

mai lung; 19niciun om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă; 20niciun om ghebos sau pipernicit, cu albeaţă în ochi, care are râie, pecingine sau
21:20
Deut. 23:1
boșit. 21Niciun om din neamul preotului Aaron care va avea vreo meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă
21:21
Vers. 6.

Domnului jertfele mistuite de foc; are o meteahnă trupească – să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. 22Din mâncarea Dumnezeului lui, fie lucruri preasfinte
21:22
Cap. 2:3,10;
6:17,29
7:1
24:9Num. 18:9
, fie lucruri sfinte
21:22
Cap. 22:10-12.
Num. 18:19
, va putea să mănânce. 23Dar să nu se ducă la perdeaua dinăuntru și să nu se apropie de altar, căci are o meteahnă trupească; să nu-Mi necinstească
21:23
Vers. 12.

locașurile Mele cele sfinte, căci Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.’” 24Astfel a vorbit Moise lui Aaron și fiilor săi și tuturor copiilor lui Israel.