Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Pedepse

201Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Spune

20:2
Cap. 18.
copiilor lui Israel:

‘Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă

20:2
Cap. 18:21.
lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea: poporul din ţară să-l ucidă cu pietre. 3Și Eu
20:3
Cap. 17:10.
Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia și-l voi nimici din mijlocul poporului său, pentru că a dat lui Moloh pe unul din copiii săi, a spurcat
20:3
Ezec. 5:11
23:38,39
Locașul Meu cel Sfânt și a necinstit
20:3
Cap. 18:21.
Numele Meu cel sfânt. 4Dacă poporul ţării închide ochii faţă de omul acela care dă lui Moloh copii de-ai săi și nu-l
20:4
Deut. 17:2,3,5
omoară, 5Îmi
20:5
Cap. 17:10.
voi întoarce Eu Faţa împotriva
20:5
Exod 20:5
omului aceluia și împotriva familiei lui și-l voi nimici din mijlocul poporului lui, împreună cu toţi cei ce curvesc
20:5
Cap. 17:7.
ca el cu Moloh. 6Dacă
20:6
Cap. 19:31.
cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi și la ghicitori ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia și-l voi nimici din mijlocul poporului lui. 7Voi
20:7
Cap. 11:44;
să vă sfinţiţi și să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 8Să păziţi
20:8
Cap. 19:37.
legile Mele și să le împliniţi. Eu
20:8
Exod 31:13Ezec. 37:28
sunt Domnul, care vă sfinţesc. 9Dacă
20:9
Exod 21:17Deut. 27:16Prov. 20:20Mat. 15:4
un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: sângele
20:9
Vers. 11-13,16,27.
lui să cadă asupra lui. 10Dacă
20:10
Cap. 18:20.
un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevasta aproapelui său, omul acela și femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea. 11Dacă un
20:11
Cap. 18:8.
om se culcă cu nevasta tatălui său și descoperă astfel goliciunea tatălui său, omul acela și femeia aceea să fie pedepsiţi cu moartea; sângele lor să cadă asupra lor. 12Dacă
20:12
Cap. 18:15.
un om se culcă cu noră-sa, amândoi să fie pedepsiţi cu moartea; au făcut o
20:12
Cap. 18:23.
amestecătură de sânge: sângele lor să cadă asupra lor. 13Dacă
20:13
Cap. 18:22.
un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor. 14Dacă
20:14
Cap. 18:17.
un om ia de neveste pe fată și pe mama ei, este o nelegiuire: să-i ardă în foc, pe el și pe ele, ca nelegiuirea aceasta să nu fie în mijlocul vostru. 15Dacă
20:15
Cap. 18:23.
un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea, și vita s-o omorâţi. 16Dacă o femeie se apropie de o vită ca să curvească cu ea, să ucizi și pe femeie, și pe vită; să fie omorâte: sângele lor să cadă asupra lor. 17Dacă
20:17
Cap. 18:9.
un om ia pe soră-sa, fata tatălui său sau fata mamei lui, dacă îi vede goliciunea ei și ea i-o vede pe a lui, este o mișelie; să fie nimiciţi sub ochii copiilor poporului lor; el a descoperit goliciunea surorii lui, își va lua pedeapsa pentru păcatul lui. 18Dacă
20:18
Cap. 15:24;
un om se culcă cu o femeie care este la sorocul femeilor și-i descoperă goliciunea, dacă-i descoperă scurgerea și ea își descoperă scurgerea sângelui ei, amândoi să fie nimiciţi din mijlocul poporului lor. 19Să nu
20:19
Cap. 18:12,13.
descoperi goliciunea surorii mamei tale, nici a surorii tatălui tău, căci înseamnă să descoperi
20:19
Cap. 18:6.
pe ruda ta de aproape: amândoi aceștia își vor lua pedeapsa păcatului. 20Dacă
20:20
Cap. 18:14.
un om se culcă cu mătușă-sa, a descoperit goliciunea unchiului său; își vor lua pedeapsa păcatului lor: vor muri fără copii. 21Dacă
20:21
Cap. 18:16.
un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăţie; a descoperit goliciunea fratelui său: nu vor avea copii. 22Să păziţi toate
20:22
Cap. 18:26;
legile Mele și toate poruncile Mele și să le împliniţi, pentru ca ţara în care vă duc să vă așez să nu vă verse din gura ei. 23Să nu trăiţi
20:23
Cap. 18:3,24,30.
după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri și Mi-este scârbă
20:23
Cap. 18:27.
de ele. 24V-am
20:24
Exod 3:17
6:8
spus: «Voi le veţi stăpâni ţara; Eu vă voi da-o în stăpânire: este o ţară în care curge lapte și miere.» Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care
20:24
Vers. 26.
v-am pus deoparte dintre popoare. 25
20:25
Cap. 11:47.
faceţi deosebire între dobitoacele curate și necurate, între păsările curate și necurate, ca să nu vă spurcaţi
20:25
Cap. 11:43.
prin dobitoace, prin păsări, prin toate târâtoarele de pe pământ, pe care v-am învăţat să le deosebiţi ca necurate. 26Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu
20:26
Vers. 7. Cap. 19:2.
sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am
20:26
Vers. 24.
pus deoparte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei. 27Dar, dacă un om
20:27
Exod 22:18Deut. 18:10,111 Sam. 28:7,8
sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsit cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele
20:27
Vers. 9.
lor să cadă asupra lor.’”

21

Porunci privitoare la preoţi

211Domnul a zis lui Moise: „Vorbește preoţilor, fiilor lui Aaron, și spune-le:

‘Un preot

21:1
Ezec. 44:25
să nu se atingă de un mort din poporul său, ca să nu se facă necurat; 2afară de rudele lui cele mai de aproape: de mama lui, de tatăl lui, de fiul lui, de fratele lui 3și de soră-sa care-i încă fecioară, stă lângă el și nu este măritată; afară de aceștia, să nu se atingă de niciun alt mort. 4Ca unul care este fruntaș în poporul lui, să nu se facă necurat atingându-se de un mort. 5Preoţii
21:5
Cap. 19:27,28.
să nu-și facă un loc pleșuv în cap pentru un mort, să nu-și radă colţurile bărbii și să nu-și facă tăieturi în carne. 6Să fie sfinţi pentru Dumnezeul lor și să nu necinstească
21:6
Cap. 18:21;
Numele Dumnezeului lor, căci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor, de aceea să fie sfinţi. 7Să nu-și ia de nevastă o curvă
21:7
Ezec. 44:22
sau o spurcată, nici o femeie lăsată
21:7
Deut. 24:1,2
de bărbatul ei, căci ei sunt sfinţi pentru Dumnezeul lor. 8Să-l socotești ca sfânt, căci el aduce mâncarea Dumnezeului tău; el să fie sfânt pentru tine, căci Eu
21:8
Cap. 20:7,8.
sunt sfânt, Eu, Domnul, care vă sfinţesc. 9Dacă fata
21:9
Gen. 38:24
unui preot se necinstește curvind, necinstește pe tatăl ei: să fie arsă în foc.

Marele preot

10Preotul

21:10
Exod 29:29,3016:32Num. 35:25
care este mare preot între fraţii lui, pe capul căruia a fost turnat untdelemnul pentru ungere și care
21:10
Exod 28:2
a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfinţite, să nu-și descopere
21:10
Cap. 10:6.
capul și să nu-și sfâșie veșmintele. 11Să nu se ducă la niciun
21:11
Num. 19:14
mort; să nu se facă necurat și să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa. 12Să nu iasă
21:12
Cap. 10:7.
din Sfântul Locaș și să nu necinstească Sfântul Locaș al Dumnezeului său, căci untdelemnul ungerii Dumnezeului său este o
21:12
Exod 28:36
cunună pe el. Eu sunt Domnul. 13Femeia
21:13
Vers. 7.
pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară. 14Să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărţită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. 15Să nu-și necinstească sămânţa în poporul lui, căci Eu
21:15
Vers. 8.
sunt Domnul, care-l sfinţesc.’”

Însușirile preotului

16Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17„Vorbește lui Aaron și spune-i:

‘Niciun om din neamul tău și din urmașii tăi care va avea o meteahnă trupească să nu se apropie

21:17
Cap. 10:3.
ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. 18Niciun om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie, și anume niciun om orb, șchiop, cu nasul cârn sau cu un mădular
21:18
Cap. 22:23.
mai lung; 19niciun om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă; 20niciun om ghebos sau pipernicit, cu albeaţă în ochi, care are râie, pecingine sau
21:20
Deut. 23:1
boșit. 21Niciun om din neamul preotului Aaron care va avea vreo meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă
21:21
Vers. 6.
Domnului jertfele mistuite de foc; are o meteahnă trupească – să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. 22Din mâncarea Dumnezeului lui, fie lucruri preasfinte
21:22
Cap. 2:3,10;
, fie lucruri sfinte
21:22
Cap. 22:10-12.
, va putea să mănânce. 23Dar să nu se ducă la perdeaua dinăuntru și să nu se apropie de altar, căci are o meteahnă trupească; să nu-Mi necinstească
21:23
Vers. 12.
locașurile Mele cele sfinte, căci Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.’” 24Astfel a vorbit Moise lui Aaron și fiilor săi și tuturor copiilor lui Israel.

22

Când să mănânce din jertfe

221Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește lui Aaron și fiilor lui ca să

22:2
Num. 6:3
se ferească de lucrurile sfinte, care Îmi sunt închinate
22:2
Cap. 18:21.
de copiii lui Israel și să nu
22:2
Exod 28:38Num. 18:32Deut. 15:19
necinstească Numele Meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. 3Spune-le:

‘Orice om dintre urmașii voștri și din neamul vostru care se va apropia de lucrurile sfinte pe care le închină Domnului copiii lui Israel și care va avea pe el o necurăţie

22:3
Cap. 7:20.
, omul acela să fie nimicit dinaintea Mea. Eu sunt Domnul. 4Orice om din neamul lui Aaron care va avea lepră sau scurgere
22:4
Cap. 15:2.
de sămânţă să nu mănânce din lucrurile sfinte până nu
22:4
Cap. 14:2;
va fi curat. Tot așa și cel
22:4
Num. 19:11,22
ce se va atinge de cineva spurcat prin atingerea de vreun mort, de cel
22:4
Cap. 15:16.
ce va avea o lepădare de sămânţă în somn, 5cel
22:5
Cap. 11:24,43,44.
ce se va atinge de o târâtoare și se va spurca sau un
22:5
Cap. 15:7,19.
om atins de vreo necurăţie oarecare și care se va fi făcut necurat prin ea. 6Cine se va atinge de aceste lucruri va fi necurat până seara; să nu mănânce din lucrurile sfinte decât după ce
22:6
Cap. 15:5.
își va scălda trupul în apă; 7după asfinţitul soarelui va fi curat și, în urmă, va mânca din lucrurile sfinte, căci aceasta este hrana
22:7
Cap. 21:22.
lui. 8Să nu mănânce dintr-o vită
22:8
Exod 22:31Ezec. 44:31
moartă sau sfâșiată, ca să nu se spurce cu ea. Eu sunt Domnul. 9Să păzească poruncile Mele, ca să nu-și ia
22:9
Exod 28:43Num. 18:22,32
pedeapsa pentru păcatul lor și să nu moară pentru că au necinstit lucrurile sfinte. Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.

Cine să nu mănânce din lucrurile sfinte

10Niciun

22:10
1 Sam. 21:6
străin să nu mănânce din lucrurile sfinte; cel ce locuiește la un preot ca oaspete și cel tocmit cu ziua să nu mănânce din lucrurile sfinte. 11Dar robul cumpărat de preot cu preţ de argint va putea să mănânce, tot așa și cel născut în casa lui; ei
22:11
Num. 18:11,13
să mănânce din hrana lui. 12Fata unui preot măritată după un străin să nu mănânce din lucrurile sfinte aduse jertfă prin ridicare. 13Dar fata unui preot care va fi rămas văduvă sau despărţită de bărbat, fără să aibă copii, și care se va întoarce
22:13
Gen. 38:11
în casa tatălui său, ca atunci când
22:13
Cap. 10:14.
era fată, va putea să mănânce din hrana tatălui ei. Dar niciun străin să nu mănânce din ea. 14Dacă un
22:14
Cap. 5:15,16.
om mănâncă dintr-un lucru sfânt fără să bage de seamă, să dea preotului preţul lucrului sfânt, adăugând încă o cincime la el. 15Preoţii să nu
22:15
Num. 18:32
necinstească lucrurile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe care le-au adus ei Domnului ca jertfă prin ridicare; 16ei vor face să apese
22:16
Vers. 9.
astfel asupra lor păcatul de care s-ar face vinovaţi mâncând din lucrurile sfinte: căci Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.’”

Jertfele să fie fără cusur

17Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 18„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le:

‘Orice

22:18
Cap. 1:2,3,10.
om din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel care va aduce o ardere-de-tot Domnului, fie pentru împlinirea unei juruinţe, fie ca dar de bunăvoie, 19să ia
22:19
Cap. 1:3.
o parte bărbătească fără cusur din boi, miei sau capre, pentru ca jertfa să fie primită. 20Să nu aduceţi niciuna
22:20
Deut. 15:21
17:1Mal. 1:8,14Efes. 5:27Evr. 9:141 Pet. 1:19
care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită. 21Dacă un
22:21
Cap. 3:1,6.
om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulţumire, fie pentru împlinirea
22:21
Cap. 7:16.
unei juruinţe, fie ca dar de bunăvoie, vita pentru jertfă să fie fără cusur, ca să fie primită; să n-aibă niciun cusur în ea. 22Să n-aduceţi niciuna
22:22
Vers. 20.
care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine; din acestea să n-aduceţi pe altar ca jertfă mistuită
22:22
Cap. 1:9,13;
de foc înaintea Domnului. 23Ca dar de bunăvoie, vei putea să jertfești un bou sau un miel cu un mădular
22:23
Cap. 21:18.
prea lung sau prea scurt, dar, ca dar pentru împlinirea unei juruinţe, nu va fi primit. 24Să n-aduceţi Domnului un dobitoc cu boașele frânte, stricate, smulse sau tăiate; să nu-l aduceţi ca jertfă în ţara voastră. 25Nici să nu luaţi de la străin
22:25
Num. 15:15,16
vreunul din aceste dobitoace ca să-l aduceţi ca mâncare
22:25
Cap. 21:6,17.
Dumnezeului vostru, căci sunt sluţite
22:25
Mal. 1:14
, au metehne, și n-ar fi primite.’” 26Domnul a zis lui Moise: 27„Viţelul
22:27
Exod 22:30
, mielul sau iedul, după naștere, să mai rămână șapte zile cu mama sa și apoi, de la a opta zi înainte, va fi primit să fie adus Domnului ca jertfă mistuită de foc. 28Vaca, oaia sau capra să n-o înjunghiaţi ca jertfă în aceeași zi
22:28
Deut. 22:6
cu fătul ei. 29Când veţi aduce Domnului o jertfă
22:29
Cap. 7:12.
de mulţumire, s-o aduceţi așa ca să fie primită. 30Vita să se mănânce în aceeași zi; să nu lăsaţi nimic
22:30
Cap. 7:15.
din ea până a doua zi dimineaţa. Eu sunt Domnul. 31Să păziţi
22:31
Cap. 19:37.
poruncile Mele și să le împliniţi. Eu sunt Domnul. 32Să nu necinstiţi
22:32
Cap. 18:21.
Numele Meu cel sfânt, ca să
22:32
Cap. 10:3.
fiu sfinţit în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sunt Domnul, care vă
22:32
Cap. 20:8.
sfinţesc 33și care
22:33
Exod 6:725:38Num. 15:41
v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul.”