Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Când să mănânce din jertfe

221Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește lui Aaron și fiilor lui ca să

22:2
Num. 6:3
se ferească de lucrurile sfinte, care Îmi sunt închinate
22:2
Cap. 18:21.

de copiii lui Israel și să nu
22:2
Exod 28:38Num. 18:32Deut. 15:19
necinstească Numele Meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. 3Spune-le:

‘Orice om dintre urmașii voștri și din neamul vostru care se va apropia de lucrurile sfinte pe care le închină Domnului copiii lui Israel și care va avea pe el o necurăţie

22:3
Cap. 7:20.

, omul acela să fie nimicit dinaintea Mea. Eu sunt Domnul. 4Orice om din neamul lui Aaron care va avea lepră sau scurgere
22:4
Cap. 15:2.

de sămânţă să nu mănânce din lucrurile sfinte până nu
22:4
Cap. 14:2;
15:13
va fi curat. Tot așa și cel
22:4
Num. 19:11,22
ce se va atinge de cineva spurcat prin atingerea de vreun mort, de cel
22:4
Cap. 15:16.

ce va avea o lepădare de sămânţă în somn, 5cel
22:5
Cap. 11:24,43,44.

ce se va atinge de o târâtoare și se va spurca sau un
22:5
Cap. 15:7,19.

om atins de vreo necurăţie oarecare și care se va fi făcut necurat prin ea. 6Cine se va atinge de aceste lucruri va fi necurat până seara; să nu mănânce din lucrurile sfinte decât după ce
22:6
Cap. 15:5.
Evr. 10:22
își va scălda trupul în apă; 7după asfinţitul soarelui va fi curat și, în urmă, va mânca din lucrurile sfinte, căci aceasta este hrana
22:7
Cap. 21:22.
Num. 18:11,13
lui. 8Să nu mănânce dintr-o vită
22:8
Exod 22:31Ezec. 44:31
moartă sau sfâșiată, ca să nu se spurce cu ea. Eu sunt Domnul. 9Să păzească poruncile Mele, ca să nu-și ia
22:9
Exod 28:43Num. 18:22,32
pedeapsa pentru păcatul lor și să nu moară pentru că au necinstit lucrurile sfinte. Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.

Cine să nu mănânce din lucrurile sfinte

10Niciun

22:10
1 Sam. 21:6
străin să nu mănânce din lucrurile sfinte; cel ce locuiește la un preot ca oaspete și cel tocmit cu ziua să nu mănânce din lucrurile sfinte. 11Dar robul cumpărat de preot cu preţ de argint va putea să mănânce, tot așa și cel născut în casa lui; ei
22:11
Num. 18:11,13
să mănânce din hrana lui. 12Fata unui preot măritată după un străin să nu mănânce din lucrurile sfinte aduse jertfă prin ridicare. 13Dar fata unui preot care va fi rămas văduvă sau despărţită de bărbat, fără să aibă copii, și care se va întoarce
22:13
Gen. 38:11
în casa tatălui său, ca atunci când
22:13
Cap. 10:14.
Num. 18:11,19
era fată, va putea să mănânce din hrana tatălui ei. Dar niciun străin să nu mănânce din ea. 14Dacă un
22:14
Cap. 5:15,16.

om mănâncă dintr-un lucru sfânt fără să bage de seamă, să dea preotului preţul lucrului sfânt, adăugând încă o cincime la el. 15Preoţii să nu
22:15
Num. 18:32
necinstească lucrurile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe care le-au adus ei Domnului ca jertfă prin ridicare; 16ei vor face să apese
22:16
Vers. 9.

astfel asupra lor păcatul de care s-ar face vinovaţi mâncând din lucrurile sfinte: căci Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.’”

Jertfele să fie fără cusur

17Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 18„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le:

‘Orice

22:18
Cap. 1:2,3,10.
Num. 15:14
om din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel care va aduce o ardere-de-tot Domnului, fie pentru împlinirea unei juruinţe, fie ca dar de bunăvoie, 19să ia
22:19
Cap. 1:3.

o parte bărbătească fără cusur din boi, miei sau capre, pentru ca jertfa să fie primită. 20Să nu aduceţi niciuna
22:20
Deut. 15:21
17:1Mal. 1:8,14Efes. 5:27Evr. 9:141 Pet. 1:19
care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită. 21Dacă un
22:21
Cap. 3:1,6.

om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulţumire, fie pentru împlinirea
22:21
Cap. 7:16.
Num. 15:3,8Deut. 23:21,23Ps. 61:8
65:1Ecl. 5:4,5
unei juruinţe, fie ca dar de bunăvoie, vita pentru jertfă să fie fără cusur, ca să fie primită; să n-aibă niciun cusur în ea. 22Să n-aduceţi niciuna
22:22
Vers. 20.
Mal. 1:8
care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine; din acestea să n-aduceţi pe altar ca jertfă mistuită
22:22
Cap. 1:9,13;
3:3,5
de foc înaintea Domnului. 23Ca dar de bunăvoie, vei putea să jertfești un bou sau un miel cu un mădular
22:23
Cap. 21:18.

prea lung sau prea scurt, dar, ca dar pentru împlinirea unei juruinţe, nu va fi primit. 24Să n-aduceţi Domnului un dobitoc cu boașele frânte, stricate, smulse sau tăiate; să nu-l aduceţi ca jertfă în ţara voastră. 25Nici să nu luaţi de la străin
22:25
Num. 15:15,16
vreunul din aceste dobitoace ca să-l aduceţi ca mâncare
22:25
Cap. 21:6,17.

Dumnezeului vostru, căci sunt sluţite
22:25
Mal. 1:14
, au metehne, și n-ar fi primite.’” 26Domnul a zis lui Moise: 27„Viţelul
22:27
Exod 22:30
, mielul sau iedul, după naștere, să mai rămână șapte zile cu mama sa și apoi, de la a opta zi înainte, va fi primit să fie adus Domnului ca jertfă mistuită de foc. 28Vaca, oaia sau capra să n-o înjunghiaţi ca jertfă în aceeași zi
22:28
Deut. 22:6
cu fătul ei. 29Când veţi aduce Domnului o jertfă
22:29
Cap. 7:12.
Ps. 107:22
116:17Amos 4:5
de mulţumire, s-o aduceţi așa ca să fie primită. 30Vita să se mănânce în aceeași zi; să nu lăsaţi nimic
22:30
Cap. 7:15.

din ea până a doua zi dimineaţa. Eu sunt Domnul. 31Să păziţi
22:31
Cap. 19:37.
Num. 15:40Deut. 4:40
poruncile Mele și să le împliniţi. Eu sunt Domnul. 32Să nu necinstiţi
22:32
Cap. 18:21.

Numele Meu cel sfânt, ca să
22:32
Cap. 10:3.
Mat. 6:9Luca 11:2
fiu sfinţit în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sunt Domnul, care vă
22:32
Cap. 20:8.

sfinţesc 33și care
22:33
Exod 6:725:38Num. 15:41
v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul.”