Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Porunci privitoare la preoţi

211Domnul a zis lui Moise: „Vorbește preoţilor, fiilor lui Aaron, și spune-le:

‘Un preot

21:1
Ezec. 44:25
să nu se atingă de un mort din poporul său, ca să nu se facă necurat; 2afară de rudele lui cele mai de aproape: de mama lui, de tatăl lui, de fiul lui, de fratele lui 3și de soră-sa care-i încă fecioară, stă lângă el și nu este măritată; afară de aceștia, să nu se atingă de niciun alt mort. 4Ca unul care este fruntaș în poporul lui, să nu se facă necurat atingându-se de un mort. 5Preoţii
21:5
Cap. 19:27,28.
să nu-și facă un loc pleșuv în cap pentru un mort, să nu-și radă colţurile bărbii și să nu-și facă tăieturi în carne. 6Să fie sfinţi pentru Dumnezeul lor și să nu necinstească
21:6
Cap. 18:21;
Numele Dumnezeului lor, căci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor, de aceea să fie sfinţi. 7Să nu-și ia de nevastă o curvă
21:7
Ezec. 44:22
sau o spurcată, nici o femeie lăsată
21:7
Deut. 24:1,2
de bărbatul ei, căci ei sunt sfinţi pentru Dumnezeul lor. 8Să-l socotești ca sfânt, căci el aduce mâncarea Dumnezeului tău; el să fie sfânt pentru tine, căci Eu
21:8
Cap. 20:7,8.
sunt sfânt, Eu, Domnul, care vă sfinţesc. 9Dacă fata
21:9
Gen. 38:24
unui preot se necinstește curvind, necinstește pe tatăl ei: să fie arsă în foc.

Marele preot

10Preotul

21:10
Exod 29:29,3016:32Num. 35:25
care este mare preot între fraţii lui, pe capul căruia a fost turnat untdelemnul pentru ungere și care
21:10
Exod 28:2
a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfinţite, să nu-și descopere
21:10
Cap. 10:6.
capul și să nu-și sfâșie veșmintele. 11Să nu se ducă la niciun
21:11
Num. 19:14
mort; să nu se facă necurat și să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa. 12Să nu iasă
21:12
Cap. 10:7.
din Sfântul Locaș și să nu necinstească Sfântul Locaș al Dumnezeului său, căci untdelemnul ungerii Dumnezeului său este o
21:12
Exod 28:36
cunună pe el. Eu sunt Domnul. 13Femeia
21:13
Vers. 7.
pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară. 14Să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărţită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. 15Să nu-și necinstească sămânţa în poporul lui, căci Eu
21:15
Vers. 8.
sunt Domnul, care-l sfinţesc.’”

Însușirile preotului

16Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17„Vorbește lui Aaron și spune-i:

‘Niciun om din neamul tău și din urmașii tăi care va avea o meteahnă trupească să nu se apropie

21:17
Cap. 10:3.
ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. 18Niciun om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie, și anume niciun om orb, șchiop, cu nasul cârn sau cu un mădular
21:18
Cap. 22:23.
mai lung; 19niciun om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă; 20niciun om ghebos sau pipernicit, cu albeaţă în ochi, care are râie, pecingine sau
21:20
Deut. 23:1
boșit. 21Niciun om din neamul preotului Aaron care va avea vreo meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă
21:21
Vers. 6.
Domnului jertfele mistuite de foc; are o meteahnă trupească – să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. 22Din mâncarea Dumnezeului lui, fie lucruri preasfinte
21:22
Cap. 2:3,10;
, fie lucruri sfinte
21:22
Cap. 22:10-12.
, va putea să mănânce. 23Dar să nu se ducă la perdeaua dinăuntru și să nu se apropie de altar, căci are o meteahnă trupească; să nu-Mi necinstească
21:23
Vers. 12.
locașurile Mele cele sfinte, căci Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.’” 24Astfel a vorbit Moise lui Aaron și fiilor săi și tuturor copiilor lui Israel.

22

Când să mănânce din jertfe

221Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește lui Aaron și fiilor lui ca să

22:2
Num. 6:3
se ferească de lucrurile sfinte, care Îmi sunt închinate
22:2
Cap. 18:21.
de copiii lui Israel și să nu
22:2
Exod 28:38Num. 18:32Deut. 15:19
necinstească Numele Meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. 3Spune-le:

‘Orice om dintre urmașii voștri și din neamul vostru care se va apropia de lucrurile sfinte pe care le închină Domnului copiii lui Israel și care va avea pe el o necurăţie

22:3
Cap. 7:20.
, omul acela să fie nimicit dinaintea Mea. Eu sunt Domnul. 4Orice om din neamul lui Aaron care va avea lepră sau scurgere
22:4
Cap. 15:2.
de sămânţă să nu mănânce din lucrurile sfinte până nu
22:4
Cap. 14:2;
va fi curat. Tot așa și cel
22:4
Num. 19:11,22
ce se va atinge de cineva spurcat prin atingerea de vreun mort, de cel
22:4
Cap. 15:16.
ce va avea o lepădare de sămânţă în somn, 5cel
22:5
Cap. 11:24,43,44.
ce se va atinge de o târâtoare și se va spurca sau un
22:5
Cap. 15:7,19.
om atins de vreo necurăţie oarecare și care se va fi făcut necurat prin ea. 6Cine se va atinge de aceste lucruri va fi necurat până seara; să nu mănânce din lucrurile sfinte decât după ce
22:6
Cap. 15:5.
își va scălda trupul în apă; 7după asfinţitul soarelui va fi curat și, în urmă, va mânca din lucrurile sfinte, căci aceasta este hrana
22:7
Cap. 21:22.
lui. 8Să nu mănânce dintr-o vită
22:8
Exod 22:31Ezec. 44:31
moartă sau sfâșiată, ca să nu se spurce cu ea. Eu sunt Domnul. 9Să păzească poruncile Mele, ca să nu-și ia
22:9
Exod 28:43Num. 18:22,32
pedeapsa pentru păcatul lor și să nu moară pentru că au necinstit lucrurile sfinte. Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.

Cine să nu mănânce din lucrurile sfinte

10Niciun

22:10
1 Sam. 21:6
străin să nu mănânce din lucrurile sfinte; cel ce locuiește la un preot ca oaspete și cel tocmit cu ziua să nu mănânce din lucrurile sfinte. 11Dar robul cumpărat de preot cu preţ de argint va putea să mănânce, tot așa și cel născut în casa lui; ei
22:11
Num. 18:11,13
să mănânce din hrana lui. 12Fata unui preot măritată după un străin să nu mănânce din lucrurile sfinte aduse jertfă prin ridicare. 13Dar fata unui preot care va fi rămas văduvă sau despărţită de bărbat, fără să aibă copii, și care se va întoarce
22:13
Gen. 38:11
în casa tatălui său, ca atunci când
22:13
Cap. 10:14.
era fată, va putea să mănânce din hrana tatălui ei. Dar niciun străin să nu mănânce din ea. 14Dacă un
22:14
Cap. 5:15,16.
om mănâncă dintr-un lucru sfânt fără să bage de seamă, să dea preotului preţul lucrului sfânt, adăugând încă o cincime la el. 15Preoţii să nu
22:15
Num. 18:32
necinstească lucrurile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe care le-au adus ei Domnului ca jertfă prin ridicare; 16ei vor face să apese
22:16
Vers. 9.
astfel asupra lor păcatul de care s-ar face vinovaţi mâncând din lucrurile sfinte: căci Eu sunt Domnul, care îi sfinţesc.’”

Jertfele să fie fără cusur

17Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 18„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le:

‘Orice

22:18
Cap. 1:2,3,10.
om din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel care va aduce o ardere-de-tot Domnului, fie pentru împlinirea unei juruinţe, fie ca dar de bunăvoie, 19să ia
22:19
Cap. 1:3.
o parte bărbătească fără cusur din boi, miei sau capre, pentru ca jertfa să fie primită. 20Să nu aduceţi niciuna
22:20
Deut. 15:21
17:1Mal. 1:8,14Efes. 5:27Evr. 9:141 Pet. 1:19
care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită. 21Dacă un
22:21
Cap. 3:1,6.
om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulţumire, fie pentru împlinirea
22:21
Cap. 7:16.
unei juruinţe, fie ca dar de bunăvoie, vita pentru jertfă să fie fără cusur, ca să fie primită; să n-aibă niciun cusur în ea. 22Să n-aduceţi niciuna
22:22
Vers. 20.
care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine; din acestea să n-aduceţi pe altar ca jertfă mistuită
22:22
Cap. 1:9,13;
de foc înaintea Domnului. 23Ca dar de bunăvoie, vei putea să jertfești un bou sau un miel cu un mădular
22:23
Cap. 21:18.
prea lung sau prea scurt, dar, ca dar pentru împlinirea unei juruinţe, nu va fi primit. 24Să n-aduceţi Domnului un dobitoc cu boașele frânte, stricate, smulse sau tăiate; să nu-l aduceţi ca jertfă în ţara voastră. 25Nici să nu luaţi de la străin
22:25
Num. 15:15,16
vreunul din aceste dobitoace ca să-l aduceţi ca mâncare
22:25
Cap. 21:6,17.
Dumnezeului vostru, căci sunt sluţite
22:25
Mal. 1:14
, au metehne, și n-ar fi primite.’” 26Domnul a zis lui Moise: 27„Viţelul
22:27
Exod 22:30
, mielul sau iedul, după naștere, să mai rămână șapte zile cu mama sa și apoi, de la a opta zi înainte, va fi primit să fie adus Domnului ca jertfă mistuită de foc. 28Vaca, oaia sau capra să n-o înjunghiaţi ca jertfă în aceeași zi
22:28
Deut. 22:6
cu fătul ei. 29Când veţi aduce Domnului o jertfă
22:29
Cap. 7:12.
de mulţumire, s-o aduceţi așa ca să fie primită. 30Vita să se mănânce în aceeași zi; să nu lăsaţi nimic
22:30
Cap. 7:15.
din ea până a doua zi dimineaţa. Eu sunt Domnul. 31Să păziţi
22:31
Cap. 19:37.
poruncile Mele și să le împliniţi. Eu sunt Domnul. 32Să nu necinstiţi
22:32
Cap. 18:21.
Numele Meu cel sfânt, ca să
22:32
Cap. 10:3.
fiu sfinţit în mijlocul copiilor lui Israel. Eu sunt Domnul, care vă
22:32
Cap. 20:8.
sfinţesc 33și care
22:33
Exod 6:725:38Num. 15:41
v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul.”

23

Sărbătorile. Sabatul

231Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Iată sărbătorile

23:2
Vers. 4,37.
Domnului, pe care le veţi vesti ca adunări
23:2
Exod 32:52 Împ. 10:20Ps. 81:3
sfinte, iată sărbătorile Mele: 3Șase
23:3
Exod 20:9
23:12
31:15
34:21Deut. 5:13Luca 13:14
zile să lucraţi, dar ziua a șaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceţi nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului în toate locuinţele voastre.

Paștele

4Iată sărbătorile

23:4
Vers. 2,37.
Domnului, cu adunări sfinte, pe care le veţi vesti la vremurile lor hotărâte. 5În luna
23:5
Exod 12:6,14,18
13:3,10
23:15
34:18Num. 9:2,3
28:16,17Deut. 16:1-8Ios. 5:10
întâi, în a paisprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paștele Domnului. 6Și în
23:6
Exod 12:16Num. 28:18,25
a cincisprezecea zi a lunii acesteia, va fi Sărbătoarea Azimilor în cinstea Domnului; șapte zile să mâncaţi azimi. 7În ziua întâi, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. 8Șapte zile să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua a șaptea să fie o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă.’” 9Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 10„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când

23:10
Exod 23:16,19
34:22,26Num. 15:2,18
28:26Deut. 16:9Ios. 3:15
veţi intra în ţara pe care v-o dau și când veţi secera semănăturile, să aduceţi preotului un snop, ca pârgă
23:10
Rom. 11:161 Cor. 15:20Iac. 1:18Apoc. 15:4
a secerișului vostru. 11El să legene
23:11
Exod 29:24
snopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca să fie primit: preotul să-l legene într-o parte și într-alta, a doua zi după Sabat. 12În ziua când veţi legăna snopul, să aduceţi, ca ardere-de-tot Domnului, un miel de un an fără cusur; 13să adăugaţi la el două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar
23:13
Cap. 2:14-16.
de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului, și să aduceţi o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. 14Să nu mâncaţi nici pâine, nici spice prăjite sau pisate până în ziua aceasta, când veţi aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veţi locui.

Rusaliile

15De a doua zi

23:15
Exod 34:22Deut. 16:9
după Sabat, din ziua când veţi aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să număraţi șapte săptămâni întregi. 16Să număraţi cincizeci de zile, până
23:16
Fapte 2:1
în ziua care vine după al șaptelea Sabat, și atunci să aduceţi Domnului un nou
23:16
Num. 28:26
dar de mâncare. 17Să aduceţi din locuinţele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte și într-alta; să fie făcute cu două zecimi de efă din floarea făinii și coapte cu aluat: acestea sunt cele dintâi roade
23:17
Exod 23:16,19
22:29
34:22,26Num. 15:17-21
28:26Deut. 26:1
pentru Domnul. 18Afară de aceste pâini, să aduceţi ca ardere-de-tot Domnului șapte miei de un an, fără cusur, un viţel și doi berbeci; să adăugaţi la ei darul de mâncare și jertfa de băutură obișnuite, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului. 19Să aduceţi și un ţap
23:19
Cap. 4:23,28.
, ca jertfă de ispășire, și doi miei de un an, ca jertfă de
23:19
Cap. 3:1.
mulţumire. 20Preotul să legene aceste dobitoace într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă și cu cei doi miei: ele să fie închinate
23:20
Num. 18:12Deut. 18:4
Domnului și să fie ale preotului. 21În aceeași zi, să vestiţi sărbătoarea și să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veţi locui. 22Când
23:22
Cap. 19:9.
vei secera semănăturile din ţara voastră, să lași nesecerat un colţ din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne
23:22
Deut. 24:19
de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’”

Anul Nou

23Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 24„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘În luna a șaptea

23:24
Num. 29:1
, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o zi de odihnă
23:24
Cap. 25:9.
, vestită cu sunet de trâmbiţe, și o adunare sfântă. 25Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă și să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc.’”

Ziua Ispășirii

26Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 27„În ziua

23:27
Cap. 16:30.
a zecea a acestei a șaptea luni, va fi Ziua Ispășirii: atunci să aveţi o adunare sfântă, să vă smeriţi sufletele și să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc. 28Să nu faceţi nicio lucrare în ziua aceea, căci este Ziua Ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. 29Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit
23:29
Gen. 17:14
din poporul lui. 30Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi
23:30
Cap. 20:3,5,6.
nimici din mijlocul poporului lui. 31Să nu faceţi nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veţi locui. 32Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, și să vă smeriţi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua până în seara următoare, să prăznuiţi Sabatul vostru.”

Corturile

33Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 34„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘În

23:34
Exod 23:16Num. 29:12Deut. 16:13Ezra 3:4Neem. 8:14Zah. 14:16Ioan 7:2
a cincisprezecea zi a acestei a șaptea luni, va fi Sărbătoarea Corturilor în cinstea Domnului, timp de șapte zile. 35În ziua întâi să fie o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. 36Timp de șapte zile, să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc. A opta
23:36
Num. 29:35Neem. 8:18Ioan 7:37
zi, să aveţi o adunare sfântă și să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o adunare
23:36
Deut. 16:82 Cron. 7:9Neem. 8:18Ioel 1:14
2:15
de sărbătoare: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. 37Acestea
23:37
Vers. 2,4.
sunt sărbătorile Domnului, în care veţi vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, arderi-de-tot, daruri de mâncare, jertfe de vite și jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă. 38Afară de aceasta
23:38
Num. 29:39
, să păziţi Sabatele Domnului și să vă aduceţi darurile voastre Domnului, să aduceţi toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruinţe și toate darurile voastre făcute de bunăvoie. 39În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a șaptea, când veţi strânge roadele
23:39
Exod 23:16Deut. 16:13
ţării, să prăznuiţi o sărbătoare în cinstea Domnului, timp de șapte zile: cea dintâi zi să fie o zi de odihnă și a opta să fie tot o zi de odihnă. 40În ziua întâi
23:40
Neem. 8:15
să luaţi poame din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălcii de râu și să vă bucuraţi
23:40
Deut. 16:14,15
înaintea Domnului Dumnezeului vostru șapte zile. 41În fiecare an să prăznuiţi
23:41
Num. 29:12Neem. 8:18
sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de șapte zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna a șaptea s-o prăznuiţi. 42Șapte zile să locuiţi în
23:42
Neem. 8:14-16
corturi; toţi băștinașii din Israel să locuiască în corturi, 43pentru ca
23:43
Deut. 31:13Ps. 78:5,6
urmașii voștri să știe că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’” 44Așa a spus
23:44
Vers. 2.
Moise copiilor lui Israel care sunt sărbătorile Domnului.