Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Sărbătorile. Sabatul

231Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Iată sărbătorile

23:2
Vers. 4,37.

Domnului, pe care le veţi vesti ca adunări
23:2
Exod 32:52 Împ. 10:20Ps. 81:3
sfinte, iată sărbătorile Mele: 3Șase
23:3
Exod 20:9
23:12
31:15
34:21Deut. 5:13Luca 13:14
zile să lucraţi, dar ziua a șaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceţi nicio lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului în toate locuinţele voastre.

Paștele

4Iată sărbătorile

23:4
Vers. 2,37.
Exod 23:14
Domnului, cu adunări sfinte, pe care le veţi vesti la vremurile lor hotărâte. 5În luna
23:5
Exod 12:6,14,18
13:3,10
23:15
34:18Num. 9:2,3
28:16,17Deut. 16:1-8Ios. 5:10
întâi, în a paisprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paștele Domnului. 6Și în
23:6
Exod 12:16Num. 28:18,25
a cincisprezecea zi a lunii acesteia, va fi Sărbătoarea Azimilor în cinstea Domnului; șapte zile să mâncaţi azimi. 7În ziua întâi, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. 8Șapte zile să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua a șaptea să fie o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă.’” 9Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 10„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când

23:10
Exod 23:16,19
34:22,26Num. 15:2,18
28:26Deut. 16:9Ios. 3:15
veţi intra în ţara pe care v-o dau și când veţi secera semănăturile, să aduceţi preotului un snop, ca pârgă
23:10
Rom. 11:161 Cor. 15:20Iac. 1:18Apoc. 15:4
a secerișului vostru. 11El să legene
23:11
Exod 29:24
snopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca să fie primit: preotul să-l legene într-o parte și într-alta, a doua zi după Sabat. 12În ziua când veţi legăna snopul, să aduceţi, ca ardere-de-tot Domnului, un miel de un an fără cusur; 13să adăugaţi la el două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar
23:13
Cap. 2:14-16.

de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului, și să aduceţi o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. 14Să nu mâncaţi nici pâine, nici spice prăjite sau pisate până în ziua aceasta, când veţi aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veţi locui.

Rusaliile

15De a doua zi

23:15
Exod 34:22Deut. 16:9
după Sabat, din ziua când veţi aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să număraţi șapte săptămâni întregi. 16Să număraţi cincizeci de zile, până
23:16
Fapte 2:1
în ziua care vine după al șaptelea Sabat, și atunci să aduceţi Domnului un nou
23:16
Num. 28:26
dar de mâncare. 17Să aduceţi din locuinţele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte și într-alta; să fie făcute cu două zecimi de efă din floarea făinii și coapte cu aluat: acestea sunt cele dintâi roade
23:17
Exod 23:16,19
22:29
34:22,26Num. 15:17-21
28:26Deut. 26:1
pentru Domnul. 18Afară de aceste pâini, să aduceţi ca ardere-de-tot Domnului șapte miei de un an, fără cusur, un viţel și doi berbeci; să adăugaţi la ei darul de mâncare și jertfa de băutură obișnuite, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului. 19Să aduceţi și un ţap
23:19
Cap. 4:23,28.
Num. 28:30
, ca jertfă de ispășire, și doi miei de un an, ca jertfă de
23:19
Cap. 3:1.

mulţumire. 20Preotul să legene aceste dobitoace într-o parte și într-alta ca dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă și cu cei doi miei: ele să fie închinate
23:20
Num. 18:12Deut. 18:4
Domnului și să fie ale preotului. 21În aceeași zi, să vestiţi sărbătoarea și să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veţi locui. 22Când
23:22
Cap. 19:9.

vei secera semănăturile din ţara voastră, să lași nesecerat un colţ din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne
23:22
Deut. 24:19
de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’”

Anul Nou

23Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 24„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘În luna a șaptea

23:24
Num. 29:1
, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o zi de odihnă
23:24
Cap. 25:9.

, vestită cu sunet de trâmbiţe, și o adunare sfântă. 25Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă și să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc.’”

Ziua Ispășirii

26Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 27„În ziua

23:27
Cap. 16:30.
Num. 29:7
a zecea a acestei a șaptea luni, va fi Ziua Ispășirii: atunci să aveţi o adunare sfântă, să vă smeriţi sufletele și să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc. 28Să nu faceţi nicio lucrare în ziua aceea, căci este Ziua Ispășirii, când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. 29Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit
23:29
Gen. 17:14
din poporul lui. 30Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi
23:30
Cap. 20:3,5,6.

nimici din mijlocul poporului lui. 31Să nu faceţi nicio lucrare atunci. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile în care veţi locui. 32Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, și să vă smeriţi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua până în seara următoare, să prăznuiţi Sabatul vostru.”

Corturile

33Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 34„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘În

23:34
Exod 23:16Num. 29:12Deut. 16:13Ezra 3:4Neem. 8:14Zah. 14:16Ioan 7:2
a cincisprezecea zi a acestei a șaptea luni, va fi Sărbătoarea Corturilor în cinstea Domnului, timp de șapte zile. 35În ziua întâi să fie o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. 36Timp de șapte zile, să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc. A opta
23:36
Num. 29:35Neem. 8:18Ioan 7:37
zi, să aveţi o adunare sfântă și să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o adunare
23:36
Deut. 16:82 Cron. 7:9Neem. 8:18Ioel 1:14
2:15
de sărbătoare: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. 37Acestea
23:37
Vers. 2,4.

sunt sărbătorile Domnului, în care veţi vesti adunări sfinte, ca să se aducă Domnului jertfe mistuite de foc, arderi-de-tot, daruri de mâncare, jertfe de vite și jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărâtă. 38Afară de aceasta
23:38
Num. 29:39
, să păziţi Sabatele Domnului și să vă aduceţi darurile voastre Domnului, să aduceţi toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruinţe și toate darurile voastre făcute de bunăvoie. 39În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a șaptea, când veţi strânge roadele
23:39
Exod 23:16Deut. 16:13
ţării, să prăznuiţi o sărbătoare în cinstea Domnului, timp de șapte zile: cea dintâi zi să fie o zi de odihnă și a opta să fie tot o zi de odihnă. 40În ziua întâi
23:40
Neem. 8:15
să luaţi poame din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălcii de râu și să vă bucuraţi
23:40
Deut. 16:14,15
înaintea Domnului Dumnezeului vostru șapte zile. 41În fiecare an să prăznuiţi
23:41
Num. 29:12Neem. 8:18
sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de șapte zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna a șaptea s-o prăznuiţi. 42Șapte zile să locuiţi în
23:42
Neem. 8:14-16
corturi; toţi băștinașii din Israel să locuiască în corturi, 43pentru ca
23:43
Deut. 31:13Ps. 78:5,6
urmașii voștri să știe că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’” 44Așa a spus
23:44
Vers. 2.

Moise copiilor lui Israel care sunt sărbătorile Domnului.