Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Rânduieli privitoare la sfeșnic

241Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Poruncește

24:2
Exod 27:20,21
copiilor lui Israel să-ţi aducă pentru sfeșnic untdelemn curat de măsline tescuite, ca să ţină candelele aprinse neîncetat. 3Aaron să-l pregătească dincoace de perdeaua dinăuntru, care este înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, pentru ca să ardă neîncetat, de seara până dimineaţa, în faţa Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. 4Să așeze candelele în sfeșnicul de aur curat
24:4
Exod 31:8
39:37
, ca să ardă neîncetat înaintea Domnului.

Pâinile pentru punerea înainte

5Să iei floare de făină și să faci din ea douăsprezece turte

24:5
Exod 25:30
; fiecare turtă să fie făcută din două zecimi de efă. 6Să le pui în două șiruri, câte șase în fiecare șir, pe masa
24:6
1 Împ. 7:482 Cron. 4:19
13:11Evr. 9:2
de aur curat, înaintea Domnului. 7Peste fiecare șir să pui tămâie curată, care să fie pe pâine ca aducere aminte, ca un dar de mâncare mistuit de foc înaintea Domnului. 8În
24:8
Num. 4:71 Cron. 9:322 Cron. 2:4
fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat: acesta este un legământ veșnic pe care-l vor ţine copiii lui Israel. 9Pâinile acestea
24:9
1 Sam. 21:6Mat. 12:4Marcu 2:26Luca 6:4
să fie ale lui Aaron și ale fiilor lui și
24:9
Exod 29:3321:22
să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică.”

Pedeapsa împotriva hulitorilor și a ucigașilor

10Fiul unei femei israelite și al unui bărbat egiptean, venind în mijlocul copiilor lui Israel, s-a certat în tabără cu un bărbat israelit. 11Fiul femeii israelite a hulit

24:11
Vers. 16.

și a blestemat
24:11
Iov 1:5,11,22
2:5,9,10Is. 8:21
Numele lui Dumnezeu. L-au
24:11
Exod 18:22,26
adus la Moise. Mama sa se numea Șelomit, fata lui Dibri, din seminţia lui Dan. 12L-au aruncat
24:12
Num. 15:34
în temniţă, până
24:12
Exod 18:15,16Num. 27:5
36:5,6
va spune Moise ce va porunci Domnul. 13Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 14„Scoate din tabără pe cel ce a hulit; toţi cei ce l-au auzit să-și pună mâinile
24:14
Deut. 13:9
17:7
pe capul lui și toată adunarea să-l ucidă cu pietre. 15Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: ‘Oricine va blestema pe Dumnezeul lui își va lua
24:15
Cap. 5:1;
20:17Num. 9:13
pedeapsa pentru păcatul lui. 16Cine va blestema
24:16
1 Împ. 21:10,13Ps. 74:10,18Mat. 12:31Marcu 3:28Iac. 2:7
Numele Domnului va fi pedepsit cu moartea: toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Fie străin, fie băștinaș, să moară, pentru că a hulit Numele lui Dumnezeu. 17Cine
24:17
Exod 21:12Num. 35:31Deut. 19:11,12
va da unui om o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. 18Cine
24:18
Vers. 21.

va da unui dobitoc o lovitură de moarte să-l înlocuiască: viaţă pentru viaţă. 19Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să i se facă așa cum a făcut
24:19
Exod 21:24Deut. 19:21Mat. 5:38
7:2
și el: 20frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; să i se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproapelui său. 21Cine va
24:21
Vers. 18.
Exod 21:33
ucide un dobitoc să-l înlocuiască, dar cine
24:21
Vers. 17.

va ucide un om să fie pedepsit cu moartea. 22Să aveţi aceeași
24:22
Exod 12:49Num. 15:16
lege pentru străin ca și pentru băștinaș; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’” 23Moise a vorbit copiilor lui Israel; au scos
24:23
Vers. 14.

afară din tabără pe cel ce hulise și l-au ucis cu pietre. Copiii lui Israel au făcut după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.