Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Rânduieli privitoare la sfeșnic

241Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Poruncește

24:2
Exod 27:20,21
copiilor lui Israel să-ţi aducă pentru sfeșnic untdelemn curat de măsline tescuite, ca să ţină candelele aprinse neîncetat. 3Aaron să-l pregătească dincoace de perdeaua dinăuntru, care este înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, pentru ca să ardă neîncetat, de seara până dimineaţa, în faţa Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. 4Să așeze candelele în sfeșnicul de aur curat
24:4
Exod 31:8
39:37
, ca să ardă neîncetat înaintea Domnului.

Pâinile pentru punerea înainte

5Să iei floare de făină și să faci din ea douăsprezece turte

24:5
Exod 25:30
; fiecare turtă să fie făcută din două zecimi de efă. 6Să le pui în două șiruri, câte șase în fiecare șir, pe masa
24:6
1 Împ. 7:482 Cron. 4:19
13:11Evr. 9:2
de aur curat, înaintea Domnului. 7Peste fiecare șir să pui tămâie curată, care să fie pe pâine ca aducere aminte, ca un dar de mâncare mistuit de foc înaintea Domnului. 8În
24:8
Num. 4:71 Cron. 9:322 Cron. 2:4
fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat: acesta este un legământ veșnic pe care-l vor ţine copiii lui Israel. 9Pâinile acestea
24:9
1 Sam. 21:6Mat. 12:4Marcu 2:26Luca 6:4
să fie ale lui Aaron și ale fiilor lui și
24:9
Exod 29:3321:22
să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică.”

Pedeapsa împotriva hulitorilor și a ucigașilor

10Fiul unei femei israelite și al unui bărbat egiptean, venind în mijlocul copiilor lui Israel, s-a certat în tabără cu un bărbat israelit. 11Fiul femeii israelite a hulit

24:11
Vers. 16.
și a blestemat
24:11
Iov 1:5,11,22
2:5,9,10Is. 8:21
Numele lui Dumnezeu. L-au
24:11
Exod 18:22,26
adus la Moise. Mama sa se numea Șelomit, fata lui Dibri, din seminţia lui Dan. 12L-au aruncat
24:12
Num. 15:34
în temniţă, până
24:12
Exod 18:15,16Num. 27:5
36:5,6
va spune Moise ce va porunci Domnul. 13Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 14„Scoate din tabără pe cel ce a hulit; toţi cei ce l-au auzit să-și pună mâinile
24:14
Deut. 13:9
17:7
pe capul lui și toată adunarea să-l ucidă cu pietre. 15Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: ‘Oricine va blestema pe Dumnezeul lui își va lua
24:15
Cap. 5:1;
pedeapsa pentru păcatul lui. 16Cine va blestema
24:16
1 Împ. 21:10,13Ps. 74:10,18Mat. 12:31Marcu 3:28Iac. 2:7
Numele Domnului va fi pedepsit cu moartea: toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Fie străin, fie băștinaș, să moară, pentru că a hulit Numele lui Dumnezeu. 17Cine
24:17
Exod 21:12Num. 35:31Deut. 19:11,12
va da unui om o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. 18Cine
24:18
Vers. 21.
va da unui dobitoc o lovitură de moarte să-l înlocuiască: viaţă pentru viaţă. 19Dacă cineva rănește pe aproapele lui, să i se facă așa cum a făcut
24:19
Exod 21:24Deut. 19:21Mat. 5:38
7:2
și el: 20frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; să i se facă aceeași rană pe care a făcut-o el aproapelui său. 21Cine va
24:21
Vers. 18.
ucide un dobitoc să-l înlocuiască, dar cine
24:21
Vers. 17.
va ucide un om să fie pedepsit cu moartea. 22Să aveţi aceeași
24:22
Exod 12:49Num. 15:16
lege pentru străin ca și pentru băștinaș; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.’” 23Moise a vorbit copiilor lui Israel; au scos
24:23
Vers. 14.
afară din tabără pe cel ce hulise și l-au ucis cu pietre. Copiii lui Israel au făcut după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.

25

Anul sabatic

251Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când veţi intra în ţara pe care v-o dau, pământul să se odihnească, să ţină un Sabat

25:2
Exod 23:102 Cron. 36:21
în cinstea Domnului. 3Șase ani să-ţi semeni ogorul, șase ani să-ţi tai via și să strângi roadele. 4Dar anul al șaptelea să fie un Sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un Sabat ţinut în cinstea Domnului: în anul acela să nu-ţi semeni ogorul și să nu-ţi tai via. 5Să nu seceri ce
25:5
2 Împ. 19:29
va ieși din grăunţele căzute de la seceriș și să nu culegi strugurii din via ta netăiată: acesta să fie un an de odihnă pentru pământ. 6Ceea ce va ieși de la sine din pământ în timpul Sabatului lui să vă slujească de hrană, ţie, robului și roabei tale, celui tocmit de tine cu ziua și străinului care locuiește cu tine, 7vitelor tale și fiarelor din ţara ta; tot venitul pământului să slujească de hrană.

Anul de veselie. Răscumpărarea averilor și a robilor

8Să numeri șapte săptămâni de ani, de șapte ori șapte ani, și zilele acestor șapte săptămâni de ani vor face patruzeci și nouă de ani. 9În a zecea zi a lunii a șaptea, să pui să sune cu trâmbiţa răsunătoare; în Ziua

25:9
Cap. 23:24,27.
Ispășirii, să sunaţi cu trâmbiţa în toată ţara voastră 10și să sfinţiţi astfel anul al cincizecilea. Să vestiţi
25:10
Is. 61:2
63:4Ier. 34:8,15,17Luca 4:18
slobozenia în ţară pentru toţi locuitorii ei: acesta să fie pentru voi anul de veselie; fiecare
25:10
Vers. 13.
dintre voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare dintre voi să se întoarcă în familia lui. 11Anul al cincizecilea să fie pentru voi anul de veselie; atunci să nu semănaţi
25:11
Vers. 5.
, să nu seceraţi ce vor aduce ogoarele de la ele și să nu culegeţi via netăiată. 12Căci este anul de veselie: să-l priviţi ca ceva sfânt. Să mâncaţi ce vă vor da ogoarele
25:12
Vers. 6,7.
voastre. 13În anul
25:13
Vers. 10. Cap. 27:24.
acesta de veselie, fiecare dintre voi să se întoarcă la moșia lui. 14Dacă vindeţi ceva aproapelui vostru sau dacă cumpăraţi ceva de la aproapele vostru, niciunul dintre voi să nu
25:14
Vers. 17. Cap. 19:13.
înșele pe fratele lui. 15Să cumperi de la aproapele tău socotind
25:15
Cap. 27:18,23.
anii de la anul de veselie, și el să-ţi vândă socotind anii de rod. 16Cu cât vor fi mai mulţi ani, cu atât să ridici preţul și cu cât vor fi mai puţini ani, cu atât să-l scazi, căci el îţi vinde numai numărul secerișurilor. 17Niciunul dintre voi să nu înșele
25:17
Vers. 14.
deci pe aproapele lui și să te
25:17
Vers. 43. Cap. 19:14,32.
temi de Dumnezeul tău, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 18Împliniţi
25:18
Cap. 19:37.
legile Mele, păziţi poruncile Mele și împliniţi-le, și veţi locui fără frică
25:18
Cap. 26:5.
în ţară. 19Ţara își va da roadele, veţi mânca din ele și vă veţi sătura
25:19
Cap. 26:5.
și veţi locui fără frică în ea. 20Dacă veţi zice: «Ce vom
25:20
Mat. 6:25,31
mânca în anul al șaptelea, fiindcă nu
25:20
Vers. 4,5.
vom semăna și nu vom strânge roadele?» 21Eu vă voi
25:21
Exod 16:29Deut. 28:8
da binecuvântarea Mea în anul al șaselea, și pământul va da roade pentru trei ani. 22Când
25:22
2 Împ. 19:29
veţi semăna în anul al optulea, veţi mânca tot din vechile
25:22
Ios. 5:11,12
roade; până la al nouălea an, până la noile roade, veţi mânca tot din cele vechi. 23Pământurile să nu se vândă de veci; căci ţara
25:23
Deut. 32:432 Cron. 7:20Ps. 85:1Ioel 2:18
3:2
este a Mea, iar voi sunteţi la Mine ca niște
25:23
1 Cron. 29:15Ps. 39:12
119:191 Pet. 2:11
străini și venetici. 24De aceea, în toată ţara pe care o veţi stăpâni, să daţi dreptul de răscumpărare pentru pământuri. 25Dacă fratele
25:25
Rut 2:20
4:4,6
tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are dreptul de răscumpărare, ruda
25:25
Rut 3:2,9,12Ier. 32:7,8
lui cea mai de aproape, să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. 26Dacă un om n-are pe nimeni care să aibă dreptul de răscumpărare și-i stă în putinţă lui singur să facă răscumpărarea, 27
25:27
Vers. 50-52.
socotească anii de la vânzare, să dea înapoi cumpărătorului ce prisosește și să se întoarcă la moșia lui. 28Dacă n-are cu ce să-i dea înapoi, lucrul vândut să rămână în mâinile cumpărătorului până la anul de veselie; la anul de veselie
25:28
Vers. 13.
, el să se întoarcă la moșia lui și cumpărătorul să iasă din ea. 29Dacă un om vinde o casă de locuit într-o cetate înconjurată cu ziduri, să aibă drept de răscumpărare până la împlinirea unui an de la vânzare; dreptul lui de răscumpărare să ţină un an. 30Dar, dacă această casă, așezată într-o cetate înconjurată cu ziduri, nu este răscumpărată înainte de împlinirea unui an întreg, ea va rămâne pe veci cumpărătorului și urmașilor lui; iar în anul de veselie să nu iasă din ea. 31Casele din sate care nu sunt înconjurate cu ziduri să fie privite ca ţarini de pământ: ele vor putea fi răscumpărate, și cumpărătorul va ieși din ele în anul de veselie. 32Cât privește cetăţile leviţilor
25:32
Num. 35:2Ios. 21:2
și casele pe care le vor avea ei în aceste cetăţi, leviţii să aibă un drept necurmat de răscumpărare. 33Cine va cumpăra de la leviţi o casă să iasă în anul
25:33
Vers. 28.
de veselie din casa vândută lui și din cetatea în care o avea; căci casele din cetăţile leviţilor sunt averea lor în mijlocul copiilor lui Israel. 34Ogoarele așezate în
25:34
Fapte 4:36,37
jurul cetăţilor leviţilor nu se vor putea vinde; căci ei le vor stăpâni pe veci. 35Dacă fratele tău sărăcește și nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijini
25:35
Deut. 15:7,8Ps. 37:26
41:1
112:5,9Prov. 14:31Luca 6:35Fapte 11:29Rom. 12:101 Ioan 3:17
, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine. 36Să nu
25:36
Exod 22:25Deut. 23:19Neem. 5:7Ps. 15:5Prov. 28:8Ezec. 18:8,13,17
22:12
iei de la el nici dobândă, nici camătă: să te temi
25:36
Vers. 17.
de Dumnezeul tău, și fratele tău să trăiască împreună cu tine. 37Să nu-i împrumuţi banii tăi cu dobândă și să nu-i împrumuţi merindele tale pe camătă. 38Eu
25:38
Cap. 22:32,33.
sunt Domnul Dumnezeul tău, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să vă dau ţara Canaanului, ca să fiu Dumnezeul vostru. 39Dacă
25:39
Exod 21:2Deut. 15:121 Împ. 9:222 Împ. 4:1Neem. 5:5Ier. 34:14
fratele tău sărăcește lângă tine și se vinde ţie, să nu-l pui să-ţi facă muncă de rob. 40Ci să fie la tine ca un om tocmit cu ziua, ca un venetic; să stea în slujba ta până la anul de veselie. 41Atunci, să iasă de la tine el și copiii lui care vor fi
25:41
Exod 21:3
cu el și să se întoarcă în familia lui, la moșia
25:41
Vers. 28.
părinţilor lui. 42Căci ei sunt
25:42
Vers. 55.
slujitorii Mei, pe care i-am scos din ţara Egiptului; să nu fie vânduţi cum se vând robii. 43Să nu-l stăpânești
25:43
Efes. 6:9Col. 4:1
cu asprime
25:43
Vers. 46.
și să te temi
25:43
Vers. 17.
de Dumnezeul tău. 44Dacă vreţi să aveţi robi și roabe, să-i luaţi de la neamurile
25:44
Is. 56:3,6
care vă înconjoară; de la ele să cumpăraţi robi și roabe. 45Veţi putea să-i cumpăraţi și dintre copiii străinilor care vor locui la tine și din familiile lor pe care le vor naște în ţara voastră; ei vor fi averea voastră. 46Îi puteţi lăsa moștenire
25:46
Is. 14:2
copiilor voștri după voi, ca pe o moșie, și puteţi să-i ţineţi astfel robi pe veci. Dar cât despre fraţii voștri, copiii lui Israel, nici unul
25:46
Vers. 43.
din voi să nu stăpânească pe fratele său cu asprime. 47Dacă un străin sau un venetic se îmbogăţește, și fratele
25:47
Vers. 25,35.
tău sărăcește lângă el și se vinde străinului care locuiește la tine sau vreunuia din familia străinului, 48el să aibă dreptul de răscumpărare, după ce se va fi vândut: unul din fraţii lui să poată să-l
25:48
Neem. 5:5
răscumpere. 49Unchiul lui sau fiul unchiului lui sau una din rudele lui de aproape va putea să-l răscumpere sau, dacă are mijloace, să se răscumpere singur
25:49
Vers. 26.
. 50Să facă socoteala cu cel ce l-a cumpărat, din anul când s-a vândut până în anul de veselie, și preţul de plătit va atârna de numărul anilor, care vor fi preţuiţi ca ai unui
25:50
Iov 7:1Is. 16:14
21:16
om tocmit cu plată. 51Dacă mai sunt încă mulţi ani până la anul de veselie, își va plăti răscumpărarea după preţul anilor acelora și să-l scadă din preţul cu care a fost cumpărat; 52dacă mai rămân puţini ani până la anul de veselie, să le facă socoteala și să-și plătească răscumpărarea după acești ani. 53Să fie la el ca unul tocmit cu anul; și acela la care va fi să nu se poarte cu asprime cu el sub ochii tăi. 54Iar dacă nu este răscumpărat în niciunul din aceste feluri, să
25:54
Vers. 41.
iasă de la el în anul de veselie, el și copiii lui care vor fi împreună cu el. 55Căci copiii lui Israel sunt
25:55
Vers. 42.
robii Mei; ei sunt robii Mei, pe care i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

26

Binecuvântarea

261Să nu vă faceţi idoli

26:1
Exod 20:4,5Deut. 5:8
16:22
27:15Ps. 97:7
, să nu vă ridicaţi nici chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte; să nu puneţi în ţara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinaţi înaintea ei; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 2Să păziţi Sabatele
26:2
Cap. 19:30.
Mele și să cinstiţi Locașul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul. 3Dacă
26:3
Deut. 11:13-15
28:1-14
veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele și le veţi împlini, 4vă voi trimite
26:4
Is. 30:23Ezec. 34:26Ioel 2:23,24
ploi la vreme, pământul
26:4
Ps. 67:6
85:12Ezec. 34:27
36:30Zah. 8:12
își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da rodul. 5Abia veţi treiera
26:5
Amos 9:13
grâul, și veţi începe culesul viei, și culesul viei va ţine până la semănătură; veţi avea pâine
26:5
Cap. 25:19.
din
26:5
Cap. 25:18.
belșug, veţi mânca și vă veţi sătura și veţi locui fără frică în ţara voastră. 6Voi
26:6
1 Cron. 22:9Ps. 29:11
147:14Is. 45:7Hag. 2:9
da pace în ţară și nimeni nu vă va tulbura
26:6
Iov 11:19Ps. 3:5
4:8Is. 35:9Ier. 30:10Ezec. 34:25Osea 2:18Ţef. 3:13
somnul; voi face să piară din ţară fiarele
26:6
2 Împ. 17:25Ezec. 5:17
14:15
sălbatice și sabia
26:6
Ezec. 14:17
nu va trece prin ţara voastră. 7Veţi urmări pe vrăjmașii voștri, și ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. 8Cinci
26:8
Deut. 32:30Ios. 23:10
dintre voi vor urmări o sută și o sută dintre voi vor urmări zece mii, și vrăjmașii voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. 9Eu Mă voi întoarce
26:9
Exod 2:252 Împ. 13:23
spre voi, vă voi
26:9
Gen. 17:6,7Neem. 9:23Ps. 107:38
face să creșteţi, vă voi înmulţi și Îmi voi ţine legământul Meu cu voi. 10Veţi mânca
26:10
Cap. 25:22.
din roadele cele vechi și veţi scoate afară pe cele vechi, ca să faceţi loc celor noi. 11Voi
26:11
Exod 25:8
29:45Ios. 22:19Ps. 76:2Ezec. 37:26-28Apoc. 21:3
așeza Locașul Meu în mijlocul vostru și sufletul Meu nu
26:11
Cap. 20:23.
vă va urî. 12Voi
26:12
2 Cor. 6:16
umbla în mijlocul vostru; Eu
26:12
Exod 6:7Ier. 7:23
11:4
30:22Ezec. 11:20
36:28
voi fi Dumnezeul vostru și voi veţi fi poporul Meu. 13Eu
26:13
Cap. 25:38,42,55.
sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului, care v-am scos din
26:13
Ier. 2:20Ezec. 34:27
robie; Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeţi cu capul ridicat.

Blestemul

14Dar

26:14
Deut. 28:15Plâng. 2:17Mal. 2:2
, dacă nu Mă ascultaţi și nu împliniţi toate aceste porunci, 15dacă nesocotiţi
26:15
Vers. 43.
legile Mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile Mele, așa încât să nu împliniţi toate poruncile Mele și să rupeţi legământul Meu, 16iată ce vă voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza
26:16
Deut. 28:65-67
32:25Ier. 15:8
, lingoarea
26:16
Deut. 28:22
și frigurile, care vor face să vi se stingă
26:16
1 Sam. 2:33
ochii și să piară viaţa din voi. Sămânţa
26:16
Deut. 28:33,51Iov 31:8Ier. 5:17
12:13Mica 6:15
o veţi semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. 17Îmi
26:17
Cap. 17:10.
voi întoarce Faţa împotriva voastră și veţi fi
26:17
Deut. 28:25Jud. 2:14Ier. 19:7
bătuţi și veţi fugi dinaintea vrăjmașilor voștri; cei ce vă urăsc
26:17
Ps. 106:41
vă vor subjuga și veţi fugi
26:17
Vers. 36.
fără să fiţi urmăriţi chiar. 18Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta, vă voi pedepsi de șapte ori
26:18
1 Sam. 2:5Ps. 119:164Prov. 24:16
mai mult pentru păcatele voastre. 19Voi frânge mândria
26:19
Is. 25:11
26:5Ezec. 7:24
30:6
puterii voastre, voi face
26:19
Deut. 28:23
ca deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul, de aramă. 20Vi se va istovi puterea
26:20
Ps. 127:1Is. 49:4
fără folos: pământul
26:20
Deut. 11:17
28:18Hag. 1:10
vostru nu-și va da roadele și pomii de pe pământ nu-și vor da rodul. 21Dacă și după aceasta vă veţi împotrivi și nu veţi voi să Mă ascultaţi, vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 22Voi trimite
26:22
Deut. 32:242 Împ. 17:25Ezec. 5:17
14:15
împotriva voastră fiarele de pe câmp, care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele și vă vor împuţina; așa că vă vor rămâne drumurile
26:22
Jud. 5:62 Cron. 15:5Is. 33:8Plâng. 1:4Zah. 7:14
pustii. 23Dacă pedepsele acestea nu vă vor
26:23
Ier. 2:30
5:3Amos 4:6-12
îndrepta și dacă vă veţi împotrivi Mie, 24Mă voi
26:24
2 Sam. 22:27Ps. 18:26
împotrivi și Eu vouă și vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 25Voi face
26:25
Ezec. 5:17
6:3
14:17
29:8
33:2
să vină împotriva voastră sabie, care va răzbuna călcarea legământului Meu, și, când vă veţi strânge în cetăţile voastre, voi trimite
26:25
Num. 14:12Deut. 28:21Ier. 14:12
24:10
29:17,18Amos 4:10
ciuma în mijlocul vostru și veţi fi daţi în mâinile vrăjmașului. 26Când vă voi
26:26
Ps. 105:16Is. 3:1Ezec. 4:16
5:16
14:13
trimite lipsă de pâine, zece femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor și vi se va da pâinea cu cântarul; veţi mânca
26:26
Is. 9:20Mica 6:14Hag. 1:6
, dar nu vă veţi sătura. 27Dacă, cu
26:27
Vers. 21,24.
toate acestea, nu Mă veţi asculta și dacă vă veţi împotrivi Mie, 28Mă voi împotrivi și Eu vouă
26:28
Is. 59:18
63:3
66:15Ier. 21:5Ezec. 5:13,15
8:18
cu mânie și vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 29Veţi mânca
26:29
Deut. 28:532 Împ. 6:29Plâng. 4:10Ezec. 5:10
până și carnea fiilor voștri, veţi mânca până și carnea fiicelor voastre. 30Vă voi nimici
26:30
2 Cron. 34:3,4,7Is. 27:9Ezec. 6:3-6,13
înălţimile pentru jertfă, vă voi dărâma stâlpii închinaţi soarelui, voi arunca
26:30
2 Împ. 23:202 Cron. 34:5
trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și sufletul Meu
26:30
Cap. 20:23.
vă va urî. 31Vă voi lăsa cetăţile
26:31
Neem. 2:3Ier. 4:7Ezec. 6:6
pustii, vă voi pustii locașurile
26:31
Ps. 74:7Plâng. 1:10Ezec. 9:6
21:2
sfinte și nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tămâii voastre. 32Voi pustii
26:32
Ier. 9:11
25:11,18
ţara, așa că vrăjmașii voștri care o vor locui vor rămâne încremeniţi
26:32
Deut. 28:371 Împ. 9:8Ier. 18:16
19:8Ezec. 5:15
văzând-o. 33Vă voi
26:33
Deut. 4:27
28:64Ps. 44:11Ier. 9:16Ezec. 12:15
20:23
22:15Zah. 7:14
împrăștia printre neamuri și voi scoate sabia după voi. Ţara voastră va fi pustiită și cetăţile voastre vor rămâne pustii. 34Atunci, ţara
26:34
2 Cron. 36:21
se va bucura de Sabatele ei tot timpul cât va fi pustiită și cât veţi fi în ţara vrăjmașilor voștri; atunci, ţara se va odihni și se va bucura de Sabatele ei. 35Tot timpul cât va fi pustiită, va avea odihna pe care n-o avusese în anii
26:35
Cap. 25:2.
voștri de Sabat, când o locuiaţi. 36În inima acelora dintre voi care vor mai rămâne în viaţă în ţara vrăjmașilor lor, voi băga
26:36
Ezec. 21:7,12,15
frica și îi va urmări până și foșnetul
26:36
Vers. 17.
unei frunze suflate de vânt; vor fugi ca de sabie și vor cădea fără să fie urmăriţi. 37Se vor prăvăli unii
26:37
Is. 10:4Jud. 7:221 Sam. 14:15,16
peste alţii ca înaintea sabiei, fără să fie urmăriţi. Nu veţi
26:37
Ios. 7:12,13Jud. 2:14
putea să staţi în picioare în faţa vrăjmașilor voștri; 38veţi pieri printre neamuri și vă va mânca ţara vrăjmașilor voștri. 39Iar pe aceia dintre voi care vor mai rămâne în viaţă îi va apuca durerea
26:39
Deut. 4:27
28:65Neem. 1:8Ier. 3:25
29:12,13Ezec. 4:17
6:9
20:43
21:23
33:10
36:31Osea 5:15Zah. 10:9
pentru fărădelegile lor, în ţara vrăjmașilor lor; îi va apuca durerea și pentru fărădelegile părinţilor lor.

Primirea din nou

40Își

26:40
Num. 5:71 Împ. 8:33,35,47Neem. 9:2Prov. 28:13Dan. 9:3,4Luca 15:181 Ioan 1:9
vor mărturisi fărădelegile lor și fărădelegile părinţilor lor, călcările de lege pe care le-au săvârșit faţă de Mine și împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit, păcate din pricina cărora 41și Eu M-am împotrivit lor și i-am dus în ţara vrăjmașilor lor. Și atunci, inima lor netăiată împrejur
26:41
Ier. 6:10
9:25,26Ezec. 44:7Fapte 7:51Rom. 2:29Col. 2:11
se va smeri
26:41
1 Împ. 21:292 Cron. 12:6,7,12
32:26
33:12,13
și vor plăti datoria fărădelegilor lor. 42Atunci Îmi voi
26:42
Exod 2:24
6:5Ps. 106:45Ezec. 16:60
aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Isaac și de legământul Meu cu Avraam și Îmi voi aduce aminte de
26:42
Ps. 136:23
ţară. 43Ţara însă va
26:43
Vers. 34,35.
trebui să fie părăsită de ei și se va bucura de Sabatele ei în timpul când va rămâne pustiită departe de ei; și ei vor plăti datoria fărădelegilor lor pentru că au nesocotit
26:43
Vers. 15.
poruncile Mele și pentru că sufletul lor a urât legile Mele. 44Dar, și când vor fi în ţara vrăjmașilor lor, nu-i voi lepăda
26:44
Deut. 4:312 Împ. 13:23Rom. 11:2
de tot și nu-i voi urî până acolo încât să-i nimicesc de tot și să rup legământul Meu cu ei, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. 45Ci Îmi voi aduce aminte
26:45
Rom. 11:28
, spre binele lor, de vechiul legământ prin
26:45
Cap. 22:33;
care i-am scos din ţara Egiptului în
26:45
Ps. 98:2Ezec. 20:9,14,22
faţa neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul.’” 46Acestea
26:46
Cap. 27:34.
sunt rânduielile, poruncile și legile pe care le-a statornicit Domnul între El și copiii lui Israel, pe muntele Sinai
26:46
Cap. 25:1.
, prin Moise.