Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
26

Binecuvântarea

261Să nu vă faceţi idoli

26:1
Exod 20:4,5Deut. 5:8
16:22
27:15Ps. 97:7
, să nu vă ridicaţi nici chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte; să nu puneţi în ţara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinaţi înaintea ei; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 2Să păziţi Sabatele
26:2
Cap. 19:30.
Mele și să cinstiţi Locașul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul. 3Dacă
26:3
Deut. 11:13-15
28:1-14
veţi urma legile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele și le veţi împlini, 4vă voi trimite
26:4
Is. 30:23Ezec. 34:26Ioel 2:23,24
ploi la vreme, pământul
26:4
Ps. 67:6
85:12Ezec. 34:27
36:30Zah. 8:12
își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da rodul. 5Abia veţi treiera
26:5
Amos 9:13
grâul, și veţi începe culesul viei, și culesul viei va ţine până la semănătură; veţi avea pâine
26:5
Cap. 25:19.
din
26:5
Cap. 25:18.
belșug, veţi mânca și vă veţi sătura și veţi locui fără frică în ţara voastră. 6Voi
26:6
1 Cron. 22:9Ps. 29:11
147:14Is. 45:7Hag. 2:9
da pace în ţară și nimeni nu vă va tulbura
26:6
Iov 11:19Ps. 3:5
4:8Is. 35:9Ier. 30:10Ezec. 34:25Osea 2:18Ţef. 3:13
somnul; voi face să piară din ţară fiarele
26:6
2 Împ. 17:25Ezec. 5:17
14:15
sălbatice și sabia
26:6
Ezec. 14:17
nu va trece prin ţara voastră. 7Veţi urmări pe vrăjmașii voștri, și ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. 8Cinci
26:8
Deut. 32:30Ios. 23:10
dintre voi vor urmări o sută și o sută dintre voi vor urmări zece mii, și vrăjmașii voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. 9Eu Mă voi întoarce
26:9
Exod 2:252 Împ. 13:23
spre voi, vă voi
26:9
Gen. 17:6,7Neem. 9:23Ps. 107:38
face să creșteţi, vă voi înmulţi și Îmi voi ţine legământul Meu cu voi. 10Veţi mânca
26:10
Cap. 25:22.
din roadele cele vechi și veţi scoate afară pe cele vechi, ca să faceţi loc celor noi. 11Voi
26:11
Exod 25:8
29:45Ios. 22:19Ps. 76:2Ezec. 37:26-28Apoc. 21:3
așeza Locașul Meu în mijlocul vostru și sufletul Meu nu
26:11
Cap. 20:23.
vă va urî. 12Voi
26:12
2 Cor. 6:16
umbla în mijlocul vostru; Eu
26:12
Exod 6:7Ier. 7:23
11:4
30:22Ezec. 11:20
36:28
voi fi Dumnezeul vostru și voi veţi fi poporul Meu. 13Eu
26:13
Cap. 25:38,42,55.
sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului, care v-am scos din
26:13
Ier. 2:20Ezec. 34:27
robie; Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeţi cu capul ridicat.

Blestemul

14Dar

26:14
Deut. 28:15Plâng. 2:17Mal. 2:2
, dacă nu Mă ascultaţi și nu împliniţi toate aceste porunci, 15dacă nesocotiţi
26:15
Vers. 43.
legile Mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile Mele, așa încât să nu împliniţi toate poruncile Mele și să rupeţi legământul Meu, 16iată ce vă voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza
26:16
Deut. 28:65-67
32:25Ier. 15:8
, lingoarea
26:16
Deut. 28:22
și frigurile, care vor face să vi se stingă
26:16
1 Sam. 2:33
ochii și să piară viaţa din voi. Sămânţa
26:16
Deut. 28:33,51Iov 31:8Ier. 5:17
12:13Mica 6:15
o veţi semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. 17Îmi
26:17
Cap. 17:10.
voi întoarce Faţa împotriva voastră și veţi fi
26:17
Deut. 28:25Jud. 2:14Ier. 19:7
bătuţi și veţi fugi dinaintea vrăjmașilor voștri; cei ce vă urăsc
26:17
Ps. 106:41
vă vor subjuga și veţi fugi
26:17
Vers. 36.
fără să fiţi urmăriţi chiar. 18Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta, vă voi pedepsi de șapte ori
26:18
1 Sam. 2:5Ps. 119:164Prov. 24:16
mai mult pentru păcatele voastre. 19Voi frânge mândria
26:19
Is. 25:11
26:5Ezec. 7:24
30:6
puterii voastre, voi face
26:19
Deut. 28:23
ca deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul, de aramă. 20Vi se va istovi puterea
26:20
Ps. 127:1Is. 49:4
fără folos: pământul
26:20
Deut. 11:17
28:18Hag. 1:10
vostru nu-și va da roadele și pomii de pe pământ nu-și vor da rodul. 21Dacă și după aceasta vă veţi împotrivi și nu veţi voi să Mă ascultaţi, vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 22Voi trimite
26:22
Deut. 32:242 Împ. 17:25Ezec. 5:17
14:15
împotriva voastră fiarele de pe câmp, care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele și vă vor împuţina; așa că vă vor rămâne drumurile
26:22
Jud. 5:62 Cron. 15:5Is. 33:8Plâng. 1:4Zah. 7:14
pustii. 23Dacă pedepsele acestea nu vă vor
26:23
Ier. 2:30
5:3Amos 4:6-12
îndrepta și dacă vă veţi împotrivi Mie, 24Mă voi
26:24
2 Sam. 22:27Ps. 18:26
împotrivi și Eu vouă și vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 25Voi face
26:25
Ezec. 5:17
6:3
14:17
29:8
33:2
să vină împotriva voastră sabie, care va răzbuna călcarea legământului Meu, și, când vă veţi strânge în cetăţile voastre, voi trimite
26:25
Num. 14:12Deut. 28:21Ier. 14:12
24:10
29:17,18Amos 4:10
ciuma în mijlocul vostru și veţi fi daţi în mâinile vrăjmașului. 26Când vă voi
26:26
Ps. 105:16Is. 3:1Ezec. 4:16
5:16
14:13
trimite lipsă de pâine, zece femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor și vi se va da pâinea cu cântarul; veţi mânca
26:26
Is. 9:20Mica 6:14Hag. 1:6
, dar nu vă veţi sătura. 27Dacă, cu
26:27
Vers. 21,24.
toate acestea, nu Mă veţi asculta și dacă vă veţi împotrivi Mie, 28Mă voi împotrivi și Eu vouă
26:28
Is. 59:18
63:3
66:15Ier. 21:5Ezec. 5:13,15
8:18
cu mânie și vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 29Veţi mânca
26:29
Deut. 28:532 Împ. 6:29Plâng. 4:10Ezec. 5:10
până și carnea fiilor voștri, veţi mânca până și carnea fiicelor voastre. 30Vă voi nimici
26:30
2 Cron. 34:3,4,7Is. 27:9Ezec. 6:3-6,13
înălţimile pentru jertfă, vă voi dărâma stâlpii închinaţi soarelui, voi arunca
26:30
2 Împ. 23:202 Cron. 34:5
trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și sufletul Meu
26:30
Cap. 20:23.
vă va urî. 31Vă voi lăsa cetăţile
26:31
Neem. 2:3Ier. 4:7Ezec. 6:6
pustii, vă voi pustii locașurile
26:31
Ps. 74:7Plâng. 1:10Ezec. 9:6
21:2
sfinte și nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tămâii voastre. 32Voi pustii
26:32
Ier. 9:11
25:11,18
ţara, așa că vrăjmașii voștri care o vor locui vor rămâne încremeniţi
26:32
Deut. 28:371 Împ. 9:8Ier. 18:16
19:8Ezec. 5:15
văzând-o. 33Vă voi
26:33
Deut. 4:27
28:64Ps. 44:11Ier. 9:16Ezec. 12:15
20:23
22:15Zah. 7:14
împrăștia printre neamuri și voi scoate sabia după voi. Ţara voastră va fi pustiită și cetăţile voastre vor rămâne pustii. 34Atunci, ţara
26:34
2 Cron. 36:21
se va bucura de Sabatele ei tot timpul cât va fi pustiită și cât veţi fi în ţara vrăjmașilor voștri; atunci, ţara se va odihni și se va bucura de Sabatele ei. 35Tot timpul cât va fi pustiită, va avea odihna pe care n-o avusese în anii
26:35
Cap. 25:2.
voștri de Sabat, când o locuiaţi. 36În inima acelora dintre voi care vor mai rămâne în viaţă în ţara vrăjmașilor lor, voi băga
26:36
Ezec. 21:7,12,15
frica și îi va urmări până și foșnetul
26:36
Vers. 17.
unei frunze suflate de vânt; vor fugi ca de sabie și vor cădea fără să fie urmăriţi. 37Se vor prăvăli unii
26:37
Is. 10:4Jud. 7:221 Sam. 14:15,16
peste alţii ca înaintea sabiei, fără să fie urmăriţi. Nu veţi
26:37
Ios. 7:12,13Jud. 2:14
putea să staţi în picioare în faţa vrăjmașilor voștri; 38veţi pieri printre neamuri și vă va mânca ţara vrăjmașilor voștri. 39Iar pe aceia dintre voi care vor mai rămâne în viaţă îi va apuca durerea
26:39
Deut. 4:27
28:65Neem. 1:8Ier. 3:25
29:12,13Ezec. 4:17
6:9
20:43
21:23
33:10
36:31Osea 5:15Zah. 10:9
pentru fărădelegile lor, în ţara vrăjmașilor lor; îi va apuca durerea și pentru fărădelegile părinţilor lor.

Primirea din nou

40Își

26:40
Num. 5:71 Împ. 8:33,35,47Neem. 9:2Prov. 28:13Dan. 9:3,4Luca 15:181 Ioan 1:9
vor mărturisi fărădelegile lor și fărădelegile părinţilor lor, călcările de lege pe care le-au săvârșit faţă de Mine și împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit, păcate din pricina cărora 41și Eu M-am împotrivit lor și i-am dus în ţara vrăjmașilor lor. Și atunci, inima lor netăiată împrejur
26:41
Ier. 6:10
9:25,26Ezec. 44:7Fapte 7:51Rom. 2:29Col. 2:11
se va smeri
26:41
1 Împ. 21:292 Cron. 12:6,7,12
32:26
33:12,13
și vor plăti datoria fărădelegilor lor. 42Atunci Îmi voi
26:42
Exod 2:24
6:5Ps. 106:45Ezec. 16:60
aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Isaac și de legământul Meu cu Avraam și Îmi voi aduce aminte de
26:42
Ps. 136:23
ţară. 43Ţara însă va
26:43
Vers. 34,35.
trebui să fie părăsită de ei și se va bucura de Sabatele ei în timpul când va rămâne pustiită departe de ei; și ei vor plăti datoria fărădelegilor lor pentru că au nesocotit
26:43
Vers. 15.
poruncile Mele și pentru că sufletul lor a urât legile Mele. 44Dar, și când vor fi în ţara vrăjmașilor lor, nu-i voi lepăda
26:44
Deut. 4:312 Împ. 13:23Rom. 11:2
de tot și nu-i voi urî până acolo încât să-i nimicesc de tot și să rup legământul Meu cu ei, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. 45Ci Îmi voi aduce aminte
26:45
Rom. 11:28
, spre binele lor, de vechiul legământ prin
26:45
Cap. 22:33;
care i-am scos din ţara Egiptului în
26:45
Ps. 98:2Ezec. 20:9,14,22
faţa neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul.’” 46Acestea
26:46
Cap. 27:34.
sunt rânduielile, poruncile și legile pe care le-a statornicit Domnul între El și copiii lui Israel, pe muntele Sinai
26:46
Cap. 25:1.
, prin Moise.

27

Juruinţele

271Domnul a vorbit lui Moise și a zis:

„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: 2‘Când se

27:2
Num. 6:2Jud. 11:30,31,391 Sam. 1:11,28
vor face juruinţe Domnului, dacă e vorba de oameni, ei să fie ai Domnului, după preţuirea ta. 3Iar preţuirea pe care o vei face unui bărbat, de la douăzeci până la șaizeci de ani, să fie de cincizeci de sicli de argint, după
27:3
Exod 30:13
siclul Sfântului Locaș: 4dacă este femeie, preţuirea să fie de treizeci de sicli. 5De la cinci până la douăzeci de ani, preţuirea să fie de douăzeci de sicli pentru un băiat și de zece sicli pentru o fată. 6De la o lună până la cinci ani, preţuirea să fie de cinci sicli de argint pentru un băiat și de trei sicli de argint pentru o fată. 7De la șaizeci de ani în sus, preţuirea să fie de cincisprezece sicli pentru un bărbat și de zece sicli pentru o femeie. 8Dacă cel ce a făcut juruinţa este prea sărac ca să plătească preţuirea aceasta făcută de tine, să-l aducă la preot, să-l preţuiască, și preotul să facă o preţuire potrivit cu mijloacele omului aceluia. 9Dacă este vorba de dobitoacele care pot fi aduse ca jertfă Domnului, orice dobitoc care se va da Domnului va fi ceva sfânt. 10Să nu-l schimbe și să nu pună unul rău în locul unuia bun, nici unul bun în locul unuia rău; dacă s-ar întâmpla să se înlocuiască un dobitoc cu altul, și unul, și celălalt va fi sfânt. 11Dacă este vorba de dobitoacele necurate, care nu pot fi aduse ca jertfă Domnului, să aducă dobitocul la preot, 12care-i va face preţuirea după cum va fi bun sau rău și va rămâne la preţuirea preotului. 13Dacă
27:13
Vers. 15,19.
vrea să-l răscumpere, să mai adauge o cincime la preţuirea lui.

Predarea lucrurilor

14Dacă cineva își închină Domnului casa, hărăzind-o Domnului ca un dar sfânt, preotul să-i facă preţuirea după cum va fi, bună sau rea, și să rămână la preţuirea făcută de preot. 15Dacă

27:15
Vers. 13.
cel ce și-a închinat Domnului casa vrea s-o răscumpere, să adauge o cincime la preţul preţuirii ei, și va fi a lui. 16Dacă cineva închină Domnului un ogor din moșia lui, preţuirea ta să fie după câtimea de sămânţă pe care o dă, și anume cincizeci de sicli de argint pentru un omer de sămânţă de orz. 17Dacă își închină Domnului ogorul, cu începere chiar din anul de veselie, să rămână la preţuirea ta, 18dar, dacă își închină Domnului ogorul după anul de veselie, atunci preotul să-i socotească
27:18
Cap. 25:15,16.
preţul după numărul anilor care mai rămân până la anul de veselie și să-l scadă din preţuirea ta. 19Dacă
27:19
Vers. 13.
cel ce și-a închinat Domnului ogorul vrea să-l răscumpere, atunci să mai adauge o cincime la argintul preţuit de tine, și ogorul să rămână al lui. 20Dacă nu-și răscumpără ogorul, și-l vinde altui om, nu va mai putea fi răscumpărat. 21Și când va ieși cumpărătorul din el la anul de veselie
27:21
Cap. 25:10,28,31.
, ogorul acela să fie închinat
27:21
Vers. 28.
Domnului, ca ogor hărăzit Lui; să fie moșia
27:21
Num. 18:14Ezec. 44:29
preotului. 22Dacă cineva închină Domnului un ogor cumpărat de el, care nu face parte din moșia
27:22
Cap. 25:10,25.
lui, 23preotul
27:23
Vers. 18.
să-i socotească preţul după cât face preţuirea până la anul de veselie, și omul acela să plătească în aceeași zi preţul hotărât de tine, ca lucru închinat Domnului. 24În anul de
27:24
Cap. 25:28.
veselie, ogorul să se întoarcă la acela de la care fusese cumpărat și din moșia căruia făcea parte. 25Toate preţuirile să se facă în siclii Sfântului Locaș: siclul are douăzeci de ghere
27:25
Exod 30:13Num. 3:47
18:16Ezec. 45:12
.

Ce nu se poate închina

26Nimeni nu va putea să închine Domnului pe întâiul

27:26
Exod 13:2,12
22:30Num. 18:17Deut. 15:19
născut din vita lui, care chiar este al Domnului ca întâi născut; fie bou, fie miel, este al Domnului. 27Dacă este vorba însă de un dobitoc necurat, să-l răscumpere cu preţul preţuit de tine, mai adăugând
27:27
Vers. 11-13.
încă o cincime; dacă nu este răscumpărat, să fie vândut după preţuirea ta. 28Tot
27:28
Vers. 21.
ce va dărui un om Domnului prin făgăduinţă, din ce are, nu va putea nici să se vândă, nici să se răscumpere: fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moșia lui; tot ce va fi dăruit Domnului prin făgăduinţă va fi un lucru preasfânt, pentru Domnul. 29Niciun
27:29
Num. 21:2,3
om închinat Domnului prin făgăduinţă nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât.

Zeciuielile

30Orice

27:30
Gen. 28:22Num. 18:21,242 Cron. 31:5,6,12Neem. 13:12Mal. 3:8,10
zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului. 31Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zeciuiala lui, să mai adauge o cincime
27:31
Vers. 13.
. 32Orice zeciuială din cirezi și din turme, din tot ce trece
27:32
Ier. 33:13Ezec. 20:37Mica 7:14
sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului. 33Să nu se cerceteze dacă dobitocul este bun sau rău și să nu
27:33
Vers. 10.
se schimbe; dacă se înlocuiește un dobitoc cu un altul, și unul, și celălalt vor fi sfinte și nu vor putea fi răscumpărate.’” 34Acestea
27:34
Cap. 26:46.
sunt poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru copiii lui Israel, pe muntele Sinai.