Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

Juruinţele

271Domnul a vorbit lui Moise și a zis:

„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: 2‘Când se

27:2
Num. 6:2Jud. 11:30,31,391 Sam. 1:11,28
vor face juruinţe Domnului, dacă e vorba de oameni, ei să fie ai Domnului, după preţuirea ta. 3Iar preţuirea pe care o vei face unui bărbat, de la douăzeci până la șaizeci de ani, să fie de cincizeci de sicli de argint, după
27:3
Exod 30:13
siclul Sfântului Locaș: 4dacă este femeie, preţuirea să fie de treizeci de sicli. 5De la cinci până la douăzeci de ani, preţuirea să fie de douăzeci de sicli pentru un băiat și de zece sicli pentru o fată. 6De la o lună până la cinci ani, preţuirea să fie de cinci sicli de argint pentru un băiat și de trei sicli de argint pentru o fată. 7De la șaizeci de ani în sus, preţuirea să fie de cincisprezece sicli pentru un bărbat și de zece sicli pentru o femeie. 8Dacă cel ce a făcut juruinţa este prea sărac ca să plătească preţuirea aceasta făcută de tine, să-l aducă la preot, să-l preţuiască, și preotul să facă o preţuire potrivit cu mijloacele omului aceluia. 9Dacă este vorba de dobitoacele care pot fi aduse ca jertfă Domnului, orice dobitoc care se va da Domnului va fi ceva sfânt. 10Să nu-l schimbe și să nu pună unul rău în locul unuia bun, nici unul bun în locul unuia rău; dacă s-ar întâmpla să se înlocuiască un dobitoc cu altul, și unul, și celălalt va fi sfânt. 11Dacă este vorba de dobitoacele necurate, care nu pot fi aduse ca jertfă Domnului, să aducă dobitocul la preot, 12care-i va face preţuirea după cum va fi bun sau rău și va rămâne la preţuirea preotului. 13Dacă
27:13
Vers. 15,19.

vrea să-l răscumpere, să mai adauge o cincime la preţuirea lui.

Predarea lucrurilor

14Dacă cineva își închină Domnului casa, hărăzind-o Domnului ca un dar sfânt, preotul să-i facă preţuirea după cum va fi, bună sau rea, și să rămână la preţuirea făcută de preot. 15Dacă

27:15
Vers. 13.

cel ce și-a închinat Domnului casa vrea s-o răscumpere, să adauge o cincime la preţul preţuirii ei, și va fi a lui. 16Dacă cineva închină Domnului un ogor din moșia lui, preţuirea ta să fie după câtimea de sămânţă pe care o dă, și anume cincizeci de sicli de argint pentru un omer de sămânţă de orz. 17Dacă își închină Domnului ogorul, cu începere chiar din anul de veselie, să rămână la preţuirea ta, 18dar, dacă își închină Domnului ogorul după anul de veselie, atunci preotul să-i socotească
27:18
Cap. 25:15,16.

preţul după numărul anilor care mai rămân până la anul de veselie și să-l scadă din preţuirea ta. 19Dacă
27:19
Vers. 13.

cel ce și-a închinat Domnului ogorul vrea să-l răscumpere, atunci să mai adauge o cincime la argintul preţuit de tine, și ogorul să rămână al lui. 20Dacă nu-și răscumpără ogorul, și-l vinde altui om, nu va mai putea fi răscumpărat. 21Și când va ieși cumpărătorul din el la anul de veselie
27:21
Cap. 25:10,28,31.

, ogorul acela să fie închinat
27:21
Vers. 28.

Domnului, ca ogor hărăzit Lui; să fie moșia
27:21
Num. 18:14Ezec. 44:29
preotului. 22Dacă cineva închină Domnului un ogor cumpărat de el, care nu face parte din moșia
27:22
Cap. 25:10,25.

lui, 23preotul
27:23
Vers. 18.

să-i socotească preţul după cât face preţuirea până la anul de veselie, și omul acela să plătească în aceeași zi preţul hotărât de tine, ca lucru închinat Domnului. 24În anul de
27:24
Cap. 25:28.

veselie, ogorul să se întoarcă la acela de la care fusese cumpărat și din moșia căruia făcea parte. 25Toate preţuirile să se facă în siclii Sfântului Locaș: siclul are douăzeci de ghere
27:25
Exod 30:13Num. 3:47
18:16Ezec. 45:12
.

Ce nu se poate închina

26Nimeni nu va putea să închine Domnului pe întâiul

27:26
Exod 13:2,12
22:30Num. 18:17Deut. 15:19
născut din vita lui, care chiar este al Domnului ca întâi născut; fie bou, fie miel, este al Domnului. 27Dacă este vorba însă de un dobitoc necurat, să-l răscumpere cu preţul preţuit de tine, mai adăugând
27:27
Vers. 11-13.

încă o cincime; dacă nu este răscumpărat, să fie vândut după preţuirea ta. 28Tot
27:28
Vers. 21.
Ios. 6:17,18,19
ce va dărui un om Domnului prin făgăduinţă, din ce are, nu va putea nici să se vândă, nici să se răscumpere: fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moșia lui; tot ce va fi dăruit Domnului prin făgăduinţă va fi un lucru preasfânt, pentru Domnul. 29Niciun
27:29
Num. 21:2,3
om închinat Domnului prin făgăduinţă nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât.

Zeciuielile

30Orice

27:30
Gen. 28:22Num. 18:21,242 Cron. 31:5,6,12Neem. 13:12Mal. 3:8,10
zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului. 31Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zeciuiala lui, să mai adauge o cincime
27:31
Vers. 13.

. 32Orice zeciuială din cirezi și din turme, din tot ce trece
27:32
Ier. 33:13Ezec. 20:37Mica 7:14
sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului. 33Să nu se cerceteze dacă dobitocul este bun sau rău și să nu
27:33
Vers. 10.

se schimbe; dacă se înlocuiește un dobitoc cu un altul, și unul, și celălalt vor fi sfinte și nu vor putea fi răscumpărate.’” 34Acestea
27:34
Cap. 26:46.

sunt poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru copiii lui Israel, pe muntele Sinai.