Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Jertfele pentru ispășire

41Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune:

‘Când

4:2
Cap. 5:15,17.
Num. 15:221 Sam. 14:27Ps. 19:12
va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute, și anume: 3Dacă a păcătuit preotul
4:3
Cap. 8:12.

care a primit ungerea și, prin aceasta, a adus vina asupra poporului, să aducă Domnului un viţel
4:3
Cap. 9:2.

fără cusur, ca jertfă de ispășire pentru păcatul pe care l-a făcut. 4Să aducă viţelul
4:4
Cap. 1:3,4.

la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, să-și pună mâna pe capul viţelului și să-l înjunghie înaintea Domnului. 5Preotul, care a primit ungerea, să
4:5
Cap. 16:14.
Num. 19:4
ia din sângele viţelului și să-l aducă în cortul întâlnirii, 6să-și înmoaie degetul în sânge și să stropească de șapte ori înaintea Domnului, în faţa perdelei dinăuntru a Sfântului Locaș. 7Apoi, preotul să ungă
4:7
Cap. 8:15;
9:9
16:18
cu sânge coarnele altarului pentru tămâia mirositoare, care este înaintea Domnului în cortul întâlnirii, iar tot
4:7
Cap. 5:9.

celălalt sânge al viţelului să-l verse la picioarele altarului pentru arderile-de-tot, care este la ușa cortului întâlnirii. 8Să ia toată grăsimea viţelului adus ca jertfă de ispășire, și anume grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ţine de ele, 9cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, pe care-l va dezlipi de lângă rărunchi. Preotul să ia aceste părţi, 10cum
4:10
Cap. 3:3,4,5.

se iau de la viţelul adus ca jertfă de mulţumire, și să le ardă pe altarul pentru arderile-de-tot. 11Dar pielea
4:11
Exod 29:14Num. 19:5
viţelului, toată carnea lui, cu capul, picioarele, măruntaiele și balega lui, 12adică tot viţelul care a mai rămas, să le scoată afară din tabără, într-un loc curat, unde
4:12
Cap. 6:11.

se aruncă cenușa, și să le ardă cu lemne pe foc; să fie
4:12
Evr. 13:11
arse pe grămada de cenușă.

Când toată adunarea a păcătuit

13Dacă

4:13
Num. 15:24Ios. 7:11
toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie și fără să știe, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și făcându-se astfel vinovată, 14și dacă păcatul săvârșit s-a
4:14
Cap. 5:2-4,17.

descoperit, adunarea să aducă un viţel ca jertfă de ispășire, și anume să-l aducă înaintea cortului întâlnirii. 15Bătrânii adunării să-și
4:15
Cap. 1:4.

pună mâinile pe capul viţelului înaintea Domnului și să înjunghie viţelul înaintea Domnului. 16Preotul
4:16
Vers. 5.
Evr. 9:12-14
care a primit ungerea să aducă din sângele viţelului în cortul întâlnirii, 17să-și înmoaie degetul în sânge și să stropească cu el de șapte ori înaintea Domnului, în faţa perdelei dinăuntru. 18Să ungă cu sângele acesta coarnele altarului care este înaintea Domnului, în cortul întâlnirii, și să verse tot sângele care a mai rămas la picioarele altarului pentru arderile-de-tot, care este la ușa cortului întâlnirii. 19Toată grăsimea viţelului s-o ia și s-o ardă pe altar. 20Cu viţelul
4:20
Vers. 3.

acesta să facă întocmai cum a făcut cu viţelul adus ca jertfă de ispășire; să facă la fel. Astfel să facă preotul
4:20
Num. 15:25Dan. 9:24Rom. 5:11Evr. 2:17Evr. 10:10-121 Ioan 1:7
2:2
ispășire pentru ei, și li se va ierta. 21Viţelul rămas să-l scoată apoi afară din tabără și să-l ardă ca și pe viţelul dintâi. Aceasta este o jertfă de ispășire pentru adunare.

Când păcătuiește o căpetenie

22Dacă o căpetenie a păcătuit făcând

4:22
Vers. 2,13.

fără voie împotriva uneia din poruncile Domnului Dumnezeului său lucruri care nu trebuie făcute și s-a făcut astfel vinovată 23și ajunge să descopere
4:23
Vers. 14.

păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă un ţap fără cusur! 24Să-și
4:24
Vers. 4.

pună mâna pe capul ţapului și să-l înjunghie în locul unde se înjunghie arderile-de-tot înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă de ispășire. 25Preotul
4:25
Vers. 30.

să ia cu degetul din sângele jertfei de ispășire, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile-de-tot, iar celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului pentru arderile-de-tot. 26Toată grăsimea
4:26
Cap. 3:5.

s-o ardă pe altar, cum a ars grăsimea de la jertfa de mulţumire. Astfel va face preotul
4:26
Vers. 20.
Num. 15:28
pentru căpetenia aceea ispășirea păcatului lui, și i se va ierta. 27Dacă cineva
4:27
Vers. 2.
Num. 15:27
din poporul de rând a păcătuit fără voie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și s-a făcut astfel vinovat 28și ajunge să descopere păcatul
4:28
Vers. 23.

pe care l-a făcut, să aducă jertfă o iadă fără cusur pentru păcatul pe care l-a făcut. 29Să-și
4:29
Vers. 14,24.

pună mâna pe capul jertfei de ispășire și s-o înjunghie în locul unde se înjunghie arderile-de-tot. 30Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei, să ungă coarnele altarului pentru arderile-de-tot, iar tot celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului. 31Preotul
4:31
Cap. 3:14.

să ia toată grăsimea, cum
4:31
Cap. 3:3.

se ia grăsimea jertfei de mulţumire, și s-o ardă pe altar, și ea va fi de un miros plăcut
4:31
Exod 29:18
Domnului. Astfel va face preotul ispășirea
4:31
Vers. 26.

pentru omul acesta, și i se va ierta. 32Dacă va aduce ca jertfă de ispășire un miel, să aducă o parte femeiască
4:32
Vers. 28.

fără cusur. 33Să-și pună mâna pe capul jertfei și s-o înjunghie ca jertfă de ispășire în locul unde se înjunghie arderile-de-tot. 34Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile-de-tot, iar tot celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului. 35Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea mielului adus ca jertfă de mulţumire, și s-o ardă pe altar
4:35
Cap. 3:5.

, peste jertfele mistuite de foc înaintea Domnului. Astfel
4:35
Vers. 26,31.

va face preotul pentru omul acesta ispășirea păcatului pe care l-a săvârșit, și i se va ierta.