Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Jertfele de mulţumire

31Când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă

3:1
Cap. 7:11,29;
de mulţumire, dacă îl va aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s-o aducă fără
3:1
Cap. 1:3.
cusur înaintea Domnului. 2Să pună
3:2
Exod 29:10
mâna pe capul dobitocului, să-l înjunghie la ușa cortului întâlnirii, și preoţii, fiii lui Aaron, să stropească sângele pe altar de jur împrejur. 3Din această jertfă de mulţumire, să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului grăsimea
3:3
Exod 29:13,22
care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ţine de măruntaie, 4cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei și de pe coapse și prapurul de pe ficat, pe care-l va dezlipi de lângă rărunchi. 5Fiii lui Aaron să le ardă
3:5
Exod 29:13
pe altar, deasupra arderii-de-tot, care va fi pe lemnele de pe foc. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 6Dacă darul pe care-l aduce ca jertfă de mulţumire Domnului va fi din turmă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s-o aducă fără
3:6
Vers. 1.
cusur. 7Dacă va aduce jertfă un miel, să-l aducă înaintea Domnului. 8Să-și pună mâna pe capul dobitocului și să-l înjunghie înaintea cortului întâlnirii; fiii lui Aaron să-i stropească sângele pe altar, de jur împrejur. 9Din această jertfă de mulţumire, să aducă o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, și anume: grăsimea, coada întreagă, pe care o va desface de la osul spinării, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ţine de măruntaie, 10cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, pe care-l va dezlipi de lângă rărunchi. 11Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este mâncarea
3:11
Cap. 21:6,8,17,21,22;
unei jertfe mistuite de foc înaintea Domnului. 12Dacă darul lui va fi o capră, s-o aducă
3:12
Vers. 1,7.
înaintea Domnului. 13Să-și pună mâna pe capul vitei și s-o înjunghie înaintea cortului întâlnirii, și fiii lui Aaron să-i stropească sângele pe altar, de jur împrejur. 14Apoi, din ea să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului: grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ţine de ele, 15cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, pe care-l va dezlipi de lângă rărunchi. 16Preotul să le ardă pe altar. Aceasta este mâncarea unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Toată
3:16
Cap. 7:23,25.
grăsimea este a Domnului. 17Aceasta este o lege
3:17
Cap. 6:18;
veșnică pentru urmașii voștri, în toate locurile unde veţi locui. Cu niciun chip să nu mâncaţi nici grăsime
3:17
Vers. 16. Cap. 7:23.
, nici sânge
3:17
Gen. 9:417:10,14Deut. 12:161 Sam. 14:33Ezec. 44:7,15
.’”

4

Jertfele pentru ispășire

41Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune:

‘Când

4:2
Cap. 5:15,17.
va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute, și anume: 3Dacă a păcătuit preotul
4:3
Cap. 8:12.
care a primit ungerea și, prin aceasta, a adus vina asupra poporului, să aducă Domnului un viţel
4:3
Cap. 9:2.
fără cusur, ca jertfă de ispășire pentru păcatul pe care l-a făcut. 4Să aducă viţelul
4:4
Cap. 1:3,4.
la ușa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, să-și pună mâna pe capul viţelului și să-l înjunghie înaintea Domnului. 5Preotul, care a primit ungerea, să
4:5
Cap. 16:14.
ia din sângele viţelului și să-l aducă în cortul întâlnirii, 6să-și înmoaie degetul în sânge și să stropească de șapte ori înaintea Domnului, în faţa perdelei dinăuntru a Sfântului Locaș. 7Apoi, preotul să ungă
4:7
Cap. 8:15;
cu sânge coarnele altarului pentru tămâia mirositoare, care este înaintea Domnului în cortul întâlnirii, iar tot
4:7
Cap. 5:9.
celălalt sânge al viţelului să-l verse la picioarele altarului pentru arderile-de-tot, care este la ușa cortului întâlnirii. 8Să ia toată grăsimea viţelului adus ca jertfă de ispășire, și anume grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ţine de ele, 9cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, pe care-l va dezlipi de lângă rărunchi. Preotul să ia aceste părţi, 10cum
4:10
Cap. 3:3,4,5.
se iau de la viţelul adus ca jertfă de mulţumire, și să le ardă pe altarul pentru arderile-de-tot. 11Dar pielea
4:11
Exod 29:14Num. 19:5
viţelului, toată carnea lui, cu capul, picioarele, măruntaiele și balega lui, 12adică tot viţelul care a mai rămas, să le scoată afară din tabără, într-un loc curat, unde
4:12
Cap. 6:11.
se aruncă cenușa, și să le ardă cu lemne pe foc; să fie
4:12
Evr. 13:11
arse pe grămada de cenușă.

Când toată adunarea a păcătuit

13Dacă

4:13
Num. 15:24Ios. 7:11
toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie și fără să știe, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și făcându-se astfel vinovată, 14și dacă păcatul săvârșit s-a
4:14
Cap. 5:2-4,17.
descoperit, adunarea să aducă un viţel ca jertfă de ispășire, și anume să-l aducă înaintea cortului întâlnirii. 15Bătrânii adunării să-și
4:15
Cap. 1:4.
pună mâinile pe capul viţelului înaintea Domnului și să înjunghie viţelul înaintea Domnului. 16Preotul
4:16
Vers. 5.
care a primit ungerea să aducă din sângele viţelului în cortul întâlnirii, 17să-și înmoaie degetul în sânge și să stropească cu el de șapte ori înaintea Domnului, în faţa perdelei dinăuntru. 18Să ungă cu sângele acesta coarnele altarului care este înaintea Domnului, în cortul întâlnirii, și să verse tot sângele care a mai rămas la picioarele altarului pentru arderile-de-tot, care este la ușa cortului întâlnirii. 19Toată grăsimea viţelului s-o ia și s-o ardă pe altar. 20Cu viţelul
4:20
Vers. 3.
acesta să facă întocmai cum a făcut cu viţelul adus ca jertfă de ispășire; să facă la fel. Astfel să facă preotul
4:20
Num. 15:25Dan. 9:24Rom. 5:11Evr. 2:17Evr. 10:10-121 Ioan 1:7
2:2
ispășire pentru ei, și li se va ierta. 21Viţelul rămas să-l scoată apoi afară din tabără și să-l ardă ca și pe viţelul dintâi. Aceasta este o jertfă de ispășire pentru adunare.

Când păcătuiește o căpetenie

22Dacă o căpetenie a păcătuit făcând

4:22
Vers. 2,13.
fără voie împotriva uneia din poruncile Domnului Dumnezeului său lucruri care nu trebuie făcute și s-a făcut astfel vinovată 23și ajunge să descopere
4:23
Vers. 14.
păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă un ţap fără cusur! 24Să-și
4:24
Vers. 4.
pună mâna pe capul ţapului și să-l înjunghie în locul unde se înjunghie arderile-de-tot înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă de ispășire. 25Preotul
4:25
Vers. 30.
să ia cu degetul din sângele jertfei de ispășire, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile-de-tot, iar celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului pentru arderile-de-tot. 26Toată grăsimea
4:26
Cap. 3:5.
s-o ardă pe altar, cum a ars grăsimea de la jertfa de mulţumire. Astfel va face preotul
4:26
Vers. 20.
pentru căpetenia aceea ispășirea păcatului lui, și i se va ierta. 27Dacă cineva
4:27
Vers. 2.
din poporul de rând a păcătuit fără voie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și s-a făcut astfel vinovat 28și ajunge să descopere păcatul
4:28
Vers. 23.
pe care l-a făcut, să aducă jertfă o iadă fără cusur pentru păcatul pe care l-a făcut. 29Să-și
4:29
Vers. 14,24.
pună mâna pe capul jertfei de ispășire și s-o înjunghie în locul unde se înjunghie arderile-de-tot. 30Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei, să ungă coarnele altarului pentru arderile-de-tot, iar tot celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului. 31Preotul
4:31
Cap. 3:14.
să ia toată grăsimea, cum
4:31
Cap. 3:3.
se ia grăsimea jertfei de mulţumire, și s-o ardă pe altar, și ea va fi de un miros plăcut
4:31
Exod 29:18
Domnului. Astfel va face preotul ispășirea
4:31
Vers. 26.
pentru omul acesta, și i se va ierta. 32Dacă va aduce ca jertfă de ispășire un miel, să aducă o parte femeiască
4:32
Vers. 28.
fără cusur. 33Să-și pună mâna pe capul jertfei și s-o înjunghie ca jertfă de ispășire în locul unde se înjunghie arderile-de-tot. 34Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile-de-tot, iar tot celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului. 35Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea mielului adus ca jertfă de mulţumire, și s-o ardă pe altar
4:35
Cap. 3:5.
, peste jertfele mistuite de foc înaintea Domnului. Astfel
4:35
Vers. 26,31.
va face preotul pentru omul acesta ispășirea păcatului pe care l-a săvârșit, și i se va ierta.

5

Tot jertfele pentru ispășirea păcatelor

51Când cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui nespunând

5:1
1 Împ. 8:31Mat. 26:63
ce a văzut sau ce știe și va cădea astfel sub vină
5:1
Vers. 17. Cap. 7:18;
2sau când cineva, fără să știe, se va
5:2
Cap. 11:24,28,31,39.
atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare sălbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casă necurate, fie de hoitul unei târâtoare necurate, și va băga apoi de seamă și se va face astfel
5:2
Vers. 17.
vinovat 3sau când cineva, fără să ia seama, se va atinge de vreo
5:3
Cap. 12;
spurcăciune omenească, de orice spurcăciune care face pe cineva necurat, și va băga de seamă mai târziu și se va face astfel vinovat 4sau când cineva, vorbind cu ușurinţă, jură că are să
5:4
1 Sam. 25:22Fapte 23:12
facă ceva rău sau bine
5:4
Marcu 6:23
și, nebăgând de seamă la început, bagă de seamă mai târziu și se va face astfel vinovat – 5când cineva deci se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească
5:5
Cap. 16:21;
păcatul. 6Apoi, să aducă lui Dumnezeu ca jertfă de vină pentru păcatul pe care l-a făcut o parte femeiască din turmă, și anume o oaie sau o capră, ca jertfă ispășitoare, și preotul să facă pentru el ispășirea păcatului lui. 7Dacă nu va
5:7
Cap. 12:8;
putea să aducă o oaie sau o capră, să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui două turturele
5:7
Cap. 1:14.
sau doi pui de porumbel, unul ca jertfă de ispășire, iar celălalt ca ardere-de-tot. 8Să le aducă preotului, care va jertfi întâi pe cea care are să slujească drept jertfă de ispășire. Preotul să-i frângă
5:8
Cap. 1:15.
cu unghia capul de la grumaz, fără să-l despartă, 9să stropească un perete al altarului cu sângele jertfei de ispășire, iar celălalt
5:9
Cap. 4:7,18,30,34.
sânge să-l stoarcă la picioarele altarului – aceasta este o jertfă de ispășire. 10Cealaltă pasăre s-o pregătească drept ardere-de-tot, după
5:10
Cap. 1:14.
rânduielile așezate. Astfel va face preotul
5:10
Cap. 4:26.
pentru omul acesta ispășirea păcatului pe care l-a făcut, și i se va ierta. 11Dacă nu poate să aducă nici două turturele sau doi pui de porumbel, să aducă pentru păcatul lui, ca dar, a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii, și anume ca dar de ispășire; să nu pună untdelemn
5:11
Num. 5:15
pe ea și să nu adauge nici tămâie, căci este un dar de ispășire. 12S-o aducă la preot, și preotul să ia din ea un pumn plin, ca aducere aminte
5:12
Cap. 2:2.
, și s-o ardă pe altar, ca și pe
5:12
Cap. 4:35.
darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului – acesta este un dar de ispășire. 13Astfel va face preotul
5:13
Cap. 4:26.
pentru omul acela ispășirea păcatului pe care l-a făcut faţă de unul din aceste lucruri, și i se va ierta. Cealaltă parte care va mai rămâne
5:13
Cap. 2:3.
din darul acesta să fie a preotului, ca și la darul de mâncare.’”

Jertfele pentru vină

14Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 15„Când

5:15
Cap. 22:14.
cineva va face o nelegiuire și va păcătui fără voie faţă de lucrurile închinate Domnului, să aducă
5:15
Ezra 10:19
Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui un berbec fără cusur din turmă, după preţuirea ta, în sicli de argint, după siclul
5:15
Exod 30:13
Sfântului Locaș. 16Să mai adauge
5:16
Cap. 6:5;
a cincea parte la preţul lucrului cu care a înșelat Sfântul Locaș și să-l încredinţeze preotului. Și preotul
5:16
Cap. 4:26.
să facă ispășire pentru el cu berbecul adus ca jertfă pentru vină, și i se va ierta. 17Când va păcătui cineva
5:17
Cap. 4:2.
făcând, fără să
5:17
Vers. 15. Cap. 4:2,13,22,27.
știe, împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și se va face vinovat
5:17
Vers. 1,2.
, purtându-și astfel vina, 18
5:18
Vers. 15.
aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbec fără cusur, luat din turmă, după preţuirea ta. Și preotul
5:18
Vers. 16.
să facă pentru el ispășirea greșelii pe care a făcut-o fără să știe, și i se va ierta. 19Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta se făcuse vinovat faţă de Domnul
5:19
Ezra 10:3
.”