Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Tot jertfele pentru ispășirea păcatelor

51Când cineva, fiind pus sub jurământ ca martor, va păcătui nespunând

5:1
1 Împ. 8:31Mat. 26:63
ce a văzut sau ce știe și va cădea astfel sub vină
5:1
Vers. 17. Cap. 7:18;
2sau când cineva, fără să știe, se va
5:2
Cap. 11:24,28,31,39.
atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare sălbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casă necurate, fie de hoitul unei târâtoare necurate, și va băga apoi de seamă și se va face astfel
5:2
Vers. 17.
vinovat 3sau când cineva, fără să ia seama, se va atinge de vreo
5:3
Cap. 12;
spurcăciune omenească, de orice spurcăciune care face pe cineva necurat, și va băga de seamă mai târziu și se va face astfel vinovat 4sau când cineva, vorbind cu ușurinţă, jură că are să
5:4
1 Sam. 25:22Fapte 23:12
facă ceva rău sau bine
5:4
Marcu 6:23
și, nebăgând de seamă la început, bagă de seamă mai târziu și se va face astfel vinovat – 5când cineva deci se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească
5:5
Cap. 16:21;
păcatul. 6Apoi, să aducă lui Dumnezeu ca jertfă de vină pentru păcatul pe care l-a făcut o parte femeiască din turmă, și anume o oaie sau o capră, ca jertfă ispășitoare, și preotul să facă pentru el ispășirea păcatului lui. 7Dacă nu va
5:7
Cap. 12:8;
putea să aducă o oaie sau o capră, să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui două turturele
5:7
Cap. 1:14.
sau doi pui de porumbel, unul ca jertfă de ispășire, iar celălalt ca ardere-de-tot. 8Să le aducă preotului, care va jertfi întâi pe cea care are să slujească drept jertfă de ispășire. Preotul să-i frângă
5:8
Cap. 1:15.
cu unghia capul de la grumaz, fără să-l despartă, 9să stropească un perete al altarului cu sângele jertfei de ispășire, iar celălalt
5:9
Cap. 4:7,18,30,34.
sânge să-l stoarcă la picioarele altarului – aceasta este o jertfă de ispășire. 10Cealaltă pasăre s-o pregătească drept ardere-de-tot, după
5:10
Cap. 1:14.
rânduielile așezate. Astfel va face preotul
5:10
Cap. 4:26.
pentru omul acesta ispășirea păcatului pe care l-a făcut, și i se va ierta. 11Dacă nu poate să aducă nici două turturele sau doi pui de porumbel, să aducă pentru păcatul lui, ca dar, a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii, și anume ca dar de ispășire; să nu pună untdelemn
5:11
Num. 5:15
pe ea și să nu adauge nici tămâie, căci este un dar de ispășire. 12S-o aducă la preot, și preotul să ia din ea un pumn plin, ca aducere aminte
5:12
Cap. 2:2.
, și s-o ardă pe altar, ca și pe
5:12
Cap. 4:35.
darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului – acesta este un dar de ispășire. 13Astfel va face preotul
5:13
Cap. 4:26.
pentru omul acela ispășirea păcatului pe care l-a făcut faţă de unul din aceste lucruri, și i se va ierta. Cealaltă parte care va mai rămâne
5:13
Cap. 2:3.
din darul acesta să fie a preotului, ca și la darul de mâncare.’”

Jertfele pentru vină

14Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 15„Când

5:15
Cap. 22:14.
cineva va face o nelegiuire și va păcătui fără voie faţă de lucrurile închinate Domnului, să aducă
5:15
Ezra 10:19
Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui un berbec fără cusur din turmă, după preţuirea ta, în sicli de argint, după siclul
5:15
Exod 30:13
Sfântului Locaș. 16Să mai adauge
5:16
Cap. 6:5;
a cincea parte la preţul lucrului cu care a înșelat Sfântul Locaș și să-l încredinţeze preotului. Și preotul
5:16
Cap. 4:26.
să facă ispășire pentru el cu berbecul adus ca jertfă pentru vină, și i se va ierta. 17Când va păcătui cineva
5:17
Cap. 4:2.
făcând, fără să
5:17
Vers. 15. Cap. 4:2,13,22,27.
știe, împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și se va face vinovat
5:17
Vers. 1,2.
, purtându-și astfel vina, 18
5:18
Vers. 15.
aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbec fără cusur, luat din turmă, după preţuirea ta. Și preotul
5:18
Vers. 16.
să facă pentru el ispășirea greșelii pe care a făcut-o fără să știe, și i se va ierta. 19Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta se făcuse vinovat faţă de Domnul
5:19
Ezra 10:3
.”

6

61Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Când va păcătui cineva și va

6:2
Num. 5:6
săvârși o nelegiuire faţă de Domnul, tăgăduind
6:2
Cap. 19:11.
aproapelui său un lucru încredinţat lui sau dat
6:2
Exod 22:7,10
în păstrarea lui sau luat cu sila, sau va înșela
6:2
Prov. 24:28
26:19
pe aproapele lui, 3tăgăduind că a găsit
6:3
Deut. 22:1-3
un lucru pierdut sau făcând
6:3
Exod 22:11Ier. 7:9Zah. 5:4
un jurământ strâmb cu privire la un lucru oarecare pe care-l face omul și păcătuiește, 4când va păcătui astfel și se va face vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila sau luat prin înșelăciune, sau încredinţat lui, sau lucrul pierdut pe care l-a găsit, 5sau lucrul pentru care a făcut un jurământ strâmb – oricare ar fi – să-l dea înapoi
6:5
Cap. 5:16.
întreg, să mai adauge a cincea parte din preţul lui și să-l dea în mâna stăpânului lui, chiar în ziua când își va aduce jertfa lui pentru vină. 6Iar ca jertfă pentru vină, să aducă Domnului pentru păcatul lui un berbec
6:6
Cap. 5:15.
fără cusur, luat din turmă, după preţuirea ta, și să-l dea preotului. 7Și preotul
6:7
Cap. 4:26.
va face pentru el ispășirea înaintea Domnului, și i se va ierta, oricare ar fi greșeala de care se va fi făcut vinovat.”

Legea arderii-de-tot

8Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 9„Dă următoarea poruncă lui Aaron și fiilor săi și zi:

‘Iată legea arderii-de-tot. Arderea-de-tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea, până dimineaţa, și în felul acesta focul să ardă pe altar. 10Preotul

6:10
Exod 28:39-41,43Ezec. 44:17,18
să se îmbrace cu tunica de in, să-și acopere goliciunea cu izmenele, să ia cenușa făcută de focul care va mistui arderea-de-tot de pe altar și s-o verse lângă
6:10
Cap. 1:16.
altar. 11Apoi să se dezbrace
6:11
Ezec. 44:19
de veșmintele lui și să se îmbrace cu altele, ca să scoată cenușa afară din tabără, într-un loc
6:11
Cap. 4:12.
curat. 12Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc: în fiecare dimineaţă, preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea-de-tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea
6:12
Cap. 3:3,9,14.
jertfelor de mulţumire. 13Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc.

Legea darului de mâncare

14Iată legea

6:14
Cap. 2:1.
darului adus ca jertfă de mâncare. Fiii lui Aaron s-o aducă înaintea Domnului, înaintea altarului. 15Preotul să ia un pumn din floarea făinii și din untdelemn, cu toată tămâia adăugată la darul de mâncare, și s-o ardă pe altar ca aducere aminte
6:15
Cap. 2:2,9.
de un miros plăcut Domnului. 16Aaron și fiii lui să mănânce ce va mai rămâne
6:16
Cap. 2:3.
din darul de mâncare; s-o mănânce fără aluat
6:16
Vers. 26. Cap. 10:12,13.
, într-un loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii. 17
6:17
Cap. 2:11.
n-o coacă cu aluat. Aceasta este partea pe care le-am
6:17
Num. 18:9,10
dat-o Eu din darurile Mele de mâncare mistuite de foc. Ea este un lucru preasfânt
6:17
Exod 29:377:1
, ca și jertfa de ispășire și ca și jertfa pentru vină. 18Toată
6:18
Vers. 29.
partea bărbătească dintre copiii lui Aaron să mănânce din ea. Aceasta este o lege
6:18
Cap. 3:17.
veșnică pentru urmașii voștri, cu privire la darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului: oricine
6:18
Exod 29:37
se va atinge de ele va fi sfinţit.’”

Darul de mâncare al preotului

19Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 20„Iată

6:20
Exod 29:2
darul pe care îl vor face Domnului Aaron și fiii lui în ziua când vor primi ungerea: a zecea parte dintr-o efă
6:20
Exod 16:36
de floarea făinii, ca dar de mâncare veșnic, jumătate dimineaţa și jumătate seara, 21să fie pregătită în tigaie cu untdelemn și s-o aduci prăjită; s-o aduci coaptă și tăiată în bucăţi, ca un dar de mâncare de un miros plăcut Domnului. 22Preotul dintre fiii lui Aaron
6:22
Cap. 4:3.
care va fi uns în locul lui să aducă darul acesta ca jertfă de mâncare. Aceasta este o lege veșnică înaintea Domnului: să fie arsă
6:22
Exod 29:25
întreagă. 23Orice dar de mâncare al unui preot să fie ars în întregime: să nu se mănânce.”

Legea jertfei de ispășire

24Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 25„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și zi-le:

‘Iată

6:25
Cap. 4:2.
legea jertfei de ispășire. Vita pentru jertfa de ispășire să fie înjunghiată înaintea Domnului în locul
6:25
Cap. 1:3,5,11;
unde se înjunghie arderea-de-tot: ea este un lucru preasfânt
6:25
Vers. 17. Cap. 21:22.
. 26Preotul
6:26
Cap. 10:17,18.
care va aduce jertfa de ispășire, acela s-o mănânce, și anume să fie mâncată într-un
6:26
Vers. 16.
loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii. 27Oricine
6:27
Exod 29:32
30:29
se va atinge de carnea ei va fi sfinţit. Dacă va sări sânge din ea pe vreun veșmânt, locul stropit cu sânge să fie spălat într-un loc sfânt. 28Vasul de pământ în care se va fierbe să se
6:28
Cap. 11:33;
spargă; dacă s-a fiert într-un vas de aramă, vasul să fie frecat și spălat cu apă. 29Toată partea
6:29
Vers. 18.
bărbătească dintre preoţi să mănânce din ea: ea este un lucru
6:29
Vers. 25.
preasfânt. 30Dar să nu se mănânce nicio jertfă
6:30
Cap. 4:7,11,12,18,21;
de ispășire din al cărei sânge se va aduce în cortul întâlnirii pentru facerea ispășirii în Sfântul Locaș, ci aceea să fie arsă în foc.

7

Legea jertfei de vină

71Iată

7:1
Cap. 5;
legea jertfei pentru vină: ea este un lucru preasfânt
7:1
Cap. 6:17,25;
. 2În
7:2
Cap. 1:3,5,11;
locul unde se înjunghie arderea-de-tot, să se înjunghie și vita care slujește ca jertfă pentru vină. Sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur. 3Să i se aducă toată grăsimea
7:3
Exod 29:134:8,9
, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, 4cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, care va fi dezlipit de lângă rărunchi. 5Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vină. 6Toată
7:6
Cap. 6:16-18.
partea bărbătească dintre preoţi să mănânce din ea, și anume s-o mănânce într-un loc sfânt, căci este un lucru
7:6
Cap. 2:3.
preasfânt. 7Cu jertfa pentru vină este ca și cu jertfa
7:7
Cap. 6:25,26;
de ispășire; aceeași lege este pentru amândouă aceste jertfe: vita jertfită va fi a preotului care va face ispășirea. 8Preotul care va aduce arderea-de-tot a cuiva să aibă pentru el pielea arderii-de-tot pe care a adus-o. 9Orice jertfă de mâncare
7:9
Cap. 2:3,10.
coaptă în cuptor, gătită pe grătar sau în tigaie să fie a preotului care a adus-o. 10Iar orice jertfă de mâncare frământată cu untdelemn și uscată să fie a tuturor fiilor lui Aaron, a unuia ca și a celuilalt.

Legea jertfei de mulţumire

11Iată

7:11
Cap. 3:1;
legea jertfei de mulţumire, care se va aduce Domnului. 12Dacă cineva o aduce ca jertfă de laudă, să aducă, împreună cu jertfa de mulţumire, niște turte nedospite, frământate cu untdelemn, niște plăcinte nedospite, stropite
7:12
Cap. 2:4.
cu untdelemn, și niște turte din floarea de făină, prăjite și frământate cu untdelemn. 13Pe lângă aceste turte, să aducă și pâine
7:13
Amos 4:5
dospită pentru darul lui de mâncare, împreună cu jertfa lui de laudă și de mulţumire. 14Din toate acele daruri să aducă Domnului câte o bucată ca dar ridicat; ea
7:14
Num. 18:8,11,19
să fie a preotului care stropește sângele jertfei de mulţumire. 15Carnea
7:15
Cap. 22:30.
jertfei de laudă și de mulţumire să fie mâncată chiar în ziua în care este adusă; să nu se lase nimic din ea până dimineaţa. 16Dacă aduce
7:16
Cap. 19:6-8.
cineva o jertfă pentru împlinirea unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie, jertfa să fie mâncată chiar în ziua când o va aduce, iar ce va rămâne din ea să se mănânce a doua zi. 17Ce va mai rămâne din carnea vitei până a treia zi să fie ars în foc. 18Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulţumire, jertfa lui nu va fi primită și nu se va ţine
7:18
Num. 18:27
în seamă celui ce a adus-o, ci va fi un lucru urâcios
7:18
Cap. 11:10,11,41;
și oricine va mânca din ea își va purta vina. 19Nici carnea care s-a atins de ceva necurat nu trebuie mâncată, ci trebuie arsă în foc. Orice om curat poate să mănânce carne, 20dar acela care, găsindu-se în stare de necurăţenie
7:20
Cap. 15:3.
, va mânca din carnea jertfei de mulţumire, care este a Domnului, să fie
7:20
Gen. 17:14
nimicit din poporul său. 21Și cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcăciune
7:21
Cap. 12;
omenească, fie de
7:21
Cap. 11:24,28.
un dobitoc necurat, fie de o altă spurcăciune
7:21
Ezec. 4:14
, și va mânca din carnea jertfei de mulţumire, care este a Domnului, să fie
7:21
Vers. 20.
nimicit din poporul său.’”

Să nu mănânce grăsimea și sângele

22Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 23„Vorbește copiilor lui Israel și spune:

‘Să nu mâncaţi grăsime

7:23
Cap. 3:17;
de bou, de miel sau de capră. 24Grăsimea unui dobitoc mort sau sfâșiat de fiară va putea să fie întrebuinţată la orice altceva, numai să n-o mâncaţi. 25Căci cine va mânca din grăsimea dobitoacelor din care se aduc Domnului jertfe mistuite de foc va fi nimicit din poporul său. 26Să nu mâncaţi
7:26
Gen. 9:417:10-14
sânge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în care veţi locui. 27Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!’”

Darul de mulţumire

28Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 29„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Cine

7:29
Cap. 3:1.
va aduce Domnului jertfa lui de mulţumire să aducă Domnului darul lui, luat din jertfa lui de mulţumire. 30Să aducă cu mâinile
7:30
Cap. 3:3,4,9,14.
lui ceea ce trebuie mistuit de foc înaintea Domnului, și anume să aducă grăsimea cu pieptul, pieptul
7:30
Exod 29:24,279:21Num. 6:20
ca să-l legene într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului. 31Preotul
7:31
Cap. 3:5,11,16.
să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul
7:31
Vers. 34.
să fie al lui Aaron și al fiilor lui. 32Din jertfele voastre de mulţumire, să daţi preotului și spata dreaptă
7:32
Vers. 34. Cap. 9:21.
, aducând-o ca dar luat prin ridicare. 33Spata aceea dreaptă să fie partea aceluia dintre fiii lui Aaron care va aduce sângele și grăsimea jertfei de mulţumire. 34Căci Eu iau din jertfele de mulţumire aduse de copiii lui Israel: pieptul
7:34
Exod 29:28Num. 18:18,19Deut. 18:3
, care va fi legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat, și spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare, și le dau preotului Aaron și fiilor lui, printr-o lege veșnică, pe care o vor păzi totdeauna copiii lui Israel. 35Acesta este dreptul pe care li-l va da ungerea lui Aaron și a fiilor lui asupra jertfelor mistuite de foc înaintea Domnului, din ziua când vor fi înfăţișaţi ca să fie în slujba Mea ca preoţi. 36Iată ce poruncește Domnul să le dea copiii lui Israel din
7:36
Exod 40:13,15
ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii lor.’” 37Aceasta este legea arderii-de-tot
7:37
Cap. 6:9.
, a darului
7:37
Cap. 6:14.
de mâncare, a jertfei
7:37
Cap. 6:25.
de ispășire, a jertfei
7:37
Vers. 1.
pentru vină, a închinării
7:37
Exod 29:1
în slujba Domnului și a jertfei de mulţumire
7:37
Vers. 11.
. 38Domnul a dat-o lui Moise pe muntele Sinai în ziua când a poruncit copiilor lui Israel să-și aducă
7:38
Cap. 1:2.
darurile înaintea Domnului, în pustia Sinai.