Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Legea jertfei de vină

71Iată

7:1
Cap. 5;
6:1-7
legea jertfei pentru vină: ea este un lucru preasfânt
7:1
Cap. 6:17,25;
21:22
. 2În
7:2
Cap. 1:3,5,11;
4:24,29,33
locul unde se înjunghie arderea-de-tot, să se înjunghie și vita care slujește ca jertfă pentru vină. Sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur. 3Să i se aducă toată grăsimea
7:3
Exod 29:134:8,9
, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, 4cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, care va fi dezlipit de lângă rărunchi. 5Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vină. 6Toată
7:6
Cap. 6:16-18.
Num. 18:9,10
partea bărbătească dintre preoţi să mănânce din ea, și anume s-o mănânce într-un loc sfânt, căci este un lucru
7:6
Cap. 2:3.

preasfânt. 7Cu jertfa pentru vină este ca și cu jertfa
7:7
Cap. 6:25,26;
14:13
de ispășire; aceeași lege este pentru amândouă aceste jertfe: vita jertfită va fi a preotului care va face ispășirea. 8Preotul care va aduce arderea-de-tot a cuiva să aibă pentru el pielea arderii-de-tot pe care a adus-o. 9Orice jertfă de mâncare
7:9
Cap. 2:3,10.
Num. 18:9Ezec. 44:29
coaptă în cuptor, gătită pe grătar sau în tigaie să fie a preotului care a adus-o. 10Iar orice jertfă de mâncare frământată cu untdelemn și uscată să fie a tuturor fiilor lui Aaron, a unuia ca și a celuilalt.

Legea jertfei de mulţumire

11Iată

7:11
Cap. 3:1;
22:18,21
legea jertfei de mulţumire, care se va aduce Domnului. 12Dacă cineva o aduce ca jertfă de laudă, să aducă, împreună cu jertfa de mulţumire, niște turte nedospite, frământate cu untdelemn, niște plăcinte nedospite, stropite
7:12
Cap. 2:4.
Num. 6:15
cu untdelemn, și niște turte din floarea de făină, prăjite și frământate cu untdelemn. 13Pe lângă aceste turte, să aducă și pâine
7:13
Amos 4:5
dospită pentru darul lui de mâncare, împreună cu jertfa lui de laudă și de mulţumire. 14Din toate acele daruri să aducă Domnului câte o bucată ca dar ridicat; ea
7:14
Num. 18:8,11,19
să fie a preotului care stropește sângele jertfei de mulţumire. 15Carnea
7:15
Cap. 22:30.

jertfei de laudă și de mulţumire să fie mâncată chiar în ziua în care este adusă; să nu se lase nimic din ea până dimineaţa. 16Dacă aduce
7:16
Cap. 19:6-8.

cineva o jertfă pentru împlinirea unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie, jertfa să fie mâncată chiar în ziua când o va aduce, iar ce va rămâne din ea să se mănânce a doua zi. 17Ce va mai rămâne din carnea vitei până a treia zi să fie ars în foc. 18Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulţumire, jertfa lui nu va fi primită și nu se va ţine
7:18
Num. 18:27
în seamă celui ce a adus-o, ci va fi un lucru urâcios
7:18
Cap. 11:10,11,41;
19:7
și oricine va mânca din ea își va purta vina. 19Nici carnea care s-a atins de ceva necurat nu trebuie mâncată, ci trebuie arsă în foc. Orice om curat poate să mănânce carne, 20dar acela care, găsindu-se în stare de necurăţenie
7:20
Cap. 15:3.

, va mânca din carnea jertfei de mulţumire, care este a Domnului, să fie
7:20
Gen. 17:14
nimicit din poporul său. 21Și cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcăciune
7:21
Cap. 12;
13
15
omenească, fie de
7:21
Cap. 11:24,28.

un dobitoc necurat, fie de o altă spurcăciune
7:21
Ezec. 4:14
, și va mânca din carnea jertfei de mulţumire, care este a Domnului, să fie
7:21
Vers. 20.

nimicit din poporul său.’”

Să nu mănânce grăsimea și sângele

22Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 23„Vorbește copiilor lui Israel și spune:

‘Să nu mâncaţi grăsime

7:23
Cap. 3:17;
17:15Deut. 14:21Ezec. 4:14
44:31
de bou, de miel sau de capră. 24Grăsimea unui dobitoc mort sau sfâșiat de fiară va putea să fie întrebuinţată la orice altceva, numai să n-o mâncaţi. 25Căci cine va mânca din grăsimea dobitoacelor din care se aduc Domnului jertfe mistuite de foc va fi nimicit din poporul său. 26Să nu mâncaţi
7:26
Gen. 9:417:10-14
sânge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în care veţi locui. 27Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!’”

Darul de mulţumire

28Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 29„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Cine

7:29
Cap. 3:1.

va aduce Domnului jertfa lui de mulţumire să aducă Domnului darul lui, luat din jertfa lui de mulţumire. 30Să aducă cu mâinile
7:30
Cap. 3:3,4,9,14.

lui ceea ce trebuie mistuit de foc înaintea Domnului, și anume să aducă grăsimea cu pieptul, pieptul
7:30
Exod 29:24,279:21Num. 6:20
ca să-l legene într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului. 31Preotul
7:31
Cap. 3:5,11,16.

să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul
7:31
Vers. 34.

să fie al lui Aaron și al fiilor lui. 32Din jertfele voastre de mulţumire, să daţi preotului și spata dreaptă
7:32
Vers. 34. Cap. 9:21.
Num. 6:20
, aducând-o ca dar luat prin ridicare. 33Spata aceea dreaptă să fie partea aceluia dintre fiii lui Aaron care va aduce sângele și grăsimea jertfei de mulţumire. 34Căci Eu iau din jertfele de mulţumire aduse de copiii lui Israel: pieptul
7:34
Exod 29:28Num. 18:18,19Deut. 18:3
, care va fi legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat, și spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare, și le dau preotului Aaron și fiilor lui, printr-o lege veșnică, pe care o vor păzi totdeauna copiii lui Israel. 35Acesta este dreptul pe care li-l va da ungerea lui Aaron și a fiilor lui asupra jertfelor mistuite de foc înaintea Domnului, din ziua când vor fi înfăţișaţi ca să fie în slujba Mea ca preoţi. 36Iată ce poruncește Domnul să le dea copiii lui Israel din
7:36
Exod 40:13,15
ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii lor.’” 37Aceasta este legea arderii-de-tot
7:37
Cap. 6:9.

, a darului
7:37
Cap. 6:14.

de mâncare, a jertfei
7:37
Cap. 6:25.

de ispășire, a jertfei
7:37
Vers. 1.

pentru vină, a închinării
7:37
Exod 29:1
în slujba Domnului și a jertfei de mulţumire
7:37
Vers. 11.

. 38Domnul a dat-o lui Moise pe muntele Sinai în ziua când a poruncit copiilor lui Israel să-și aducă
7:38
Cap. 1:2.

darurile înaintea Domnului, în pustia Sinai.