Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Când va păcătui cineva și va

6:2
Num. 5:6
săvârși o nelegiuire faţă de Domnul, tăgăduind
6:2
Cap. 19:11.
aproapelui său un lucru încredinţat lui sau dat
6:2
Exod 22:7,10
în păstrarea lui sau luat cu sila, sau va înșela
6:2
Prov. 24:28
26:19
pe aproapele lui, 3tăgăduind că a găsit
6:3
Deut. 22:1-3
un lucru pierdut sau făcând
6:3
Exod 22:11Ier. 7:9Zah. 5:4
un jurământ strâmb cu privire la un lucru oarecare pe care-l face omul și păcătuiește, 4când va păcătui astfel și se va face vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila sau luat prin înșelăciune, sau încredinţat lui, sau lucrul pierdut pe care l-a găsit, 5sau lucrul pentru care a făcut un jurământ strâmb – oricare ar fi – să-l dea înapoi
6:5
Cap. 5:16.
întreg, să mai adauge a cincea parte din preţul lui și să-l dea în mâna stăpânului lui, chiar în ziua când își va aduce jertfa lui pentru vină. 6Iar ca jertfă pentru vină, să aducă Domnului pentru păcatul lui un berbec
6:6
Cap. 5:15.
fără cusur, luat din turmă, după preţuirea ta, și să-l dea preotului. 7Și preotul
6:7
Cap. 4:26.
va face pentru el ispășirea înaintea Domnului, și i se va ierta, oricare ar fi greșeala de care se va fi făcut vinovat.”

Legea arderii-de-tot

8Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 9„Dă următoarea poruncă lui Aaron și fiilor săi și zi:

‘Iată legea arderii-de-tot. Arderea-de-tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea, până dimineaţa, și în felul acesta focul să ardă pe altar. 10Preotul

6:10
Exod 28:39-41,43Ezec. 44:17,18
să se îmbrace cu tunica de in, să-și acopere goliciunea cu izmenele, să ia cenușa făcută de focul care va mistui arderea-de-tot de pe altar și s-o verse lângă
6:10
Cap. 1:16.
altar. 11Apoi să se dezbrace
6:11
Ezec. 44:19
de veșmintele lui și să se îmbrace cu altele, ca să scoată cenușa afară din tabără, într-un loc
6:11
Cap. 4:12.
curat. 12Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc: în fiecare dimineaţă, preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea-de-tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea
6:12
Cap. 3:3,9,14.
jertfelor de mulţumire. 13Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc.

Legea darului de mâncare

14Iată legea

6:14
Cap. 2:1.
darului adus ca jertfă de mâncare. Fiii lui Aaron s-o aducă înaintea Domnului, înaintea altarului. 15Preotul să ia un pumn din floarea făinii și din untdelemn, cu toată tămâia adăugată la darul de mâncare, și s-o ardă pe altar ca aducere aminte
6:15
Cap. 2:2,9.
de un miros plăcut Domnului. 16Aaron și fiii lui să mănânce ce va mai rămâne
6:16
Cap. 2:3.
din darul de mâncare; s-o mănânce fără aluat
6:16
Vers. 26. Cap. 10:12,13.
, într-un loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii. 17
6:17
Cap. 2:11.
n-o coacă cu aluat. Aceasta este partea pe care le-am
6:17
Num. 18:9,10
dat-o Eu din darurile Mele de mâncare mistuite de foc. Ea este un lucru preasfânt
6:17
Exod 29:377:1
, ca și jertfa de ispășire și ca și jertfa pentru vină. 18Toată
6:18
Vers. 29.
partea bărbătească dintre copiii lui Aaron să mănânce din ea. Aceasta este o lege
6:18
Cap. 3:17.
veșnică pentru urmașii voștri, cu privire la darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului: oricine
6:18
Exod 29:37
se va atinge de ele va fi sfinţit.’”

Darul de mâncare al preotului

19Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 20„Iată

6:20
Exod 29:2
darul pe care îl vor face Domnului Aaron și fiii lui în ziua când vor primi ungerea: a zecea parte dintr-o efă
6:20
Exod 16:36
de floarea făinii, ca dar de mâncare veșnic, jumătate dimineaţa și jumătate seara, 21să fie pregătită în tigaie cu untdelemn și s-o aduci prăjită; s-o aduci coaptă și tăiată în bucăţi, ca un dar de mâncare de un miros plăcut Domnului. 22Preotul dintre fiii lui Aaron
6:22
Cap. 4:3.
care va fi uns în locul lui să aducă darul acesta ca jertfă de mâncare. Aceasta este o lege veșnică înaintea Domnului: să fie arsă
6:22
Exod 29:25
întreagă. 23Orice dar de mâncare al unui preot să fie ars în întregime: să nu se mănânce.”

Legea jertfei de ispășire

24Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 25„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și zi-le:

‘Iată

6:25
Cap. 4:2.
legea jertfei de ispășire. Vita pentru jertfa de ispășire să fie înjunghiată înaintea Domnului în locul
6:25
Cap. 1:3,5,11;
unde se înjunghie arderea-de-tot: ea este un lucru preasfânt
6:25
Vers. 17. Cap. 21:22.
. 26Preotul
6:26
Cap. 10:17,18.
care va aduce jertfa de ispășire, acela s-o mănânce, și anume să fie mâncată într-un
6:26
Vers. 16.
loc sfânt, în curtea cortului întâlnirii. 27Oricine
6:27
Exod 29:32
30:29
se va atinge de carnea ei va fi sfinţit. Dacă va sări sânge din ea pe vreun veșmânt, locul stropit cu sânge să fie spălat într-un loc sfânt. 28Vasul de pământ în care se va fierbe să se
6:28
Cap. 11:33;
spargă; dacă s-a fiert într-un vas de aramă, vasul să fie frecat și spălat cu apă. 29Toată partea
6:29
Vers. 18.
bărbătească dintre preoţi să mănânce din ea: ea este un lucru
6:29
Vers. 25.
preasfânt. 30Dar să nu se mănânce nicio jertfă
6:30
Cap. 4:7,11,12,18,21;
de ispășire din al cărei sânge se va aduce în cortul întâlnirii pentru facerea ispășirii în Sfântul Locaș, ci aceea să fie arsă în foc.

7

Legea jertfei de vină

71Iată

7:1
Cap. 5;
legea jertfei pentru vină: ea este un lucru preasfânt
7:1
Cap. 6:17,25;
. 2În
7:2
Cap. 1:3,5,11;
locul unde se înjunghie arderea-de-tot, să se înjunghie și vita care slujește ca jertfă pentru vină. Sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur. 3Să i se aducă toată grăsimea
7:3
Exod 29:134:8,9
, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, 4cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, care va fi dezlipit de lângă rărunchi. 5Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vină. 6Toată
7:6
Cap. 6:16-18.
partea bărbătească dintre preoţi să mănânce din ea, și anume s-o mănânce într-un loc sfânt, căci este un lucru
7:6
Cap. 2:3.
preasfânt. 7Cu jertfa pentru vină este ca și cu jertfa
7:7
Cap. 6:25,26;
de ispășire; aceeași lege este pentru amândouă aceste jertfe: vita jertfită va fi a preotului care va face ispășirea. 8Preotul care va aduce arderea-de-tot a cuiva să aibă pentru el pielea arderii-de-tot pe care a adus-o. 9Orice jertfă de mâncare
7:9
Cap. 2:3,10.
coaptă în cuptor, gătită pe grătar sau în tigaie să fie a preotului care a adus-o. 10Iar orice jertfă de mâncare frământată cu untdelemn și uscată să fie a tuturor fiilor lui Aaron, a unuia ca și a celuilalt.

Legea jertfei de mulţumire

11Iată

7:11
Cap. 3:1;
legea jertfei de mulţumire, care se va aduce Domnului. 12Dacă cineva o aduce ca jertfă de laudă, să aducă, împreună cu jertfa de mulţumire, niște turte nedospite, frământate cu untdelemn, niște plăcinte nedospite, stropite
7:12
Cap. 2:4.
cu untdelemn, și niște turte din floarea de făină, prăjite și frământate cu untdelemn. 13Pe lângă aceste turte, să aducă și pâine
7:13
Amos 4:5
dospită pentru darul lui de mâncare, împreună cu jertfa lui de laudă și de mulţumire. 14Din toate acele daruri să aducă Domnului câte o bucată ca dar ridicat; ea
7:14
Num. 18:8,11,19
să fie a preotului care stropește sângele jertfei de mulţumire. 15Carnea
7:15
Cap. 22:30.
jertfei de laudă și de mulţumire să fie mâncată chiar în ziua în care este adusă; să nu se lase nimic din ea până dimineaţa. 16Dacă aduce
7:16
Cap. 19:6-8.
cineva o jertfă pentru împlinirea unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie, jertfa să fie mâncată chiar în ziua când o va aduce, iar ce va rămâne din ea să se mănânce a doua zi. 17Ce va mai rămâne din carnea vitei până a treia zi să fie ars în foc. 18Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulţumire, jertfa lui nu va fi primită și nu se va ţine
7:18
Num. 18:27
în seamă celui ce a adus-o, ci va fi un lucru urâcios
7:18
Cap. 11:10,11,41;
și oricine va mânca din ea își va purta vina. 19Nici carnea care s-a atins de ceva necurat nu trebuie mâncată, ci trebuie arsă în foc. Orice om curat poate să mănânce carne, 20dar acela care, găsindu-se în stare de necurăţenie
7:20
Cap. 15:3.
, va mânca din carnea jertfei de mulţumire, care este a Domnului, să fie
7:20
Gen. 17:14
nimicit din poporul său. 21Și cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcăciune
7:21
Cap. 12;
omenească, fie de
7:21
Cap. 11:24,28.
un dobitoc necurat, fie de o altă spurcăciune
7:21
Ezec. 4:14
, și va mânca din carnea jertfei de mulţumire, care este a Domnului, să fie
7:21
Vers. 20.
nimicit din poporul său.’”

Să nu mănânce grăsimea și sângele

22Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 23„Vorbește copiilor lui Israel și spune:

‘Să nu mâncaţi grăsime

7:23
Cap. 3:17;
de bou, de miel sau de capră. 24Grăsimea unui dobitoc mort sau sfâșiat de fiară va putea să fie întrebuinţată la orice altceva, numai să n-o mâncaţi. 25Căci cine va mânca din grăsimea dobitoacelor din care se aduc Domnului jertfe mistuite de foc va fi nimicit din poporul său. 26Să nu mâncaţi
7:26
Gen. 9:417:10-14
sânge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în care veţi locui. 27Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!’”

Darul de mulţumire

28Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 29„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Cine

7:29
Cap. 3:1.
va aduce Domnului jertfa lui de mulţumire să aducă Domnului darul lui, luat din jertfa lui de mulţumire. 30Să aducă cu mâinile
7:30
Cap. 3:3,4,9,14.
lui ceea ce trebuie mistuit de foc înaintea Domnului, și anume să aducă grăsimea cu pieptul, pieptul
7:30
Exod 29:24,279:21Num. 6:20
ca să-l legene într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului. 31Preotul
7:31
Cap. 3:5,11,16.
să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul
7:31
Vers. 34.
să fie al lui Aaron și al fiilor lui. 32Din jertfele voastre de mulţumire, să daţi preotului și spata dreaptă
7:32
Vers. 34. Cap. 9:21.
, aducând-o ca dar luat prin ridicare. 33Spata aceea dreaptă să fie partea aceluia dintre fiii lui Aaron care va aduce sângele și grăsimea jertfei de mulţumire. 34Căci Eu iau din jertfele de mulţumire aduse de copiii lui Israel: pieptul
7:34
Exod 29:28Num. 18:18,19Deut. 18:3
, care va fi legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat, și spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare, și le dau preotului Aaron și fiilor lui, printr-o lege veșnică, pe care o vor păzi totdeauna copiii lui Israel. 35Acesta este dreptul pe care li-l va da ungerea lui Aaron și a fiilor lui asupra jertfelor mistuite de foc înaintea Domnului, din ziua când vor fi înfăţișaţi ca să fie în slujba Mea ca preoţi. 36Iată ce poruncește Domnul să le dea copiii lui Israel din
7:36
Exod 40:13,15
ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii lor.’” 37Aceasta este legea arderii-de-tot
7:37
Cap. 6:9.
, a darului
7:37
Cap. 6:14.
de mâncare, a jertfei
7:37
Cap. 6:25.
de ispășire, a jertfei
7:37
Vers. 1.
pentru vină, a închinării
7:37
Exod 29:1
în slujba Domnului și a jertfei de mulţumire
7:37
Vers. 11.
. 38Domnul a dat-o lui Moise pe muntele Sinai în ziua când a poruncit copiilor lui Israel să-și aducă
7:38
Cap. 1:2.
darurile înaintea Domnului, în pustia Sinai.

8

Sfinţirea lui Aaron și a fiilor săi

81Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Ia

8:2
Exod 29:1-3
pe Aaron și pe fiii lui împreună cu el, veșmintele
8:2
Exod 28:2,4
, untdelemnul
8:2
Exod 30:24,25
pentru ungere, viţelul pentru jertfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azimile 3și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii.” 4Moise a făcut cum îi poruncise Domnul, și adunarea s-a strâns la ușa cortului întâlnirii. 5Moise a zis adunării: „Iată
8:5
Exod 29:4
ce a poruncit Domnul să se facă.” 6Moise a adus pe Aaron și pe fiii lui și i-a spălat
8:6
Exod 29:4
cu apă. 7A pus
8:7
Exod 29:5
tunica
8:7
Exod 28:4
pe Aaron, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus pe el efodul, pe care l-a strâns cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat. 8I-a pus pieptarul
8:8
Exod 28:30
și a pus în pieptar Urim și Tumim. 9I-a pus
8:9
Exod 29:6
mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a așezat placa de aur, cununa împărătească sfântă, cum
8:9
Exod 28:37
poruncise lui Moise Domnul. 10Moise
8:10
Exod 36:26-29
a luat untdelemnul pentru ungere, a uns Sfântul Locaș și toate lucrurile care erau în el și le-a sfinţit. 11A stropit cu el altarul de șapte ori și a uns altarul și toate uneltele lui, și ligheanul cu piciorul lui, ca să le sfinţească. 12Din untdelemnul
8:12
Exod 29:7
30:30Ps. 123:2
pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron și l-a uns, ca să-l sfinţească. 13Moise
8:13
Exod 29:8,9
a adus și pe fiii lui Aaron; i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele și le-a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.

Viţelul ispășitor și arderea-de-tot

14A apropiat

8:14
Exod 29:10Ezec. 43:19
apoi viţelul adus ca jertfă de ispășire, și Aaron și fiii lui și-au pus
8:14
Cap. 4:4.
mâinile pe capul viţelului adus ca jertfă de ispășire. 15Moise l-a înjunghiat, a luat sânge
8:15
Exod 29:12,36Ezec. 43:20,26Evr. 9:22
și a uns cu degetul coarnele altarului de jur împrejur și a curăţit altarul; celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului și l-a sfinţit astfel, făcând ispășire pentru el. 16A
8:16
Exod 29:13
luat apoi toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor și le-a ars pe altar. 17Iar cealaltă parte care a mai rămas din viţel, și anume pielea, carnea și balega, a ars-o în foc, afară din tabără, cum
8:17
Exod 29:14
poruncise lui Moise Domnul. 18A apropiat
8:18
Exod 29:15
apoi berbecul pentru arderea-de-tot, și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. 19Moise l-a înjunghiat și a stropit sângele pe altar de jur împrejur. 20A tăiat berbecul în bucăţi și a ars capul, bucăţile și grăsimea. 21A spălat cu apă măruntaiele și picioarele și a ars tot berbecul pe altar; aceasta a fost arderea-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, cum
8:21
Exod 29:18
poruncise lui Moise Domnul.

Sfinţirea în slujba preoţiei

22A adus

8:22
Exod 29:19,31
apoi celălalt berbec, adică berbecul pentru închinarea în slujba Domnului, și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. 23Moise a înjunghiat berbecul, a luat din sângele lui și a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept. 24A adus pe fiii lui Aaron, a pus sânge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept, iar sângele rămas l-a stropit pe altar de jur împrejur. 25A luat
8:25
Exod 29:22
grăsimea, coada, toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor și spata dreaptă; 26a luat, de asemenea, din coșul
8:26
Exod 29:23
cu azimi pus înaintea Domnului o turtă fără aluat, o turtă de pâine făcută cu untdelemn și o plăcintă și le-a pus pe grăsime și pe spata dreaptă. 27Toate aceste lucruri le-a pus în
8:27
Exod 29:24
mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor săi și le-a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului. 28Apoi, Moise
8:28
Exod 29:25
le-a luat din mâinile lor și le-a ars pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta a fost jertfa de închinare în slujba Domnului, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 29Moise a luat pieptul berbecului de închinare în slujba Domnului și l-a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului; aceasta a fost partea
8:29
Exod 29:26
lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul. 30Moise
8:30
Exod 29:21
30:30Num. 3:3
a luat din untdelemnul pentru ungere și din sângele de pe altar; a stropit cu el pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor și a sfinţit astfel pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor împreună cu el. 31Moise a zis lui Aaron și fiilor lui: „Fierbeţi
8:31
Exod 29:31,32
carnea la ușa cortului întâlnirii; acolo s-o mâncaţi, împreună cu pâinea care este în coș pentru jertfa de închinare în slujba Domnului, cum am poruncit zicând: ‘Aaron și fiii lui s-o mănânce.’ 32Iar
8:32
Exod 29:34
partea care va mai rămâne din carne și din pâine s-o ardeţi în foc. 33Timp de șapte zile
8:33
Exod 29:30,35Ezec. 43:25,26
să nu ieșiţi deloc din ușa cortului întâlnirii, până se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului; căci șapte zile se vor întrebuinţa pentru închinarea voastră în slujba Domnului. 34Ce
8:34
Evr. 7:16
s-a făcut azi, Domnul a poruncit să se facă și de acum încolo ca ispășire pentru voi. 35Să rămâneţi dar șapte zile la ușa cortului întâlnirii, zi și noapte, și să păziţi
8:35
Num. 3:7
9:19Deut. 11:11 Împ. 2:3
poruncile Domnului, ca să nu muriţi; căci așa mi s-a poruncit.” 36Aaron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise.