Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Legea jertfei de vină

71Iată

7:1
Cap. 5;
legea jertfei pentru vină: ea este un lucru preasfânt
7:1
Cap. 6:17,25;
. 2În
7:2
Cap. 1:3,5,11;
locul unde se înjunghie arderea-de-tot, să se înjunghie și vita care slujește ca jertfă pentru vină. Sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur. 3Să i se aducă toată grăsimea
7:3
Exod 29:134:8,9
, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, 4cei doi rărunchi și grăsimea de pe ei, de pe coapse, și prapurul ficatului, care va fi dezlipit de lângă rărunchi. 5Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vină. 6Toată
7:6
Cap. 6:16-18.
partea bărbătească dintre preoţi să mănânce din ea, și anume s-o mănânce într-un loc sfânt, căci este un lucru
7:6
Cap. 2:3.
preasfânt. 7Cu jertfa pentru vină este ca și cu jertfa
7:7
Cap. 6:25,26;
de ispășire; aceeași lege este pentru amândouă aceste jertfe: vita jertfită va fi a preotului care va face ispășirea. 8Preotul care va aduce arderea-de-tot a cuiva să aibă pentru el pielea arderii-de-tot pe care a adus-o. 9Orice jertfă de mâncare
7:9
Cap. 2:3,10.
coaptă în cuptor, gătită pe grătar sau în tigaie să fie a preotului care a adus-o. 10Iar orice jertfă de mâncare frământată cu untdelemn și uscată să fie a tuturor fiilor lui Aaron, a unuia ca și a celuilalt.

Legea jertfei de mulţumire

11Iată

7:11
Cap. 3:1;
legea jertfei de mulţumire, care se va aduce Domnului. 12Dacă cineva o aduce ca jertfă de laudă, să aducă, împreună cu jertfa de mulţumire, niște turte nedospite, frământate cu untdelemn, niște plăcinte nedospite, stropite
7:12
Cap. 2:4.
cu untdelemn, și niște turte din floarea de făină, prăjite și frământate cu untdelemn. 13Pe lângă aceste turte, să aducă și pâine
7:13
Amos 4:5
dospită pentru darul lui de mâncare, împreună cu jertfa lui de laudă și de mulţumire. 14Din toate acele daruri să aducă Domnului câte o bucată ca dar ridicat; ea
7:14
Num. 18:8,11,19
să fie a preotului care stropește sângele jertfei de mulţumire. 15Carnea
7:15
Cap. 22:30.
jertfei de laudă și de mulţumire să fie mâncată chiar în ziua în care este adusă; să nu se lase nimic din ea până dimineaţa. 16Dacă aduce
7:16
Cap. 19:6-8.
cineva o jertfă pentru împlinirea unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie, jertfa să fie mâncată chiar în ziua când o va aduce, iar ce va rămâne din ea să se mănânce a doua zi. 17Ce va mai rămâne din carnea vitei până a treia zi să fie ars în foc. 18Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulţumire, jertfa lui nu va fi primită și nu se va ţine
7:18
Num. 18:27
în seamă celui ce a adus-o, ci va fi un lucru urâcios
7:18
Cap. 11:10,11,41;
și oricine va mânca din ea își va purta vina. 19Nici carnea care s-a atins de ceva necurat nu trebuie mâncată, ci trebuie arsă în foc. Orice om curat poate să mănânce carne, 20dar acela care, găsindu-se în stare de necurăţenie
7:20
Cap. 15:3.
, va mânca din carnea jertfei de mulţumire, care este a Domnului, să fie
7:20
Gen. 17:14
nimicit din poporul său. 21Și cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcăciune
7:21
Cap. 12;
omenească, fie de
7:21
Cap. 11:24,28.
un dobitoc necurat, fie de o altă spurcăciune
7:21
Ezec. 4:14
, și va mânca din carnea jertfei de mulţumire, care este a Domnului, să fie
7:21
Vers. 20.
nimicit din poporul său.’”

Să nu mănânce grăsimea și sângele

22Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 23„Vorbește copiilor lui Israel și spune:

‘Să nu mâncaţi grăsime

7:23
Cap. 3:17;
de bou, de miel sau de capră. 24Grăsimea unui dobitoc mort sau sfâșiat de fiară va putea să fie întrebuinţată la orice altceva, numai să n-o mâncaţi. 25Căci cine va mânca din grăsimea dobitoacelor din care se aduc Domnului jertfe mistuite de foc va fi nimicit din poporul său. 26Să nu mâncaţi
7:26
Gen. 9:417:10-14
sânge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în care veţi locui. 27Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!’”

Darul de mulţumire

28Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 29„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le:

‘Cine

7:29
Cap. 3:1.
va aduce Domnului jertfa lui de mulţumire să aducă Domnului darul lui, luat din jertfa lui de mulţumire. 30Să aducă cu mâinile
7:30
Cap. 3:3,4,9,14.
lui ceea ce trebuie mistuit de foc înaintea Domnului, și anume să aducă grăsimea cu pieptul, pieptul
7:30
Exod 29:24,279:21Num. 6:20
ca să-l legene într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului. 31Preotul
7:31
Cap. 3:5,11,16.
să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul
7:31
Vers. 34.
să fie al lui Aaron și al fiilor lui. 32Din jertfele voastre de mulţumire, să daţi preotului și spata dreaptă
7:32
Vers. 34. Cap. 9:21.
, aducând-o ca dar luat prin ridicare. 33Spata aceea dreaptă să fie partea aceluia dintre fiii lui Aaron care va aduce sângele și grăsimea jertfei de mulţumire. 34Căci Eu iau din jertfele de mulţumire aduse de copiii lui Israel: pieptul
7:34
Exod 29:28Num. 18:18,19Deut. 18:3
, care va fi legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat, și spata, care va fi adusă ca dar luat prin ridicare, și le dau preotului Aaron și fiilor lui, printr-o lege veșnică, pe care o vor păzi totdeauna copiii lui Israel. 35Acesta este dreptul pe care li-l va da ungerea lui Aaron și a fiilor lui asupra jertfelor mistuite de foc înaintea Domnului, din ziua când vor fi înfăţișaţi ca să fie în slujba Mea ca preoţi. 36Iată ce poruncește Domnul să le dea copiii lui Israel din
7:36
Exod 40:13,15
ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii lor.’” 37Aceasta este legea arderii-de-tot
7:37
Cap. 6:9.
, a darului
7:37
Cap. 6:14.
de mâncare, a jertfei
7:37
Cap. 6:25.
de ispășire, a jertfei
7:37
Vers. 1.
pentru vină, a închinării
7:37
Exod 29:1
în slujba Domnului și a jertfei de mulţumire
7:37
Vers. 11.
. 38Domnul a dat-o lui Moise pe muntele Sinai în ziua când a poruncit copiilor lui Israel să-și aducă
7:38
Cap. 1:2.
darurile înaintea Domnului, în pustia Sinai.

8

Sfinţirea lui Aaron și a fiilor săi

81Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Ia

8:2
Exod 29:1-3
pe Aaron și pe fiii lui împreună cu el, veșmintele
8:2
Exod 28:2,4
, untdelemnul
8:2
Exod 30:24,25
pentru ungere, viţelul pentru jertfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azimile 3și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii.” 4Moise a făcut cum îi poruncise Domnul, și adunarea s-a strâns la ușa cortului întâlnirii. 5Moise a zis adunării: „Iată
8:5
Exod 29:4
ce a poruncit Domnul să se facă.” 6Moise a adus pe Aaron și pe fiii lui și i-a spălat
8:6
Exod 29:4
cu apă. 7A pus
8:7
Exod 29:5
tunica
8:7
Exod 28:4
pe Aaron, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus pe el efodul, pe care l-a strâns cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat. 8I-a pus pieptarul
8:8
Exod 28:30
și a pus în pieptar Urim și Tumim. 9I-a pus
8:9
Exod 29:6
mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a așezat placa de aur, cununa împărătească sfântă, cum
8:9
Exod 28:37
poruncise lui Moise Domnul. 10Moise
8:10
Exod 36:26-29
a luat untdelemnul pentru ungere, a uns Sfântul Locaș și toate lucrurile care erau în el și le-a sfinţit. 11A stropit cu el altarul de șapte ori și a uns altarul și toate uneltele lui, și ligheanul cu piciorul lui, ca să le sfinţească. 12Din untdelemnul
8:12
Exod 29:7
30:30Ps. 123:2
pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron și l-a uns, ca să-l sfinţească. 13Moise
8:13
Exod 29:8,9
a adus și pe fiii lui Aaron; i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele și le-a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.

Viţelul ispășitor și arderea-de-tot

14A apropiat

8:14
Exod 29:10Ezec. 43:19
apoi viţelul adus ca jertfă de ispășire, și Aaron și fiii lui și-au pus
8:14
Cap. 4:4.
mâinile pe capul viţelului adus ca jertfă de ispășire. 15Moise l-a înjunghiat, a luat sânge
8:15
Exod 29:12,36Ezec. 43:20,26Evr. 9:22
și a uns cu degetul coarnele altarului de jur împrejur și a curăţit altarul; celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului și l-a sfinţit astfel, făcând ispășire pentru el. 16A
8:16
Exod 29:13
luat apoi toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor și le-a ars pe altar. 17Iar cealaltă parte care a mai rămas din viţel, și anume pielea, carnea și balega, a ars-o în foc, afară din tabără, cum
8:17
Exod 29:14
poruncise lui Moise Domnul. 18A apropiat
8:18
Exod 29:15
apoi berbecul pentru arderea-de-tot, și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. 19Moise l-a înjunghiat și a stropit sângele pe altar de jur împrejur. 20A tăiat berbecul în bucăţi și a ars capul, bucăţile și grăsimea. 21A spălat cu apă măruntaiele și picioarele și a ars tot berbecul pe altar; aceasta a fost arderea-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, cum
8:21
Exod 29:18
poruncise lui Moise Domnul.

Sfinţirea în slujba preoţiei

22A adus

8:22
Exod 29:19,31
apoi celălalt berbec, adică berbecul pentru închinarea în slujba Domnului, și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. 23Moise a înjunghiat berbecul, a luat din sângele lui și a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept. 24A adus pe fiii lui Aaron, a pus sânge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept, iar sângele rămas l-a stropit pe altar de jur împrejur. 25A luat
8:25
Exod 29:22
grăsimea, coada, toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor și spata dreaptă; 26a luat, de asemenea, din coșul
8:26
Exod 29:23
cu azimi pus înaintea Domnului o turtă fără aluat, o turtă de pâine făcută cu untdelemn și o plăcintă și le-a pus pe grăsime și pe spata dreaptă. 27Toate aceste lucruri le-a pus în
8:27
Exod 29:24
mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor săi și le-a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului. 28Apoi, Moise
8:28
Exod 29:25
le-a luat din mâinile lor și le-a ars pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta a fost jertfa de închinare în slujba Domnului, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 29Moise a luat pieptul berbecului de închinare în slujba Domnului și l-a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului; aceasta a fost partea
8:29
Exod 29:26
lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul. 30Moise
8:30
Exod 29:21
30:30Num. 3:3
a luat din untdelemnul pentru ungere și din sângele de pe altar; a stropit cu el pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor și a sfinţit astfel pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor împreună cu el. 31Moise a zis lui Aaron și fiilor lui: „Fierbeţi
8:31
Exod 29:31,32
carnea la ușa cortului întâlnirii; acolo s-o mâncaţi, împreună cu pâinea care este în coș pentru jertfa de închinare în slujba Domnului, cum am poruncit zicând: ‘Aaron și fiii lui s-o mănânce.’ 32Iar
8:32
Exod 29:34
partea care va mai rămâne din carne și din pâine s-o ardeţi în foc. 33Timp de șapte zile
8:33
Exod 29:30,35Ezec. 43:25,26
să nu ieșiţi deloc din ușa cortului întâlnirii, până se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului; căci șapte zile se vor întrebuinţa pentru închinarea voastră în slujba Domnului. 34Ce
8:34
Evr. 7:16
s-a făcut azi, Domnul a poruncit să se facă și de acum încolo ca ispășire pentru voi. 35Să rămâneţi dar șapte zile la ușa cortului întâlnirii, zi și noapte, și să păziţi
8:35
Num. 3:7
9:19Deut. 11:11 Împ. 2:3
poruncile Domnului, ca să nu muriţi; căci așa mi s-a poruncit.” 36Aaron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise.

9

Jertfele lui Aaron și ale fiilor lui

91În ziua

9:1
Ezec. 43:27
a opta, Moise a chemat pe Aaron și pe fiii lui și pe bătrânii lui Israel. 2Și a zis lui Aaron: „Ia
9:2
Exod 29:18:14
un viţel pentru jertfa de ispășire și
9:2
Cap. 8:18.
un berbec pentru arderea-de-tot, amândoi fără cusur, și adu-i înaintea Domnului. 3Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: ‘Luaţi
9:3
Cap. 4:23.
un ţap pentru jertfa de ispășire, un viţel și un miel de un an și fără cusur pentru arderea-de-tot; 4un taur și un berbec pentru jertfa de mulţumire, ca să-i jertfiţi înaintea Domnului, și un
9:4
Cap. 2:4.
dar de mâncare frământat cu untdelemn. Căci azi vi se
9:4
Vers. 6,23.
va arăta Domnul.’” 5Ei au adus înaintea cortului întâlnirii tot ce poruncise Moise, și toată adunarea s-a apropiat și a stat înaintea Domnului. 6Moise a zis: „Să faceţi ce a poruncit Domnul, și vi se va arăta
9:6
Vers. 23.
slava Domnului.” 7Moise a zis lui Aaron: „Apropie-te de altar, adu-ţi
9:7
Cap. 4:3.
jertfa ta de ispășire și arderea ta de tot și fă ispășire pentru tine și pentru popor; adu
9:7
Cap. 4:16,20.
și jertfa poporului și fă ispășire pentru el, cum a poruncit Domnul.” 8Aaron s-a apropiat de altar și a înjunghiat viţelul pentru jertfa lui de ispășire. 9Fiii
9:9
Cap. 8:15.
lui Aaron au adus sângele la el; el și-a înmuiat degetul în sânge, a uns
9:9
Cap. 4:7.
coarnele altarului, iar celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului. 10A ars pe altar grăsimea
9:10
Cap. 8:16.
, rărunchii și prapurul ficatului de la viţelul pentru jertfa de ispășire, cum
9:10
Cap. 4:8.
poruncise lui Moise Domnul. 11Iar carnea
9:11
Cap. 4:11;
și pielea le-a ars în foc afară din tabără. 12A înjunghiat apoi arderea-de-tot. Fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el l-a stropit
9:12
Cap. 1:5;
pe altar de jur împrejur. 13I-au adus
9:13
Cap. 8:20.
și arderea-de-tot tăiată în bucăţi, cu cap cu tot, și a ars-o pe altar. 14A spălat
9:14
Cap. 8:21.
măruntaiele și picioarele și le-a ars pe altar, deasupra arderii-de-tot. 15În urmă, a adus
9:15
Vers. 3.
jertfa pentru popor. A luat ţapul pentru jertfa de ispășire a poporului, l-a înjunghiat și l-a adus jertfă de ispășire, ca și pe cea dintâi jertfă. 16A adus apoi arderea-de-tot și a jertfit-o, după
9:16
Cap. 1:3,10.
rânduielile așezate. 17A adus și jertfa de mâncare
9:17
Vers. 4. Cap. 2:1,2.
, a umplut un pumn din ea și a ars-o pe altar, afară de
9:17
Exod 29:38
arderea-de-tot de dimineaţă. 18A înjunghiat apoi taurul și berbecul ca jertfă
9:18
Cap. 3:1.
de mulţumire pentru popor. Fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el a stropit pe altar de jur împrejur. 19I-au adus apoi grăsimea taurului și a berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, rărunchii și prapurul ficatului; 20au pus grăsimile acestea deasupra piepturilor și el a ars
9:20
Cap. 3:5,16.
grăsimile pe altar. 21Aaron a legănat într-o parte și într-alta, ca dar
9:21
Exod 29:24,26
legănat înaintea Domnului, piepturile și spata dreaptă, cum poruncise lui Moise Domnul.

Foc din cer

22Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat

9:22
Num. 6:23Deut. 21:5Luca 24:50
. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea-de-tot și jertfa de mulţumire, s-a coborât. 23Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul. Și slava
9:23
Vers. 6.
Domnului s-a arătat întregului popor. 24Un foc
9:24
Gen. 4:4Jud. 6:211 Împ. 18:382 Cron. 7:1Ps. 20:3
a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea-de-tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta; au scos strigăte
9:24
1 Împ. 18:392 Cron. 7:3Ezra 3:11
de bucurie și s-au aruncat cu faţa la pământ.