Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Sfinţirea lui Aaron și a fiilor săi

81Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Ia

8:2
Exod 29:1-3
pe Aaron și pe fiii lui împreună cu el, veșmintele
8:2
Exod 28:2,4
, untdelemnul
8:2
Exod 30:24,25
pentru ungere, viţelul pentru jertfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azimile 3și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii.” 4Moise a făcut cum îi poruncise Domnul, și adunarea s-a strâns la ușa cortului întâlnirii. 5Moise a zis adunării: „Iată
8:5
Exod 29:4
ce a poruncit Domnul să se facă.” 6Moise a adus pe Aaron și pe fiii lui și i-a spălat
8:6
Exod 29:4
cu apă. 7A pus
8:7
Exod 29:5
tunica
8:7
Exod 28:4
pe Aaron, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus pe el efodul, pe care l-a strâns cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat. 8I-a pus pieptarul
8:8
Exod 28:30
și a pus în pieptar Urim și Tumim. 9I-a pus
8:9
Exod 29:6
mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a așezat placa de aur, cununa împărătească sfântă, cum
8:9
Exod 28:37
poruncise lui Moise Domnul. 10Moise
8:10
Exod 36:26-29
a luat untdelemnul pentru ungere, a uns Sfântul Locaș și toate lucrurile care erau în el și le-a sfinţit. 11A stropit cu el altarul de șapte ori și a uns altarul și toate uneltele lui, și ligheanul cu piciorul lui, ca să le sfinţească. 12Din untdelemnul
8:12
Exod 29:7
30:30Ps. 123:2
pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron și l-a uns, ca să-l sfinţească. 13Moise
8:13
Exod 29:8,9
a adus și pe fiii lui Aaron; i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele și le-a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.

Viţelul ispășitor și arderea-de-tot

14A apropiat

8:14
Exod 29:10Ezec. 43:19
apoi viţelul adus ca jertfă de ispășire, și Aaron și fiii lui și-au pus
8:14
Cap. 4:4.

mâinile pe capul viţelului adus ca jertfă de ispășire. 15Moise l-a înjunghiat, a luat sânge
8:15
Exod 29:12,36Ezec. 43:20,26Evr. 9:22
și a uns cu degetul coarnele altarului de jur împrejur și a curăţit altarul; celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului și l-a sfinţit astfel, făcând ispășire pentru el. 16A
8:16
Exod 29:13
luat apoi toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor și le-a ars pe altar. 17Iar cealaltă parte care a mai rămas din viţel, și anume pielea, carnea și balega, a ars-o în foc, afară din tabără, cum
8:17
Exod 29:14
poruncise lui Moise Domnul. 18A apropiat
8:18
Exod 29:15
apoi berbecul pentru arderea-de-tot, și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. 19Moise l-a înjunghiat și a stropit sângele pe altar de jur împrejur. 20A tăiat berbecul în bucăţi și a ars capul, bucăţile și grăsimea. 21A spălat cu apă măruntaiele și picioarele și a ars tot berbecul pe altar; aceasta a fost arderea-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, cum
8:21
Exod 29:18
poruncise lui Moise Domnul.

Sfinţirea în slujba preoţiei

22A adus

8:22
Exod 29:19,31
apoi celălalt berbec, adică berbecul pentru închinarea în slujba Domnului, și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. 23Moise a înjunghiat berbecul, a luat din sângele lui și a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept. 24A adus pe fiii lui Aaron, a pus sânge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept, iar sângele rămas l-a stropit pe altar de jur împrejur. 25A luat
8:25
Exod 29:22
grăsimea, coada, toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor și spata dreaptă; 26a luat, de asemenea, din coșul
8:26
Exod 29:23
cu azimi pus înaintea Domnului o turtă fără aluat, o turtă de pâine făcută cu untdelemn și o plăcintă și le-a pus pe grăsime și pe spata dreaptă. 27Toate aceste lucruri le-a pus în
8:27
Exod 29:24
mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor săi și le-a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului. 28Apoi, Moise
8:28
Exod 29:25
le-a luat din mâinile lor și le-a ars pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta a fost jertfa de închinare în slujba Domnului, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 29Moise a luat pieptul berbecului de închinare în slujba Domnului și l-a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului; aceasta a fost partea
8:29
Exod 29:26
lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul. 30Moise
8:30
Exod 29:21
30:30Num. 3:3
a luat din untdelemnul pentru ungere și din sângele de pe altar; a stropit cu el pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor și a sfinţit astfel pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor împreună cu el. 31Moise a zis lui Aaron și fiilor lui: „Fierbeţi
8:31
Exod 29:31,32
carnea la ușa cortului întâlnirii; acolo s-o mâncaţi, împreună cu pâinea care este în coș pentru jertfa de închinare în slujba Domnului, cum am poruncit zicând: ‘Aaron și fiii lui s-o mănânce.’ 32Iar
8:32
Exod 29:34
partea care va mai rămâne din carne și din pâine s-o ardeţi în foc. 33Timp de șapte zile
8:33
Exod 29:30,35Ezec. 43:25,26
să nu ieșiţi deloc din ușa cortului întâlnirii, până se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului; căci șapte zile se vor întrebuinţa pentru închinarea voastră în slujba Domnului. 34Ce
8:34
Evr. 7:16
s-a făcut azi, Domnul a poruncit să se facă și de acum încolo ca ispășire pentru voi. 35Să rămâneţi dar șapte zile la ușa cortului întâlnirii, zi și noapte, și să păziţi
8:35
Num. 3:7
9:19Deut. 11:11 Împ. 2:3
poruncile Domnului, ca să nu muriţi; căci așa mi s-a poruncit.” 36Aaron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise.