Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Sfinţirea lui Aaron și a fiilor săi

81Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Ia

8:2
Exod 29:1-3
pe Aaron și pe fiii lui împreună cu el, veșmintele
8:2
Exod 28:2,4
, untdelemnul
8:2
Exod 30:24,25
pentru ungere, viţelul pentru jertfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azimile 3și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii.” 4Moise a făcut cum îi poruncise Domnul, și adunarea s-a strâns la ușa cortului întâlnirii. 5Moise a zis adunării: „Iată
8:5
Exod 29:4
ce a poruncit Domnul să se facă.” 6Moise a adus pe Aaron și pe fiii lui și i-a spălat
8:6
Exod 29:4
cu apă. 7A pus
8:7
Exod 29:5
tunica
8:7
Exod 28:4
pe Aaron, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus pe el efodul, pe care l-a strâns cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat. 8I-a pus pieptarul
8:8
Exod 28:30
și a pus în pieptar Urim și Tumim. 9I-a pus
8:9
Exod 29:6
mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a așezat placa de aur, cununa împărătească sfântă, cum
8:9
Exod 28:37
poruncise lui Moise Domnul. 10Moise
8:10
Exod 36:26-29
a luat untdelemnul pentru ungere, a uns Sfântul Locaș și toate lucrurile care erau în el și le-a sfinţit. 11A stropit cu el altarul de șapte ori și a uns altarul și toate uneltele lui, și ligheanul cu piciorul lui, ca să le sfinţească. 12Din untdelemnul
8:12
Exod 29:7
30:30Ps. 123:2
pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron și l-a uns, ca să-l sfinţească. 13Moise
8:13
Exod 29:8,9
a adus și pe fiii lui Aaron; i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele și le-a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.

Viţelul ispășitor și arderea-de-tot

14A apropiat

8:14
Exod 29:10Ezec. 43:19
apoi viţelul adus ca jertfă de ispășire, și Aaron și fiii lui și-au pus
8:14
Cap. 4:4.
mâinile pe capul viţelului adus ca jertfă de ispășire. 15Moise l-a înjunghiat, a luat sânge
8:15
Exod 29:12,36Ezec. 43:20,26Evr. 9:22
și a uns cu degetul coarnele altarului de jur împrejur și a curăţit altarul; celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului și l-a sfinţit astfel, făcând ispășire pentru el. 16A
8:16
Exod 29:13
luat apoi toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor și le-a ars pe altar. 17Iar cealaltă parte care a mai rămas din viţel, și anume pielea, carnea și balega, a ars-o în foc, afară din tabără, cum
8:17
Exod 29:14
poruncise lui Moise Domnul. 18A apropiat
8:18
Exod 29:15
apoi berbecul pentru arderea-de-tot, și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. 19Moise l-a înjunghiat și a stropit sângele pe altar de jur împrejur. 20A tăiat berbecul în bucăţi și a ars capul, bucăţile și grăsimea. 21A spălat cu apă măruntaiele și picioarele și a ars tot berbecul pe altar; aceasta a fost arderea-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, cum
8:21
Exod 29:18
poruncise lui Moise Domnul.

Sfinţirea în slujba preoţiei

22A adus

8:22
Exod 29:19,31
apoi celălalt berbec, adică berbecul pentru închinarea în slujba Domnului, și Aaron și fiii lui și-au pus mâinile pe capul berbecului. 23Moise a înjunghiat berbecul, a luat din sângele lui și a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept. 24A adus pe fiii lui Aaron, a pus sânge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept, iar sângele rămas l-a stropit pe altar de jur împrejur. 25A luat
8:25
Exod 29:22
grăsimea, coada, toată grăsimea care acoperă măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea lor și spata dreaptă; 26a luat, de asemenea, din coșul
8:26
Exod 29:23
cu azimi pus înaintea Domnului o turtă fără aluat, o turtă de pâine făcută cu untdelemn și o plăcintă și le-a pus pe grăsime și pe spata dreaptă. 27Toate aceste lucruri le-a pus în
8:27
Exod 29:24
mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor săi și le-a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului. 28Apoi, Moise
8:28
Exod 29:25
le-a luat din mâinile lor și le-a ars pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta a fost jertfa de închinare în slujba Domnului, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 29Moise a luat pieptul berbecului de închinare în slujba Domnului și l-a legănat într-o parte și într-alta, ca dar legănat înaintea Domnului; aceasta a fost partea
8:29
Exod 29:26
lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul. 30Moise
8:30
Exod 29:21
30:30Num. 3:3
a luat din untdelemnul pentru ungere și din sângele de pe altar; a stropit cu el pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor și a sfinţit astfel pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor împreună cu el. 31Moise a zis lui Aaron și fiilor lui: „Fierbeţi
8:31
Exod 29:31,32
carnea la ușa cortului întâlnirii; acolo s-o mâncaţi, împreună cu pâinea care este în coș pentru jertfa de închinare în slujba Domnului, cum am poruncit zicând: ‘Aaron și fiii lui s-o mănânce.’ 32Iar
8:32
Exod 29:34
partea care va mai rămâne din carne și din pâine s-o ardeţi în foc. 33Timp de șapte zile
8:33
Exod 29:30,35Ezec. 43:25,26
să nu ieșiţi deloc din ușa cortului întâlnirii, până se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului; căci șapte zile se vor întrebuinţa pentru închinarea voastră în slujba Domnului. 34Ce
8:34
Evr. 7:16
s-a făcut azi, Domnul a poruncit să se facă și de acum încolo ca ispășire pentru voi. 35Să rămâneţi dar șapte zile la ușa cortului întâlnirii, zi și noapte, și să păziţi
8:35
Num. 3:7
9:19Deut. 11:11 Împ. 2:3
poruncile Domnului, ca să nu muriţi; căci așa mi s-a poruncit.” 36Aaron și fiii lui au făcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise.

9

Jertfele lui Aaron și ale fiilor lui

91În ziua

9:1
Ezec. 43:27
a opta, Moise a chemat pe Aaron și pe fiii lui și pe bătrânii lui Israel. 2Și a zis lui Aaron: „Ia
9:2
Exod 29:18:14
un viţel pentru jertfa de ispășire și
9:2
Cap. 8:18.
un berbec pentru arderea-de-tot, amândoi fără cusur, și adu-i înaintea Domnului. 3Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: ‘Luaţi
9:3
Cap. 4:23.
un ţap pentru jertfa de ispășire, un viţel și un miel de un an și fără cusur pentru arderea-de-tot; 4un taur și un berbec pentru jertfa de mulţumire, ca să-i jertfiţi înaintea Domnului, și un
9:4
Cap. 2:4.
dar de mâncare frământat cu untdelemn. Căci azi vi se
9:4
Vers. 6,23.
va arăta Domnul.’” 5Ei au adus înaintea cortului întâlnirii tot ce poruncise Moise, și toată adunarea s-a apropiat și a stat înaintea Domnului. 6Moise a zis: „Să faceţi ce a poruncit Domnul, și vi se va arăta
9:6
Vers. 23.
slava Domnului.” 7Moise a zis lui Aaron: „Apropie-te de altar, adu-ţi
9:7
Cap. 4:3.
jertfa ta de ispășire și arderea ta de tot și fă ispășire pentru tine și pentru popor; adu
9:7
Cap. 4:16,20.
și jertfa poporului și fă ispășire pentru el, cum a poruncit Domnul.” 8Aaron s-a apropiat de altar și a înjunghiat viţelul pentru jertfa lui de ispășire. 9Fiii
9:9
Cap. 8:15.
lui Aaron au adus sângele la el; el și-a înmuiat degetul în sânge, a uns
9:9
Cap. 4:7.
coarnele altarului, iar celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului. 10A ars pe altar grăsimea
9:10
Cap. 8:16.
, rărunchii și prapurul ficatului de la viţelul pentru jertfa de ispășire, cum
9:10
Cap. 4:8.
poruncise lui Moise Domnul. 11Iar carnea
9:11
Cap. 4:11;
și pielea le-a ars în foc afară din tabără. 12A înjunghiat apoi arderea-de-tot. Fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el l-a stropit
9:12
Cap. 1:5;
pe altar de jur împrejur. 13I-au adus
9:13
Cap. 8:20.
și arderea-de-tot tăiată în bucăţi, cu cap cu tot, și a ars-o pe altar. 14A spălat
9:14
Cap. 8:21.
măruntaiele și picioarele și le-a ars pe altar, deasupra arderii-de-tot. 15În urmă, a adus
9:15
Vers. 3.
jertfa pentru popor. A luat ţapul pentru jertfa de ispășire a poporului, l-a înjunghiat și l-a adus jertfă de ispășire, ca și pe cea dintâi jertfă. 16A adus apoi arderea-de-tot și a jertfit-o, după
9:16
Cap. 1:3,10.
rânduielile așezate. 17A adus și jertfa de mâncare
9:17
Vers. 4. Cap. 2:1,2.
, a umplut un pumn din ea și a ars-o pe altar, afară de
9:17
Exod 29:38
arderea-de-tot de dimineaţă. 18A înjunghiat apoi taurul și berbecul ca jertfă
9:18
Cap. 3:1.
de mulţumire pentru popor. Fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el a stropit pe altar de jur împrejur. 19I-au adus apoi grăsimea taurului și a berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, rărunchii și prapurul ficatului; 20au pus grăsimile acestea deasupra piepturilor și el a ars
9:20
Cap. 3:5,16.
grăsimile pe altar. 21Aaron a legănat într-o parte și într-alta, ca dar
9:21
Exod 29:24,26
legănat înaintea Domnului, piepturile și spata dreaptă, cum poruncise lui Moise Domnul.

Foc din cer

22Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat

9:22
Num. 6:23Deut. 21:5Luca 24:50
. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea-de-tot și jertfa de mulţumire, s-a coborât. 23Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul. Și slava
9:23
Vers. 6.
Domnului s-a arătat întregului popor. 24Un foc
9:24
Gen. 4:4Jud. 6:211 Împ. 18:382 Cron. 7:1Ps. 20:3
a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea-de-tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta; au scos strigăte
9:24
1 Împ. 18:392 Cron. 7:3Ezra 3:11
de bucurie și s-au aruncat cu faţa la pământ.

10

Doi fii ai lui Aaron arși

101Fiii lui Aaron Nadab

10:1
Cap. 16:1;
și Abihu și-au luat
10:1
Cap. 16:12.
, fiecare, cădelniţa, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc, și au adus astfel înaintea Domnului foc străin
10:1
Exod 30:9
, lucru pe care El nu li-l poruncise. 2Atunci a ieșit un foc
10:2
Cap. 9:24.
dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. 3Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus Domnul când a zis: ‘Voi fi sfinţit de cei ce se apropie
10:3
Exod 19:22
29:43Is. 52:11Ezec. 20:41
42:13
de Mine și voi fi proslăvit
10:3
Is. 49:3Ezec. 28:22Ioan 13:31,32
14:132 Tes. 1:10
în faţa întregului popor.’” Aaron
10:3
Ps. 39:9
a tăcut. 4Și Moise a chemat pe Mișael și Elţafan, fiii lui Uziel
10:4
Exod 6:18,22Num. 3:19,30
, unchiul lui Aaron, și le-a zis: „Apropiaţi-vă, scoateţi
10:4
Luca 7:12Fapte 5:6,9,10
8:2
pe fraţii voștri din Sfântul Locaș și duceţi-i afară din tabără.” 5Ei s-au apropiat și i-au scos afară din tabără, îmbrăcaţi în tunicile lor, cum zisese Moise. 6Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar și lui Itamar, fiii lui Aaron: „Să nu vă descoperiţi capetele
10:6
Exod 33:521:1,10Num. 6:6,7Deut. 33:9Ezec. 24:16,17
și să nu vă rupeţi hainele, ca nu cumva să muriţi și să Se mânie
10:6
Num. 16:22,46Ios. 7:1
22:18,202 Sam. 24:1
Domnul împotriva întregii adunări. Lăsaţi pe fraţii voștri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul. 7Voi să nu ieșiţi din
10:7
Cap. 21:12.
ușa cortului întâlnirii, ca să nu muriţi, căci untdelemnul
10:7
Exod 28:41
ungerii Domnului este peste voi.” Ei au făcut cum zisese Moise.

Părţile cuvenite lui Aaron și fiilor lui

8Domnul a vorbit lui Aaron și a zis: 9„Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beţi

10:9
Ezec. 44:21Luca 1:151 Tim. 3:3Tit 1:7
vin, nici băutură ameţitoare când veţi intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriţi: aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, 10ca să puteţi deosebi
10:10
Cap. 11:47;
ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, 11și să
10:11
Deut. 24:8Neem. 8:2,8,9,13Ier. 18:18Mal. 2:7
puteţi învăţa pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.” 12Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar și lui Itamar, cei doi fii care mai rămăseseră lui Aaron: „Luaţi partea din darul de mâncare
10:12
Exod 29:2Num. 18:9,10
rămasă din jertfele mistuite de foc înaintea Domnului și mâncaţi-o fără aluat lângă altar, căci este un lucru
10:12
Cap. 21:22.
preasfânt. 13S-o mâncaţi într-un loc sfânt; acesta este dreptul tău și dreptul fiilor tăi, ca parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului, căci așa mi-a
10:13
Cap. 2:3;
fost poruncit. 14Să mâncaţi, de asemenea, într-un loc curat, tu, fiii tăi și fiicele tale împreună cu tine, pieptul
10:14
Exod 29:24,26,27Num. 18:11
care a fost legănat într-o parte și alta și spata care a fost adusă ca jertfă prin ridicare, căci ele vă sunt date, ca un drept cuvenit ţie și ca un drept cuvenit fiilor tăi, din jertfele de mulţumire ale copiilor lui Israel. 15Împreună cu grăsimile rânduite să fie mistuite de foc, ei vor aduce spata adusă
10:15
Cap. 7:29,30,34.
ca jertfă prin ridicare și pieptul care se leagănă într-o parte și alta înaintea Domnului; ele vor fi ale tale și ale fiilor tăi împreună cu tine, printr-o lege veșnică, așa cum a poruncit Domnul.” 16Moise a căutat ţapul
10:16
Cap. 9:3,15.
adus ca jertfă de ispășire și iată că fusese ars. Atunci s-a mâniat pe Eleazar și Itamar, fiii care mai rămăseseră lui Aaron, și a zis: 17„Pentru
10:17
Cap. 6:26,29.
ce n-aţi mâncat jertfa de ispășire într-un loc sfânt? Ea este un lucru preasfânt, și Domnul v-a dat-o ca să purtaţi nelegiuirea adunării și să faceţi ispășire pentru ea înaintea Domnului. 18Iată că sângele
10:18
Cap. 6:30.
jertfei n-a fost dus înăuntrul Sfântului Locaș; trebuia s-o mâncaţi în Sfântul Locaș, cum
10:18
Cap. 6:26.
am poruncit.” 19Aaron a răspuns lui Moise: „Iată
10:19
Cap. 9:8,12.
, ei și-au adus azi jertfa de ispășire și arderea-de-tot înaintea Domnului și, după cele ce mi s-au întâmplat, dacă aș fi mâncat azi jertfa de ispășire, ar fi fost bine
10:19
Ier. 6:20
14:12Osea 9:4Mal. 1:10,13
oare înaintea Domnului?” 20Moise a auzit și a fost mulţumit cu aceste cuvinte.