Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Jertfele lui Aaron și ale fiilor lui

91În ziua

9:1
Ezec. 43:27
a opta, Moise a chemat pe Aaron și pe fiii lui și pe bătrânii lui Israel. 2Și a zis lui Aaron: „Ia
9:2
Exod 29:18:14
un viţel pentru jertfa de ispășire și
9:2
Cap. 8:18.

un berbec pentru arderea-de-tot, amândoi fără cusur, și adu-i înaintea Domnului. 3Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: ‘Luaţi
9:3
Cap. 4:23.
Ezra 6:17
10:19
un ţap pentru jertfa de ispășire, un viţel și un miel de un an și fără cusur pentru arderea-de-tot; 4un taur și un berbec pentru jertfa de mulţumire, ca să-i jertfiţi înaintea Domnului, și un
9:4
Cap. 2:4.

dar de mâncare frământat cu untdelemn. Căci azi vi se
9:4
Vers. 6,23.
Exod 29:43
va arăta Domnul.’” 5Ei au adus înaintea cortului întâlnirii tot ce poruncise Moise, și toată adunarea s-a apropiat și a stat înaintea Domnului. 6Moise a zis: „Să faceţi ce a poruncit Domnul, și vi se va arăta
9:6
Vers. 23.
Exod 24:16
slava Domnului.” 7Moise a zis lui Aaron: „Apropie-te de altar, adu-ţi
9:7
Cap. 4:3.
1 Sam. 3:14Evr. 5:3
7:27
9:7
jertfa ta de ispășire și arderea ta de tot și fă ispășire pentru tine și pentru popor; adu
9:7
Cap. 4:16,20.
Evr. 5:1
și jertfa poporului și fă ispășire pentru el, cum a poruncit Domnul.” 8Aaron s-a apropiat de altar și a înjunghiat viţelul pentru jertfa lui de ispășire. 9Fiii
9:9
Cap. 8:15.

lui Aaron au adus sângele la el; el și-a înmuiat degetul în sânge, a uns
9:9
Cap. 4:7.

coarnele altarului, iar celălalt sânge l-a turnat la picioarele altarului. 10A ars pe altar grăsimea
9:10
Cap. 8:16.

, rărunchii și prapurul ficatului de la viţelul pentru jertfa de ispășire, cum
9:10
Cap. 4:8.

poruncise lui Moise Domnul. 11Iar carnea
9:11
Cap. 4:11;
8:17
și pielea le-a ars în foc afară din tabără. 12A înjunghiat apoi arderea-de-tot. Fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el l-a stropit
9:12
Cap. 1:5;
8:19
pe altar de jur împrejur. 13I-au adus
9:13
Cap. 8:20.

și arderea-de-tot tăiată în bucăţi, cu cap cu tot, și a ars-o pe altar. 14A spălat
9:14
Cap. 8:21.

măruntaiele și picioarele și le-a ars pe altar, deasupra arderii-de-tot. 15În urmă, a adus
9:15
Vers. 3.
Is. 53:10Evr. 2:17
5:3
jertfa pentru popor. A luat ţapul pentru jertfa de ispășire a poporului, l-a înjunghiat și l-a adus jertfă de ispășire, ca și pe cea dintâi jertfă. 16A adus apoi arderea-de-tot și a jertfit-o, după
9:16
Cap. 1:3,10.

rânduielile așezate. 17A adus și jertfa de mâncare
9:17
Vers. 4. Cap. 2:1,2.

, a umplut un pumn din ea și a ars-o pe altar, afară de
9:17
Exod 29:38
arderea-de-tot de dimineaţă. 18A înjunghiat apoi taurul și berbecul ca jertfă
9:18
Cap. 3:1.

de mulţumire pentru popor. Fiii lui Aaron au adus sângele la el, și el a stropit pe altar de jur împrejur. 19I-au adus apoi grăsimea taurului și a berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, rărunchii și prapurul ficatului; 20au pus grăsimile acestea deasupra piepturilor și el a ars
9:20
Cap. 3:5,16.

grăsimile pe altar. 21Aaron a legănat într-o parte și într-alta, ca dar
9:21
Exod 29:24,26
legănat înaintea Domnului, piepturile și spata dreaptă, cum poruncise lui Moise Domnul.

Foc din cer

22Aaron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat

9:22
Num. 6:23Deut. 21:5Luca 24:50
. Apoi, după ce a adus jertfa de ispășire, arderea-de-tot și jertfa de mulţumire, s-a coborât. 23Moise și Aaron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit din el, au binecuvântat poporul. Și slava
9:23
Vers. 6.
Num. 14:10
16:19,42
Domnului s-a arătat întregului popor. 24Un foc
9:24
Gen. 4:4Jud. 6:211 Împ. 18:382 Cron. 7:1Ps. 20:3
a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea-de-tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta; au scos strigăte
9:24
1 Împ. 18:392 Cron. 7:3Ezra 3:11
de bucurie și s-au aruncat cu faţa la pământ.