Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Galileenii măcelăriţi de Pilat

131În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. 2„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toţi ceilalţi galileeni pentru că au păţit astfel? 3Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. 4Sau acei optsprezece inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoși decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim? 5Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”

Pilda smochinului neroditor

6El a spus și pilda aceasta: „Un

13:6
Is. 5:2Mat. 21:19
om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, și n-a găsit. 7Atunci a zis vierului: ‘Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba?’ 8‘Doamne’, i-a răspuns vierul, ‘mai lasă-l și anul acesta; am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. 9Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.’”

Vindecarea unei femei gârbove

10Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului. 11Și acolo era o femeie stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era gârbovă și nu putea nicidecum să-și îndrepte spatele. 12Când a văzut-o Isus, a chemat-o și i-a zis: „Femeie, ești dezlegată de neputinţa ta.” 13Și-a

13:13
Marcu 16:18Fapte 9:17
întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. 14Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Isus săvârșise vindecarea aceasta în ziua Sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: „Sunt șase
13:14
Exod 20:9
zile în care trebuie să lucreze omul; veniţi dar în aceste zile să vă vindecaţi, și nu
13:14
Mat. 12:10Marcu 3:214:3
în ziua Sabatului!” 15„Făţarnicilor”, i-a răspuns Domnul; „oare în ziua Sabatului nu-și dezleagă fiecare
13:15
Cap. 14:5.

din voi boul sau măgarul de la iesle și-l duce de-l adapă? 16Dar femeia aceasta, care
13:16
Cap. 19:9.

este o fiică a lui Avraam și pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?” 17Pe când vorbea El astfel, toţi potrivnicii Lui au rămas rușinaţi; și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea El.

Pilda grăuntelui de muștar și a aluatului

18El

13:18
Mat. 13:31Marcu 4:30
a mai zis: „Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? 19Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa; el a crescut, s-a făcut copac mare, și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui.” 20El a zis iarăși: „Cu ce voi asemăna Împărăţia lui Dumnezeu? 21Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină, până s-a dospit toată.”

Ușa cea strâmtă

22Isus

13:22
Mat. 9:35Marcu 6:6
umbla prin cetăţi și prin sate, învăţând pe norod și călătorind spre Ierusalim. 23Cineva I-a zis: „Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?” El le-a răspuns: 24„Nevoiţi-vă
13:24
Mat. 7:13
să intraţi pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi
13:24
Ioan 7:34
8:21
13:33Rom. 9:31
vor căuta să intre, și nu vor putea. 25Odată
13:25
Ps. 32:6Is. 55:6
ce Stăpânul casei Se va scula și va
13:25
Mat. 25:10
încuia ușa, și voi veţi fi afară și veţi începe să bateţi la ușă și să ziceţi: ‘Doamne
13:25
Cap. 6:46.

, Doamne, deschide-ne!’ drept răspuns, El vă va zice: ‘Nu
13:25
Mat. 7:23
25:12
știu de unde sunteţi.’ 26Atunci veţi începe să ziceţi: ‘Noi am mâncat și am băut în faţa Ta și în uliţele noastre ai învăţat pe norod.’ 27Și
13:27
Mat. 7:23
25:41
El va răspunde: ‘Vă spun că nu știu de unde sunteţi; depărtaţi-vă
13:27
Ps. 6:8Mat. 25:41
de la Mine, voi toţi lucrătorii fărădelegii.’ 28Vor
13:28
Mat. 8:12
13:42
24:51
fi plânsul și scrâșnirea dinţilor când
13:28
Mat. 8:11
veţi vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toţi prorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi, scoși afară. 29Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor ședea la masă în Împărăţia lui Dumnezeu. 30Și iată
13:30
Mat. 19:30
20:16Marcu 10:31
că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei dintâi și sunt unii din cei dintâi care vor fi cei de pe urmă.”

Nelegiuirile și pedeapsa Ierusalimului

31În aceeași zi, au venit câţiva farisei și I-au zis: „Pleacă și du-Te de aici, căci Irod vrea să Te omoare.” 32„Duceţi-vă”, le-a răspuns El, „și spuneţi vulpii aceleia: Iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi

13:32
Evr. 2:10
isprăvi. 33Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. 34Ierusalime
13:34
Mat. 23:37
, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi, și n-aţi vrut! 35Iată că vi
13:35
Lev. 26:31,32Ps. 69:25Is. 1:7Dan. 9:27Mica 3:12
se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu Mă veţi mai vedea până veţi zice: ‘Binecuvântat
13:35
Ps. 118:26Mat. 21:9Marcu 11:10Ioan 12:13
este Cel ce vine în Numele Domnului!’”