Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Despre făţărnicie, frica de oameni, hula împotriva Duhului Sfânt

121În vremea aceea

12:1
Mat. 16:6Marcu 8:15
, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alţii, Isus a început să spună ucenicilor Săi: „Mai întâi de toate, păziţi-vă
12:1
Mat. 16:12
de aluatul fariseilor, care este făţărnicia. 2Nu
12:2
Mat. 10:26Marcu 4:22
este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. 3De aceea, orice aţi spus la întuneric va fi auzit la lumină; și orice aţi grăit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe acoperișul caselor. 4
12:4
Is. 51:7,8,12,13Ier. 1:8Mat. 10:28
spun vouă, prietenii
12:4
Ioan 15:14,15
Mei, să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, și după aceea nu mai pot face nimic. 5Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi. 6Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. 7Și chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. 8Eu
12:8
Mat. 10:32Marcu 8:382 Tim. 2:121 Ioan 2:23
vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu, 9dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10Și
12:10
Mat. 12:31,32Marcu 3:281 Ioan 5:16
oricui va vorbi împotriva Fiului omului, i se va ierta, dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta. 11Când
12:11
Mat. 10:19Marcu 13:11
vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi, 12căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina

13Unul din mulţime a zis lui Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră.” 14„Omule

12:14
Ioan 18:36
, i-a răspuns Isus, „cine M-a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?” 15Apoi le-a zis: „Vedeţi
12:15
1 Tim. 6:7
și păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viaţa cuiva nu stă în belșugul avuţiei lui.” 16Și le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. 17Și el se gândea în sine și zicea: ‘Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. 18Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele și toate bunătăţile mele 19și voi zice sufletului meu: «Suflete
12:19
Ecl. 11:91 Cor. 15:32Iac. 5:5
, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te!»’ 20Dar Dumnezeu i-a zis: ‘Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va
12:20
Iov 20:22
27:8Ps. 52:7Iac. 4:14
cere înapoi sufletul, și
12:20
Ps. 39:6Ier. 17:11
lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?’ 21Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și
12:21
Mat. 6:201 Tim. 6:18,19Iac. 2:5
nu se îmbogăţește faţă de Dumnezeu.”

Îngrijorările

22Isus a zis apoi ucenicilor săi: „De aceea vă spun: Nu

12:22
Mat. 6:25
vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. 23Viaţa este mai mult decât hrana, și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea. 24Uitaţi-vă cu băgare de seamă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar, și totuși Dumnezeu
12:24
Iov 38:41Ps. 147:9
îi hrănește. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările! 25Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieţii lui? 26Deci, dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijoraţi de celelalte? 27Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu ţes, totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. 28Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioșilor? 29Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea și nu vă frământaţi mintea. 30Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveţi trebuinţă de ele. 31Căutaţi
12:31
Mat. 6:33
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 32Nu te teme, turmă mică, pentru că
12:32
Mat. 11:25,26
Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. 33Vindeţi
12:33
Mat. 19:21Fapte 2:45
4:34
ce aveţi și daţi milostenie. Faceţi-vă
12:33
Mat. 6:201 Tim. 6:19
rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul și unde nu roade molia. 34Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră.

Îndemn la veghere

35Mijlocul

12:35
Efes. 6:141 Pet. 1:13
să vă fie încins și făcliile
12:35
Mat. 25:1
, aprinse. 36Și să fiţi ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni și va bate la ușă. 37Ferice
12:37
Mat. 24:46
de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. 38Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă-i va găsi veghind! 39
12:39
Mat. 24:431 Tes. 5:22 Pet. 3:10Apoc. 3:3
16:15
știţi bine că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. 40Și
12:40
Mat. 24:44
25:13Marcu 13:331 Tes. 5:62 Pet. 3:12
voi dar fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”

Ispravnicul credincios

41„Doamne”, I-a zis Petru, „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?” 42Și Domnul a zis: „Cine

12:42
Mat. 24:25
25:211 Cor. 4:2
este ispravnicul credincios și înţelept, pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? 43Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa! 44Adevărat
12:44
Mat. 24:47
vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa. 45Dar
12:45
Mat. 24:48
, dacă robul acela zice în inima lui: Stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, 46stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și-l va tăia în bucăţi; și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredinţat lor. 47Robul
12:47
Num. 15:30Deut. 25:2Ioan 9:41
15:22Fapte 17:30Iac. 4:17
acela, care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. 48Dar
12:48
Lev. 5:171 Tim. 1:13
cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult și cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.

Foc pe pământ

49Eu am venit să arunc un foc

12:49
Vers. 51.
pe pământ. Și ce vreau decât să fie aprins chiar acum! 50Am un botez cu
12:50
Mat. 20:22Marcu 10:38
care trebuie să fiu botezat, și cât de mult doresc să se îndeplinească! 51Credeţi
12:51
Mat. 10:34
că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun: Nu, ci
12:51
Mica 7:6Ioan 7:43
9:16
10:19
mai degrabă dezbinare. 52Căci
12:52
Mat. 10:35
, de acum înainte, din cinci, care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinaţi împotriva a doi și doi, împotriva a trei. 53Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul, împotriva tatălui; mama, împotriva fiicei și fiica, împotriva mamei; soacra, împotriva nurorii și nora, împotriva soacrei.”

Semnele vremurilor

54El a mai zis noroadelor: „Când

12:54
Mat. 16:2
vedeţi un nor ridicându-se la apus, îndată ziceţi: ‘Vine ploaia.’ Și așa se întâmplă. 55Și când vedeţi suflând vântul de la miazăzi, ziceţi: ‘Are să fie zăduf.’ Și așa se întâmplă. 56Făţarnicilor, faţa pământului și a cerului știţi s-o deosebiţi, vremea aceasta cum de n-o deosebiţi? 57Și pentru ce nu judecaţi și voi singuri ce este drept? 58Când
12:58
Prov. 25:8Mat. 5:25
te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum
12:58
Ps. 32:6Is. 55:6
caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, și temnicerul să te arunce în temniţă. 59Îţi spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuţ.”

13

Galileenii măcelăriţi de Pilat

131În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. 2„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toţi ceilalţi galileeni pentru că au păţit astfel? 3Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. 4Sau acei optsprezece inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoși decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim? 5Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”

Pilda smochinului neroditor

6El a spus și pilda aceasta: „Un

13:6
Is. 5:2Mat. 21:19
om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, și n-a găsit. 7Atunci a zis vierului: ‘Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba?’ 8‘Doamne’, i-a răspuns vierul, ‘mai lasă-l și anul acesta; am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. 9Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.’”

Vindecarea unei femei gârbove

10Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului. 11Și acolo era o femeie stăpânită de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era gârbovă și nu putea nicidecum să-și îndrepte spatele. 12Când a văzut-o Isus, a chemat-o și i-a zis: „Femeie, ești dezlegată de neputinţa ta.” 13Și-a

13:13
Marcu 16:18Fapte 9:17
întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. 14Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Isus săvârșise vindecarea aceasta în ziua Sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: „Sunt șase
13:14
Exod 20:9
zile în care trebuie să lucreze omul; veniţi dar în aceste zile să vă vindecaţi, și nu
13:14
Mat. 12:10Marcu 3:214:3
în ziua Sabatului!” 15„Făţarnicilor”, i-a răspuns Domnul; „oare în ziua Sabatului nu-și dezleagă fiecare
13:15
Cap. 14:5.
din voi boul sau măgarul de la iesle și-l duce de-l adapă? 16Dar femeia aceasta, care
13:16
Cap. 19:9.
este o fiică a lui Avraam și pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?” 17Pe când vorbea El astfel, toţi potrivnicii Lui au rămas rușinaţi; și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea El.

Pilda grăuntelui de muștar și a aluatului

18El

13:18
Mat. 13:31Marcu 4:30
a mai zis: „Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? 19Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa; el a crescut, s-a făcut copac mare, și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui.” 20El a zis iarăși: „Cu ce voi asemăna Împărăţia lui Dumnezeu? 21Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină, până s-a dospit toată.”

Ușa cea strâmtă

22Isus

13:22
Mat. 9:35Marcu 6:6
umbla prin cetăţi și prin sate, învăţând pe norod și călătorind spre Ierusalim. 23Cineva I-a zis: „Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?” El le-a răspuns: 24„Nevoiţi-vă
13:24
Mat. 7:13
să intraţi pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi
13:24
Ioan 7:34
8:21
13:33Rom. 9:31
vor căuta să intre, și nu vor putea. 25Odată
13:25
Ps. 32:6Is. 55:6
ce Stăpânul casei Se va scula și va
13:25
Mat. 25:10
încuia ușa, și voi veţi fi afară și veţi începe să bateţi la ușă și să ziceţi: ‘Doamne
13:25
Cap. 6:46.
, Doamne, deschide-ne!’ drept răspuns, El vă va zice: ‘Nu
13:25
Mat. 7:23
25:12
știu de unde sunteţi.’ 26Atunci veţi începe să ziceţi: ‘Noi am mâncat și am băut în faţa Ta și în uliţele noastre ai învăţat pe norod.’ 27Și
13:27
Mat. 7:23
25:41
El va răspunde: ‘Vă spun că nu știu de unde sunteţi; depărtaţi-vă
13:27
Ps. 6:8Mat. 25:41
de la Mine, voi toţi lucrătorii fărădelegii.’ 28Vor
13:28
Mat. 8:12
13:42
24:51
fi plânsul și scrâșnirea dinţilor când
13:28
Mat. 8:11
veţi vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toţi prorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi, scoși afară. 29Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor ședea la masă în Împărăţia lui Dumnezeu. 30Și iată
13:30
Mat. 19:30
20:16Marcu 10:31
că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei dintâi și sunt unii din cei dintâi care vor fi cei de pe urmă.”

Nelegiuirile și pedeapsa Ierusalimului

31În aceeași zi, au venit câţiva farisei și I-au zis: „Pleacă și du-Te de aici, căci Irod vrea să Te omoare.” 32„Duceţi-vă”, le-a răspuns El, „și spuneţi vulpii aceleia: Iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi

13:32
Evr. 2:10
isprăvi. 33Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. 34Ierusalime
13:34
Mat. 23:37
, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi, și n-aţi vrut! 35Iată că vi
13:35
Lev. 26:31,32Ps. 69:25Is. 1:7Dan. 9:27Mica 3:12
se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu Mă veţi mai vedea până veţi zice: ‘Binecuvântat
13:35
Ps. 118:26Mat. 21:9Marcu 11:10Ioan 12:13
este Cel ce vine în Numele Domnului!’”

14

Vindecarea unui bolnav de dropică

141Într-o zi de Sabat, Isus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii Îl pândeau de aproape. 2Și înaintea Lui era un om bolnav de dropică. 3Isus a luat cuvântul și a zis învăţătorilor Legii și fariseilor: „Oare

14:3
Mat. 12:10
este îngăduit a vindeca în ziua Sabatului sau nu?” 4Ei tăceau. Atunci, Isus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. 5Pe urmă, le-a zis: „Cine
14:5
Exod 23:5Deut. 22:4
dintre voi, dacă-i cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară, în ziua Sabatului?” 6Și n-au putut să-I răspundă nimic la aceste vorbe.

Despre smerenia la ospeţe

7Apoi, când a văzut că cei poftiţi la masă alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă. Și le-a zis: 8„Când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decât tine, 9și cel ce te-a poftit și pe tine, și pe el să vină să-ţi zică: ‘Dă locul tău omului acestuia.’ Atunci, cu rușine, va trebui să iei locul de pe urmă. 10Ci

14:10
Prov. 25:6,7
, când ești poftit, du-te și așază-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca, atunci când va veni cel ce te-a poftit, să-ţi zică: ‘Prietene, mută-te mai sus.’ Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. 11Căci
14:11
Iov 22:29Ps. 18:27Prov. 29:23Mat. 23:12Iac. 4:61 Pet. 5:5
oricine se înalţă va fi smerit și cine se smerește va fi înălţat.”

Despre binefacere

12A zis și celui ce-L poftise: „Când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. 13Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci

14:13
Neem. 8:10,12
, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi. 14Și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.”

Pilda celor poftiţi la cină

15Unul din cei ce ședeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice

14:15
Apoc. 19:9
de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!” 16Și
14:16
Mat. 22:2
Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulţi. 17La ceasul cinei, a
14:17
Prov. 9:2,5
trimis pe robul său să spună celor poftiţi: ‘Veniţi, căci iată că toate sunt gata.’ 18Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: ‘Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi.’ 19Un altul a zis: ‘Am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.’ 20Un altul a zis: ‘Tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni.’ 21Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: ‘Du-te degrabă în pieţele și uliţele cetăţii și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi.’ 22La urmă, robul a zis: ‘Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc.’ 23Și stăpânul a zis robului: ‘Ieși la drumuri și la garduri și, pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa. 24Căci vă spun că niciunul
14:24
Mat. 21:43
22:8Fapte 13:46
din cei poftiţi nu va gusta din cina mea.’”

Cum să fie ucenicul lui Isus

25Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors și le-a zis: 26„Dacă

14:26
Deut. 13:6
33:9Mat. 10:37
vine cineva la Mine și
14:26
Rom. 9:13
nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba
14:26
Apoc. 12:11
chiar însăși viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. 27Și oricine
14:27
Mat. 16:24Marcu 8:342 Tim. 3:12
nu-și poartă crucea și nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu. 28Căci cine
14:28
Prov. 24:27
dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? 29Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși, și toţi cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el 30și să zică: ‘Omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi.’ 31Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii? 32Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. 33Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul Meu. 34Sarea este bună
14:34
Mat. 5:13Marcu 9:50
, dar, dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce i se va da înapoi gustul acesta? 35Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit să audă.”