Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Prilejurile de păcătuire

171Isus a zis ucenicilor Săi: „Este

17:1
Mat. 18:6,7Marcu 9:421 Cor. 11:19
cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin! 2Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuţi să păcătuiască. 3Luaţi seama la voi înșivă!

Dacă

17:3
Mat. 18:15,21
fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l
17:3
Lev. 19:17Prov. 17:10Iac. 5:19
! Și dacă-i pare rău, iartă-l! 4Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice: ‘Îmi pare rău!’ să-l ierţi.” 5Apostolii au zis Domnului: „Mărește-ne credinţa!” 6Și
17:6
Mat. 17:20
21:21Marcu 9:23
11:23
Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muștar, aţi zice dudului acestuia: ‘Dezrădăcinează-te și sădește-te în mare’, și v-ar asculta.

„Robi netrebnici”

7Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp: ‘Vino îndată și șezi la masă’? 8Nu-i va zice mai degrabă: ‘Gătește-mi

17:8
Cap. 12:37.

să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu; după aceea, vei mânca și vei bea și tu’? 9Va rămâne el îndatorat faţă de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred. 10Tot așa și voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ‘Suntem niște robi
17:10
Iov 22:3
35:7Ps. 16:2Mat. 25:30Rom. 3:12
11:351 Cor. 9:16,17Filim. 11
netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.’”

Cei zece leproși

11Isus mergea

17:11
Cap. 9:51,52.
Ioan 4:4
spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. 12Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproși. Ei
17:12
Lev. 13:46
au stat departe, 13și-au ridicat glasul și au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!” 14Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă
17:14
Lev. 13:2
14:2Mat. 8:4
și arătaţi-vă preoţilor!” Și pe când se duceau, au fost curăţiţi. 15Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. 16S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus și I-a mulţumit. Era samaritean. 17Isus a luat cuvântul și a zis: „Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt? 18Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu?” 19Apoi
17:19
Mat. 9:22Marcu 5:34
10:52
i-a zis: „Scoală-te și pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

Venirea Împărăţiei lui Dumnezeu

20Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. 21Nu

17:21
Vers. 23.

se va zice: ‘Uite-o aici’ sau ‘Uite-o acolo!’ Căci iată că Împărăţia
17:21
Rom. 14:17
lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”

Venirea Fiului omului

22Și a zis ucenicilor: „Vor

17:22
Mat. 9:15Ioan 17:12
veni zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului omului, și n-o veţi vedea. 23Vi
17:23
Mat. 24:23Marcu 13:21
se va zice: ‘Iată-L aici, iată-L acolo!’ Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi. 24Căci
17:24
Mat. 24:27
, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua Sa. 25Dar
17:25
Marcu 8:31
9:31
10:33
, mai întâi, trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. 26Ce
17:26
Gen. 7Mat. 24:37
s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului: 27mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; și a venit potopul și i-a prăpădit pe toţi. 28Ce
17:28
Gen. 19
s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, 29dar
17:29
Gen. 19:16,24
, în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toţi. 30Tot așa va fi și în ziua când Se
17:30
2 Tes. 1:7
va arăta Fiul omului. 31În ziua aceea, cine
17:31
Mat. 24:17Marcu 13:15
va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă să nu se coboare să le ia și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. 32Aduceţi-vă
17:32
Gen. 19:26
aminte de nevasta lui Lot. 33Oricine
17:33
Mat. 10:39
16:25Marcu 8:35Ioan 12:25
va căuta să-și scape viaţa o va pierde și oricine o va pierde o va găsi. 34Vă spun
17:34
Mat. 24:40,411 Tes. 4:17
că, în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat; 35două femei vor măcina împreună: una va fi luată și alta va fi lăsată. 36Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat și altul va fi lăsat.” 37Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El a răspuns: „Unde
17:37
Iov 39:30Mat. 24:28
va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.”