Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Ispitirea lui Isus Hristos

41Isus

4:1
Mat. 4:1Marcu 1:12
, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan și a fost dus
4:1
Cap. 2:27;
4:14
de Duhul în pustie, 2unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic
4:2
Exod 34:281 Împ. 19:8
în zilele acelea; și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. 3Diavolul I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine.” 4Isus i-a răspuns: „Este scris
4:4
Deut. 8:3
: ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’” 5Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului, 6și I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea și slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată
4:6
Ioan 12:31
14:30Apoc. 13:2,7
și o dau oricui voiesc. 7Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” 8Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris
4:8
Deut. 6:13
10:20
: ‘Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-I slujești.’” 9Diavolul
4:9
Mat. 4:5
L-a dus apoi în Ierusalim, L-a așezat pe streașina acoperișului Templului și I-a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici; 10căci este scris
4:10
Ps. 91:11
: ‘El va porunci îngerilor Lui să Te păzească’; 11și ‘ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovești cu piciorul de vreo piatră.’” 12Isus i-a răspuns: „S-a
4:12
Deut. 6:16
spus: ‘Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.’” 13După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până
4:13
Ioan 14:30Evr. 4:15
la o vreme.

Isus în Galileea

14Isus

4:14
Mat. 4:12Ioan 4:43
, plin de
4:14
Vers. 1.

puterea Duhului, S-a întors în Galileea
4:14
Fapte 10:37
și I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur. 15El învăţa pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toţi.

Isus propovăduiește la Nazaret

16A venit în Nazaret

4:16
Mat. 2:23
13:54Marcu 6:1
, unde fusese crescut, și
4:16
Fapte 13:14
17:2
, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească 17și I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: 18„Duhul
4:18
Is. 61:1
Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi 19și să vestesc anul de îndurare al Domnului.” 20În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El. 21Atunci, a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-aţi auzit.” 22Și toţi Îl vorbeau de bine, se
4:22
Ps. 45:2Mat. 13:54Marcu 6:2
mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura Lui și ziceau: „Oare
4:22
Ioan 6:42
nu este acesta feciorul lui Iosif?” 23Isus le-a zis: „Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: ‘Doctore, vindecă-te pe tine însuţi’ și Îmi veţi zice: ‘Fă și aici, în patria
4:23
Mat. 4:13
11:23
Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum
4:23
Mat. 13:54Marcu 6:1
.’” 24„Dar”, a adăugat El, „adevărat vă spun că niciun proroc
4:24
Mat. 13:57Marcu 6:4Ioan 4:44
nu este primit bine în patria lui. 25Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni și când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe
4:25
1 Împ. 17:9
18:1Iac. 5:17
văduve în Israel, 26și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. 27Și
4:27
2 Împ. 5:14
mulţi leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei, și totuși niciunul din ei n-a fost curăţit, afară de Naaman, Sirianul.” 28Toţi cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. 29Și s-au sculat, L-au scos din cetate și L-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie. 30Dar Isus a trecut
4:30
Ioan 8:59
10:39
prin mijlocul lor și a plecat de acolo.

Vindecarea unui îndrăcit în Capernaum

31S-a

4:31
Mat. 4:3Marcu 1:21
coborât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăţa pe oameni în ziua Sabatului. 32Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că
4:32
Mat. 7:28,29Tit 2:15
vorbea cu putere. 33În
4:33
Marcu 1:23
sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: 34„Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te
4:34
Vers. 41.

știu cine ești: Sfântul
4:34
Ps. 16:10Dan. 9:24
lui Dumnezeu.” 35Isus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși afară din omul acesta!” Și dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. 36Toţi au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alţii: „Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate, și ele ies afară!” 37Și I s-a dus vestea în toate împrejurimile.

Vindecarea soacrei lui Simon

38După ce

4:38
Mat. 8:14Marcu 1:29
a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și L-au rugat pentru ea. 39El S-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească.

Vindecarea mai multor bolnavi

40La

4:40
Mat. 8:16Marcu 1:32
asfinţitul soarelui, toţi cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boli îi aduceau la El. El Își punea mâinile peste fiecare din ei și-i vindeca. 41Din
4:41
Marcu 1:34
3:11
mulţi ieșeau și draci, care strigau și ziceau: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” Dar El
4:41
Marcu 1:25,34
îi mustra și nu-i lăsa să vorbească, pentru că știau că El este Hristosul. 42Când
4:42
Marcu 1:35
s-a crăpat de ziuă, Isus a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părţile și au ajuns până la El: voiau să-L oprească să nu plece de la ei. 43Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu și în alte cetăţi, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” 44Și
4:44
Marcu 1:39
propovăduia în sinagogile Galileii.