Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Prorocia, cuvântul Domnului, către Israel, prin Maleahi: 2„V-am

1:2
Deut. 7:8
10:15
iubit”, zice Domnul. „Și voi ziceţi: ‘Cu ce ne-ai iubit?’ Nu este Esau frate cu Iacov?”, zice Domnul; „totuși am iubit pe Iacov
1:2
Rom. 9:13
3și am urât pe Esau, i-am prefăcut munţii
1:3
Ier. 49:18Ezec. 35:3,4,7,9,14,15Obad. 10
într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie.” 4Iar dacă ar zice Edomul: „Suntem nimiciţi, dar vom ridica iarăși dărâmăturile!”, așa vorbește Domnul oștirilor: „Să zidească ei, căci Eu voi surpa, și se vor numi: ‘Ţara răutăţii’ și ‘Poporul pe care S-a mâniat Domnul pentru totdeauna’! 5Veţi vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veţi zice: ‘Mare
1:5
Ps. 35:27
este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!’ 6‘Un fiu cinstește
1:6
Exod 20:12
pe tatăl său și o slugă, pe stăpânul său. Dacă sunt Tată
1:6
Luca 6:46
, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine?’, zice Domnul oștirilor către voi, preoţilor, care nesocotiţi Numele Meu și care ziceţi
1:6
Cap. 2:14,17;
3:7,8,13
: ‘Cu ce am nesocotit noi Numele Tău?’ 7Prin faptul că aduceţi pe altarul Meu bucate
1:7
Deut. 15:21
necurate! Și dacă ziceţi: ‘Cu ce Te-am spurcat?’ – Prin faptul că aţi zis: ‘Masa Domnului este de
1:7
Ezec. 41:22
dispreţuit!’ 8Când aduceţi
1:8
Lev. 22:22Deut. 15:21
ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceţi una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău! Te va primi el bine pentru ea, va ţine el seama
1:8
Iov 42:8
de ea?”, zice Domnul oștirilor. 9„‘Și acum, vă rog, rugaţi-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi!’ Vă va primi El cu bunăvoinţă când mâinile voastre fac
1:9
Osea 13:9
astfel de lucruri?”, zice Domnul oștirilor. 10„Cine din voi va închide porţile ca să n-aprindeţi
1:10
1 Cor. 9:13
degeaba focul pe altarul Meu? N-am nicio plăcere de voi”, zice Domnul oștirilor, „și darurile de mâncare
1:10
Is. 1:11Ier. 6:20Amos 5:21
din mâna voastră nu-Mi sunt plăcute! 11Căci de la răsăritul
1:11
Ps. 113:3Is. 59:19
soarelui până la asfinţit, Numele Meu este mare
1:11
Is. 60:3,5
între neamuri și pretutindeni
1:11
Ioan 4:21,231 Tim. 2:8
se arde tămâie
1:11
Apoc. 8:3
în cinstea Numelui Meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare
1:11
Is. 66:19,20
este Numele Meu între neamuri”, zice Domnul oștirilor. 12„Dar voi îl pângăriţi prin faptul că ziceţi: ‘Masa Domnului
1:12
Vers. 7.

este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de dispreţuit!’ 13Voi ziceţi: ‘Ce mai osteneală!’ și o dispreţuiţi”, zice Domnul oștirilor, „și aduceţi ce este furat, șchiop sau beteag – iată darurile de mâncare pe care le aduceţi! Pot Eu
1:13
Lev. 22:20
să le primesc din mâinile voastre?”, zice Domnul. 14„Nu! Blestemat
1:14
Vers. 8.

să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească, și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă! Căci Eu sunt
1:14
Ps. 47:21 Tim. 6:15
un Împărat mare”, zice Domnul oștirilor, „și Numele Meu este înfricoșat printre neamuri.