Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41„Căci iată, vine ziua

4:1
Ioel 2:312 Pet. 3:7
care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufași
4:1
Cap. 3:18.

și toţi cei răi vor fi ca miriștea
4:1
Obad. 18
; ziua care vine îi va arde”, zice Domnul oștirilor, „și nu le va lăsa
4:1
Amos 2:9
nici rădăcină, nici ramură. 2Dar pentru voi, care vă temeţi
4:2
Cap. 3:16.

de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii
4:2
Luca 1:78Efes. 5:142 Pet. 1:19Apoc. 2:28
și tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieși
4:2
2 Sam. 22:43Mica 7:10Zah. 10:5
și veţi sări ca viţeii din grajd. 3Și veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc Eu”, zice Domnul oștirilor. 4„Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise
4:4
Exod 20:3
, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb
4:4
Deut. 4:10
rânduieli
4:4
Ps. 147:19
și porunci pentru tot Israelul! 5Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie
4:5
Mat. 11:14
17:11Marcu 9:11Luca 1:17
înainte
4:5
Ioel 2:31
de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. 6El va întoarce inima părinţilor spre copii și inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc
4:6
Zah. 14:12
ţara cu blestem
4:6
Zah. 3:5
!”