Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Cartea neamului lui Isus Hristos

11Cartea neamului

1:1
Luca 3:23
lui Isus Hristos, fiul
1:1
Ps. 132:11Is. 11:1Ier. 23:5Ioan 7:42Fapte 2:30
13:23Rom. 1:3
lui David, fiul
1:1
Gen. 12:3
22:18Gal. 3:16
lui Avraam. 2Avraam
1:2
Gen. 21:2,3
a născut pe Isaac; Isaac
1:2
Gen. 25:26
a născut pe Iacov; Iacov
1:2
Gen. 29:35
a născut pe Iuda și fraţii lui; 3Iuda
1:3
Gen. 38:27
a născut pe Fares și Zara, din Tamar; Fares
1:3
Rut 4:181 Cron. 2:5,9
a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; 4Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; 5Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese; 6Iese
1:6
1 Sam. 16:1
17:12
a născut pe împăratul David. Împăratul David
1:6
2 Sam. 12:24
a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; 7Solomon
1:7
1 Cron. 3:3,10
a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; 8Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; 9Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia; 10Ezechia
1:10
2 Împ. 20:211 Cron. 13:1
a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; 11Iosia
1:11
1 Cron. 3:15,16
a născut pe Iehonia și fraţii lui, pe vremea strămutării
1:11
2 Împ. 24:14,15,16
25:112 Cron. 36:10,20Ier. 27:20
39:9
52:11,15,28-30Dan. 1:2
în Babilon. 12După strămutarea în Babilon, Iehonia
1:12
1 Cron. 3:17,19
a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel
1:12
Ezra 3:2
5:2Neem. 12:1Hag. 1:1
; 13Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; 14Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; 15Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; 16Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos. 17Deci, de la Avraam până la David, sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.

Nașterea lui Isus Hristos

18Iar nașterea

1:18
Luca 1:27
lui Isus Hristos a fost așa:

Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt

1:18
Luca 1:35
. 19Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia s-o facă de rușine
1:19
Deut. 24:1
înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând s-o lase pe ascuns. 20Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit
1:20
Luca 1:35
în ea este de la Duhul Sfânt. 21Ea va naște
1:21
Luca 1:31
un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El
1:21
Fapte 4:12
5:31
13:23,28
va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” 22Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: 23„Iată
1:23
Is. 7:14
, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. 24Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; și a luat la el pe nevastă-sa. 25Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu
1:25
Exod 13:2Luca 2:7,21
. Și el i-a pus numele Isus.