Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Magii la Ierusalim. Irod

21După ce S-a născut

2:1
Luca 2:4,6,7
Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit
2:1
Gen. 10:30
25:61 Împ. 4:30
la Ierusalim 2și au întrebat: „Unde
2:2
Luca 2:11
este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua
2:2
Num. 24:17Is. 60:3
în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” 3Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 4A adunat pe toţi preoţii
2:4
2 Cron. 36:14
cei mai de seamă și pe
2:4
2 Cron. 34:13
cărturarii norodului și a căutat să afle
2:4
Mal. 2:7
de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 6‘Și tu, Betleeme
2:6
Mica 5:2Ioan 7:42
, ţara lui Iuda, nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieși o Căpetenie, care va fi Păstorul
2:6
Apoc. 2:27
poporului Meu Israel.’” 7Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. 8Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc și, când Îl veţi găsi, daţi-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin Lui.” 9După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. 10Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 11Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile și I-au adus
2:11
Ps. 72:10Is. 60:6
daruri: aur, tămâie și smirnă. 12În urmă, au fost înștiinţaţi de Dumnezeu în vis
2:12
Cap. 1:20.

să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

Fuga în Egipt. Omorârea pruncilor

13După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îţi voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare.” 14Iosif s-a sculat, a luat Pruncul și pe mama lui, noaptea, și a plecat în Egipt. 15Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din

2:15
Osea 11:1
Egipt.” 16Atunci, Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.

17Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia

2:17
Ier. 31:15
, care zice:

18„Un ţipăt s-a auzit în Rama,

plângere și bocet mult:

Rahela își jelea copiii

și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.”

Moartea lui Irod. Întoarcerea din Egipt

19După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt, 20și-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului.” 21Iosif s-a sculat, a luat Pruncul și pe mama Lui și a venit în ţara lui Israel. 22Dar, când a auzit că în Iudeea împărăţește Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; și, fiind înștiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile

2:22
Cap. 3:13.
Luca 2:39
Galileii. 23A venit acolo și a locuit într-o cetate numită
2:23
Ioan 1:45
Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit
2:23
Jud. 13:51 Sam. 1:11
prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean.