Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

31În vremea aceea a venit Ioan

3:1
Marcu 1:4,15Luca 3:2,3Ioan 1:28
Botezătorul și propovăduia în
3:1
Ios. 14:10
pustia Iudeii. 2El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor
3:2
Dan. 2:4410:7
este aproape.”

3Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice:

„Iată glasul

3:3
Is. 40:3Marcu 1:3Luca 3:4Ioan 1:23
celui ce strigă în pustie:

‘Pregătiţi

3:3
Luca 1:76
calea Domnului,

neteziţi-I cărările.’”

4Ioan

3:4
Marcu 1:6
purta
3:4
2 Împ. 1:8Zah. 13:4
o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste
3:4
Lev. 11:22
și miere sălbatică
3:4
1 Sam. 14:25,26
. 5Locuitorii
3:5
Marcu 1:5Luca 3:7
din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el; 6și, mărturisindu-și păcatele, erau botezaţi
3:6
Fapte 19:4,18
de el în râul Iordan. 7Dar când a văzut pe mulţi din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci
3:7
Cap. 12:34;
23:33Luca 3:7-9
, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia
3:7
Rom. 5:91 Tes. 1:10
viitoare? 8Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră. 9Și să nu credeţi că puteţi zice în voi înșivă: ‘Avem ca tată
3:9
Ioan 8:33,39Fapte 13:26Rom. 4:1,11,16
pe Avraam!’ Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 10Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci orice pom
3:10
Cap. 7:19.
Luca 13:7,9Ioan 15:6
care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. 11Cât despre mine, eu vă
3:11
Marcu 1:8Luca 3:16Ioan 1:15,26,33Fapte 1:5
11:16
19:4
botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El
3:11
Is. 4:4
44:3Mal. 3:2Fapte 2:3,41 Cor. 12:13
vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. 12Acela
3:12
Mal. 3:3
Își are lopata în mână, Își va curăţi cu desăvârșire aria și Își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde
3:12
Mal. 4:1
într-un foc care nu se stinge.”

Botezul lui Isus Hristos

13Atunci

3:13
Marcu 1:9Luca 3:21
a venit Isus din Galileea
3:13
Cap. 2:22.

la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. 14Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” 15Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci, Ioan L-a lăsat. 16De îndată ce a fost botezat
3:16
Marcu 1:10
, Isus a ieșit din apă. Și, în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul
3:16
Is. 11:2
42:1Luca 3:22Ioan 1:32,33
lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel și venind peste El. 17Și din ceruri
3:17
Ioan 12:28
s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta
3:17
Ps. 2:7Is. 42:117:5Marcu 1:11Luca 9:35Efes. 1:6Col. 1:132 Pet. 1:17
este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”