Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Despre milostenie și rugăciune

61Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru, care este în ceruri. 2Tu, dar, când faci

6:2
Rom. 12:8
milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi și în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. 3Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, 4pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti
6:4
Luca 14:14
. 5Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. 6Ci tu, când te rogi, intră
6:6
2 Împ. 4:33
în odăiţa ta, încuie-ţi ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Tatăl nostru. Iertarea greșelilor

7Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi

6:7
Ecl. 5:2
aceleași vorbe, ca păgânii, cărora
6:7
1 Împ. 18:26,29
li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. 8Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru știe de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi. 9Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: ‘Tatăl
6:9
Luca 11:2
nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; 10vie Împărăţia Ta; facă-se
6:10
Cap. 26:39,42.
Fapte 21:14
voia Ta, precum
6:10
Ps. 103:20,21
în cer și pe pământ. 11Pâinea noastră
6:11
Iov 23:12Prov. 30:8
cea de toate zilele6:11 Sau: pentru mâine. dă-ne-o nouă astăzi 12și ne
6:12
Cap. 18:21.

iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiţilor noștri6:12 Grecește: Lasă-ne datoriile noastre, cum și noi am lăsat pe ale datornicilor noștri. 13și
6:13
Cap. 26:41.
Luca 22:40,461 Cor. 10:132 Pet. 2:9Apoc. 3:10
nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne
6:13
Ioan 17:15
de cel rău. Căci
6:13
1 Cron. 29:11
a Ta este împărăţia și puterea și slava în veci. Amin!’ 14Dacă
6:14
Marcu 11:25,26Efes. 4:32Col. 3:13
iertaţi oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. 15Dar, dacă nu
6:15
Cap. 18:35.
Iac. 2:13
iertaţi oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.

Despre post

16Când postiţi

6:16
Is. 58:5
, să nu vă luaţi o înfăţișare posomorâtă, ca făţarnicii, care își sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. 17Ci tu, când postești, unge-ţi
6:17
Rut 3:3Dan. 10:3
capul și spală-ţi faţa, 18ca să te arăţi că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.

Adevăratele comori. Neputinţa de a sluji la doi stăpâni. Grijile și îngrijorările

19Nu vă strângeţi

6:19
Prov. 23:41 Tim. 6:17Evr. 13:5Iac. 5:1
comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoţii; 20ci
6:20
Cap. 19:21.
Luca 12:33,34
18:221 Tim. 6:191 Pet. 1:4
strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. 21Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. 22Ochiul este lumina
6:22
Luca 11:34,36
trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; 23dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta! 24Nimeni
6:24
Luca 16:13
nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul și va nesocoti pe celălalt: Nu
6:24
Gal. 1:101 Tim. 6:17Iac. 4:41 Ioan 2:15
puteţi sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. 25De aceea vă spun: Nu
6:25
Ps. 55:22Luca 12:22,23Filip. 4:61 Pet. 5:7
vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea? 26Uitaţi-vă
6:26
Iov 38:41Ps. 147:9Luca 12:24
la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele? 27Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? 28Și de ce vă îngrijoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; 29totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. 30Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioșilor? 31Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’ 32Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveţi trebuinţă de ele. 33Căutaţi
6:33
1 Împ. 3:13Ps. 37:25Marcu 10:30Luca 12:311 Tim. 4:8
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 34Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.