Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Despre judecăţile aspre. Bârna și paiul. Lucrurile sfinte

71Nu

7:1
Luca 6:37Rom. 2:1
14:3,4,10,131 Cor. 4:3,5Iac. 4:11,12
judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. 2Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; și
7:2
Marcu 4:24Luca 6:38
cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. 3De
7:3
Luca 6:41,42
ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 4Sau cum poţi zice fratelui tău: ‘Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău’ și, când colo, tu ai o bârnă într-al tău? 5Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. 6Să nu
7:6
Prov. 9:7,8
23:9Fapte 13:45,46
daţi câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă.

Stăruinţa în rugăciune

7Cereţi

7:7
Cap. 21:22.
Marcu 11:24Luca 11:9,10
13:1Ioan 14:13
15:7
16:23,24Iac. 1:5,61 Ioan 3:22
5:14,15
, și vi se va da; căutaţi, și veţi găsi; bateţi, și vi se va deschide. 8Căci oricine
7:8
Prov. 8:17Ier. 29:12,13
cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide. 9Cine
7:9
Luca 11:11-13
este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? 10Sau, dacă-i cere un pește, să-i dea un șarpe? 11Deci, dacă voi, care
7:11
Gen. 6:5
8:21
sunteţi răi, știţi să daţi daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer! 12Tot ce
7:12
Luca 6:31
voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le și voi la fel; căci în aceasta
7:12
Lev. 19:18Rom. 13:8-10Gal. 5:141 Tim. 1:5
sunt cuprinse Legea și Prorocii.

Poarta cea strâmtă

13Intraţi

7:13
Luca 13:24
pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulţi sunt cei ce intră pe ea. 14Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă și puţini sunt cei ce o află.

Prorocii mincinoși

15Păziţi-vă

7:15
Deut. 13:3Ier. 23:16Marcu 13:22Rom. 16:17,18Efes. 5:6Col. 2:82 Pet. 2:1-31 Ioan 4:1
de proroci mincinoși. Ei
7:15
Mica 3:52 Tim. 3:5Fapte 20:29,30
vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. 16Îi veţi cunoaște după
7:16
Vers. 20. Cap. 12:33.

roadele lor. Culeg
7:16
Luca 6:43,44
oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? 17Tot așa, orice
7:17
Ier. 11:19
pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. 18Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. 19Orice
7:19
Cap. 3:10.
Luca 3:9Ioan 15:2,6
pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. 20Așa că după roadele lor îi veţi cunoaște.

Casa zidită pe stâncă

21Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne

7:21
Osea 8:2Luca 6:46
13:25Fapte 19:13Rom. 2:13Iac. 1:22
, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri. 22Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am
7:22
Num. 24:4Ioan 11:511 Cor. 13:2
prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ 23Atunci
7:23
Cap. 25:12.
Luca 13:25,272 Tim. 2:19
, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă
7:23
Ps. 5:5
6:8
de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’ 24De aceea, pe oricine
7:24
Luca 6:47
aude aceste cuvinte ale Mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. 25A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. 26Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. 27A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea: ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.” 28După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite
7:28
Cap. 13:54.
Marcu 1:22
6:2Luca 4:32
de învăţătura Lui; 29căci
7:29
Ioan 7:46
El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.