Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Ameninţările

11Cuvântul Domnului, spus lui Mica

1:1
Ier. 26:18
, din Moreșet, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, prorocie asupra Samariei
1:1
Amos 1:1
și Ierusalimului. 2Ascultaţi voi, popoare toate! Ia aminte, pământule
1:2
Deut. 32:1Is. 1:2
și ce este pe el! Domnul Dumnezeu
1:2
Ps. 50:7Mal. 3:5
să fie martor împotriva voastră, Domnul care este în Templul Lui cel sfânt
1:2
Ps. 11:4Iona 2:7Hab. 2:20
! 3Căci iată că Domnul
1:3
Is. 26:21
iese din locuinţa
1:3
Ps. 115:3
Lui, Se coboară și umblă pe înălţimile
1:3
Deut. 32:13
33:29Amos 4:13
pământului! 4Sub El se topesc munţii
1:4
Jud. 5:5Ps. 97:5Is. 64:1-3Amos 9:5Hab. 3:6,10
, văile crapă ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin râpe. 5Și toate acestea din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina păcatelor casei lui Israel! Dar care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este oare Ierusalimul?… 6„De aceea voi preface Samaria într-un morman de pietre
1:6
2 Împ. 19:25
pe câmp, într-un loc de sădit vie; îi voi prăvăli pietrele în vale și-i voi dezgoli temeliile
1:6
Ezec. 13:14
. 7Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, toate plăţile
1:7
Osea 2:5,12
ei de curvă vor fi arse în foc și-i voi pustii toţi idolii, căci din plăţi de curvă i-a adunat și în plăţi de curvă se vor preface…” 8De aceea plâng
1:8
Is. 21:3
22:4Ier. 4:19
, mă bocesc, umblu
1:8
Is. 20:2-4
desculţ și gol, strig
1:8
Iov 30:29Ps. 102:6
ca șacalul și gem ca struţul. 9Căci rana ei este fără leac; se întinde
1:9
2 Împ. 18:13Is. 8:7,8
până la Iuda, pătrunde până la poarta poporului meu, până la Ierusalim. 10Nu spuneţi
1:10
2 Sam. 1:20
lucrul acesta în Gat și nu plângeţi în Aco; tăvăliţi-vă în ţărână
1:10
Ier. 6:26
la Bet-Leafra. 11Treci, locuitoare din Șafir, cu rușinea
1:11
Is. 20:4
47:2,3Ier. 13:22Naum 3:5
descoperită; locuitoarea din Ţaanan nu îndrăznește să iasă, jalea Bet-Haeţelului vă ia gustul să vă opriţi în el. 12Căci locuitoarea din Marot tremură pentru pierderea fericirii ei, fiindcă s-a coborât
1:12
Amos 3:6
nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului. 13Înhamă-ţi caii cei iuţi la car, locuitoare din Lachis
1:13
2 Împ. 18:14,17
; tu ai fost cea dintâi pricină de păcat pentru fiica Sionului, căci în tine s-au găsit nelegiuirile lui Israel. 14De aceea te vei despărţi
1:14
2 Sam. 8:22 Împ. 18:14-16
de Moreșet-Gat, casele din Aczib
1:14
Ios. 15:44
vor fi o amăgire pentru împăraţii lui Israel. 15Îţi voi aduce un nou stăpân, locuitoare din
1:15
Ios. 15:44
Mareșa; slava lui Israel va merge la Adulam
1:15
2 Cron. 11:7
. 16Rade-ţi, taie-ţi părul
1:16
Iov 1:20Is. 15:2
22:12Ier. 7:29
16:6
47:5
48:37
din pricina copiilor
1:16
Plâng. 4:5
tăi iubiţi; lărgește-ţi pleșuvia ca vulturul, căci ei se duc în robie departe de tine!