Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Vai de cei ce cugetă

2:1
Osea 7:6
nelegiuirea și făuresc
2:1
Ps. 36:4
rele în așternutul lor; când se crapă de ziuă o înfăptuiesc, dacă
2:1
Gen. 31:29
le stă în putere. 2Dacă poftesc
2:2
Is. 5:8
ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le răpesc; asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. 3De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, Eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni
2:3
Ier. 8:3
, de care nu vă veţi feri grumajii și nu veţi mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile
2:3
Amos 5:13Efes. 5:16
vor fi rele. 4În ziua aceea, veţi ajunge de pomină
2:4
Hab. 2:6
, veţi boci
2:4
2 Sam. 1:17
și veţi zice: ‘S-a isprăvit! Suntem pustiiţi cu desăvârșire! Partea de moștenire a poporului meu trece
2:4
Cap. 1:15.

în mâna altuia! Vai, cum mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrăjmașului…!’” 5De aceea nu vei avea pe nimeni care să întindă
2:5
Deut. 32:8,9
frânghia de măsurat pentru sorţul tău, în adunarea Domnului. 6„Nu
2:6
Is. 30:10Amos 2:12
7:16
prorociţi!” zic ei. „Să nu se prorocească asemenea lucruri. Căci altminteri ocările nu mai încetează!” 7Este Domnul atât de grabnic la mânie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra? „Da, cuvintele Mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire! 8De multă vreme poporul Meu este socotit de Mine ca vrăjmaș; voi răpiţi mantaua de pe hainele celor ce trec liniștiţi și n-au gust de război. 9Voi izgoniţi din casele lor iubite pe femeile poporului Meu, luaţi pentru totdeauna podoaba Mea de la copiii lor. 10Sculaţi-vă și plecaţi, căci aici nu este odihnă
2:10
Deut. 12:9
pentru voi, căci, din pricina spurcăciunii
2:10
Lev. 18:25,28Ier. 3:2
, vor fi dureri, dureri puternice. 11Da, dacă ar veni un om cu vânt
2:11
Ezec. 13:3
și minciuni și ar zice: ‘Îţi voi proroci despre vin și despre băuturi tari’, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta! 12Te voi strânge
2:12
Cap. 4:6,7.

în întregime, Iacove! Voi strânge rămășiţa lui Israel, îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul
2:12
Ier. 31:10
, ca pe o turmă în pășunea ei, așa că va fi o mare zarvă
2:12
Ezec. 36:37
de oameni. 13Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor; vor face spărtura, vor trece pe poartă și vor ieși pe ea; împăratul lor
2:13
Osea 3:5
va merge înaintea lor și Domnul
2:13
Is. 52:12
va fi în fruntea lor.”