Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Mustrări

31Am zis: „Ascultaţi, căpetenii ale lui Iacov și mai-mari ai casei lui Israel! Nu

3:1
Ier. 5:4,5
este datoria voastră să cunoașteţi dreptatea? 2Și totuși voi urâţi binele și iubiţi răul, le jupuiţi pielea și carnea de pe oase! 3După ce au mâncat
3:3
Ps. 14:4
carnea poporului Meu, după ce-i jupoaie pielea și-i sfărâmă oasele, îl fac bucăţi ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan
3:3
Ezec. 11:3,7
.” 4Apoi strigă
3:4
Ps. 18:41Prov. 1:28Is. 1:15Ezec. 8:18Zah. 7:13
către Domnul. Dar El nu le răspunde, ci Își ascunde Faţa de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. 5Așa vorbește Domnul despre prorocii
3:5
Is. 56:10,11Ezec. 13:10
22:25
care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de mușcat
3:5
Cap. 2:11.
Mat. 7:15
ceva cu dinţii, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură
3:5
Ezec. 13:18,19
, vestesc războiul sfânt: 6„Din pricina aceasta, va veni noaptea
3:6
Is. 8:20,22Ezec. 13:23Zah. 13:4
peste voi… fără nicio vedenie! Și întunericul… fără nicio prorocie! Soarele va asfinţi
3:6
Amos 8:9
peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei! 7Văzătorii vor fi daţi de rușine, ghicitorii vor roși, toţi își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va
3:7
Ps. 74:8Amos 8:11
răspunde.” 8Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștinţa dreptăţii și de vlagă, ca să fac cunoscută lui Iacov nelegiuirea
3:8
Is. 58:1
lui și lui Israel păcatul lui. 9Ascultaţi dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai-mari ai casei lui Israel, voi, cărora vă este scârbă de dreptate și care suciţi tot ce este drept; 10Voi, care zidiţi Sionul
3:10
Ier. 22:13
cu sânge
3:10
Ezec. 22:27Hab. 2:12Ţef. 3:3
și Ierusalimul cu nelegiuire! 11Căpeteniile
3:11
Is. 1:23Ezec. 22:12Osea 4:18
cetăţii judecă pentru daruri, preoţii
3:11
Ier. 6:13
lui învaţă pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să se bizuiască
3:11
Is. 48:2Ier. 7:4Rom. 2:17
pe Domnul și zic: „Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire!” 12De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat
3:12
Ier. 26:18
ca un ogor, Ierusalimul
3:12
Ps. 79:1
va ajunge un morman de pietre și muntele
3:12
Cap. 4:2.

Templului, o înălţime acoperită de păduri.