Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41În vremurile

4:1
Is. 2:2Ezec. 17:22,23
de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor și popoarele vor veni grămadă la el. 2Neamurile se vor duce cu grămada la el și vor zice: „Veniţi, haidem să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui!” Căci din Sion va ieși Legea și din Ierusalim, Cuvântul Domnului. 3El va judeca între multe popoare, va hotărî între neamuri puternice, depărtate. Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug
4:3
Is. 2:4Ioel 3:10
și din suliţele lor, cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăţa
4:3
Ps. 72:7
să facă război, 4ci fiecare
4:4
1 Împ. 4:25Zah. 3:10
va locui sub viţa lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura. Căci gura Domnului oștirilor a vorbit. 5Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele dumnezeului său
4:5
Ier. 2:11
, noi vom umbla
4:5
Zah. 10:12
în Numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci! 6„În ziua aceea”, zice Domnul, „voi aduna pe cei șchiopi
4:6
Ezec. 34:16Ţef. 3:19
, voi strânge grămadă pe
4:6
Ps. 147:2Ezec. 34:13
37:21
cei izgoniţi și pe aceia pe care-i chinuisem. 7Din cei șchiopi voi face o rămășiţă
4:7
Cap. 2:12;
5:3,7,8
7:18
, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic, și Domnul va împărăţi
4:7
Is. 9:6
24:23Dan. 7:14,27Luca 1:33Apoc. 11:15
peste ei, pe muntele Sionului, de acum și până-n veac! 8Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni și la tine va ajunge vechea stăpânire, împărăţia fiicei Ierusalimului!” 9Pentru ce strigi tu însă acum așa de tare? N-ai împărat
4:9
Ier. 8:19
? Nu mai ai sfetnic de te apucă
4:9
Is. 13:8
21:3Ier. 30:6
50:43
durerea ca pe o femeie la naștere? 10Suferă, fiica Sionului, și gemi ca o femeie la naștere! Căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și te vei duce până la Babilon! Acolo vei fi izbăvită, acolo te va răscumpăra Domnul din mâna vrăjmașilor tăi. 11Căci acum
4:11
Plâng. 2:16
multe neamuri s-au strâns împotriva ta și zic: „Să fie pângărită, ca să ne vadă
4:11
Obad. 12
ochii împlinindu-ni-se dorinţa faţă de Sion!” 12Dar ei nu cunosc gândurile
4:12
Is. 55:8Rom. 11:33
Domnului, nu-I înţeleg planurile, nu știu că i-a strâns ca
4:12
Is. 21:10
pe niște snopi în arie. 13„Scoală-te
4:13
Is. 41:15,16Ier. 51:33
, fiica Sionului și treieră! Căci îţi fac un corn de fier și o copită de aramă, ca să sfărâmi
4:13
Dan. 2:44
multe popoare și
4:13
Is. 18:7
23:18
60:6,9
să închini Domnului
4:13
Zah. 4:14
6:5
prada lor, să închini Domnului întregului pământ averile lor!”