Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Acum, strânge-ţi rândurile în cetate, ceata Sionului, căci suntem împresuraţi! Judecătorul lui Israel este lovit

5:1
Plâng. 3:30Mat. 5:39
27:30
cu nuiaua pe obraz! 2„Și tu, Betleeme
5:2
Mat. 2:6Ioan 7:42
Efrata, măcar că ești prea mic între
5:2
1 Sam. 23:23
cetăţile de căpetenie
5:2
Exod 18:25
ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni
5:2
Gen. 49:10Is. 9:6
peste Israel și a cărui obârșie
5:2
Ps. 90:2Prov. 8:22,23Ioan 1:1
se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.” 3De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască
5:3
Cap. 4:10.

și rămășiţa
5:3
Cap. 4:7.

fraţilor Săi se va întoarce la copiii lui Israel. 4El Se va înfăţișa și va cârmui
5:4
Is. 40:11
49:10Ezec. 34:23
cu puterea Domnului și cu măreţia Numelui Domnului Dumnezeului Său; vor locui liniștiţi, căci El va fi proslăvit
5:4
Ps. 72:8Is. 52:13Zah. 9:10Luca 1:32
până la marginile pământului. 5El va fi pacea
5:5
Ps. 72:7Is. 9:6Zah. 9:10Luca 2:14Efes. 2:14
noastră! Când va veni asirianul în ţara noastră și va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui șapte păstori și opt căpetenii ale poporului. 6Ei vor pustii ţara Asiriei cu sabia și ţara lui
5:6
Gen. 10:8,10,11
Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi
5:6
Luca 1:71
astfel de asirian când va veni în ţara noastră și va pătrunde în ţinutul nostru. 7Rămășiţa
5:7
Vers. 3.

lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă
5:7
Deut. 32:2Ps. 72:6
110:3
care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuiește pe nimeni și nu atârnă de copiii oamenilor. 8Rămășiţa lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare și sfâșie, și nimeni nu poate scăpa pe altul. 9Ţi se va ridica mâna peste potrivnicii tăi și toţi vrăjmașii tăi vor fi nimiciţi! 10„În
5:10
Zah. 9:10
ziua aceea”, zice Domnul, „îţi voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău și-ţi voi sfărâma carele; 11voi nimici cu desăvârșire cetăţile din ţara ta și-ţi voi surpa toate cetăţuile. 12Voi nimici cu desăvârșire descântecele din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitori
5:12
Is. 2:6
; 13voi nimici cu desăvârșire
5:13
Zah. 13:2
idolii tăi și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina
5:13
Is. 2:8
la lucrarea mâinilor tale; 14voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău astarteele tale și-ţi voi dărâma idolii. 15Mă voi răzbuna
5:15
Ps. 149:72 Tes. 1:8
cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut s-asculte.”