Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Judecata Domnului cu poporul Său. Îndurarea Domnului. Pricina

61Ascultaţi dar ce zice Domnul: „Scoală-te, judecă-te înaintea munţilor și dealurile să-ţi audă glasul!… 2Ascultaţi

6:2
Deut. 32:1Ps. 50:1,4Is. 1:2
, munţi, pricina
6:2
Osea 12:2
Domnului și luaţi aminte, temelii tari ale pământului! Căci
6:2
Is. 1:18
5:3,4
43:26Osea 4:1
Domnul are o judecată cu poporul Său și vrea să Se judece cu Israel. 3Poporul Meu, ce
6:3
Ier. 2:5,31
ţi-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspunde-Mi! 4Căci te-am
6:4
Exod 12:51
14:30
20:2Deut. 4:20Amos 2:10
scos din ţara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron și Maria! 5Poporul Meu, adu-ţi aminte ce plănuia Balac
6:5
Num. 22:5
23:7
24:10,11Deut. 23:4,5Ios. 24:9,10Apoc. 2:14
, împăratul Moabului, și ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim
6:5
Num. 25:1
33:49Ios. 4:19
5:10
până la Ghilgal, ca să cunoști binefacerile
6:5
Jud. 5:11
Domnului!” 6Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi-de-tot, cu viţei de un an? 7Dar primește
6:7
Ps. 50:9
51:16Is. 1:11
Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri
6:7
Iov 29:6
de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut
6:7
2 Împ. 16:3
21:6
23:10Ier. 7:31
19:5Ezec. 23:37
, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? 8Ţi s-a arătat
6:8
Deut. 10:121 Sam. 15:22Osea 6:6
12:6
, omule, ce este bine! Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate
6:8
Gen. 18:19Is. 1:17
, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 9Glasul Domnului strigă cetăţii și omul înţelept se teme de Numele Tău. „Ascultaţi pedeapsa și pe Cel ce o trimite! 10Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite și blestemata
6:10
Deut. 25:13-16Prov. 11:1
20:10,23
efă mică? 11Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă
6:11
Osea 12:7
nedreaptă și greutăţi strâmbe în sac? 12Pentru că bogaţii lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor
6:12
Ier. 9:3,5,6,8
este numai înșelătorie în gura lor, 13de aceea, și Eu te voi lovi
6:13
Lev. 26:16Ps. 107:17,18
cu suferinţă, te voi pustii pentru păcatele tale. 14Vei mânca
6:14
Lev. 26:26Osea 4:10
, și tot nu te vei sătura, ci foamea va rămâne în tine; ce vei lua dinaintea vrăjmașului nu vei scăpa, căci ce vei scăpa, voi da pradă sabiei. 15Vei semăna
6:15
Deut. 28:38-40Amos 5:11Ţef. 1:13Hag. 1:6
, dar nu vei secera; vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu untdelemnul lor; vei face must, dar nu vei bea vin! 16Căci ei păzesc
6:16
1 Împ. 16:25,26
toate orânduirile lui Omri
6:16
Osea 5:11
și lucrează tocmai cum a lucrat casa lui Ahab
6:16
1 Împ. 16:30
21:25,262 Împ. 21:3
și umblă după sfaturile lor, de aceea te voi face de pomină
6:16
1 Împ. 9:8Ier. 19:8
, îţi voi face locuitorii de batjocură și vei purta ocara
6:16
Is. 25:8Ier. 51:51Plâng. 5:1
poporului Meu.”