Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

71Vai de mine! Căci parcă sunt la strângerea poamelor și la strângerea bobiţelor

7:1
Is. 17:6
24:13
după culesul strugurilor: nu mai este niciun strugure de mâncare, nici cea dintâi smochină
7:1
Is. 28:4Osea 9:10
, dorită de sufletul meu! 2S-a dus omul de bine
7:2
Ps. 12:1
14:1,3Is. 57:1
din ţară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni; toţi stau la pândă ca să verse sânge, fiecare
7:2
Hab. 1:15
întinde o cursă fratelui său. 3Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău: cârmuitorul
7:3
Osea 4:18
cere daruri, judecătorul
7:3
Is. 1:23
cere plată, cel mare își arată pe faţă ce dorește cu lăcomie, și astfel merg mână-n mână. 4Cel mai bun dintre ei este
7:4
2 Sam. 23:6,7Ezec. 2:6Is. 55:13
ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toţi prorocii Tăi, pedeapsa Ta, se apropie! Atunci va fi uluiala lor. 5Nu crede
7:5
Ier. 9:4
pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape; păzește-ţi ușa gurii de cea care îţi stă în braţe! 6Căci fiul
7:6
Ezec. 22:7Mat. 10:21,35,36Luca 12:53
21:162 Tim. 3:2,3
batjocorește pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nora împotriva soacrei sale; vrăjmașii omului sunt cei din casa lui! 7Eu însă voi privi
7:7
Is. 8:17
spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta. 8Nu te bucura
7:8
Prov. 24:17Plâng. 4:21
de mine, vrăjmașă, căci, chiar dacă am căzut
7:8
Ps. 37:24Prov. 24:16
, mă voi scula iarăși; chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul
7:8
Ps. 27:1
este Lumina mea! 9Voi suferi
7:9
Plâng. 3:39
mânia Domnului – căci am păcătuit împotriva Lui – până ce El îmi va apăra pricina și-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină
7:9
Ps. 37:6
și voi privi dreptatea Lui. 10Când va vedea vrăjmașa mea lucrul acesta, va fi acoperită de rușine
7:10
Ps. 35:26
, ea, care-mi zicea: „Unde
7:10
Ps. 42:3,10
79:10
115:2Ioel 2:17
este Domnul Dumnezeul tău?” Ochii mei
7:10
Cap. 4:11.

își vor vedea dorinţa împlinită faţă de ea. Atunci, ea va fi călcată în picioare ca noroiul
7:10
2 Sam. 22:43Zah. 10:5
de pe uliţă. 11În ziua
7:11
Amos 9:11
când îţi vor zidi iarăși zidurile, în ziua
7:11
Is. 11:16
19:23
27:13Osea 11:11
aceea ţi se vor lărgi hotarele. 12În ziua aceea, vor veni la tine, din Asiria până în Egipt, din Egipt până la râu, de la o mare la alta și de la un munte la altul. 13Dar, mai întâi, ţara va fi pustiită din pricina locuitorilor ei, în urma faptelor lor
7:13
Ier. 21:14
rele. 14Paște-Ţi poporul cu toiagul Tău, paște turma moștenirii Tale, care locuiește singură în pădurea
7:14
Is. 37:24
din mijlocul Carmelului; ca să pască pe Basan și în Galaad, ca în zilele de altădată. 15„Îţi voi arăta lucruri minunate”, zice Domnul, „ca în ziua
7:15
Ps. 68:22
78:12
când ai ieșit din ţara Egiptului.” 16Neamurile vor vedea
7:16
Is. 26:11
lucrul acesta și se vor rușina cu toată puterea lor; vor pune mâna
7:16
Iov 21:5
29:9
la gură și își vor astupa urechile. 17Vor linge pulberea
7:17
Ps. 72:9Is. 49:23
ca șarpele; vor ieși tremurând
7:17
Ps. 18:45
ca târâtoarele pământului, afară din cetăţuile lor, vor veni
7:17
Ier. 33:9
pline de frică înaintea Domnului Dumnezeului nostru și se vor teme de Tine. 18Care
7:18
Exod 15:11
Dumnezeu este ca Tine, care ierţi
7:18
Exod 34:6,7Ier. 50:20
nelegiuirea și treci
7:18
Cap. 4:7;
5:3,7,8
cu vederea păcatele rămășiţei moștenirii Tale? El nu-Și ţine
7:18
Ps. 103:9Is. 57:16Ier. 3:5
mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! 19El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor. 20Vei da
7:20
Luca 1:72,73
cu credincioșie lui Iacov și vei ţine cu îndurare faţă de Avraam ce ai jurat
7:20
Ps. 105:9,10
părinţilor noștri în zilele de odinioară.