Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

11Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul

1:1
Mat. 14:33Luca 1:35Ioan 1:34
lui Dumnezeu. 2După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată
1:2
Mal. 3:1Mat. 11:10Luca 7:27
, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea… 3Glasul
1:3
Is. 40:3Mat. 3:3Luca 3:4Ioan 1:15,23
celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările’”, 4a venit Ioan
1:4
Mat. 3:1Luca 3:3Ioan 3:23
care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 5Tot
1:5
Mat. 3:5
ţinutul Iudeii și toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. 6Ioan era îmbrăcat
1:6
Mat. 3:4
cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste
1:6
Lev. 11:22
și miere sălbatică. 7Ioan propovăduia și zicea: „După mine vine
1:7
Mat. 3:11Ioan 1:27Fapte 13:25
Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălţămintei. 8Eu
1:8
Fapte 1:5
11:16
19:4
, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu
1:8
Is. 44:3Ioel 2:28Fapte 2:4
10:45
11:15,161 Cor. 12:13
Duhul Sfânt.”

Botezul și ispitirea lui Isus

9În

1:9
Mat. 3:13Luca 3:21
vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan. 10Și îndată, când ieșea
1:10
Mat. 3:16Ioan 1:32
Isus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel. 11Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Tu
1:11
Ps. 2:7Mat. 3:17
ești Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” 12Îndată
1:12
Mat. 4:1Luca 4:1
, Duhul a mânat pe Isus în pustie, 13unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și-I
1:13
Mat. 4:11
slujeau îngerii.

Începutul propovăduirii lui Isus

14După

1:14
Mat. 4:12
ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propovăduia
1:14
Mat. 4:23
Evanghelia lui Dumnezeu. 15El zicea: „S-a
1:15
Dan. 9:25Gal. 4:4Efes. 1:10
împlinit vremea și Împărăţia lui Dumnezeu este aproape
1:15
Mat. 3:2
4:17
. Pocăiţi-vă și credeţi în Evanghelie.”

Chemarea celor dintâi ucenici

16Pe

1:16
Mat. 4:18Luca 5:4
când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. 17Isus le-a zis: „Veniţi după Mine, și vă voi face pescari de oameni.” 18Îndată, ei și-au lăsat
1:18
Mat. 19:27Luca 5:11
mrejele și au mers după El. 19A
1:19
Mat. 4:21
mers puţin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejele. 20Îndată i-a chemat; și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după El.

Isus vindecă pe un îndrăcit în Capernaum

21S-au

1:21
Mat. 4:13Luca 4:31
dus la Capernaum. Și în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă și a început să înveţe pe norod. 22Oamenii
1:22
Mat. 7:28
erau uimiţi de învăţătura Lui, căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii. 23În
1:23
Luca 4:33
sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: 24„Ce
1:24
Mat. 8:29
avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești: Ești Sfântul lui Dumnezeu!” 25Isus l-a
1:25
Vers. 34.

certat și i-a zis: „Taci și ieși din omul acesta!” 26Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l
1:26
Cap. 9:20.

cu putere și scoţând un strigăt mare. 27Toţi au rămas înmărmuriţi, așa că se întrebau unii pe alţii: „Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate, și ele Îl ascultă!” 28Și îndată I s-a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.

Tămăduirea soacrei lui Petru

29După ce

1:29
Mat. 8:14Luca 4:38
a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. 30Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri. Și îndată au vorbit lui Isus despre ea. 31El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o și au lăsat-o frigurile. Apoi, ea a început să le slujească.

Tămăduirea altor bolnavi

32Seara

1:32
Mat. 8:16Luca 4:40
, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii și îndrăciţii. 33Și toată cetatea era adunată la ușă. 34El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi draci și nu
1:34
Cap. 3:12.
Luca 4:41Fapte 16:17,18
lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoșteau. 35A
1:35
Luca 4:42
doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo. 36Simon și ceilalţi care erau cu El s-au dus să-L caute. 37Și, când L-au găsit, I-au zis: „Toţi Te caută.” 38El le-a răspuns: „Haidem să
1:38
Luca 4:43
mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru
1:38
Is. 61:1Ioan 16:28
17:4
aceasta am ieșit.” 39Și s-a dus să propovăduiască
1:39
Mat. 4:23Luca 4:44
în sinagogi, prin toată Galileea, și scotea dracii.

Tămăduirea unui lepros

40A

1:40
Mat. 8:2Luca 5:12
venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga și-I zicea: „Dacă vrei, poţi să mă curăţești.” 41Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el și i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţit!” 42Îndată l-a lăsat lepra și s-a curăţit. 43Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numaidecât 44și i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curăţirea ta ce
1:44
Lev. 14:3,4,10Luca 5:14
a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.” 45Dar
1:45
Luca 5:15
omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Isus nu mai putea să intre pe faţă în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, și
1:45
Cap. 2:13.

veneau la El din toate părţile.