Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Dărâmarea Ierusalimului și venirea Fiului omului

131Când a ieșit

13:1
Mat. 24:1Luca 21:2
Isus din Templu, unul din ucenicii Lui i-a zis: „Învăţătorule, uită-Te ce pietre și ce zidiri!” 2Isus i-a răspuns: „Vezi tu aceste zidiri mari? Nu
13:2
Luca 19:44
va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 3Apoi a șezut pe Muntele Măslinilor în faţa Templului. Și Petru, Iacov, Ioan și Andrei L-au întrebat deoparte: 4„Spune-ne
13:4
Mat. 24:3Luca 21:7
când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri?” 5Isus a început atunci să le spună: „Băgaţi de seamă
13:5
Ier. 29:8Efes. 5:61 Tes. 2:3
să nu vă înșele cineva. 6Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu și vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Și vor înșela pe mulţi. 7Când veţi auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântaţi, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. 8Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăţie, împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste
13:8
Mat. 24:8
lucruri vor fi începutul durerilor. 9Luaţi seama
13:9
Mat. 10:17,18
24:9Apoc. 2:10
la voi înșivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătorești și veţi fi bătuţi în sinagogi; din pricina Mea veţi fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraţilor, pentru ca să le slujiţi de mărturie. 10Mai
13:10
Mat. 24:14
întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. 11Când
13:11
Mat. 10:19Luca 12:11
21:14
vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela, căci nu voi veţi vorbi, ci
13:11
Fapte 2:4
4:8,31
Duhul Sfânt. 12Fratele va
13:12
Mica 7:6Mat. 10:21
24:10Luca 21:16
da la moarte pe frate-său și tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor și-i vor omorî. 13Veţi
13:13
Mat. 24:9Luca 21:17
fi urâţi de toţi pentru Numele Meu, dar cine
13:13
Dan. 12:12Mat. 10:22
24:13Apoc. 2:10
va răbda până la sfârșit va fi mântuit.

Îndemn la veghere

14Când

13:14
Mat. 24:15
veţi vedea urâciunea pustiirii stând
13:14
Dan. 9:27
acolo unde nu se cade să fie – cine citește să înţeleagă –, atunci cei
13:14
Luca 21:21
ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi. 15Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare și să nu intre în casă, ca să-și ia ceva din ea. 16Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. 17Vai
13:17
Luca 21:23
23:29
de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea! 18Rugaţi-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna. 19Pentru că
13:19
Dan. 9:26
12:1Ioel 2:2Mat. 24:21
în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. 20Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. 21Dacă vă va zice cineva atunci
13:21
Mat. 24:23Luca 17:23
21:8
: ‘Iată, Hristosul este aici’ sau ‘Iată-L acolo’, să nu-l credeţi. 22Căci se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putinţă, și pe cei aleși. 23Păziţi-vă
13:23
2 Pet. 3:17
; iată că vi le-am spus toate dinainte. 24Dar, în
13:24
Dan. 7:10Ţef. 1:15Mat. 24:29Luca 21:25
zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, 25stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. 26Atunci
13:26
Dan. 7:13,14Mat. 16:27
24:30Fapte 1:111 Tes. 4:162 Tes. 1:7,10Apoc. 1:7
se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. 27Atunci va trimite pe îngerii Săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. 28Luaţi
13:28
Mat. 24:32Luca 21:29
învăţătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădiţa lui se face fragedă și înfrunzește, știţi că vara este aproape. 29Tot așa, când veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. 30Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. 31Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele
13:31
Is. 40:8
Mele nu vor trece. 32Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. 33Luaţi seama
13:33
Mat. 24:42
25:13Luca 12:40
21:34Rom. 13:111 Tes. 5:6
, vegheaţi și rugaţi-vă, căci nu știţi când va veni vremea aceea. 34Se
13:34
Mat. 24:45
25:14
va întâmpla ca și cu un om plecat într-altă ţară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. 35Vegheaţi
13:35
Mat. 24:42,44
dar, pentru că nu știţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineaţa. 36Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. 37Ce vă zic vouă, zic tuturor: ‘Vegheaţi!’”