Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Învierea lui Isus

161După ce a trecut

16:1
Mat. 28:1Luca 24:1Ioan 20:1
ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salome au cumpărat
16:1
Luca 23:56
miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. 2În
16:2
Luca 24:1Ioan 20:1
ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele. 3Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului?” 4Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. 5Au
16:5
Luca 24:3Ioan 20:11,12
intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. 6El
16:6
Mat. 28:5-7
le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici; iată locul unde Îl puseseră. 7Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea, cum
16:7
Mat. 26:32
v-a spus.” 8Ele au ieșit din mormânt și au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și
16:8
Mat. 28:8Luca 24:9
n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.

Arătările lui Isus după înviere

9(Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a

16:9
Ioan 20:14
arătat mai întâi Mariei Magdalena, din
16:9
Luca 8:2
care scosese șapte draci. 10Ea
16:10
Luca 24:10Ioan 20:18
s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu El, care plângeau și se tânguiau. 11Când au auzit ei
16:11
Luca 24:11
că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. 12După aceea, S-a arătat într-alt chip la
16:12
Luca 24:13
doi dintre ei pe drum, când se duceau la ţară. 13Aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut. 14În sfârșit
16:14
Luca 24:36Ioan 20:191 Cor. 15:5
, S-a arătat celor unsprezece, când ședeau la masă, și i-a mustrat pentru necredinţa și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.

Trimiterea celor unsprezece

15Apoi

16:15
Mat. 28:19Ioan 15:16
le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea și
16:15
Col. 1:23
propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 16Cine
16:16
Ioan 3:18,36Fapte 2:38
16:30-32Rom. 10:91 Pet. 3:21
va crede și se va boteza va fi mântuit, dar
16:16
Ioan 12:48
cine nu va crede va fi osândit. 17Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în
16:17
Luca 10:17Fapte 5:16
8:7
16:18
19:12
Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în
16:17
Fapte 2:4
10:46
19:61 Cor. 12:10,28
limbi noi, 18vor lua în mână șerpi
16:18
Luca 10:19Fapte 28:5
, dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își
16:18
Fapte 5:15,16
9:17
28:8Iac. 5:14,15
vor pune mâinile peste bolnavi, și bolnavii se vor însănătoși.” 19Domnul Isus, după
16:19
Fapte 1:2,3
ce a vorbit cu ei, S-a
16:19
Luca 24:51
înălţat la cer și a
16:19
Ps. 110:1Fapte 7:55
șezut la dreapta lui Dumnezeu. 20Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și
16:20
Fapte 5:12
14:31 Cor. 2:4,5Evr. 2:4
întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.)