Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

A doua înmulţire a pâinilor

81În zilele acelea, fiindcă

8:1
Mat. 15:32
se strânsese din nou mult norod și n-avea ce mânca, Isus a chemat pe ucenicii Săi și le-a zis: 2„Mi-e milă de norodul acesta, căci iată că de trei zile stau lângă Mine și n-au ce mânca. 3Dacă le voi da drumul acasă flămânzi, au să leșine de foame pe drum, fiindcă unii din ei au venit de departe.” 4Ucenicii I-au răspuns: „Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe oamenii aceștia aici, într-un loc pustiu?” 5„Câte pâini aveţi?”, i-a întrebat
8:5
Mat. 15:34
Isus. „Șapte”, I-au răspuns ei. 6Atunci a poruncit norodului să șadă pe pământ, a luat cele șapte pâini și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat ucenicilor Săi ca să le împartă, și ei le-au împărţit norodului. 7Mai aveau și câţiva peștișori, și Isus, după ce i-a binecuvântat
8:7
Mat. 14:19
, a poruncit să-i împartă și pe aceia. 8Au mâncat și s-au săturat și au ridicat șapte coșniţe pline cu rămășiţele de firimituri. 9Erau aproape patru mii de inși. În urmă, Isus le-a dat drumul.

Aluatul fariseilor

10Isus a intrat îndată

8:10
Mat. 15:33
în corabie cu ucenicii Săi și a venit în părţile Dalmanutei. 11Fariseii au venit deodată
8:11
Mat. 12:38
16:1Ioan 6:30
și au început o ceartă de vorbe cu Isus. Și, ca să-L pună la încercare, I-au cerut un semn din cer. 12Isus a suspinat adânc în duhul Său și a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.” 13Apoi i-a lăsat și a intrat iarăși în corabie, ca să treacă de cealaltă parte. 14Ucenicii
8:14
Mat. 16:5
uitaseră să ia pâini; cu ei, în corabie, n-aveau decât o pâine. 15Isus le dădea în grijă
8:15
Mat. 16:6Luca 12:11
și le zicea: „Luaţi seama, să vă păziţi bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod!” 16Ucenicii se gândeau și ziceau între ei: „Fiindcă n-avem pâini
8:16
Mat. 16:7
.” 17Isus a înţeles lucrul acesta și le-a zis: „Pentru ce vă gândiţi că n-aveţi pâini? Tot
8:17
Cap. 6:52.

nu pricepeţi și tot nu înţelegeţi? Aveţi inima împietrită? 18Aveţi ochi și nu vedeţi? Aveţi urechi și nu auziţi? Și nu vă aduceţi aminte deloc? 19Când
8:19
Mat. 14:20Luca 9:17Ioan 6:13
am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de bărbaţi, câte coșuri pline cu firimituri aţi ridicat?” „Douăsprezece”, I-au răspuns ei. 20„Și când
8:20
Mat. 15:37
am frânt cele șapte pâini la cei patru mii de bărbaţi, câte coșniţe pline cu firimituri aţi ridicat?” „Șapte”, I-au răspuns ei. 21Și El le-a zis: „Tot nu
8:21
Cap. 6:52. Vers. 17.

înţelegeţi?”

Vindecarea unui orb la Betsaida

22Au venit la Betsaida; au adus la Isus un orb și L-au rugat să Se atingă de el. 23Isus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat, apoi i-a pus scuipat

8:23
Cap. 7:33.

pe ochi, Și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat: „Vezi ceva?” 24El s-a uitat și a zis: „Văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci.” 25Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi; i-a spus să se uite ţintă și, când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. 26Atunci, Isus l-a trimis acasă și i-a zis: „Să nu intri în sat și nici
8:26
Mat. 8:4
să nu spui cuiva în sat.”

Mărturisirea lui Petru

27Isus

8:27
Mat. 16:13Luca 9:18
a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?” 28Ei I-au răspuns: „Ioan
8:28
Mat. 14:2
Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Unul din proroci.” 29„Dar voi”, i-a întrebat El, „cine ziceţi că sunt Eu?” „Tu
8:29
Mat. 16:16Ioan 6:69
11:27
ești Hristosul!” I-a răspuns Petru. 30Isus
8:30
Mat. 16:20
le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre El.

Isus vestește patimile și moartea Sa

31Atunci a

8:31
Mat. 16:21
17:22Luca 9:22
început să-i înveţe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoţii cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze. 32Le spunea lucrurile acestea pe faţă. Petru însă L-a luat deoparte și a început să-L mustre. 33Dar Isus S-a întors și S-a uitat la ucenicii Săi, a mustrat pe Petru și i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.” 34Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: „Dacă voiește cineva
8:34
Mat. 10:38
16:24Luca 9:23
14:27
să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze. 35Căci oricine
8:35
Ioan 12:25
va vrea să-și scape viaţa o va pierde, dar oricine își va pierde viaţa din pricina Mea și din pricina Evangheliei o va mântui. 36Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? 37Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? 38Pentru că
8:38
Mat. 10:33Luca 9:26
12:9
de oricine se
8:38
Rom. 1:162 Tim. 1:8
2:12
va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri.”