Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Prorocie despre

1:1
Ţef. 2:13
Ninive. Cartea prorociei lui Naum, din Elcoș. 2Domnul este un Dumnezeu gelos
1:2
Exod 20:5
34:14Deut. 4:24Ios. 24:19
și răzbunător
1:2
Deut. 32:35Ps. 94:1Is. 59:18
; Domnul Se răzbună și este plin de mânie; Domnul Se răzbună pe potrivnicii Lui și ţine mânie pe vrăjmașii Lui. 3Domnul este îndelung răbdător
1:3
Exod 34:6,7Neem. 9:17Ps. 103:8Iona 4:2
, dar de o mare
1:3
Iov 9:4
tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă
1:3
Ps. 118:7
97:2Hab. 3:5,11,12
în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor Lui. 4El mustră
1:4
Ps. 106:9Is. 50:2Mat. 8:26
marea și o usucă, face să sece toate râurile; Basanul
1:4
Is. 33:9
și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se veștejește. 5Se clatină
1:5
Ps. 68:8
munţii înaintea Lui și dealurile
1:5
Jud. 5:5Ps. 97:5Mica 1:4
se topesc; se cutremură pământul
1:5
2 Pet. 3:10
înaintea Lui, lumea și toţi locuitorii ei. 6Cine poate sta înaintea urgiei
1:6
Mal. 3:2
Lui? Și cine poate ţine piept mâniei Lui aprinse? Urgia Lui se varsă
1:6
Apoc. 16:1
ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea Lui. 7Domnul este bun
1:7
1 Cron. 16:34Ps. 100:5Ier. 33:11Plâng. 3:25
, El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște
1:7
Ps. 1:62 Tim. 2:19
pe cei ce se încred în El. 8Dar
1:8
Dan. 9:26
11:10,22,40
cu niște valuri ce se varsă peste mal va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrăjmașii Lui până în întuneric. 9Ce planuri
1:9
Ps. 2:1
faceţi voi împotriva Domnului? El le
1:9
1 Sam. 3:12
zădărnicește! Nenorocirea nu va veni de două ori. 10Căci vor fi ca niște mănunchiuri de spini
1:10
2 Sam. 23:6,7
încâlciţi și, tocmai când vor fi beţi
1:10
Cap. 3:11.

de vinul lor, vor fi mistuiţi
1:10
Mal. 4:1
de foc, ca o miriște de tot uscată. 11Din tine, Ninive, a ieșit cel ce urzea
1:11
2 Împ. 19:22,23
rele împotriva Domnului, cel ce făcea planuri răutăcioase. 12Așa vorbește Domnul: „Oricât de mulţi și puternici vor fi, toţi vor fi seceraţi
1:12
2 Împ. 19:35,37
și vor pieri
1:12
Is. 8:8Dan. 11:10
. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista… 13Ci îţi voi sfărâma
1:13
Ier. 2:20
30:8
jugul acum de pe tine și-ţi voi rupe legăturile…” 14Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Asur: „Nu vei mai avea urmași care să-ţi poarte numele; voi ridica din casa dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate; îţi voi pregăti
1:14
2 Împ. 19:37
mormântul, căci te-ai aflat prea ușor.” 15Iată
1:15
Is. 52:7Rom. 10:15
pe munţi picioarele solului care vestește pacea! Prăznuiește-ţi sărbătorile, Iudo, împlinește-ţi juruinţele! Căci cel rău
1:15
Vers. 11,12.

nu va mai trece prin mijlocul tău, este
1:15
Vers. 14.

nimicit cu desăvârșire…