Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Prorocie despre

1:1
Ţef. 2:13
Ninive. Cartea prorociei lui Naum, din Elcoș. 2Domnul este un Dumnezeu gelos
1:2
Exod 20:5
34:14Deut. 4:24Ios. 24:19
și răzbunător
1:2
Deut. 32:35Ps. 94:1Is. 59:18
; Domnul Se răzbună și este plin de mânie; Domnul Se răzbună pe potrivnicii Lui și ţine mânie pe vrăjmașii Lui. 3Domnul este îndelung răbdător
1:3
Exod 34:6,7Neem. 9:17Ps. 103:8Iona 4:2
, dar de o mare
1:3
Iov 9:4
tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă
1:3
Ps. 118:7
97:2Hab. 3:5,11,12
în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor Lui. 4El mustră
1:4
Ps. 106:9Is. 50:2Mat. 8:26
marea și o usucă, face să sece toate râurile; Basanul
1:4
Is. 33:9
și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se veștejește. 5Se clatină
1:5
Ps. 68:8
munţii înaintea Lui și dealurile
1:5
Jud. 5:5Ps. 97:5Mica 1:4
se topesc; se cutremură pământul
1:5
2 Pet. 3:10
înaintea Lui, lumea și toţi locuitorii ei. 6Cine poate sta înaintea urgiei
1:6
Mal. 3:2
Lui? Și cine poate ţine piept mâniei Lui aprinse? Urgia Lui se varsă
1:6
Apoc. 16:1
ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea Lui. 7Domnul este bun
1:7
1 Cron. 16:34Ps. 100:5Ier. 33:11Plâng. 3:25
, El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște
1:7
Ps. 1:62 Tim. 2:19
pe cei ce se încred în El. 8Dar
1:8
Dan. 9:26
11:10,22,40
cu niște valuri ce se varsă peste mal va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrăjmașii Lui până în întuneric. 9Ce planuri
1:9
Ps. 2:1
faceţi voi împotriva Domnului? El le
1:9
1 Sam. 3:12
zădărnicește! Nenorocirea nu va veni de două ori. 10Căci vor fi ca niște mănunchiuri de spini
1:10
2 Sam. 23:6,7
încâlciţi și, tocmai când vor fi beţi
1:10
Cap. 3:11.
de vinul lor, vor fi mistuiţi
1:10
Mal. 4:1
de foc, ca o miriște de tot uscată. 11Din tine, Ninive, a ieșit cel ce urzea
1:11
2 Împ. 19:22,23
rele împotriva Domnului, cel ce făcea planuri răutăcioase. 12Așa vorbește Domnul: „Oricât de mulţi și puternici vor fi, toţi vor fi seceraţi
1:12
2 Împ. 19:35,37
și vor pieri
1:12
Is. 8:8Dan. 11:10
. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista… 13Ci îţi voi sfărâma
1:13
Ier. 2:20
30:8
jugul acum de pe tine și-ţi voi rupe legăturile…” 14Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Asur: „Nu vei mai avea urmași care să-ţi poarte numele; voi ridica din casa dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate; îţi voi pregăti
1:14
2 Împ. 19:37
mormântul, căci te-ai aflat prea ușor.” 15Iată
1:15
Is. 52:7Rom. 10:15
pe munţi picioarele solului care vestește pacea! Prăznuiește-ţi sărbătorile, Iudo, împlinește-ţi juruinţele! Căci cel rău
1:15
Vers. 11,12.
nu va mai trece prin mijlocul tău, este
1:15
Vers. 14.
nimicit cu desăvârșire…

2

21Nimicitorul

2:1
Ier. 50:23
pornește împotriva ta, Ninive; păzește
2:1
Ier. 51:11,12
cetăţuia! Ia seama la drum! Întărește-ţi coapsele! Adună-ţi toată puterea!… 2Căci
2:2
Is. 10:12Ier. 25:29
Domnul așază iarăși slava lui Iacov și o face iarăși ca slava de odinioară a lui Israel, pentru că i-au jefuit
2:2
Ps. 80:12Osea 10:1
jefuitorii și le-au stricat butucii de vie… 3Scuturile vitejilor săi
2:3
Is. 63:2,3
sunt roșii, războinicii sunt îmbrăcaţi cu purpură; fulgeră carele de focul oţelului în ziua sorocită pregătirii de luptă și suliţele se învârtesc. 4Duruie carele pe uliţe, se năpustesc unele peste altele în pieţe, parcă sunt niște făclii la vedere, și aleargă ca fulgerele… 5El, împăratul Ninivei, cheamă pe oamenii lui cei viteji, dar ei se poticnesc în mersul lor; aleargă spre ziduri și se gătesc de apărare… 6Porţile de la râuri sunt deschise și palatul se prăbușește!… 7S-a isprăvit cu ea: este dezgolită, este luată; slujnicele ei se vaită ca niște
2:7
Is. 38:14
59:11
turturele și se bat în piept. 8Ninive era odinioară ca un iaz plin de apă… Dar iată-i că fug!… „Staţi! Staţi! Opriţi-vă!…” Dar niciunul nu se întoarce… 9Jefuiţi argintul! Jefuiţi aurul! Acolo sunt comori nesfârșite, tot felul de bogăţii, de lucruri scumpe. 10Este jefuită, pustiită și stoarsă de tot! Inima
2:10
Is. 13:7,8
îi e mâhnită, îi tremură genunchii
2:10
Dan. 5:6
, toate coapsele
2:10
Ier. 30:6
suferă și toate feţele au
2:10
Ioel 2:6
îngălbenit. 11Unde este acum culcușul
2:11
Iov 4:10,11Ezec. 19:2-7
acela de lei, pășunea aceea pentru puii de lei, pe unde umblau leul, leoaica și puiul de leu, fără să-i tulbure nimeni? 12Leul sfâșia cât îi trebuia pentru puii săi, sugruma pentru leoaicele sale; își umplea vizuinile de pradă și culcușurile cu ce răpise. 13„Iată
2:13
Ezec. 29:3
38:3
39:1
că am necaz pe tine”, zice Domnul oștirilor. „În fum îţi voi preface carele de război, sabia va mistui pe puii tăi de lei, îţi voi nimici prada din ţară și nu se va mai auzi glasul solilor tăi
2:13
2 Împ. 18:17,19
19:9,23
.”