Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Vai de cetatea

3:1
Ezec. 22:3
24:6,9Hab. 2:12
vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dedea la răpire!… 2Auziţi pocnetul biciului, huruitul
3:2
Ier. 47:3
roţilor, tropăitul cailor și duruitul carelor! 3Se aruncă năvalnici călăreţii, scânteiază sabia, fulgeră suliţa… O mulţime de răniţi!… Grămezi de trupuri moarte!… Morţi fără număr!… Cei vii se împiedică de cei morţi!… 4Din pricina multelor curvii ale curvei pline de farmec, fermecătoare iscusită
3:4
Is. 47:9,12Apoc. 18:2,3
, care vindea neamurile prin curviile ei și popoarele prin vrăjitoriile ei. 5„Iată
3:5
Cap. 2:13.

, am necaz pe tine”, zice Domnul oștirilor. „Îţi voi ridica poalele
3:5
Is. 47:2,3Ier. 13:22,26Mica 1:11
peste cap, ca să-ţi vadă
3:5
Hab. 2:16
neamurile goliciunea și împărăţiile, rușinea. 6Voi azvârli cu murdării peste tine, te voi înjosi
3:6
Mal. 2:9
și te voi face de ocară
3:6
Evr. 10:33
. 7Toţi cei ce te vor vedea
3:7
Apoc. 18:10
vor fugi de tine și vor zice: ‘Ninive este nimicită! Cine o va
3:7
Ier. 15:5
plânge?’ Unde să-ţi caut mângâietori?” 8Ești
3:8
Amos 6:2
tu mai bună decât No-Amon
3:8
Ier. 46:25,26Ezec. 30:14-16
, cetatea care ședea între râuri, înconjurată de ape, având ca zid de apărare marea, ca ziduri marea? 9Etiopia și egiptenii fără număr erau tăria ei, Put și libienii erau ajutoarele ei. 10Și totuși a trebuit să plece și ea în surghiun, s-a dus în robie, și pruncii ei
3:10
Ps. 137:9Is. 13:16Osea 13:16
au fost zdrobiţi în toate colţurile
3:10
Plâng. 2:19
uliţelor; au aruncat sorţul
3:10
Ioel 3:3Obad. 11
asupra fruntașilor ei și toţi mai-marii ei au fost aruncaţi în lanţuri. 11Și
3:11
Ier. 25:17,27
tu te vei îmbăta, te vei ascunde; și tu vei căuta un loc de adăpost împotriva vrăjmașului! 12Toate cetăţuile tale sunt niște smochini
3:12
Apoc. 6:13
cu cele dintâi roade; când îi scuturi, smochinele cad în gura cui vrea să le mănânce. 13Iată, poporul
3:13
Ier. 50:37
51:30
tău este ca femeile în mijlocul tău; porţile ţării tale se deschid înaintea vrăjmașilor tăi; focul îţi mistuie zăvoarele
3:13
Ps. 147:13Ier. 51:20
! 14Scoate-ţi apă pentru împresurare! Drege-ţi întăriturile
3:14
Cap. 2:1.

! Calcă pământul, frământă lutul și gătește cuptorul de cărămidă! 15Acolo te va mânca focul, te va nimici sabia cu desăvârșire, te va mistui ca niște
3:15
Ioel 1:4
lăcuste, căci te-ai înmulţit ca forfecarul, te-ai îngrămădit ca lăcustele! 16Negustorii tăi sunt mai mulţi decât stelele cerului, s-au îngrămădit ca puii de lăcustă care își întind aripile și zboară. 17Voievozii tăi
3:17
Apoc. 9:7
sunt ca lăcustele, mai-marii tăi, ca o ceată de lăcuste care tăbărăsc în dumbrăvi pe răcoarea zilei: când răsare soarele, zboară și nu se mai cunoaște locul unde erau. 18În timp ce păstorii
3:18
Exod 15:16Ps. 76:6
tăi dorm, împărate
3:18
Ier. 50:18Ezec. 31:3
al Asiriei, și viţeii tăi se odihnesc, poporul tău este risipit
3:18
1 Împ. 22:17
pe munţi și nimeni nu-l mai strânge. 19Rana ta nu se alină prin nimic, rana
3:19
Mica 1:9
ta este fără leac! Toţi cei ce
3:19
Plâng. 2:15Ţef. 2:15Is. 14:8
vor auzi de tine vor bate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fi atins răutatea ta?