Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Nimicitorul

2:1
Ier. 50:23
pornește împotriva ta, Ninive; păzește
2:1
Ier. 51:11,12
cetăţuia! Ia seama la drum! Întărește-ţi coapsele! Adună-ţi toată puterea!… 2Căci
2:2
Is. 10:12Ier. 25:29
Domnul așază iarăși slava lui Iacov și o face iarăși ca slava de odinioară a lui Israel, pentru că i-au jefuit
2:2
Ps. 80:12Osea 10:1
jefuitorii și le-au stricat butucii de vie… 3Scuturile vitejilor săi
2:3
Is. 63:2,3
sunt roșii, războinicii sunt îmbrăcaţi cu purpură; fulgeră carele de focul oţelului în ziua sorocită pregătirii de luptă și suliţele se învârtesc. 4Duruie carele pe uliţe, se năpustesc unele peste altele în pieţe, parcă sunt niște făclii la vedere, și aleargă ca fulgerele… 5El, împăratul Ninivei, cheamă pe oamenii lui cei viteji, dar ei se poticnesc în mersul lor; aleargă spre ziduri și se gătesc de apărare… 6Porţile de la râuri sunt deschise și palatul se prăbușește!… 7S-a isprăvit cu ea: este dezgolită, este luată; slujnicele ei se vaită ca niște
2:7
Is. 38:14
59:11
turturele și se bat în piept. 8Ninive era odinioară ca un iaz plin de apă… Dar iată-i că fug!… „Staţi! Staţi! Opriţi-vă!…” Dar niciunul nu se întoarce… 9Jefuiţi argintul! Jefuiţi aurul! Acolo sunt comori nesfârșite, tot felul de bogăţii, de lucruri scumpe. 10Este jefuită, pustiită și stoarsă de tot! Inima
2:10
Is. 13:7,8
îi e mâhnită, îi tremură genunchii
2:10
Dan. 5:6
, toate coapsele
2:10
Ier. 30:6
suferă și toate feţele au
2:10
Ioel 2:6
îngălbenit. 11Unde este acum culcușul
2:11
Iov 4:10,11Ezec. 19:2-7
acela de lei, pășunea aceea pentru puii de lei, pe unde umblau leul, leoaica și puiul de leu, fără să-i tulbure nimeni? 12Leul sfâșia cât îi trebuia pentru puii săi, sugruma pentru leoaicele sale; își umplea vizuinile de pradă și culcușurile cu ce răpise. 13„Iată
2:13
Ezec. 29:3
38:3
39:1
că am necaz pe tine”, zice Domnul oștirilor. „În fum îţi voi preface carele de război, sabia va mistui pe puii tăi de lei, îţi voi nimici prada din ţară și nu se va mai auzi glasul solilor tăi
2:13
2 Împ. 18:17,19
19:9,23
.”

3

31Vai de cetatea

3:1
Ezec. 22:3
24:6,9Hab. 2:12
vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dedea la răpire!… 2Auziţi pocnetul biciului, huruitul
3:2
Ier. 47:3
roţilor, tropăitul cailor și duruitul carelor! 3Se aruncă năvalnici călăreţii, scânteiază sabia, fulgeră suliţa… O mulţime de răniţi!… Grămezi de trupuri moarte!… Morţi fără număr!… Cei vii se împiedică de cei morţi!… 4Din pricina multelor curvii ale curvei pline de farmec, fermecătoare iscusită
3:4
Is. 47:9,12Apoc. 18:2,3
, care vindea neamurile prin curviile ei și popoarele prin vrăjitoriile ei. 5„Iată
3:5
Cap. 2:13.
, am necaz pe tine”, zice Domnul oștirilor. „Îţi voi ridica poalele
3:5
Is. 47:2,3Ier. 13:22,26Mica 1:11
peste cap, ca să-ţi vadă
3:5
Hab. 2:16
neamurile goliciunea și împărăţiile, rușinea. 6Voi azvârli cu murdării peste tine, te voi înjosi
3:6
Mal. 2:9
și te voi face de ocară
3:6
Evr. 10:33
. 7Toţi cei ce te vor vedea
3:7
Apoc. 18:10
vor fugi de tine și vor zice: ‘Ninive este nimicită! Cine o va
3:7
Ier. 15:5
plânge?’ Unde să-ţi caut mângâietori?” 8Ești
3:8
Amos 6:2
tu mai bună decât No-Amon
3:8
Ier. 46:25,26Ezec. 30:14-16
, cetatea care ședea între râuri, înconjurată de ape, având ca zid de apărare marea, ca ziduri marea? 9Etiopia și egiptenii fără număr erau tăria ei, Put și libienii erau ajutoarele ei. 10Și totuși a trebuit să plece și ea în surghiun, s-a dus în robie, și pruncii ei
3:10
Ps. 137:9Is. 13:16Osea 13:16
au fost zdrobiţi în toate colţurile
3:10
Plâng. 2:19
uliţelor; au aruncat sorţul
3:10
Ioel 3:3Obad. 11
asupra fruntașilor ei și toţi mai-marii ei au fost aruncaţi în lanţuri. 11Și
3:11
Ier. 25:17,27
tu te vei îmbăta, te vei ascunde; și tu vei căuta un loc de adăpost împotriva vrăjmașului! 12Toate cetăţuile tale sunt niște smochini
3:12
Apoc. 6:13
cu cele dintâi roade; când îi scuturi, smochinele cad în gura cui vrea să le mănânce. 13Iată, poporul
3:13
Ier. 50:37
51:30
tău este ca femeile în mijlocul tău; porţile ţării tale se deschid înaintea vrăjmașilor tăi; focul îţi mistuie zăvoarele
3:13
Ps. 147:13Ier. 51:20
! 14Scoate-ţi apă pentru împresurare! Drege-ţi întăriturile
3:14
Cap. 2:1.
! Calcă pământul, frământă lutul și gătește cuptorul de cărămidă! 15Acolo te va mânca focul, te va nimici sabia cu desăvârșire, te va mistui ca niște
3:15
Ioel 1:4
lăcuste, căci te-ai înmulţit ca forfecarul, te-ai îngrămădit ca lăcustele! 16Negustorii tăi sunt mai mulţi decât stelele cerului, s-au îngrămădit ca puii de lăcustă care își întind aripile și zboară. 17Voievozii tăi
3:17
Apoc. 9:7
sunt ca lăcustele, mai-marii tăi, ca o ceată de lăcuste care tăbărăsc în dumbrăvi pe răcoarea zilei: când răsare soarele, zboară și nu se mai cunoaște locul unde erau. 18În timp ce păstorii
3:18
Exod 15:16Ps. 76:6
tăi dorm, împărate
3:18
Ier. 50:18Ezec. 31:3
al Asiriei, și viţeii tăi se odihnesc, poporul tău este risipit
3:18
1 Împ. 22:17
pe munţi și nimeni nu-l mai strânge. 19Rana ta nu se alină prin nimic, rana
3:19
Mica 1:9
ta este fără leac! Toţi cei ce
3:19
Plâng. 2:15Ţef. 2:15Is. 14:8
vor auzi de tine vor bate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fi atins răutatea ta?