Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Rugăciunea lui Neemia

11Istorisirea lui Neemia

1:1
Cap. 10:1.

, fiul lui Hacalia.

În luna Chișleu, în al douăzecilea an, pe când eram în capitala Susa, 2a venit Hanani, unul din fraţii mei, și câţiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpaţi care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. 3Ei mi-au răspuns: „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo, în ţară, în cea mai mare nenorocire și ocară; zidurile

1:3
Cap. 2:17.

Ierusalimului sunt dărâmate
1:3
2 Împ. 25:10
și porţile sunt arse de foc.” 4Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor 5și am zis:

„Doamne

1:5
Dan. 9:4
, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu
1:5
Exod 20:6
, care ţii legământul Tău și ești plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale! 6Să ia aminte urechea Ta și ochii să-Ţi fie
1:6
1 Împ. 8:28,292 Cron. 6:40Dan. 9:17,18
deschiși: ascultă rugăciunea pe care ţi-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind
1:6
Dan. 9:20
păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. 7Te-am supărat
1:7
Ps. 106:6Dan. 9:5
și n-am păzit
1:7
Deut. 28:15
poruncile Tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise. 8Adu-Ţi aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise să le spună: ‘Când veţi păcătui
1:8
Lev. 26:33Deut. 4:25-27
28:64
, vă voi risipi printre popoare, 9dar
1:9
Lev. 26:39Deut. 4:29-31
30:2
, dacă vă veţi întoarce la Mine și dacă veţi păzi poruncile Mele și le veţi împlini, atunci, chiar
1:9
Deut. 30:4
dacă veţi fi izgoniţi la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască Numele Meu acolo.’ 10Ei
1:10
Deut. 9:29Dan. 9:15
sunt robii Tăi și poporul Tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare și prin mâna Ta cea tare. 11Ah, Doamne, să
1:11
Vers. 6.

ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi, care vor
1:11
Is. 26:8Evr. 13:18
să se teamă de Numele Tău! Dă astăzi izbândă robului Tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia!” Pe atunci eram paharnicul
1:11
Cap. 2:1.

împăratului.