Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Dregerea zidurilor Ierusalimului

31Marele preot Eliașib

3:1
Cap. 12:10.

s-a sculat împreună cu fraţii săi, preoţii, și au zidit
3:1
Ioan 5:2
Poarta Oilor. Au sfinţit-o și i-au pus ușile; au sfinţit-o de la turnul Mea
3:1
Cap. 12:39.

până la turnul
3:1
Ier. 31:38Zah. 14:10
lui Hananeel. 2Alături de Eliașib au zidit și oamenii
3:2
Ezra 2:34
din Ierihon; alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri. 3Fiii lui Senaa au zidit Poarta
3:3
2 Cron. 33:14Ţef. 1:10
Peștilor. Au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile
3:3
Cap. 6:1;
7:1
, încuietorile și zăvoarele. 4Alături de ei, a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ; alături de ei a lucrat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabeel; alături de ei a lucrat Ţadoc, fiul lui Baana; 5alături de ei au lucrat tecoiţii, ai căror fruntași nu s-au supus în slujba
3:5
Jud. 5:23
Domnului. 6Ioiada, fiul lui Paseah, și Meșulam, fiul lui Besodia, au dres poarta
3:6
Cap. 12:39.

cea veche. Au acoperit-o cu scânduri și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. 7Alături de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronotitul, și oamenii din Gabaon și Miţpa, până la scaunul
3:7
Cap. 2:8.

dregătorului de dincoace de râul Eufrat; 8alături de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, și alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul până la zidul cel lat
3:8
Cap. 12:38.

. 9Alături de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai-mare peste jumătate din ţinutul Ierusalimului. 10Alături de ei a lucrat, în faţa casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, și alături de el a lucrat Hatuș, fiul lui Hașabnia. 11O altă parte a zidului și turnul
3:11
Cap. 12:38.

cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, și de Hașub, fiul lui Pahat-Moab. 12Alături de ei a lucrat, cu fetele sale, Șalum, fiul lui Haloheș, mai-marele peste jumătate din ţinutul Ierusalimului. 13Hanun și locuitorii Zanoahului au dres Poarta
3:13
Cap. 2:13.

Văii. Au zidit-o și i-au pus ușile, încuietorile și zăvoarele. Ei au făcut o mie de coţi de zid până la Poarta
3:13
Cap. 2:13.

Gunoiului. 14Malchia, fiul lui Recab, mai-marele peste ţinutul Bet-Hacheremului, a dres Poarta Gunoiului. A zidit-o și i-a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. 15Șalun, fiul lui Col-Hoze, mai-marele peste ţinutul Miţpa, a dres Poarta
3:15
Cap. 2:14.

Izvorului. A zidit-o, a acoperit-o cu scânduri și i-a pus ușile, încuietorile și zăvoarele. A făcut zidul iazului Siloe
3:15
Ioan 9:7
lângă grădina împăratului, până la treptele care coboară din cetatea lui David. 16După el, Neemia, fiul lui Azbuc, mai-marele peste jumătate din ţinutul Bet-Ţurului, a lucrat la dregerea zidului până în faţa mormintelor lui David, până la iazul
3:16
2 Împ. 20:20Is. 22:11
care fusese zidit și până la casa vitejilor. 17După el, au lucrat leviţii, Rehum, fiul lui Bani, și alături de el a lucrat, pentru ţinutul său, Hașabia, mai-marele peste jumătate din ţinutul Cheila. 18După el, au lucrat fraţii lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai-marele peste jumătate din ţinutul Cheila, 19și alături de el Ezer, fiul lui Iosua, mai-marele Miţpei, a dres o altă parte a zidului, în faţa suișului casei armelor, în unghi
3:19
2 Cron. 26:9
. 20După el, Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu râvnă o altă parte, de la unghi până la poarta casei marelui preot Eliașib. 21După el, Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ, a dres o altă parte, de la poarta casei lui Eliașib până la capătul casei lui Eliașib. 22După el, au lucrat preoţii din împrejurimile Ierusalimului. 23După ei, Beniamin și Hașub au lucrat în dreptul casei lor. După ei, Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lângă casa lui. 24După el, Binui, fiul lui Henadad, a dres o altă parte, de la casa lui Azaria până la unghi
3:24
Vers. 19.

și până la colţ. 25Palal, fiul lui Uzai, a lucrat în faţa unghiului și în faţa turnului de sus, care iese înainte din casa împăratului, lângă curtea
3:25
Ier. 32:2
33:1
37:21
temniţei. După el, a lucrat Pedaia, fiul lui Pareoș. 26Slujitorii
3:26
Ezra 2:43
Templului care locuiesc pe deal
3:26
2 Cron. 27:3
au lucrat până în dreptul Porţii
3:26
Cap. 8:1,3;
12:37
Apelor, la răsărit, și până în dreptul turnului care iese în afară. 27După ei, tecoiţii au dres o altă parte în dreptul turnului celui mare, care iese în afară până la zidul dealului. 28Deasupra Porţii
3:28
2 Împ. 11:162 Cron. 23:15Ier. 31:40
Cailor, preoţii au lucrat fiecare înaintea casei lui. 29După ei, Ţadoc, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui. După el, a lucrat Șemaia, fiul lui Șecania, păzitorul porţii de la răsărit. 30După el, Hanania, fiul lui Șelemia, și Hanun, al șaselea fiu al lui Ţalaf, au dres o altă parte a zidului. După ei, Meșulam, fiul lui Berechia, a lucrat în faţa odăii lui. 31După el, Malchia, dintre argintari, a lucrat până la casele slujitorilor Templului și negustorilor, în dreptul porţii Mifcad și până la odaia de sus din colţ. 32Argintarii și negustorii au lucrat între odaia de sus din colţ și Poarta Oilor.