Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Lucrările urmează

41Când a auzit Sanbalat

4:1
Cap. 2:10,19.

că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și-a bătut joc de iudei 2și a zis înaintea fraţilor săi și înaintea ostașilor Samariei: „La ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsaţi să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viaţă unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc?” 3Tobia
4:3
Cap. 2:10,19.

, Amonitul, era lângă el și a zis: „Să zidească numai! Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră.” 4„Ascultă
4:4
Ps. 123:3,4
, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriţi! Fă să cadă
4:4
Ps. 79:12Prov. 3:34
ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. 5Nu le ierta
4:5
Ps. 69:27,28
109:14,15Ier. 18:23
fărădelegea, și păcatul lor să nu fie șters dinaintea Ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc.” 6Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălţimea lui. Și poporul lucra cu inimă. 7Dar Sanbalat
4:7
Vers. 1.

, Tobia, arabii, amoniţii și asdodiţii s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. 8S-au unit
4:8
Ps. 83:3-5
toţi împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. 9Ne-am
4:9
Ps. 50:15
rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte, ca să ne apere împotriva loviturilor lor. 10Însă Iuda zicea: „Puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe; nu vom putea să zidim zidul.” 11Și vrăjmașii noștri ziceau: „Nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor; îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea.” 12Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de zece ori și ne-au înștiinţat despre toate locurile pe unde veneau la noi. 13De aceea am pus în locurile cele mai de jos, dinapoia zidului, și în locurile tari, poporul pe familii, i-am așezat pe toţi cu săbiile, suliţele și arcurile lor. 14M-am uitat și, sculându-mă, am zis mai-marilor, dregătorilor și celuilalt popor: „Nu vă temeţi
4:14
Num. 14:9Deut. 1:29
de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare
4:14
Deut. 10:17
și înfricoșat și luptaţi
4:14
2 Sam. 10:12
pentru fraţii voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre!” 15Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiinţaţi, Dumnezeu le-a nimicit
4:15
Iov 5:12
planul și ne-am întors cu toţii la zid, fiecare la lucrarea lui. 16Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu suliţe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpeteniile erau înapoia întregii case a lui Iuda. 17Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile cu o mână lucrau, iar cu alta ţineau arma. 18Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiţă stătea lângă mine. 19Am zis mai-marilor, dregătorilor și celuilalt popor: „Lucrarea este mare și întinsă, și noi suntem risipiţi pe zid, departe unii de alţii. 20La sunetul trâmbiţei să vă strângeţi la noi, spre locul de unde o veţi auzi. Dumnezeul
4:20
Exod 14:14,25Deut. 1:30
3:22
20:4Ios. 23:10
nostru va lupta pentru noi.” 21Așa făceam lucrarea: jumătate din noi stând cu suliţa în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. 22În același timp, am mai zis poporului: „Fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui; noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm.” 23Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici fraţii mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă, care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă.