Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Plângerile poporului

51Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri

5:1
Is. 5:7
împotriva fraţilor
5:1
Lev. 25:35-37Deut. 15:7
lor iudei. 2Unii ziceau: „Noi, fiii noștri și fetele noastre suntem mulţi; să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim.” 3Alţii ziceau: „Punem zălog ogoarele, viile și casele noastre, ca să avem grâu în timpul foametei.” 4Alţii ziceau: „Am împrumutat argint punând zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. 5Și totuși carnea
5:5
Is. 58:7
noastră este ca și carnea fraţilor noștri, copiii noștri sunt ca și copiii lor; și iată, supunem la robie
5:5
Exod 21:7Lev. 25:39
pe fiii noștri și pe fetele noastre și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie; suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora.” 6M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. 7Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis: „Ce, voi împrumutaţi cu
5:7
Exod 22:25Lev. 25:36Ezec. 22:12
camătă fraţilor voștri?” Și am strâns în jurul meu o mare mulţime 8și le-am zis: „Noi am răscumpărat
5:8
Lev. 25:48
, după puterea noastră, pe fraţii noștri iudei vânduţi neamurilor, și voi să vindeţi pe fraţii voștri? Și încă nouă să ne fie vânduţi?” Ei au tăcut, neavând ce să răspundă. 9Apoi am zis: „Ce faceţi voi nu este bine. N-ar trebui să umblaţi în frica
5:9
Lev. 25:36
Dumnezeului nostru, ca
5:9
2 Sam. 12:14Rom. 2:241 Pet. 2:12
să nu fiţi de ocara neamurilor vrăjmașe nouă? 10Și eu, și fraţii mei, și slujitorii mei le-am împrumutat argint și grâu. Să le lăsăm dar datoria aceasta! 11Daţi-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și casele și a suta parte din argintul, din grâul, din mustul și din untdelemnul pe care l-aţi cerut de la ei ca dobândă.” 12Ei au răspuns: „Le vom da înapoi și nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis.” Atunci am chemat pe preoţi, înaintea cărora i-am pus să jure
5:12
Ezra 10:5Ier. 34:8,9
că își vor ţine cuvântul. 13Și mi-am
5:13
Mat. 10:14Fapte 13:51
18:6
scuturat mantaua zicând: „Așa să scuture Dumnezeu afară din Casa Lui și de averile lui pe orice om care nu-și va ţine cuvântul și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale!” Toată adunarea a zis: „Amin.” Și au lăudat pe Domnul. Și poporul s-a
5:13
2 Împ. 23:3
ţinut de cuvânt.

Neemia, ca dregător

14Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în ţara lui Iuda, de la al douăzecilea an până la al treizeci și doilea

5:14
Cap. 13:6.

an al împăratului Artaxerxe, timp de doisprezece ani, nici eu, nici fraţii mei n-am trăit din veniturile cuvenite
5:14
1 Cor. 9:4,15
dregătorului. 15Înainte de mine, cei dintâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei patruzeci de sicli de argint; chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu
5:15
2 Cor. 11:9
12:13
n-am făcut așa din frică
5:15
Vers. 9.

de Dumnezeu. 16Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toţi slujitorii mei erau la lucru. 17Aveam la masă
5:17
2 Sam. 9:71 Împ. 18:19
o sută cincizeci de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile de primprejur. 18Mi se pregăteau
5:18
1 Împ. 4:22
în fiecare zi un bou, șase berbeci aleși și păsări și, la fiecare zece zile, se pregătea din belșug tot vinul care era de trebuinţă. Cu toate acestea, n-am cerut
5:18
Vers. 14,15.

veniturile cuvenite dregătorului, pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. 19Adu-Ţi
5:19
Cap. 13:22.

aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta!