Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Noi piedici

61Nu pusesem

6:1
Cap. 3:1,3.

încă ușile porţilor când Sanbalat, Tobia, Gheșem, Arabul, și ceilalţi vrăjmași ai noștri au auzit
6:1
Cap. 2:10,19;
4:1,7
că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. 2Atunci, Sanbalat și Gheșem au trimis
6:2
Prov. 26:24,25
să-mi spună: „Vino și să ne întâlnim în satele din valea Ono
6:2
1 Cron. 8:12
.” Își puseseră
6:2
Ps. 37:12,32
de gând să-mi facă rău. 3Le-am trimis soli cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor; cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta.” 4Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere, și le-am dat același răspuns. 5Sanbalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ţinea în mână o scrisoare deschisă. 6În ea era scris: „Se răspândește zvonul printre popoare și Gașmu spune că tu
6:6
Cap. 2:19.

și iudeii aveţi de gând să vă răsculaţi și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor 7și că ai pus chiar proroci, ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștinţa împăratului. Vino dar și să ne sfătuim împreună.” 8Am trimis următorul răspuns lui Sanbalat: „Ce ai spus tu în scrisoare nu este; tu de la tine le născocești!” 9Toţi oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau: „Li se va înmuia inima, și lucrarea nu se va face.” Acum, Dumnezeule, întărește-mă! 10M-am dus la Șemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel. El se închisese și a zis: „Haidem împreună în Casa lui Dumnezeu, în mijlocul Templului, și să închidem ușile Templului, căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare.” 11Eu am răspuns: „Un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în Templu și să trăiască? Nu voi intra!” 12Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea. Ci a prorocit
6:12
Ezec. 13:22
așa pentru mine, fiindcă Sanbalat și Tobia îi dăduseră argint. 13Și, câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem și că am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. 14Adu-Ţi aminte, Dumnezeule
6:14
Cap. 13:29.

, de Tobia și de Sanbalat și de faptele lor! Adu-Ţi aminte și de Noadia, prorociţa
6:14
Ezec. 13:17
, și de ceilalţi proroci care căutau să mă sperie! 15Zidul a fost isprăvit în a douăzeci și cincea zi a lunii Elul, în cincizeci și două de zile. 16Când
6:16
Cap. 2:10;
4:1,7
au auzit toţi vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele dimprejurul nostru; s-au smerit foarte mult și au cunoscut
6:16
Ps. 126:2
că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. 17În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeea care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el. 18Căci mulţi din Iuda erau legaţi cu el prin jurământ, pentru că era ginerele lui Șecania, fiul lui Arah, și fiul său Iohanan luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. 19Vorbeau bine de el chiar în faţa mea și-i spuneau cuvintele mele. Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze.